25,0; 25,5

Вт28

-

200


16000


ВК-6,3

27,0

Вт30

-

225

16700

29,0

Вт33

-

260

19000

6

ВК-8,0

30,5

-

25600

31,0

Вт36

-

260

26000

BK-10,0

32,0; 33,0

-

28000

34,5; 35,0

Вт38

-

280

29000

37,0

Вт40

-

30500


  1. Конструкція та розміри алюмінієвих втулок для заправляння кінців каната повинні відповідати зазначеним на рисунку Б4 і в таблиці Б2.

  2. Конструкция и размеры алюминиевых втулок для заделки концов каната должны соответствовать указанным на рисунках Б4 и в таблице Б2.

Рисунок Б4

Таблиця

Таблица


Б2


У міліметрах

В миллиметрахПозначення втулки Обозначение втулки

Діаметр каната Диаметр каната, dk

Втулка

Заготовка. Труба, ГОСТ 18482­79

Маса Масса, кг

b

bl

l

L

D

S


Вт9

6,2...7,6

9

19

20,0

50

24

5,0

0,03

Вт11

8,0...9,1

11

21

22,0

60,0

28

0,05

Вт12

9,7...10,0

12

24

24,5

32

6,0

0,07

Вт13

11,0...11,5

13

27

27,0

70

36

7,0

0,11

Вт15

12,0...14,0

15

30

31,0

40

7,5

0,13

Вт18

15,0...16,5

18

38

37,0

80

50

10,0

0,21

Вт20

17,0...19,5

21

41

43,0

90

55

0,26

Вт23

20,0...21,5

23

43

46,5

58

0,32

Вт26

22,0...24,5

26

46

51,0

100

62

0,38

Вт28

25,0...26,0

28

53

55,0

110

70

12,5

0,56

Вт30

27,0

30

55

60

125

75

0,78

Вт33

28,5...30,5

33

63

80

15,0

1,04

Вт36

31,0...33,0

36

66

66,0

140

85

1,32

Вт38

33,5...35,0

38

68

73,0

150

90

1,52

Вт40

36,5...37,0

40

70

80,0

160

95

1,71

  1. Заправляння кінців каната опресовкою сталевою втулкою повинне відповідати зазначеному на рисунку Б5 і в таблиці Б3.

  2. Заделка концов каната опрессовкой стальной втулкой должна соответствовать указанной на рисунке Б5 и в таблице Б3.

Рисунок Б5

Таблиця

Таблица


Б3


У міліметрах

В миллиметрахДіаметр каната Диаметр каната, dk

d

l

11

dl

Число обтисків Число обжатий, Z

Довжина втулки після обтискання Длина втулки после обжатия, L

6,3...7,6

5

10

7

7

3

56

8,1...10,0

б

10

4

85

11,5...12,5

7

12

8

91

13,5...15,5

10

10

5

118

16,5...17,0

14

6

166

18,0...20,0

15

12

7

196  1. Конструкція та розміри сталевих втулок для заправляння кінців каната повинні відповідати зазначеним на рисунку Б6 і в таблиці Б4.

  2. Конструкция и размеры стальных втулок для заделки концов каната должны соответствовать указанным на рисунке Б6 и в таблице Б4.

Рисунок Б6

Таблиця

Таблица


Б4


У міліметрах

В миллиметрахПозначення втулки Обозначение втулки

Діаметр каната Диаметр каната, dk

Втулка

Заготовка. Труба, ГОСТ 8732-78 ГОСТ 8734-75

Маса Масса, кг

b

bl

l

L

D

S

СВт8

6,3...7,6

8

12,0

21

50

16

2,0

0,034

СВт8,5

7,6...8,1

8,5

13,5

23

80

18

2,5

0,076

СВт9

8,5...9,0

9

14,0

26

20

0,086

СВт11

9,7...10,0

11

16,0

25

0,086

СВт13

11,0...12,0

13

19,0

32

85

25

3,0

0,138

СВт15

12,5...14,0

15

21,0

35

112

28

0,207

СВт17

15,0...16,5

17

23,0

41

160

32

0,344

СВт19

17,0...18,0

19

27,0

49

38

4,0

0,536

СВт21

18,0...20,0

21

29,0

48

185

0,620

Додаток В

(рекомендований)

