21

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013

Продовження таблиці Ж.11

2

3

26

Лісова, деревообробна та целюлозно-паперова промисловість

1,01

27

Промисловість будівельних матеріалів

1,19

28

Легка та текстильна промисловість

1,07

29

Рибна промисловість

1,07

30

Медична та мікробіологічна промисловість

1,01

31

Підприємства агропромислового комплексу

1,19

32

Мукомольно-круп'яна та комбікормова промисловість

1,07

33

Лісове господарство

1,07

34

Водогосподарське будівництво

1,07

35

Підприємства морського транспорту

1,07

36

Будинки та споруди повітряного транспорту

1,01

37

Зв'язок

1,19

38

Залізниці та автомобільні дороги. Мости, тунелі. Метрополітен. Промисловий транспорт

1,01

39

Житлові та цивільні будинки

1,19

40

Районне планування. Планування та забудова населених пунктів

1,01

41

Об'єкти улаштування геології

1,07

42

Підприємства торгівлі та громадського харчування

1,19

43

Підприємства матеріально-технічного постачання та збуту

1,07

44

Установи охорони здоров'я

1,07

45

Вищі учбові заклади

1,07

46

Театрально-видовищні підприємства

1,01

47

Об'єкти кінематографії

1,07

48

Поліграфічна промисловість

1,01

49

Водопостачання і каналізація

1,00

50

Підприємства транспорту, зберігання нафтопродуктів і автозаправні станції

1,07

51

Науково-дослідні установи

1,01

52

Фізкультурно-спортивні споруди

1,07

53

Торф'яна промисловість

1,07

54

Річковий транспорт

1,07

55

Підприємства автомобільного транспорту

1,01

56

Комунальне господарство

1,19

57

Підприємства побутового обслуговування

1,01

58

Місцева промисловість

1,07

59

Захисні споруди цивільної оборони

1,07

22

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013

Кінець таблиці Ж.11

2

3

60

Автоматичні установки пожежогасіння, пожежної та охоронної сигналізації

1,01

61

Газоочисні та пилоуловлювальні споруди

1,00

62

Промислові печі, сушила, димові та вентиляційні труби, конструкції теплової ізоляції та антикорозійного захисту

1,00

63

Заглиблені споруди та конструкції, будівельне водозниження і дренаж

1,01

64

Газообладнання та газопостачання промислових підприємств, будинків і споруд. Зовнішнє освітлення

1,00

65

Міські інженерні споруди та комунікації

1,19


Збірник цін на проектні роботи для капітального ремонту будинків та споруд

1,19

Науково-проектні роботи


Тимчасовий збірник цін на науково-проектні роботи по нерухомих пам'ятках історії та культури Української РСР (ТЗЦНПР-91)

1,25

Проектно-конструкторська документація


Цінник на розробку проектними організаціями Держбуду СРСР конструкторської документації для виготовлення нестандартизованого устаткування

1,25

Примітка 1 Кошторисна вартість проектних робіт для будівництва, за винятком капітального ремонту, визначається у відповідності з «Загальними вказівками щодо застосування збірника цін на проектні роботи для будівництва»(2-е вид., Москва, 1990 p.), що не суперечать правилам, встановленим цим стандартом

Примітка 2 Кошторисна вартість вишукувальних робіт визначається з урахуванням Доповнення до Збірника цін на вишукувальні роботи. (Додаток до постанови № 22 Держбуду СРСР від 1 березня 1990 р.)

Примітка 3 До цін таблиць Збірника цін на вишукувальні роботи застосовується поправочний коефіцієнт 1,21, крім таблиць цього Збірника, наведених у додатку Ж.2. До таблиць, що наведені у додатку Ж.2, застосовується коефіцієнт 1,5

Примітка 4 Приведення вартості проектних та вишукувальних робіт у поточний рівень цін здійснюють із застосуванням індексів, що наведені у додатку Ж.З

23

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013

Таблиця Ж.2 - Перелік таблиць Збірника цін на вишукувальні роботи, до яких застосовують коефіцієнт 1,5№ № таблиць Збірника цін на вишукувальні роботи

Польові роботи

Камеральні роботи

9; 12; 13; 19; 21; 26; 27; 37; 39 - 42; 47; 64; 77; 94; 100-103; 105; 108; 109; 111; 114;124-130;132;133; 154-158; 161-164; 169; 182; 184; 186;190;192; 196-220; 222-249; 256; 282; 286; 314; 316; 341; 343; 355; 365; 403 - 406; 408-410; 416 - 420

39-41; 51; 52; 58; 61

Додаток 3 до Збірника цін на вишукувальні роботи

12; 17-21


Таблиця Ж.З - Індекси визначення кошторисної вартості проектних та вишукувальних робіт та усереднені показники цієї вартості в розрахунку на один людино-деньЧергове число

Види робіт

Індекси визначення кошторисної вартості

Показник кошторисної вартості в розрахунку на 1 люд.день, грн.

