2.13 _________________________________

2.14 _________________________________

3 Блокове приміщення

3.1 Виконати опоряджувальні роботи в повному обсязі.

3.2 Забезпечити безаварійний підхід до блокового приміщення.

3.3 Установити балки відповідно до проекту.

3.4 Забезпечити чисту підлогу.

3.5 Виконати в перекритті над шахтою отвори для проходження канатів.

3.6 Забезпечити освітлення блокового приміщення.

3.7 Установити двері, оббити їх металом на негорючій основі, установити замки.

3.8 Установити вікно і встановити на нього ґрати із внутрішньої сторони.

3.9 Установити балки відповідно до проекту.

3.10 ____________________________________________

Замовник ____________ (підпис)

_______________________________

(розшифровання підпису)

____ _________20__ р.

Генпідрядник ____________ (підпис)

_______________________________

(розшифровання підпису)

____ _________20__ р.

Субпідрядник ____________ (підпис)

_______________________________

(розшифровання підпису)

____ _________20__ р.ДОДАТОК В

(обов’язковий)

АКТ ГОТОВНОСТІ ПІДМОСТКІВ (ПЛАТФОРМ), УСТАНОВЛЕНИХ У ШАХТІ І В ОГОРОДЖЕННІ ДВЕРНИХ ПРОРІЗІВ У ШАХТІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ З МОНТУВАННЯ ЛІФТОВОГО УСТАТКОВАННЯ

«___ »__________ 20____ р.

____________________________________________________

(місце розташовання ліфта)

Цей акт складений про те, що підмостки, платформи (риштовання – у випадках, передбачених представником будівельної організації) і огородження дверних прорізів встановлені в шахті,

_________________________________ (назва типу) ліфта №_________________________ (заводський ______________________ номер) готові

до виконання робіт із монтування устатковання ліфта і відповідають вимогам ДБН А.3.2-2

Примітка 1._______________________________________________________________

Примітка 2._______________________________________________________________

ЗДАВ:

Представник будівельної

організації (замовник)

_____________

(посада)

_____________________

(особистий підпис)

_________________________

(розшифровання підпису)

«____ »________________ 20____ р.

ПРИЙНЯВ:

Представник монтувальної

організації

_____________

(посада)

_____________________

(особистий підпис)

_________________________

(розшифровання підпису)

«____ »________________ 20____ р.

ДОДАТОК Г

(обов’язковий)

АКТ ПРИЙМАННЯ УСТАТКОВАННЯ ДЛЯ МОНТУВАННЯ

Акт складений_____________________________________________________________________ (місце розташовання ліфта)

Передано_________________________________________________________________________ (назва монтувальної організації)

перераховане нижче устатковання для його монтування в________________________________ (назва будинку, споруди, цеху)

Номенклатурний

номер

Назва

устатковання

Заводський номер або марковання

Підприємство-

виробник

Дата надходження на об'єкт монтування

Кількість

одиниць

Під час приймання устатковання для монтування установлено таке:

1 Устатковання відповідає/не відповідає проектній специфікації або кресленикам (якщо не відповідає, зазначити в чому) ___________________

2 Устатковання передано комплектно/некомплектно (зазначити склад комплекту технічної документації, за якою виконано приймання, і яка комплектність) ___________________________

3 Дефектів під час зовнішнього огляду устатковання не виявлено/виявлено (якщо виявлено, докладно перерахувати) _____________

Примітка. На дефекти, виявлені під час оглядання, монтування та випробовування устатковання, складають акт окремо.

4 Висновок про придатність для монтування________________________________________ЗДАВ:

Представник замовника

______________

(посада)

______________

(особистий підпис)

______________

(розшифровання підпису)«____ »________________ 20____ р.


ПРИЙНЯВ:

Представник монтувальної організації

______________

(посада)

______________

(особистий підпис)

______________

(розшифровання підпису)«____ »________________ 20____ р.


ДОДАТОК Д

(довідковий)

УЗГОДЖЕНО

(будівельна організація)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(замовник)

УЗГОДЖЕНО

(монтувальна організація)


ГРАФІК ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНО-МОНТУВАЛЬНИХ РОБІТ З УСТАНОВЛЮВАННЯ ЛІФТА НА ОБ’ЄКТІ

чч

Вид роботи

Терміни виконання

1

Переїзд і підготування роботи

2

Вивезення, приймання устатковання, вивчення технічної документації

3

Доставления складових частин устатковання в шахту і машинне приміщення вантажно-підіймальним краном

