ZA.2 Процедура засвідчення відповідності ПКК із напівжорсткими рукавами

Для використовування за призначеністю ПКК із напівжорсткими рукавами повинні бути оцінені відповідно до системи засвідчення відповідності, наведеної в таблиці ZA.2.


Таблиця ZA.2 - Система засвідчення відповідності

Виріб

Цільова призначеність

Рівень(і) або клас(и)

Система(-и) засвідчення відповідності

ПКК із напівжорстким рукавом

Пожежна безпека

-

1

Система 1: див. Директиву 89/196/ЕЕС (ДБВ) Додаток III. 2 (і), без контрольних випробовувань зразків.

Відповідно до системи засвідчення відповідності 1, наведеної в додатку III.2 (і) до ДБВ, засвідчення відповідності виробу затверджує орган із сертифікації, що охоплює:

a) Завдання виробника:

 1. виробничий контроль за продукцією;

 1. подальше випробовування виробником відібраних на підприємстві зразків за встановленою програмою випробовувань.

b) Завдання для затвердження органом:

 1. первинне випробовування продукції;

 2. первинна атестація виробництва і виробничого контролю за продукцією;

 3. постійний нагляд, оцінювання і засвідчення виробничого контролю за продукцією.

Орган із сертифікації засвідчує випробовування первинного типу виробу за усіма характеристиками, наведеними в таблиці ZA.1, виконаними відповідно до 12.2, первинну атестацію виробництва та виробничий контроль за продукцією, постійний нагляд, оцінювання і засвідчення виробничого контролю за продукцією, а також усі характеристики виробу, які представляють інтерес для органу з сертифікації. Виробник повинен працювати з системою виробничого контролю за продукцією відповідно до 12.3.

ZA.3 Маркування знаком СЕ

Марковання знаком СЕ повинно бути нанесене на виріб, якщо відповідні випробовування були виконані задовільно згідно з цим стандартом.

Марковання знаком СЕ повинно містити таку інформацію:

 • ідентифікаційний номер органу з сертифікації;

 • назву або ідентифікаційне марковання виробника (постачальника);

 • останні дві цифри року нанесення марковання;

 • відповідний номер сертифікату відповідності EC;

 • номер цього стандарту (EN 671-1);

 • тип виробу.

На маркованні також зазначають відповідні вказівки для ідентифікації характеристик виробу на основі технічних вимог:

 1. діаметр рукава (мм);

 2. тип ствола (з суцільним струменем, плоским (розпиленим) і (або) конічним (розпиленим));

 3. кут конічного розпилювання (якщо він більше 45°);

 4. еквівалентний діаметр ствола;

 5. мінімальна витрата;

 6. робочий тиск.


СЕ

0123

Any Co Ltd, P.O.Box 21, B 1050

00

0123-CPD-001

EN 671-1

Пожежні кран-комплекти з напівжорсткими рукавами

Діаметр рукава (мм)

25

Тип ствола

з конічним (плоским)

розпилом струменя


Витрата (МПа л/хв)

0,4/66

Робочий тиск (МПа)

1,2


У доповнення до будь-якої, крім наведеної вище, особливої інформації щодо небезпечних речовин, виріб повинен супроводжуватися (у разі потреби і у відповідній формі) документом, що містить перелік інших законодавчих актів щодо небезпечних речовин, відповідність яких підтверджується разом з іншою документацією, що вимагається цими законодавчими актами.

Примітка. Не треба посилатися на європейські законодавчі акти без національних поправок.

Нацональний відхил.

Підрозділ ZA.3 Застосовувати з моменту вступу України до Європейського економічного простору. До цього моменту маркувати ПКК треба згідно з чинними нормативними документами України.

