Таблиця 2

Найменування показників

Рулонні матеріали

Плитки

ПВХ одношарові

ПВХ богатошаровий та богатошаровий спічений

ПВХ богатошаровий на ТЗІ підоснові

ПВХ на тканинній підоснові

На основі натурального лінолеуму

Гумові

На основі синтетичних волокон

ПВХ одношарові

ПВХ богатошаровий та богатошаровий спічений

ПВХ богатошаровий на ТЗІ підоснові

ПВХ на тканинній підо- снові

На основі натурального лінолеуму

Гумові

На основі синтетичного полотна

Полімерцементні та полімербетонні

1 Геометричні розміри та допустимі відхилення
1.1 Довжина, ширина, товщина

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2 Товщина лицьового шару

-

X

X

X

-

X

-

-

X

X

X

-

X

-

X

1.3 Прямокутність

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

X

X

X

X

X

1.4 Паралельність крайок

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2 Фізико-технічні характеристики
2.1 Стираність

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.2 Деформативність та відновлюваність

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

2.3 Опір удару

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

2.4 Зміна лінійних розмірів

х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.5 Гнучкість

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

2.6 Водопоглинання поверхневе

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-


-

-

X

2.7 Міцність зв'язку між шарами

-

X

X

X

-

-

-

-

X

X

X


-

-

X

Продовженні таблиці 2

Найменування показників

Рулонні матеріали

Плитки

ПВХ одношарові

ПВХ богатошаровий та богатошаровий спічений

ПВХ богатошаровий наТЗІ підоснові

ПВХ на тканинній підоснові

На основі натурального лінолеуму

Гумові

На основі синтетичних волокон

ПВХ одношарові

ПВХ богатошаровий та богатошаровий спічений

ПВХ богатошаровий на ТЗІ підоснові

ПВХ на тканинній підоснові

На основі натурального лінолеуму

Гумові

На основі синтетичного полотна

Полімерцементні та полімербетонні

2.8 Водопоглинання об'ємне

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

2.9 Границя міцності при стиску

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

2.10 Границя міцності при згині

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

2.11 Пружність (відновлю-ваність) ворсу та міцність закріплення волокна)

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

X

-

2.12 Зниження приведеного рівня ударного шуму

-

-

X

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

2.13 Показник теплозасвоєння

-

-

X

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

2.14 Біостійкість основи

-

-

X

X

-

-

-

-

-

X

X

-

-

-

-

2.15 Зварюваність

X

X

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

X

X

X

2.16 Хімічна стійкість, грязевідштовхування

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.17 Поверхневий електричний опір

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.18 Густина

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

3 Естетичні властивості
3.1 Відповідність еталону

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
Продовженні таблиці 2

Найменування показників

Рулонні матеріали

Плитки

ПВХ одношарові

ПВХ богатошаровий та богатошаровий спічений

ПВХ богатошаровий на ТЗІ підоснові

ПВХ на тканинній підоснові

На основі натурального

лінолеуму

Гумові

На основі синтетичних волокон

ПВХ одношарові

ПВХ богатошаровий та богатошаровий спічений

ПВХ богатошаровий на ТЗІ підоснові

ПВХ на тканинній підо- снові

На основі натурального лінолеуму

Гумові

На основі синтетичного полотна

Полімерцементні та полімербетонні

3.2 Рівномірність забарвлення

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3.3 Світлота лицьової поверхні (коефіцієнт відбивання)

X

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

3.4 Кольоростійкість під дією світла (для одноколірних)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3.5 Вимоги до якості поверхні

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Санітарно-гігієнічні властивості
Санітарно-гігієнічні вимоги згідно з СанПиН 6027 А, які містять медичні показники безпеки: одориметричні, санітарно-хімічні, санітарно-токсикологічні (за необхідності), санітарно-мікробіологічні, напруженість статичного електричного поля, токсичність продуктів горіння

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


Кінець таблиці 2

Найменування показників

Рулонні матеріали

Плитки

ПВХ одношарові

ПВХ богатошаровий та богатошаровий спічений

ПВХ богатошаровий на ТЗІ підоснові

ПВХ на тканинній підоснові

На основі натурального лінолеуму

Гумові

На основі синтетичних

волокон

ПВХ одношарові

ПВХ богатошаровий та богатошаровий спічений

ПВХ богатошаровий на ТЗІ підоснові

ПВХ на тканинній підоснові

На основі натурального лінолеуму

Гумові

На основі синтетичного

полотна

Полімерцементні та полімербетонні

5. Показники пожежної небезпеки
5.1 Група горючості

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5.2 Група займистості

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5.3 Група поширення полум'я

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5.4 Група за димоутворювальною здатністю

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5.5 Група за токсичністю продуктів горіння

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Примітка. "X" - показник якості полімерного матеріалу або виробу, що обов'язково регламентується.

"-" - показник якості полімерного матеріалу або виробу, що не регламентується, або може бути встановлений за узгодженням між виробником і споживачем.