Пояснення:

1 - метановий газовий пальник;

2 - полум'я;

3 - корпус пальника;

4 - апертура;

5 - модулятор (диск-переривач);

6 - екран;


7 - радіометр

8 - чутливий(-і) елемент(и);

9 - оптична вісь;

10 - сповіщувач;

11 - кронштейн для сповіщувача.


Рисунок А.1 - Конструкція оптичної лави
А.5 Радіометр

Радіометр треба застосовувати для контролювання випромінювання джерелом. Чутливий елемент радіометра треба установлювати у точці на оптичній осі джерела на відстані від 1400 мм до 1600 мм від апертури. Радіометр треба установлювати на кронштейн оптичної лави так, щоб відстань від апертури можна було визначати в межах зазначеної відстані з повторністю ± 5 мм.

Діапазон довжин хвиль, на які реагує радіометр, повинен відповідати випробному сповіщувачу, і може бути зазначений виробником. У випадку, якщо виробник не вказав діапазон довжин хвиль, то треба використовувати радіометр із діапазоном вимірювання випромінювання від 4,0 мкм до 4,8 мкм для ІЧ сповіщувачів, та від 160 нм до 280 нм для УФ сповіщувачів.

ДОДАТОК В (довідковий)


ПРИКЛАД МЕТАНОВОГО ПАЛЬНИКА

На рисунку В.1 наведено приклад пальника (пальник Мекера), придатного для джерела, наведеного в А.2. Пальник повинен постачатися газом зі сталим тиском для забезпечування сталого випромінювання.


Розміри у міліметрах

Пояснення:

 1. - газ;

 2. - частина А;

 3. - частина В;

 4. - чотири отвори;

 5. - чотири отвори.Рисунок В.1 - Приклад метанового пальникаДОДАТОК С

(обов'язковий)


ВИПРОБОВУВАЛЬНЕ ПОЛУМ'Я

С.1 n-гептанове полум'я

Це полум'я має бути зразком полум'я, що горить жовтим (із кіптявою) полум'ям.

а) Паливо:

Приблизно 500 мл n-гептану (без домішок) з приблизно 3 % толуолу (без домішок) від об'єму. Кількості використовуваного палива повинно бути достатньо для того, щоб була вкрита вся поверхня піддону протягом усієї тривалості випробовування(-нь).

b) Конструкція: Гептаново-толуонову суміш треба спалювати на квадратному піддоні, зробленому з листа заліза товщиною 2 мм, розміром 330 мм х 330 мм (глибиною 50 мм).

с) Початкова температура:

Початкова температура палива повинна становити (20 ± 10) °С

d) Підпалювання: Підпалювати треба будь-якими наявними засобами, які не впливають на початкову температуру або склад палива.

е) Кінець випробовування:

Після 30 с засвічення сповіщувачів полум'ям.

С.2 Полум'я метилованого спирту

Це полум'я має бути зразком полум'я, що горить чистим (прозорим) полум'ям.

а) Паливо:

Приблизно 1500 мл метилованого спирту, що містить, принаймні, 90 % етилового спирту (С2Н5ОН) від об'єму. Кількості використовуваного палива повинно бути достатньо для того, щоб була вкрита вся поверхня піддону протягом усієї тривалості випробовування(-нь).

b) Конструкція:

Метилований спирт треба спалювати на квадратному піддоні, зробленому з листа заліза товщиною 2 мм, розміром 500 мм х 500 мм (глибиною 50 мм).

с) Початкова температура:

Початкова температура палива повинна становити (20 ± 10) °С

d) Підпалювання:

Підпалювати треба будь-якими наявними засобами, які не впливають на початкову температуру або склад палива.

е) Кінець випробовування:

Після 30 с засвічення сповіщувачів полум'ям.ДОДАТОК D

(обов'язковий)


УСТАТКОВАННЯ ДЛЯ ВИПРОБОВУВАННЯ ОСЛІПЛЮВАННЯМ

Випробовувальне устатковання, як зазначено в цьому додатку і показано на рисунку D.1, повинно бути виготовлено так, щоб його можна було установлювати на оптичній лаві, яку показано на рисунку А.1, не заважаючи визначанню точок спрацьовування.

Джерело світла повинне складатися з двох однакових вольфрамових ламп накалювання потужністю 25 Вт, з чистим прозорим склом, які повинні відповідати вимогам ІЕС 60064. Джерело світла повинно живитися змінною напругою з частотою 50 Гц.

Джерело світла треба установлювати так, щоб на устаткованні, вказаному на рисунку D.1, зберігалася пряма лінія видимості від чутливого елемента сповіщувача до джерела випромінювання. Джерело світла та чутливий елемент сповіщувача треба з'єднати так, щоб відстань між кронштейном ламп та сповіщувачем становила приблизно 500 мм і зберігалася незмінною у разі переміщування кронштейна сповіщувача.