4

Установлення кронштейнів напрямників

5

Установлення напрямників і їх вивіряння

6

Установлення кріплення, вивірення лебідки

7

Те саме для відвідних блоків

8

Розбирання, складання кабіни і противаги, підвішування їх на канати

9

Монтування устатковання машинного і блокового приміщень з під'єднанням

10

Установлення, складання дверей шахти

11

Монтування облицювання шахти

12

Прокладання електророзведення та під’єднання устатковання

13

Будівельно-оздоблювальні роботи

14

Налагодження, передавання організації, що експлуатує

15

Випробовування та ставлення на облік

Представник замовника

_________________

_________________

(підпис)

_________________

(розшифровання підпису)

Представник монтувальної організації:

_________________

(підпис)

_________________

(розшифровання підпису)

ДОДАТОК Е

(обов’язковий)

АКТ ПЕРЕДАВАННЯ ЗМОНТОВАНОГО ЛІФТА ДЛЯ ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНО-ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ РОБІТ

м. _____

«__» _________20__ р.Цей акт складений про те, що представник монтувальної організації з одного боку здав,

_________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

і представник будівельної організації з іншого боку прийняв

_________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

у тимчасове користування для опоряджувальних робіт у шахті та машинному приміщеннях повністю змонтований __________________ (тип ліфта) ліфт,

заводський номер____________________ . Місце встановлення:__________________________

Перед передаванням ліфт від мережі від’єднано, усе устатковання повністю знеструмлено і вивішено плакати в машинному приміщенні: «Не вмикати – працюють люди!».

Опоряджувальні роботи необхідно проводити з риштовання або з даху кабіни, але тільки під час пересування кабіни ручним приводом (штурвалом) униз, зокрема дах кабіни має бути закритий суцільним настилом.

Перелік робіт додано.

Відповідальним за проведення опоряджувальних робіт від будівельної організації призначено:

_________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

Відповідальність за стан техніки безпеки під час будівельно-оздоблювальних робіт, цілість змонтованого устатковання в приміщеннях несе Замовник в особі:


_________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

У разі приведення устатковання ліфта після будівельно-оздоблювальних робіт до належного технічного стану для виконання регулювальних і пусконалагоджувальних робіт, Замовник видає замовлення-завдання на проведення пов’язаних із цим додаткових робіт.

Термін закінчення будівельно-оздоблювальних робіт: «______ »___ 20 р.

Представник будівельної організації прийняв:___________________

Представник монтувальної організації здав:_____________________

Перелік робіт:

1 Машинне приміщення

1.1 Виконати роботу з улаштування чистої підлоги.

1.2 Оштукатурити, пофарбувати стіни на висоту 2000 мм та стелю – фарбою, підлогу вистелити матеріалом, який не створює куряви.

1.3 Пофарбувати устатковання ліфта (обертові частини – у жовтий колір, шини уземлення – у чорний); поверхні оливничок, ковпачків, зливальних пробок, оливовказівок – у червоний колір.

1.4 Установити демонтувальну балку на осях приводу і люка, виконати написи: «балка № ,

вантажопідіймальність дата випробування

1.5 Оббити люк залізом, зробити закрив і відкидну ручку.

1.6 Виконати освітлення і силовий ввід за постійною схемою.

1.7 Забетонувати (залити) підлебідкову раму.

1.8 Влаштувати бортики навколо отвору для проходу канатів висотою 50 мм; відстань від каната до бортика в межах від 15 мм до 70 мм.

1.9 Виконати рамку для електросхеми, розміром:

1.10 Виконати відповідні написи і знаки безпеки на електроустаткованні і на дверях машинного приміщення.

1.11 Покласти два діелектричні коврики (підставки).

1.12 Підготувати оливу для заливання в редуктор.

1.13 Засклити вікна і поставити ґрати.

1.14 _______________________________

1.15 _______________________________

2 Шахта і приямок

2.1 Пофарбувати перекриття і стіни шахти.

2.2 Забетонувати закладні деталі.

2.3 Почистити і пофарбувати металоконструкції ліфта.

2.4 Розібрати підмостки (ліси).

2.5 Забетонувати тумби в приямку.

2.6 Влаштувати (залити) чисту підлогу в приямку, оштукатурити і пофарбувати олійною фарбою стіни і підлогу приямка.

2.7 Влаштувати бокову драбину для входу у приямок.

2.8 Встановити обрамлення шахтних дверей.

2.9 Підготувати отвори під апарати виклику і світлові табло.

2.10 Виконати написи з познаками поверху на дверях шахти з внутрішньої сторони і на поверхових майданчиках, навпроти виходу з ліфта.

2.11 _________________________

2.12 __________________________

3 Підготувати виконавчу документацію для здавання ліфта:

3.1 Акт на сховані роботи (перекриття, улаштування приямка, бетонування закладних деталей).