ZA.4 Сертифікат і декларація відповідності

Виробник або його представник Європейського економічного простору (ЕЕА) повинен мати і зберігати декларацію відповідності, на підставі якої наносять марковання знаку СЕ. Ця декларація повинна містити:

 • назву і адресу виробника або його уповноваженого представника в ЕЕА, а також місце виробництва;

 • опис виробу (тип, ідентифікацію, призначеність) і копію інформації, яка супроводжується маркованням СЕ;

 • положення, яким виріб відповідає (наприклад додаток ZA цього стандарту);

 • особливі умови, яких треба дотримуватись під час використовування виробу (у разі потреби);

 • назву і адресу (або ідентифікаційний номер) затверджену органом (органами) з сертифікації;

 • ім'я і займану посаду особи, уповноваженої підписувати декларацію від імені виробника в якості уповноваженого представника.

Для характеристик, за якими потрібна сертифікація (система 1), декларація повинна містити сертифікат відповідності, який, крім зазначеної вище інформації, повинен містити:

 • назву і адресу органу з сертифікації;

 • номер сертифіката;

 • умови і термін дії сертифіката (у разі потреби);

 • ім'я і займану посаду особи, уповноваженої підписувати сертифікат.

Треба уникати повторювань інформації в сертифікаті і декларації. Декларація і сертифікат повинні бути представлені мовами держави учасника, в якій використовують виріб.

Нацональний відхил.

Підрозділ ZA.4. Застосовувати з моменту вступу України до Європейського економічного простору. До цього моменту оформлювати сертифікат відповідності ПКК та іншу супроводжувальну документацію треба згідно з ДСТУ 3498 та іншими чинними нормативними документами України.ДОДАТОК НА

(довідковий)


ПЕРЕЛІК ТЕХНІЧНИХ ВІДХИЛІВ ТА ЇХНЄ ПОЯСНЕННЯ


Підрозділ Модифікації

12.1 В Україні відповідність ПКК із напівжорсткими

рукавами забезпечується випробовуваннями:

 • приймальними (згідно з ГОСТ 15.001);

 • приймально-здавальними (згідно з ГОСТ 15.309);

 • кваліфікаційними (згідно з ГОСТ 15.001);

 • періодичними (згідно з ГОСТ 15.309);

 • на надійність (згідно з ГОСТ 15.309);


 • типовими (згідно з ГОСТ 15.309);

 • сертифікаційними (згідно з ДСТУ 3412).

Пояснення:

Цей стандарт наводить види випробовувань згідно з чинними національними нормативними документами.

EN 671-1 «Стаціонарні протипожежні системи. Рукавні системи. Частина 1. Рукавні котушки з напівжорсткими рукавами» містить підрозділ, який регламентує вимоги щодо визначання відповідності ПКК, а в цьому національному стандарті вказаний підрозділ змінено.

Підрозділ Модифікації

ZA.3 Застосовувати з моменту вступу України до Єв-ропейського економічного простору. До цього моменту маркувати ПКК треба згідно з чинними нормативними документами України

Пояснення:

Підрозділ змінено у зв'язку з тим, що Україна не є членом ЕЕА (Європейського економічного простору).

EN 671-1 «Стаціонарні протипожежні системи. Рукавні системи. Частина 1. Рукавні котушки з напівжорсткими рукавами» містить підрозділ, який регламентує вимоги щодо маркування знаком СЕ для країн-членів ЕЕА, а в цьому стандарті вказаний підрозділ змінено.

Підрозділ Модифікації

ZA.4 Застосовувати з моменту вступу України до Європейського економічного простору. До цього моменту оформлювати сертифікат відповідності ПКК та іншу супроводжувальну документацію треба згідно з ДСТУ 3498 та іншими чинними нормативними документами України

Пояснення:

Підрозділ змінено у зв'язку з тим, що в Україні чинні ДСТУ 3412 та ДСТУ 3498, які регламентують вимоги до проведення сертифікаційних випробовувань та до оформлення сертифіката відповідності.

EN 671-1 «Стаціонарні протипожежні системи. Рукавні системи. Частина 1. Рукавні котушки з напівжорсткими рукавами» містить підрозділ, який регламентує вимоги до сертифіката і декларації відповідності, а в цьому стандарті вказаний підрозділ змінено.ДОДАТОК НБ (довідковий)


ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ


 1. ДСТУ 22731) Система стандартів безпеки праці. Пожежна техніка. Терміни та визначення основних понять

 1. ДСТУ 3412-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до випробувальних лабораторій

 2. ДСТУ 3498-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Бланки документів. Форма та опис

 1. ГОСТ 15.001-88 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения

 1. ГОСТ 15.309-98 Система разработки и постановки продукции на производство._________________

1) Буде видано.


