НА ПРОЕКТНІ І ВИШУКУВАЛЬНІ РОБОТИ

об'єкт Колія залізнична

на вул. в районі м.

III категорія складності об'єкта будівництва, двостадійне проектування
Найменування проектної організаціїЧергове число

Перелік

виконуваних робіт, стадія проектування

Найменування об'єкта будівництва або виду робіт

№№ кошторисів

Повна вартість робіт, тис. грн.

вишуку-вальних

проектних

всього

1

Виконання інженерно-геологічних вишукувань


№ 1

21,609


21,609

2

Проектування Колії залізничної, стадія «П»


№2


327,876

327,877

3

Проектування Колії залізничної, стадія «Р»


№3


1835,771

1835,771


Разом
2185,257


20% ПДВ
437,0514


Всього
2622,3084

Всього за зведеним кошторисом

2185 257 грн. (Два мільйони сто вісімдесят п'ять тисяч двісті п'ятдесят сім грн.)

плюс 20% ПДВ 437051,40 грн. (Чотириста тридцять сім тисяч п'ятдесят одна грн. 40 коп.).

Всього 2622308,40 грн. (Два мільйони шістсот двадцять дві тисячі триста вісім грн. 40 коп.).

Керівник проектної організації

(підпис) (прізвище)

Головний архітектор проекту

(Головний інженер проекту)

(підпис) (прізвище)

Кошторис склав

(підпис) (прізвище)

М.П. « » 20_ р.

34

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013

Приклад Μ. 2

КОШТОРИС № 1

НА ВИШУКУВАЛЬНІ РОБОТИ

Виконання інженерно-геологічних вишукувань на

Колія залізнична

Найменування вишукувальноі організації

Форма 2-ПЧергове число

Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт

Назва документу обґрунтування та № № частин, глав, таблиць, пунктів

Розрахунок вартості

Вартість, грн.

1

2

3

4

5

1 Польові роботи

1

Ударно-канатне буріння. Категорія породи IV. Кінцева глибина свердловини до 20 м. Початковий діаметр буріння 168 мм

Розрахунковий показник

10[1 м]

Табл. 186, §.16, поз. 2 Збірник цін на вишукувальні роботи; k1=1,5

(ДСТУ Д. 1.1 -7:2013, табл. Ж.1таЖ.2)

19,0*10,0*1,5

285,00

2

Ударно-канатне буріння. Категорія породи III.

Кінцева глибина свердловини до 20 м. Початковий діаметр буріння 168 мм

Розрахунковий показник

14[1 м]

Табл. 186, § 11, поз. 2 Збірник цін на вишукувальні роботи k1=1,5

(ДСТУ Д.1.1-7:2013, табл. Ж.1таЖ.2)

16,0*14,0*1,5

336,00

3

Ударно-канатне буріння. Категорія породи II. Кінцева глибина свердловини до 20 м. Початковий діаметр буріння 168 мм

Розрахунковий показник

6[1м]

Табл. 186, §6,поз.2 Збірник цін на вишукувальні роботи k1=1,5

(ДСТУ Д. 1.1-7:2013, табл.Ж.1таЖ.2)

12,0*6,0*1,5

108,00

4

Проходка шурфів без кріплення. Перетин шурфу 2 м2, глибина шурфу, м 2,5 (Категорія складності VII)

Розрахунковий показник

0,3 [1 м]

Табл. 197, §.4. Категорія VII Збірник цін на вишукувальні роботи k1=1,5

(ДСТУ Д. 1.1 -7:2013, табл.Ж.1таЖ.2)

40,0*0,3*1,5

18,00

35

ДСТУБД.1.1-7:2013

Продовження кошторису № 11

2

3

4

5

5

Проходка шурфів без кріплення. Перетин шурфу 2 м2, глибина шурф, м 2,5 (Категорія складності III)

Розрахунковий показник

4,2[1 м]

Табл. 197, §.4. Категорія III Збірник цін на вишукувальні роботи k1=1,5 (ДСТУД.1.1-7:2013, табл. Ж.1таЖ.2)

14,0*4,2*1,5

88,20

6

Проходка шурфів без кріплення. Перетин шурфу 2 м2, глибина шурфу, м 2,5 (Категорія складності II)

Розрахунковий показник

1,5 [1м]

Табл. 197, п.4. Категорія II Збірник цін на вишукувальні роботи k1=1,5

(ДСТУ Д.1.1-7:2013, табл. Ж.1таЖ.2)

11,0*1,5*1,5*

24,75

7

Відбір монолітів ґрунтів для лабораторних досліджень зі свердловин, гірських вироблень і котлованів. Глибина добору моноліту, м до 10 Добір моноліту з гірських виробок і котлованів зв'язні ґрунти

Розрахунковий показник

3[1 моноліт]

Табл. 246, §.1. Категорія II Збірник цін на вишукувальні роботи

k1=1,5

(ДСТУ Д.1.1-7:2013, табл. Ж.1таЖ.2)

7,0*3,0*1,5

31,50

8

Підсумок по групі рядків (польові роботи) без виплати польового постачання;

п. 14 Загальних вказівок Збірника цін на вишукувальні

k1=0,85 від Σп.п.1+2+3+4+5+6+7

285,00+336,00+ 108,00+18,00+88,20+ 24,75+31,50 = 891,45 891,45*0,85=757,73

757,73

9

Витрати на внутрішній транспорт

п. 8 табл. 4 Загальних вказівок Збірника цін на вишукувальні роботи з Доповненням до Збірника k1=13% від. Σп.п.1+2+3+4+5+6+7

k2=1,25

757,73*0,13*1,25

123,13

10

Витрати на організацію та ліквідацію робіт.

