Зразок поміщають у клітку довільної форми, виготовлену зі сталевої неіржавіючої сітки відповідно до ГОСТ 3187 з чарунками розміром (125 ± 25) мкм і зважується разом з кліткою на аналітичних вагах згідно з ГОСТ 24104 з точністю до 1 мг.

Клітку зі зразком розміщують всередині лабораторної колби з круглим плоским дном і широким горлом згідно з ГОСТ 25336 ємкістю не менше 500 мл і повністю занурюють у розчин аналітично чистого ксилолу згідно з ГОСТ 9410 з 1 % добавкою антиоксиданту (2,2‑Bethylene-bis-4-Bethyl-6-tert-butylphenol). Колбу зі зразком розміщують у лабораторній шафі згідно з ГОСТ 22360 з примусовою вентиляцією і нагрівають до температури кипіння ксилолу (135 ± 0,05) °С.

Зразок витримується в умовах інтенсивно киплячого ксилолу протягом (300 ± 5) хв. Після цього клітка зі зразком витягується із колби і витримується в термошафі з примусовою вентиляцією за температури (140 ± 2) °С протягом (180 ± 5) хв і потім клітка зі зразком зважується на аналітичних вагах повторно.

Розрахунок ступіня зшивання труб із РЕ-Х проводять за формулою

, (10.6)

де m1 – вага порожньої клітки (без зразка), мг;

М2 – початкова вага зразка разом з кліткою, мг;

М3 – вага зразка разом із кліткою після кип'ятіння в ксилолі і витримки в термошафі,

мг.

За результат приймається кожне визначене значення ступеня зшивання

11 ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

11.1 Труби в прямих відрізках і бухтах не належать до категорії небезпечних вантажів згідно з ГОСТ 19433 і транспортуються будь-яким видом транспорту згідно з правилами перевезення вантажів, що діють на даному виді транспорту.

При залізничних перевезеннях труби в прямих відрізках завдовжки до 5,5 м транспортують у критих вагонах, труби в прямих відрізках завдовжки понад 5,5 м транспортують у відкритому рухомому складі згідно з ГОСТ 22235, а також на спеціалізованих платформах вантажовідправника.

При транспортуванні труб у відкритих вагонах маса пакета в прямих відрізках і бухти повинна становити не більше 1,25 т.

Допускається відвантаження труб засобами вантажовідправника (отримувача) проводити без формування пакета.

Труби на котушках необхідно транспортувати вертикально. Труби в бухтах можна транспортувати вертикально або в горизонтальному положенні. Під труби в бухтах необхідно підкласти будь-який полімерний матеріал завтовки не менше 1 мм. При транспортуванні труб в бухтах в горизонтальному положенні висота штабеля повинна бути не більше 2 м.

11.2 Труби зберігають згідно з ГОСТ 15150, розділ 10 в умовах 5 (ОЖ 4). Допускається зберігання труб в умовах 8 (ОЖ 3) терміном не більше 3 місяців з моменту виготовлення.

Висота штабеля труб у прямих відрізках при зберіганні понад 2 місяці не повинна перевищувати 2 м.

Труби на котушках необхідно зберігати у вертикальному положенні. Труби в бухтах допускається зберігати у вертикальному або горизонтальному положенні.

Труби в бухтах необхідно встановлювати на дерев'яні стелажі. При зберіганні труб у бухтах у горизонтальному положенні висота штабеля не повинна перевищувати 2 м.

12 ГАРАНТІЇ ВИГОТОВЛЮВАЧА

 1. Виготовлювач повинен гарантувати відповідність труб вимогам даного стандарту при дотриманні умов транспортування та зберігання.

 2. Гарантійний термін зберігання – два роки від дати виготовлення.

 3. Прогнозований термін експлуатації – 50 років.

Додаток А

(обов'язковий)


КОЕФІЦІЄНТ ЗАПАСУ МІЦНОСТІ ТА ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ДОПУСТИМОЇ ТОВЩИНИ СТІНКИ ТРУБ ІЗ РЕ-Х


А.1 Цей додаток визначає принципи проведення розрахунку показників Scalc max і мінімальної товщини стінки труби emin відповідно до класів умов експлуатації, наведених у таблиці 1, і застосовного робочого тиску pD.

А.2 Робоче напруження

Робоче напруження σ D для кожного класу умов експлуатації розраховується з використанням формули (1) та правила Майнера з урахуванням вимог класу, умов експлуатації та коефіцієнта запасу міцності за таблицею А.1.


Таблиця А.1 – Значення коефіцієнту міцності труб РЕ-Х

Температура °С

Коефіцієнт міцності С

ТD

1,5

Tмах

1,3

Tmal

1,0

Tcold

1,25


Розрахункові значення робочої напруги у сиінці труб РЕХ для кожного класу умов експлуатації наведено у таблиці А.2


Таблиця А.2 – Робоче напруження

Класс умов експлуатації

Робоче напруження , МПа

1

3,85

2

3,54

4

4,00

5

3,24

20 °С / 50 лет

7,60


А.3 Розрахунок максимального значення Scalc (Scalcmax)

Scalcmax – менша величина добутку від ,

де σDP – робоче напруження в матеріалі труби, взята з таблиці А.2, МПа;

pD – робочий тиск 4, 6, 8 або 10 бар (залежно від застосування), МПа або величина добутку від ,

де σсоld – робоче напруження при 20 °С відносно терміну служби 50 років, МПа;

pD – робочий тиск в 10 бар, у МПа.

