При схрещенні поїздів на станціях прожектор на локомотиві (МВРС), що зупинився, має бути вимкнений, а освітлення в кабіні — включене. При прямуванні поїзда по станції машиніст локомотива (МВРС) повинен користуватися перемикачем яскравості прожектора залежно від метеорологічних умов, швидкості руху, наявності попереджень про виконання на коліях робіт і з урахуванням пересування поїздів і локомотивів по суміжних коліях станції.

На сортувальних станціях при проведенні маневрової роботи прожектор маневрового локомотива має знаходитися в положенні "Тьмяне світло" або "Яскраве світло" залежно від видимості предметів на коліях, людей і рухомого складу.

Перед наближенням зустрічного поїзда помічникові машиніста необхідно перейти на сторону машиніста для запобігання можливості травмування.

6.5. Всі роботи щодо з'єднання і роз'єднання пневматичних рукавів, міжвагонних, міжлокомотивних і міжсекційних кіл управління і опалення, перевірки зчеплення автозчепів треба проводити тільки при загальмованому РС, опущених струмоприймачах і з особистого дозволу машиніста. З'єднання і роз'єднання електричних міжвагонних і міжсекційних сполучень необхідно здійснювати при знеструмлених колах управління і перекритих кінцевих кранах.

6.6. До приймання (здавання) і ТО тепловоза (дизель-поїзда) його необхідно зупинити, загальмувати ручним гальмом, зупинити дизель-генератор, знеструмити всі електричні кола, вимкнути рубильник акумуляторної батареї, замкнути локомотив і здати ключі в депо у встановленому наказом порядку.

На тепловозах забороняється:

відключати блокуючі пристрої і заходити у ВВК при працюючому дизель-генераторі; проводити огляд і ТО обладнання біля частин (вузлів), що обертаються, при знятих захисних кожухах.

6.7. Забороняється підніматися на покрівлю РС, що знаходиться на електрифікованих ділянках, до відключення і заземлення проводів контактної мережі.

6.8. Забороняється підніматися на покрівлю РС для виконання ремонтних робіт в межах охоронних зон повітряних ліній електропередач, що перетинають колію.

6.9. При піднятому струмоприймачеві, що знаходиться під напругою, локомотивній бригаді дозволяється:

замінювати перегорілі лампи в кабіні машиніста, крім пультів сигналізації, виконаних із спільно розміщеним пристроєм контролю напруги в контактній мережі, в кузові без заходу в ВВК і зняття огорож, освітлення ходових частин, буферних ліхтарів, всередині вагонів електросекцій при знеструмлених колах освітлення;

замінювати запобіжники в колах управління, попередньо їх знеструмивши, і вимикати автомати захисту;

замінювати прожекторні лампи при знеструмлених колах, якщо їх заміна передбачена з кабіни машиніста;

оглядати гальмове обладнання, не залізаючи під кузов електровоза чи електросекції;

перевіряти на дотик нагрів букс;

відкривати кожух і настроювати регулятор тиску;

настроювати електронний регулятор напруги;

продувати масловідділювач і кінцеві рукави гальмової і напірної магістралей;

заправляти піском бункери електропоїздів;

контролювати подачу піску під колісні пари;

протирати скло всередині кабіни. Протирання скла зовні і лобових частин дозволяється проводити в місцях приймання (здавання) електровозів, що обладнані спеціальними пристроями чи засобами для безпечного виконання цих робіт.

На електровозах, крім того, додатково дозволяється:

обслуговувати апаратуру під напругою до 50 В постійного струму, що знаходиться поза ВВК;

контролювати по приладах і візуально роботу машин і апаратів, не знімаючи огорожу і не заходячи у ВВК;

обтирати нижню частину кузова;

оглядати механічне обладнання і проводити його кріплення, не залiзаючи під кузов;

перевіряти тиск у маслопроводі компресора;

регулювати запобіжні клапани повітряної системи;

проводити прибирання (крім вологого) кабіни, тамбурів і проходів у машинному відділенні.

Інші роботи на електровозах (електропоїздах) при піднятому струмоприймачеві, що знаходиться під напругою, забороняються.

6.10. Забороняється виконувати роботи на електропоїздах і електровозах, що працюють по СБО, при піднятому струмоприймачеві хоч би на одній з електросекції, одному електровозі (секції), за винятком робіт, передбачених в п.6.9 цих Правил.

6.11. На електровозах, до початку ТО тягових двигунів, допоміжних машин і електричних апаратів, розміщених у ВВК, шафах, ящиках, за панелями пульта управління та легкознімними (без застосування інструменту) огорожами, при знаходженні їх в депо, на ПТОЛ або на коліях під контактним проводом, необхідно зупинити електровоз, привести в дію ручне гальмо і виконати такі операції:

6.11.1. Вимкнути допоміжні машини, електропечі обігріву кабіни, електроопалення поїзда. Відключити ГВ (на електровозах змінного струму) або ШВ (на електровозах постійного струму) і опустити струмоприймачі вимкненням

відповідних перемикачів на пульті управління. Переконатися в опусканні струмоприймачів по показаннях вольтметра і обов'язково візуально.