п.13, табл. 6, §1 Загальних вказівок Збірника цін на вишукувальні роботи k1=4% від Σп.п. 8+9

з Доповненням до Збірника, табл. 6, прим . 1 k2=2,5

прим. 2 k3=0,7

(757,73+123,13)* *0,04*2,5*0,7

61,66

11

Всього за розділом 1 Польові роботи


757,73+123,13+61,66

942,52

36

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013

Продовження кошторису № 11

2

3

4

5

2 Лабораторні роботи

12

Комплексні дослідження та

окремі визначення

глинистих ґрунтів.

Повний комплекс визначень

фізичних властивостей для

грунтів із включеннями

часток діаметром більш

1 мм понад 10%

Розрахунковий показник

3[1 зразок]

Табл. 295, §4

Збірник цін на

вишукувальні роботи

k=1,21

(ДСТУД.1.1-7:2013,

табл. Ж.1таЖ.2)

13,0*3,0*1,21

47,19
13

Комплексні дослідження та

окремі іспити піщаних

ґрунтів.

Повний комплекс визначень

фізичних властивостей

Розрахунковий показник

4[1 зразок]

Табл. 296, §1

Збірник цін на

вишукувальні роботи

k=1,21

(ДСТУД.1.1-7:2013,

табл. Ж.1таЖ.2)

12,0*4,0*1,21

58,0814

Комплексні дослідження та

окремі визначення

глинистих ґрунтів.

Скорочений комплекс

фізико-механічних

властивостей ґрунтів.

Показники стискальності і

супутні визначення при

компресійних іспитах із

двома галузями

(навантаження-розвантаження)

до 6 кгс/см2

Розрахунковий показник

6[1 зразок]

Табл. 295, §14

Збірник цін на

вишукувальні роботи

k=1,21

(ДСТУД.1.1-7:2013,

табл. Ж. 1 таЖ.2)

39,0*6,0*1,21

283,14
15

Комплексні дослідження та

окремі визначення

глинистих ґрунтів.

Скорочений комплекс

фізико-механічних

властивостей ґрунтів при

прискореному зрізі з

навантаженнями

до 6 кгс/см

Розрахунковий показник

9[1 зразок]

Табл. 295, §.9

Збірник цін на

вишукувальні роботи

k=1,21

(ДСТУД.1.1-7:2013,

табл. Ж.1таЖ.2)

32,0*9,0*1,21

348,4817

Всього за розділом 2


47,19+58,08+283,14+

736,89


Лабораторні роботи


+348,48=736,89


37

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013

Продовження кошторису № 11

2

3

4

5

3 Камеральні роботи

18

Збір, вивчення матеріалів вишукувань минулих років і складання висновків, програм і проекту провадження робіт. Кошторисна вартість будівництва до 1 млн. крб. Кошторисна вартість вишукувань до 15 тис. крб.

Розрахунковий показник

1[1 програма, проект]

Табл. 308, §1 Збірник цін на вишукувальні роботи k=1,21

(ДСТУ Д.1.1-7:2013, табл.Ж.1таЖ.2)

200,0*1,0*1,21

242,00

19

Камеральна обробка матеріалів вишукувань. Свердловини і гірські вироблення (Категорія складності II)

Розрахунковий показник

36[1 м виробітки]

Табл. 309, §1. Категорія II Збірник цін на вишукувальні роботи k=1,21

(ДСТУ Д.1.1-7:2013, табл. Ж.1таЖ.2)

3,5*36,0*1,21

152,46

20

Камеральна обробка матеріалів лабораторних робіт

Розрахунковий показник

736,89 руб.[1 звіт]

Табл. 310, §7

Збірник цін на вишукувальні роботи k=20% від лабораторних робіт

736,89*0,20

147,38

21

Складання інженерно-геологічного звіту (Категорія складності II)

Розрахунковий показник

[1 звіт]

п Табл. 311, §1.

Збірник цін на вишукувальні роботи k1=15% від лабораторних робіт до 10 тис. крб.

k2=1,2 примітка до табл. 311 п.4

(242,0+152,46+ +147,38)* 1*0,15*1,2

97,53

22

Всього за розділом 3 Камеральні роботи


242,00+152,46+ +147,38+97,53=639,37

639,37

23

Витрати по метрологічному забезпеченню та по додатковим амортизаційним відрахуванням:


- польових робіт;


- лабораторних та камеральних робіт

п. 14 абзац 4 Доповнення до Збірника цін на вишукувальні роботи з k=0,05 від


п.п. 1+2+3+4+5+6+7+8+9


п.п.12+13+14+15+ 8+19+20+21


(757,73+123,13)*0,05(736,89+639,37)*0,05


44,0468,81