6.4.6.2 Значення коефіцієнтів сумісності ланок автопоїзда мають бути не менше ніж 0,9.

6.4.6.3 Асинхронність тривалостей спрацьовування РГС ланок автопоїзда має бути не більше ніж 0,3 с.

6.4.7 Стоянкова гальмівна система

6.4.7.1 Орган керування СГС має фіксуватися у всіх положеннях, передбачених конструкцією КТЗ.

6.4.7.2 Показником ефективності гальмування СГС є або загальна питома гальмівна сила (за методом стендових випробовувань), або можливість утримування КТЗ у нерухомому стані протягом не менше ніж 5 хв на ділянці дороги з нормованим поздовжнім ухилом (для методу дорожніх випробовувань).

6.4.7.3 Значення загальної питомої гальмівної сили та нормованого поздовжнього ухилу наведено у таблиці 11.
Таблиця 8

Категорія КТЗ

Загальна питома гальмівна сила (γг),

не менше ніж

Коефіцієнт нерівномірності гальмівних сил коліс осі,

%, не більше ніж

Тривалість спрацьовування ГС на стенді,

с, не більше ніж 7), 8)

М1, M1G

0,50

30

0,8 6)

M2, M2G, M3, M3G

0,50 1)

N1, N1G

0,50 2)

N2, N2G, N3, N3G

0,45 3)

О12, О3, О4

0,43 4), 5)

1) Для КТЗ, не обладнаних антиблокувальною ГС, γг ≥ 0,48.

2) Для КТЗ, випуску до 1988 р., γг ≥ 0,45.

3) Для КТЗ, випуску до 1988 р., γг ≥ 0,43.

4) Для КТЗ, випуску до 1988 р., γг ≥ 0,40.

5) Для КТЗ з інерційною РГС γг ≥ 0,40 (за значення штовхального зусилля в зчіпному пристрої, Н, не більше ніж: для причепів із центральною чи спареними осями — 0,1 х Мa x g, для двоосьових причепів — 0,067 х Мa x g).

6) Для КТЗ із гідравлічним приводом — не більше ніж 0,5 с.

7) Крім КТЗ категорії О з інерційною РГС.

8) Для КТЗ, випуску до 1988 р., можливе збільшення нормативу тривалості спрацьовування на 10 %.


Таблиця 9

Категорія КТЗ

Усталене сповільнення jуст)

м/с2, не менше ніж

Тривалість спрацьовування ГС,

с, не більше ніж 6)

M1, M1G

5,0

0,8 5)

M2, M2G, M3, M3G

5,0 1)

N1, N1G

5,0 2)

N2, N2G, N3, N3G

4,5 3)

О2, О3, О4

4,3 4)

1) Для КТЗ, не обладнаних антиблокувальною ГС, jуст ≥ 4,8 м/с2.

2) Для КТЗ, випуску до 1988 р., jуст ≥ 4,5 м/с2.

3) Для КТЗ, випуску до 1988 р., jуст ≥ 4,3 м/с2.

4) Для КТЗ, випуску до 1988 р., jуст ≥ 4,0 м/с2.

5) Для КТЗ та автопоїздів із гідравлічним приводом - не більше ніж 0,5 с.

6) Для КТЗ, випуску до 1988р., можливе збільшення нормативу тривалості спрацьовування на 10 %.


Таблиця 10

Тип КТЗ

Категорія КТЗ

(тягача)

Гальмівний шлях (Sг) для початкової швидкості гальмування (V0), не більше ніж, м 1)

V0 = 40 км/год

V0 ≠ 40 км/год

Одиночні

М1

14,7

V0 х (0,10 + V0 /150)

M2, M3, N1, N2

18,3

V0 х (0,15 + V0 / 130)

N3

19,5

V0 х (0,18 + V0 / 130)

Автопоїзди

M1

16,6

V0 х (0,15 + V0 / 150)

N1, N2, N3

19,5

V0 х (0,18 + V0 / 130)

1) Для КТЗ, випуску до 1988 р., допускають збільшення нормативу гальмівного шляху на 10 %.