При визначенні мінімальної товщини стінки труб серійне число S і показник Scalc потрібно вибирати для кожного класу застосування й робочого тиску окремо з таблиць 3, 4, 5 та 6 так, щоб S і Scalc були не більше ніж Scalcmax у таблиці 2.

Розрахункові значення робочого напруження для різних умов експлуатації наведено у додатку Б.

Додаток Б

(довідковий)


РОЗРАХУНКОВІ ЗНАЧЕННЯ РОБОЧОГО НАПРУЖЕННЯ В СТІНЦІ ТРУБ ІЗ РЕ-Х


Таблиця Б.1

Максимальна робоча температура tD, °С

Прогнозований термін служби, років

Розрахункове напруження в стінці труб із РЕ Х σDP, МПа

20

1

9,9

5

9,8

10

9,7

25

9,6

50

9,5

100

9,4

30

1

8,8

5

8,7

10

8,6

25

8,5

50

8,4

100

8,4

40

1

7,9

5

7,7

10

7,6

25

7,6

50

7,5

100

7,4

50

1

7,0

5

6,9

10

6,8

25

6,7

50

6,7

100

6,6

60

1

6,3

5

6,1

10

6,1

25

6,0

50

6,0

70

1

5,6

5

5,5

10

5,4

25

5,4

50

5,3

80

1

5,0

5

4,9

10

4,9

18

4,8

25

4,8

90

1

4,5

4

4,4

6

4,4

10

4,4

15

4,4

95

1

4,3

4

4,2

6

4,2

10

4,2


Додаток В

(обов'язковий)


ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗРАЗКІВ

ЗОВНІШНЬОГО ВИГЛЯДУ


В.1 Контрольний зразок (зразок-еталон) – це відрізок труби завдовжки 500 ± 10 мм з нанесеним на його поверхню маркуванням, затверджений як представник для порівняння з ним виготовлених труб за зовнішнім виглядом та іншими ознаками, які визначають органолептичними методами.

В.2 В якості контрольного затверджують зразок з установочної партії труб при їх постановці на серійне виробництво згідно з вимогами ДСТУ Б А.3.1-6.

В.3 Кожен контрольний зразок забезпечують запломбованим ярликом, який прикріплюють до зразка, та технічним описом.

В ярлиці вказують умовне позначення труби, найменування підприємства-виготовлювача та інформацію про затвердження контрольного зразка, а також графу затвердження підприємством-виготовлювачем. Графа затвердження скріплюється круглою печаткою з датами підписання.

У технічному описі міститься інформація про контрольний зразок, підприємство-виготовлювач, зовнішній вигляд поверхні труби, а також допустимі дефекти та пошкодження.

В.4 Контрольні зразки оформлюються для кожного діаметра труб кожного кольору вихідної сировини. Термін дії контрольного зразка не встановлюється.

В.5 Для забезпечення вхідного контролю труб у споживача можуть використовуватись робочі контрольні зразки, які є копіями основного контрольного зразка або його частини. Правильність копії підтверджує підприємство-виготовлювач.

В.6 При зміні показників або їх значень, наведених у розділах 6 та 7 цього стандарту, контрольні зразки підлягають перезатвердженню.

В.7 Контрольні зразки зберігаються на підприємстві-виготовлювачі.

Додаток Г

(довідковий)


БІБЛІОГРАФІЯ


 1. ISO 161-1:1996-Thermoplastics pipes fo the conveyance of fluids – Nominal outside
  diameters and nominal pressures – Part 1: Metric series

 2. ISO 11922-1:1997-Thermoplastics pipes fo the conveyance of fluids – Dimension and
  tolerances – Part 1: Metric series

 3. ISO 4065:1996 – Thermoplastics pipes – Universal wall thickness table

 4. МУ № 1986-79 – Методические указания на хромографическое определение ацетона, формальдегида, фенола, фурфурола, фурфурилового спирта, бензилового спирта, ксилола, толуола, о-крезола, п-крезола в воздухе

 5. МУ № 1993-79 – Методические указания по хроматографическому определению водорода, метана, окиси углерода, этана, изопентана, бензола, толуола, стирола, этилбензола в воздухе рабочей зоны

 6. МУ № 2563-82 – Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны

 7. МУ № 4436-87 – Измерение концентраций аэрозоля преимущественно фибриозного действия

Код УКНД 91.140.60, 91.140.10, 23.040.20Ключові слова: внутрішні інженерні мережі, опалення, холодне водопостачання, гаряче водопостачання, труби напірні, гладкі труби, багатошарові труби, структурований поліетилен, первинний матеріал, не первинний матеріал, матеріал повторної обробки, метод випробувань

Відповідальний за випуск – В.М. Чеснок

Редактор – А.О. Луковська

Комп'ютерна верстка – Т.І. ЦапроФормат 60 х 84 1/8. Папір офсетний. Гарнітура "Аrіаl".

Друк офсетнийДержавне підприємство "Укрархбудінформ".

Бул. М. Кривоноса, 2-А, Київ-037, 03037, Україна.

Тел. 249-36-62Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи

до державного реєстру видавців

ДК № 690 від 27.11.2001 р.

Віддруковано в типографії СПД Кузьменко

8 067 408-74-26


41