СХЕМИ СТРОПУВАННЯ ВАНТАЖУ

  1. Двома стропами СКП

Приложение В

(рекомендуемое)

СХЕМЫ СТРОПОВКИ ГРУЗА

  1. Двумя стропами СКП

Рисунок 1

  1. Двома стропами СКК

  2. Двумя стропами СКК

Рисунок 2Ключові слова: стропи, канатна вітка, ланка, захват, ланцюг, вантажопідйомність, допустиме навантаження

Ключевые слова: стропы, канатная ветка, звено, захват, цепь, грузоподъемность, допустимая нагрузкаКомп'ютерна верстка - В.Б.Чукашкіна

Відповідальний за випуск - В.М.Чеснок

Укрархбудінформ

252133, Київ-133, бульвар Лесі Українки, 26

Введено: «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )ЗМІНА № 1 ДСТУ Б В.2.8-10-98 "Стропи вантажні. Класифікація, параметри та розміри, технічні вимоги", затверджена наказом Держбуду України від 30 листопада 2001 року № 215 і введена в дію з 1 січня 2002 року.

ТЕКСТ ЗМІНИ

Назву стандарту викласти у новій редакції:

''Стропи вантажні. Технічні умови.

Стропы грузовые. Технические условия.

Cargo ropes. Specifications".

Розділ 1, другий абзац. Вилучити слова: "а також на стропи, які застосовуються при виконанні робіт в інших (крім будівельного виробництва) галузях господарства".

Розділ 2 доповнити такими стандартами:

"ГОСТ 3077-80 Канат двойной свивки типа ЛК-0 конструкции 6х19 (1+9+9)+1 о.с. Сортамент.

ГОСТ 7665-80 Канат двойной свивки типа ЛК-3 конструкции 6х25 (1+6; 6+12)+1 о.с.

Сортамент".

Пункт 4.1.3 доповнити абзацом такого змісту:

"Допускається виготовляти стропи без ланки 2 (поз.3, рисунок 3)".

Пункт 5.1. Вилучити слова: "та технічними умовами".

Пункт 5.6 доповнити абзацом такого змісту:

"Для стропів 1СК, 2СК, 4СК і 6СК допускається застосовувати канати за ГОСТ 3077 та ГОСТ 7665".

Пункт 5.10, перший абзац. Типи стропів: "4СК та 6СК" замінити типами: "4СК, 6СК та СКП".

Другий абзац. Тип стропу "СКП" замінити типом "СКК".

Пункт 5.14, третій абзац. Перше речення доповнити словами: "за ГОСТ 3282".

Розділ 5 доповнити пунктом 5.32 такого змісту:

"5.32 Гаки стропів повинні бути обладнані запобіжними замками, конструкція та розміри яких наведені в додатку А, або виготовленими за кресленнями підприємства-виготовлювача, затвердженими в установленому порядку".

Пункт 6.2 викласти у новій редакції:

"6.2 При проведенні випробувань строп або канатна вітка повинні бути огороджені суцільним чи сітчастим кожухом для запобігання травмуванню робітників".

ДСТУ Б В.2.8-10-98 доповнити додатком Г:

ТЕКСТ ИЗМЕНЕНИЯ

Наименование стандарта изложить в новой редакции:

"Стропи вантажні. Технічні умови.

Стропы грузовые. Технические условия.

Cargo ropes. Specifications".

Раздел 1, второй абзац. Исключить слова: "а также на стропы, используемые при выполнении работ в других (кроме строительного производства) отраслях хозяйства".

Раздел 2 дополнить следующими стандартами:

"ГОСТ 3077-80 Канат двойной свивки типа ЛК-0 конструкции 6х19 (1+9+9)+1 о.с. Сортамент.