ДОДАТОК НВ

(довідковий)


ВІДПОВІДНІСТЬ ТЕРМІНІВ


Таблиця НВ.1 - Відповідність термінів

Термін та визначення згідно з EN 671-1

Термін та визначення згідно з цим стандартом

3.1 ручна пожежна рукавна котушка (manual fire hose reel, manual hose reel)

Протипожежний пристрій, який складається з котушки, трубопроводу, який забезпечує постачання води, ручного вхідного запірного вентиля під'єднаного до котушки, напівжорсткого рукава, перекривального ствола та, за необхідності, спрямовувача рукава


3.2 автоматична пожежна рукавна котушка

(automatic fire hose reel, automatic hose reel)

Протипожежний пристрій, який складається з котушки, трубопроводу, який забезпечує постачання води, автоматичного вхідного запірного вентиля, під'єднаного до котушки, напівжорсткого рукава, перекривального ствола та, за необхідності спрямовувача рукава


3.3 підвузол, який складається з котушки та вентиля

(reel and valve subassembly)

Частина пожежної рукавної котушки, яка складається з котушки, автоматичного запірного вентиля (якщо встановлено) і з'єднання до котушки, але за винятком напівжорсткого рукава, перекривального ствола та з'єднань або з'єднувальних головок

3.1 ручний пожежний кран-комплект (ПКК)

Комплект, який складається з ручного крана або вен
тиля, встановленого на трубопроводі протипожежно
го водопостачання і обладнаного з'єднувальними го
ловками, напірним напівжорстким рукавом із перекри-вальним стволом, призначений для відбирання води на потреби пожежогасіння


3.2 автоматичний пожежний кран-комплект (ПКК)

Комплект, який складається з автоматичного крана або вентиля, встановленого на трубопроводі протипожежного водопостачання і обладнаного з'єднувальними головками, напірним напівжорстким рукавом із перекривальним стволом, призначений для відбирання води на потреби пожежогасіння


3.3 підвузол ПКК

Частина ПКК, яка складається з котушки, автоматичного запірного вентиля (якщо встановлено) і з'єднання до котушки, але за винятком напівжорсткого рукава, перекривального ствола та з'єднань або з'єднувальних головок
БІБЛІОГРАФІЯ


 1. EN ISO 9001 Quality systems - Model for quality assurance in design, development, production, installation and servicing (ISO 9001:1994, incuding Technical Corrigendum 1:1995)

 2. EN ISO 9002 Quality systems - Model for quality assurance in production, installation and servicing (ISO 9002:1994, incuding Technical Corrigendum 1:1995)

 3. ISO 3864 Safety color and safety signs

 4. Council Directive 92/58/EEC Minimum requirements for the provision of safety and or health signs at work.


НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN ISO 9001 Системи якості. Модель гарантії якості під час конструювання (розробляння), виробництва, монтування, встановлювання та обслуговування

EN ISO 9002 Системи якості. Модель якості під час виробництва та монтування

ISO 3864 Кольори безпеки та знаки безпеки

Директива 92/58/ЕЕА, Мінімальні вимоги до умов безпеки та ознак здоров'я на виробництві.
___________________________________________________________________________________________


УКНД 13.220.10


Ключові слова: пожежна техніка, пожежні кран-комплекти, рукавні котушки, напівжорсткі рукави, загальні вимоги.

___________________________________________________________________________________________


13. ДОВКІЛЛЯ. ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ

ТА ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ. БЕЗПЕКА

13.220.10

ДСТУ 4401-1:2005 Пожежна техніка. Кран-комплекти пожежні. Частина 1. Кран-комплекти пожежні з

напівжорсткими рукавами. Загальні вимоги


Місце поправки

Надруковано

Повинно бути

стор. 1 колонтитул

ДСТУ EN 4401-1:2005

ДСТУ 4401-1:2005


XXXI