Примітка. За потреби, значення гальмівного шляху обчислюють за параметрами гальмівної діаграми відповідно до додатка Б.


Таблиця 11

Тип КТЗ

Категорія КТЗ (тягача)

Стан навантаження 1)

Загальна питома гальмівна сила (γг),

не менше ніж

Поздовжній ухил

ділянки дороги, %

Одиночні

М

максимальна маса

0,16

16

порожня маса

-

23

N

максимальна маса

0,16

16

порожня маса

-

31

Автопоїзди

M, N

максимальна маса

0,12 2)

12 2)

М, N

порожня маса

-

31 2)

1) Дорожні випробовування СГС проводять в одному з двох зазначених станів навантаження.

2) За відсутності СГС у причепа — за умови увімкнення лише СГС тягача.


6.4.8 Зносостійка гальмівна система

6.4.8.1 Показником ефективності гальмування ЗГС є усталене сповільнення КТЗ, значення якого має бути не менше ніж: 0,5 м/с2 (0,6 м/с2 — за випробовування міжміських автобусів та туристичних автобусів дальнього сполучення) — для КТЗ у стані максимальної маси; 0,8 м/с2 — для КТЗ у стані порожньої маси.

6.4.9 Зниження тиску стисненого повітря у ресиверах пневматичного або пневмогідравлічного привода має бути не більше ніж 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) протягом:

  • 30 хв — у разі вільного положення органу керування РГС;

  • 15 хв — у разі повного приведення в дію органу керування РГС.

Примітка. Зниження тиску стисненого повітря у ресиверах пневматичного або пневмогідравлічного привода контролюють за наявності явних витоків стисненого повітря, що відчуваються на слух, та спірних питань щодо герметичності.

6.4.10 Система автоматичного гальмування причепа, обладнаного гальмівною системою, має бути роботоздатна.


6.5 Вимоги до склоочисників та склоомивачів вітрового скла

6.5.1 Автомобілі та автобуси мають бути обладнані передбаченими конструкцією склоочисниками та склоомивачами вітрового скла.

6.5.2 Частота переміщення щіток по мокрому склу в режимі максимальної швидкості склоочисників має бути не менше ніж 35 подвійних ходів за хвилину.

6.5.3 Щітки склоочисників не мають бути пошкодженими і мають виконувати відповідні функції.

6.5.4 У разі вимкнення склоочисників щітки мають зайняти передбачене конструкцією крайнє положення.

6.5.5 Склоомивачі мають подавати рідину у зону очищання скла у кількості, достатній для його змочування.


6.6 Вимоги до двигуна та його систем

6.6.1 Гранично-допустимий вміст оксиду вуглецю та вуглеводнів у відпрацьованих газах КТЗ із двигунами, що працюють на бензині або газовому паливі — згідно з ДСТУ 4277.

6.6.2 Гранично-допустимий рівень димності відпрацьованих газів КТЗ із дизелями або газодизелями — згідно з ДСТУ 4276.

6.6.3 Рівень зовнішнього шуму (звуку), виміряний на нерухомому КТЗ, має бути не більше ніж контрольне значення, встановлене підприємством-виробником. Під час проведення державного технічного огляду рівень зовнішнього шуму (звуку) контролюють за потреби (наприклад, у разі виникнення спірних питань щодо стану системи випуску відпрацьованих газів, застосування нештатних (непередбачених) систем випуску тощо).