Напругу електроживлення треба установлювати так, щоб колірна температура розжарювання ламп становила (2850 ± 100) К. Після цього відстань між лампами та сповіщувачем треба установлювати так, щоб лампи забезпечували освітлення поверхні чутливого(-их) елемента(-ів) сповіщувача 100 лк.Пояснення:

1 - метановий пальник;

2 - полум'я;

3 - корпус пальника;

4 - апертура;

5 - оптична вісь;

6 - сповіщувач;

7 - кронштейн для ламп;

8 - кронштейн для сповіщувачів.
Рисунок D.1 — Устатковання для випробовування осліплюваннямДОДАТОК Е

(обов'язковий)


ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИПРОБОВУВАННЯ НА УДАР

Пристрій (рисунок Е.1) складається з хитального молотка з прямокутною головкою (ударник) та зі скошеною передньою ударною поверхнею, яку встановлено на сталевій циліндричній рукоятці. Молоток вмонтовано в сталеву втулку, яка рухається на шариковальницях на зафіксованому сталевому валу, змонтованому на жорсткій сталевій рамі, так, що молоток може вільно обертатися навколо осі зафіксованого валу. Конструкція жорсткої рами дозволяє повне обертання молоткового вузла у разі відсутності зразка.

Ударник має такі розміри: ширина - 76 мм, висота - 50 мм, довжина - 94 мм (габарити), та виготовлений з алюмінієвого сплаву (AICu4SiMg згідно з ISO 209-1), за умови обробляння розчином та осаджуванням. Він має плоску ударну поверхню, яка скошена під кутом (60 ± 1)° до подовжньої осі головки. Сталева циліндрична рукоятка має зовнішній діаметр (25 ± 0,1) мм зі стінками товщиною (1,6 ± 0,1) мм.

Ударник закріплено на рукоятці так, що його подовжня вісь знаходиться на відстані 305 мм по радіусу від осі обертання вузла, до того ж ці дві осі взаємно перпендикулярні в просторі. Втулка з зовнішнім діаметром 102 мм і довжиною 200 мм співвісно встановлена на зафіксованому сталевому поворотному валу, який має діаметр приблизно 25 мм, утім точний діаметр валу буде залежати від використовуваних шариковальниць.

Діаметрально протилежно рукоятці молотка знаходяться два сталевих врівноважувальних важеля, кожний із зовнішнім діаметром 20 мм і довжиною 185 мм. Ці важелі угвинчено у втулку так, що кожний виступає на 150 мм. Сталеву противагу закріплено на важелях так, що її положення може бути відрегульовано для збалансування ваги ударника та важелів, як на рисунку Е.1. На одному кінці втулки закріплено шків з алюмінієвого сплаву товщиною 12 мм та діаметром 150 мм і на нього намотано трос, що не розтягується, один кінець якого закріплено до шківа. Інший кінець тросу несе робочу вагу.

Жорстка рама також підтримує монтажну панель, на якій установлюють зразок за допомогою його штатних засобів кріплення. Монтажну панель треба регулювати вертикально так, щоб верхня половина передньої ударної поверхні молотка била по зразку, коли молоток рухається горизонтально, як показано на рисунку Е.1.

Під час експлуатування пристрою зразок та монтажну панель спочатку встановлюють, як показано на рисунку Е.1, потім монтажну панель жорстко кріплять до рами. Після цього вузол молотка ретельно врівноважують за допомогою регулювання противаги за відсутності робочої ваги. Потім важіль молотка відводять назад до горизонтальної позиції на кут 270° та установлюють робочу вагу. За умов звільнення вузла робоча вага буде повертати молоток та важіль до удару по зразку.

Маса робочої ваги, m, в кілограмах, необхідна для забезпечення енергії удару 1,9 Дж, дорівнює:,


де r - ефективний радіус шківа в метрах.


Це дорівнює приблизно 0,55 кг для шківа радіусом 75 мм.

Оскільки, згідно з стандартом швидкість молотка під час удару повинна бути (1,5 ± 0,125) м/с, то масу головки молотка необхідно зменшити, розсвердливши її зі зворотного боку, щоб отримати цю швидкість. Підраховано, щоб отримати зазначену швидкість, маса головки повинна становити приблизно 0,79 кг, але це повинно бути визначено методом проб та помилок.


Розміри у міліметрахПояснення:

 1. - монтажна панель;

 2. - зразок;

 3. - ударник;

 4. - рукоятка ударника;

 5. - втулка;

 6. - шків;


 1. - кут переміщування 270° ;

 2. - шариковальниці;

 3. - врівноважувальні важелі;

 4. - робоча вага;

 5. - противага для врівноваження.Рисунок Е.1 - Пристрій для випробовування на удар


___________________________________________________________________________________________

13.220.20


Ключові слова: випробовування, марковання, протипожежні засоби, системи пожежної сигналізації, сповіщувачі полум'я точкові, точка спрацьовування, чутливість.

___________________________________________________________________________________________

1) Для забезпечування правильної роботи сповіщувачів ці дані повинні зазначати вимоги щодо правильного обробляння сигналів від сповіщувача. Ця інформація може бути у вигляді повного технічного опису цих сигналів, посилання на відповідний протокол передавання сигналів або посилання на відповідні типи пожежного приймально-контрольного приладу тощо.


2)Для УФ сповіщувачів, які можуть спрацьовувати на випромінювання від іскри, час між розрядами може бути збільшено максимум до 30 с.

5