Наприклад:

"Довести штучне освітлення на робочих місцях 18 чол. (в т.ч. 6 жінок) до норми 150 люкс"; "Повністю усунути загальну вібрацію на робочих місцях другого поверху, де зайнято 14 чол., в т.ч. 5 жінок"; "Вивільнити 4 робітниці від перенесення вручну важких речей понад граничну норму в 10кг" "Забезпечити додержання установленого температурного режиму (не нижче 18 грд. взимку) на всіх робочих місцях дільниці з кількістю працюючих 32 чол.(в т.ч. 18 жінок)" тощо.

3.У графу 7 записується кінцева дата визначеного строку виконання робіт.

Наприклад: 15 червня 1993 р.;1вересня 1993р. тощо. Враховуючи доцільність щоквартального підведення підсумків виконання зобов'язань, бажано групувати і викладати заходи по кварталах.

4.У графу 8 записуються посади та прізвища осіб, яких призначено відповідальними за організацію виконання окремо кожного заходу.

Додаток 2

П Е Р Е Л I К

професій і посад працівників, яким надається

додаткова оплачувана відпустка та скорочений

робочий день за несприятливі умови праці

понад визначені законодавством розміри

п/п

Найменування виробництв, цехів, професій та посад

Тривалість

додаткової

відпустки

(робочих днів)

Тривалість

скороченого робочого часу (годин)

1

2

3

4

Додаток 3

П Е Р Е Л I К

професій і посад працівників, зайнятих на

роботах з шкідливими умовами праці, які

мають право на одержання безкоштовного

молока або інших рівноцінних харчових

продуктів

п/п

Найменування виробництв, цехів, професій та посад

1

2

Додаток 4

П Е Р Е Л I К

професій і посад працівників, яким видається

безплатно спецодяг, спецвзуття та інші засоби

індивідуального захисту понад встановлених норм

п/п

Найменування виробництв, цехів, професій та посад

Найменування спецодягу,

спецвзуття та запобіжних пристроїв

Строк

експлуатації

(місяців)

1

2

3

4

Додаток 5

П Е Р Е Л I К

професій і посад працівників, яким у зв'язку

з шкідливими умовами праці надаються оплачувані

перерви санітарно-оздоровчого призначення

п/п

Найменування виробництв, цехів, професій та посад

Тривалість однієї перерви (хвилин)

Кількість

перерв за зміну

(хвилин)

Загальна

тривалість

перерв за зміну (хвилин)

1

2

3

4

5

Додаток 6

П Е Р Е Л I К

професій і посад працівників,

робота яких пов'язана із забрудненням

яким безплатно видається мило

п/п

Найменування виробництв, цехів,

професій і посад

Кількість мила

на місяць (грам)

1

2

3

П р и м і т к а: Зазначений перелік може не складатися, якщо власник бере на себе зобов'язання забезпечити постійну наявність достатньої кількості мила та інших змиваючих засобів у душових. Незалежно від видачі мила на руки працюючим власник, крім того, повинен забезпечити наявність достатньої кількості мила біля умивальних.

Додаток 7

П Е Р Е Л I К

професій і посад працівників, яким

безплатно видаються знешкоджуючі, змиваючі засоби,

захисні креми у зв'язку з можливою дією на шкіру

шкідливих речовин

п/п

Найменування виробництв, професій і посад

Найменування знешкоджуючих

змиваючих засобів,

захисних кремів

Кількість на зміну (місяць) грамів

1

2

3

4