6.6.4 За відсутності відомостей відповідно до 6.6.3 рівень зовнішнього шуму (звуку), виміряний на нерухомому КТЗ, має не перевищувати значень, наведених у таблиці 12.Таблиця 12

Тип КТЗ

Рівень шуму (звуку), дБА

Легкові та вантажопасажирські автомобілі

87

Автобуси з максимальною масою понад 3500 кг та двигуном потужністю, кВт:


— менше ніж 150;

90

—150 та більше

93

Автобуси та вантажні автомобілі з максимальною масою, кг:


— не більше ніж 2000;

88

— понад 2000, але не більше ніж 3500

89

Вантажні автомобілі, автопоїзди з максимальною масою понад 3500 кг та двигуном потужністю, кВт:


— менше ніж 75;

91

— 75 та більше, але менше ніж 150;

93

—150 та більше

94

Примітка. Під потужністю двигуна розуміють максимальну потужність, зазначену в НЕ


6.6.5 У паливній системі двигунів не має бути витоків палива.

Кришки паливних баків та пристрої перекриття подавання палива мають бути у роботоздатному стані.

6.6.6 На КТЗ, із системою нейтралізації відпрацьованих газів, демонтування цієї системи чи окремих її складників або нероботоздатність її сигналізатора (за наявності) не дозволено.

6.6.7 Комплектність і стан систем випуску та нейтралізації відпрацьованих газів (за наявності), систем зниження шуму, інших систем та пристроїв, що передбачені конструкцією КТЗ і призначені для підвищення потужності двигуна та зменшення викидів забруднюючих речовин (систем наддуву, вентиляції картера, рециркуляції відпрацьованих газів, уловлювання випаровувань палива, подачі вторинного повітря, економайзера примусового холостого ходу тощо), мають відповідати вимогам підприємства-виробника КТЗ та (або) НЕ.

6.6.8 Не дозволено наявність прогарів, механічних пробоїн та нещільностей у з’єднаннях випускної системи КТЗ,

6.7 Вимоги до газобалонного обладнання

6.7.1 На ГБТЗ застосовують автомобільні газові балони (далі — балони) для ЗНГ, тип яких офіційно затверджено згідно з ДСТУ UN/ECE R 67-01, або балони для СПГ, тип яких офіційно затверджено згідно з ДСТУ UN/ECE R 110-00, або які відповідають вимогам НПАОП 0.00-1.07 та інших чинних нормативних документів та які мають відповідне маркування.

6.7.2 Не дозволено експлуатувати ГБТЗ із балонами, в яких: вийшов граничний термін використання; вийшов строк призначеного технічного опосвідчення (згідно з НПАОП 0.00-1.07); пошкоджений корпус балона; несправні вентилі; відсутні належні пофарбування, надписи, клейма, а також ГБТЗ із балонами іншого призначення.

6.7.3 Кількість та встановлення балонів для СПГ або ЗНГ на КТЗ повинні відповідати чинним нормативним документам (ДСТУ UN/ECE R 67-01 або ДСТУ UN/ECE R 110-00, технічним умовам, інструкціям виробників ГБО тощо). Кріплення балонів для СПГ чи ЗНГ на КТЗ має відповідати вимогам додатка 5 ДСТУ UN/ECE R 115-00.

Балони повинні бути встановлені стаціонарно, не дозволено встановлювати балони у моторному відсіку.

Балони повинні бути оснащені стаціонарними вузлами кріплення або закріплені на КТЗ за допомогою рами (кронштейнів) балона та стрічкових хомутів кріплення, у цьому разі відстань між будь-яким газовим балоном і поверхнею дороги повинна складати не менше ніж 0,2 м.

6.7.4 Усі балони для СПГ мають бути обладнані клапанами з ручним керуванням (витратними вентилями) або автоматичними клапанами балонів.

6.7.5 Балони мають бути оснащені газонепроникними кожухами, що встановлюють поверх арматури балона, за винятком випадків, коли балон установлено ззовні КТЗ. Газонепроникні кожухи мають відповідати вимогам ДСТУ UN/ECE R 67-01 або ДСТУ UN/ECE R 110-00. Арматура балонів для ЗНГ, що встановлена зовні КТЗ, має бути захищена від потрапляння бруду та вологи.