ГОСТ 7665-80 Канат двойной свивки типа ЛК-3 конструкции 6х25 (1+6; 6+12)+1 о.с.

Сортамент''.

Пункт 4.1.3 дополнить абзацем следующего содержания:

''Допускается изготавливать стропы без звена 2 (поз.3, рисунок 3)".

Пункт 5.1. Исключить слова: "и техничеким условиям".

Пункт 5.6 дополнить абзацем следующего содержания:

"Для стропов 1СК, 2СК, 4СК і 6СК допускается применять канаты по ГОСТ 3077 и ГОСТ 7665".

Пункт 5.10, первый абзац. Типы стропов: "4СК и 6СК" заменить типами: "4СК, 6СК и СКП".

Второй абзац. Тип стропа "СКП" заменить типом "СКК".

Пункт 5.14, третий абзац. Первое предложение дополнить словами: "по ГОСТ 3282".

Раздел 5 дополнить пунктом 5.32 следующего содержания:

"5.32 Крюки стропов должны быть снабжены предохранительными замками, конструкция и размеры которых приведены в приложении А, или изготовленными по чертежам предприятия- изготовителя, утверждённым в установленном порядке".

Пункт 6.2 изложить в новой редакции:

"6.2 При проведении испытаний строп или канатная ветвь должны быть ограждены сплошным либо сетчатым кожухом для предохранения рабочих от травм".

ДСТУ Б В.2.8-10-98 дополнить приложением Г:

Додаток Г

(рекомендований)

Рознімні ланки Рт2 (зі збільшеним радіусом гнуття), які можна навішувати на гак

вантажопідіймальної машини, залежно від вантажопідіймальності гака, зазначені в таблиці Г.1.

Приложение Г

(рекомендуемое)

Разъёмные звенья Рт2 (с увеличенным радиусом гибки), которые можно навешивать на крюк грузоподъёмной машины, в зависимости от грузоподъёмности крюка, приведены в таблице Г. 1.

Таблиця

Г.1

Таблица

Вантажопідіймальність гака

Грузоподъёмность крюка, т Позначення ланки

Обозначение звена

5,0

Рт2-0,8

Рт2-1,0

Рт2-1,25

10,0

Рт2-1,6

Рт2-2,0

Рт2-2,5

Рт2-3,2

16,0

Рт2-4,0

Рт2-5,0

Рт2-6,3

Рт2-8,0

25,0

Рт2-10,0

Рт2-12,5

Рт2-16.0Надруковано:

“Будівництво і стандартизація” N1, 2002 рік

Введено: «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )

-- ДСТУ Б В.2.8-10-98. Поправка

ДСТУ Б В.2.8-10-98. Поправка.^ [ad]

// ПОПРАВКА ДСТУ Б В.2.8-10-98 "Стропи вантажні. Технічні умови", внесена листом Держбуду України від 11 квітня 2002 року № 4/2-136.

ТЕКСТ ПОПРАВКИ

Надруковано

Повинно бути

Розділ 2, п'ятий рядок:

"ГОСТ 228-79 Цепи якорные с распорками.

Те саме:

"ДСТУ 3074-95 Ланцюги якірні суднові. Пара-

Общие технические условия"

Розділ 4, головка таблиці 9, назва шостої графи:

"Поз.1 Ланцюг за ГОСТ 228-79 калібр, мм

(ГОСТ 228-95) метри та розміри, технічні ви­моги, маркування складальних одиниць"

Те саме:

"Поз.1 Ланцюг за ДСТУ 3074, калібр, мм

Поз.1 Цепь по ГОСТ 228-79 калибр, мм"

Поз.1 Цепь по ДСТУ 3074, калибр, мм"

Розділ 2, восьмий рядок:

"ГОСТ 1497-84"

Те саме:

"ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84)"

Двадцять тре тій рядок таблиці:

"ГОСТ 9012-59"

Те саме:

"ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82, ИСО 6506-81)"

Двадцять шостий рядок таблиці:

"ГОСТ 14192-77"

Те саме:

ГОСТ 14192-96"