1

Проектні роботи

7,77

355

2

Проектно-планувальні роботи

8,65

393

3

Вишукувальні роботи (крім інженерно-геодезичних):

- польові

8,90

467- камеральні

7,77

355

4

Інженерно-геодезичні роботи

8,32

434

Примітка. Зазначені індекси та показники враховують рівень середньомісячної заробітної плати 2300 грн. для розряду складності робіт у будівництві 3,8.

24

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013

Таблиця Ж.4 - Перелік відомчих збірників цін та індекси визначення кошторисної вартості на проектно-вишукувальні роботи у будівництвіч.ч.

Найменування збірника

Ким затверджено та дата затвердження

Індекс визначення кошторисної вартості

1

2

3

4

1

Цінник на розробку конструкторської документації нестандартизованого устаткування індивідуального виготовлення для чорної і кольорової металургії

Міністерство металургії СРСР наказ від 04.10.91 №364

7,41

2

Цінник на виробництво польових і камеральних робіт із спостережень методом реєстрації природного імпульсного електромагнітного поля землі при вивченні небезпечних геологічних процесів

Держбуд України наказ від 09.03.2000 №46

польові - 5,38 камеральні - 7,04

3

Цінник на виробництво польових і камеральних робіт із спостережень газо-еманаційним методом при вивченні небезпечних геологічних процесів

Держбуд України наказ від 09.03.2000 №46

польові - 5,38 камеральні - 7,04

4

Збірник нормативів витрат праці і вартості розробки проектів виробництва монтажних і спеціальних будівельних робіт і іншої проектної документації

Мінмонтаж-спецбудом СРСР, 1990 р.

7,77

5

Відомчий збірник цін на розробку схем газопостачання

Держбудом РРФСР, 1990 р.

7,77

6

Положення про визначення вартості робіт і послуг, виконуваних при здійсненні функцій територіальних проектних організацій у промисловому будівництві на території України

Держбуд України наказ від 29.01.92

№5

3,05

25

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013

Продовження таблиці Ж.41

2

3

4

7

Цінник на розробку технічної документації на АСУ ТП

Мінелектротех-прилад СРСР, 1991

7,77

8

Прейскурант на розробку проектів виробництва робіт при спорудженні об'єктів ТЕС

Міністерство енергетики та електрифікації СРСР протокол від 21.03.88 №107

7,77

9

Прейскурант на розробку проектів виробництва робіт при спорудженні об'єктів АЕС з реакторами ВВЕР-1000

Мінатоменерго СРСР та Міненерго СРСР протокол від 06.07.88 №194

7,77

10

Прейскурант на розробку ПВР з монтажу теплоенергетичного обладнання ТЕС. Розділ 9

Міненерго СРСР наказ від 15.01.85 №48

7,77

11

Прейскурант на розробку робочих креслень пилогазоповітропроводів котлів ТЕС і котелень. Розділ 12

Міненерго СРСР наказ від 29.12.87 № 362а

7,77

12

Цінник на проектні роботи для будівництва. Розділ 13 а. Машинобудівна промисловість

Погоджено Держбудом СРСР, 1989 р.

7,77

13

Збірник цін на проектні роботи для будівництва підприємств, будинків і споруд міністерства радіопромисловості СРСР. СЦ-29-89

Погоджено Держбудом СРСР, 1989 р.

7,77

14

Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Галузевий розділ -авіаційна промисловість

Погоджено Держбудом СРСР, 1989 р.

7,77

15*

Збірник цін на проектні та обстежувальні роботи для капітального ремонту штучних споруд

Міністерством шляхів сполучення СРСР, 1989 р.

7,77

16*

Збірник цін на проектні та вишукувальні роботи для капітального ремонту колії

Міністерство шляхів сполучення СРСР

наказ від 03.11.87

№ ЦПЗУР-20

проектні - 7,77 вишукувальні - 8,32 (інженерно-геодезичні)

26

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013

Кінець таблиці Ж.41

2

3

4

17

Збірник цін та нормативів на проектні розробки проектів організації будівництва. СЦН ОТС-91

Держбуд УРСР наказ від 06.05.1991 № ЦЕЗУР-20

7,77

18

Цінник «На виробництво водолазного обстеження гідротехнічних споруд і укладених трубопроводів»

Держбуд України наказ від 09.03.2000 №46

польові - 5,38 камеральні - 7,04

19

Розділ 22 «Машинобудування для легкої і харчової промисловості і побутових приладів»

Держбудом СРСР, 1987 р.

7,77

20

Суднобудівна промисловість

Міністерство суднобудівної промисловості СРСР від 23.10.91 №РЮ-21/2526

7,77

Примітки: 1. До цін Збірників, позначених *, застосовується поправочний коефіцієнт 1,19.

2. Індекси у колонці 4 враховують рівень середньомісячної заробітної плати

2300 грн. для розряду складності робіт у будівництві 3,8.