На електровозах (секціях), що працюють по СБО, треба опустити струмоприймачі на всіх електровозах (секціях) і візуально переконатися в їх опусканні.

6.11.2. Заблокувати кнопки блоків вимикачів на пульті управління блокуючими ключами і зняти їх.

Зняти реверсивну рукоятку з контролера машиніста.

Блокуючі ключі вимикачів і реверсивна рукоятка повинні знаходитися у особи, яка проводить огляд чи ремонт обладнання (машиніста, помічника машиніста чи іншої особи).

6.11.3. Закрити доступ стисненого повітря роз'єднувальним краном в колі підводу до клапана струмоприймача.

6.11.4. При опущених струмоприймачах на електровозах типу ЧС постійного струму відключити покрівельні роз'єднувачі та переконатися у тому, що ніж заземлюючого роз'єднувача знаходиться у положенні "Заземлено".

6.11.5. При опущених струмоприймачах на електровозах змінного струму заземлюючою штангою торкнутися виводів тягового трансформатора для знімання ємкісного заряду з силового та допоміжного кіл електровоза, після чого заземлити високовольтний ввід. При виконанні заземлення треба користуватися діелектричними рукавичками.

6.11.6. На електровозах, що працюють по СБОТ, відключити кнопку включення системи на пульті сигналізації апаратури дистанційного управління.

6.12. Після проведення цих операцій і упевнення на слух у повній зупинці допоміжних машин, дозволяється ввійти у ВВК, зняти огорожі і виконати огляд чи ремонт. При цьому двері, штори та огороджі ВВК треба залишати відкритими на весь час перебування у ній людей.

6.13. На електровозах (секціях), що працюють по СБО, операції, що зазначені в п.п. 6.11.1-6.11.6 треба виконувати для кожного електровоза (секції).

6.14. На електропоїздах до початку ТО тягових двигунів, допоміжних машин і електричних апаратів, розміщених у ВВК, шафах, ящиках, за панелями пульта управління та легкознімними (без застосування інструменту) огорожами, при знаходженні його в депо, на ПТОЛ або на коліях під контактним проводом необхідно зупинити електропоїзд, привести в дію ручне гальмо і виконати такі операції:

6.14.1. Опустити всі струмоприймачі і візуально переконатися в їх опусканні.

6.14.2. Перевести з положення "Автомат" в положення "Ручне" повітряні крани струмоприймача моторного вагона тієї секції, що підлягає огляду.

6.14.3. Головний роз'єднувач і заземлення трансформатора установити в заземлююче положення.

6.14.4. Зачинити всі кабіни управління і шафи на ключ. Ключі від них і реверсивна рукоятка мають знаходитися у особи, яка проводить огляд. Під час огляду автоматичні двері вагонів мають бути зачинені.

6.15. У випадках відмови на шляху прямування блокуючих пристроїв на одній із секцій електровоза останню необхідно перевести в положення "Вимкнено". На одно- або двосекційних електровозах, що мають єдину систему блокуючих пристроїв, допускається, при технічній можливості, прямувати до найближчого ПТОЛ чи депо із вимкненими або розблокованими пристроями, при цьому локомотивна бригада повинна знаходитися тільки в кабіні управління. Про це машиніст негайно робить запис в бортовому журналі. Якщо в такому випадку виникає необхідність зайти до машинного відділення, машиніст повинен виконати вимоги, приведені в п.6.11.1-6.11.6 цих Правил.

6.16. Огляд машинного відділення локомотива, під час руху, проводиться помічником машиніста по вказівці машиніста. При цьому на електровозах машиніст повинен тримати рукоятку контролера на нульовій або ходовій позиції. У разі скидання контролера в момент знаходження помічника машиніста в коридорі при необхідності зняття тягового навантаження машиніст повинен відключити силове коло тумблером або кнопкою відключення ГВ (ШВ).

6.17. На електровозах, що обладнані пристроями для електричного опалення вагонів, додатково необхідно дотримуватися таких вимог безпеки:

ключ опалення поїзда після з'єднання опалювальної магістралі між головним вагоном і локомотивом до моменту розчеплення має знаходитися у машиніста локомотива;

перед відчепленням або причепленням вагона з електричним опаленням, оглядом ходових частин вагонів поїзда, роз'єднанням і з'єднанням опалювальної магістралі з локомотивом машиніст повинен відключити опалювальну систему поїзда, силові та допоміжні кола, ШВ або ГВ, опустити струмоприймачі і після цього передати ключ опалення поїзному електромеханікові або начальникові поїзда;

з'єднання і роз'єднання опалювальної системи головного вагона з локомотивом проводить поїзний електромеханік або начальник поїзда тільки в діелектричних рукавичках і в присутності машиніста. Після з'єднання опалю-вальної системи він передає ключ машиністові;

машиністові забороняється вмикати опалення пасажирського поїзда за відсутності у нього ключа опалення;

при розриві поїзда на шляху прямування машиніст повинен негайно зняти напругу з опалювальної системи;

при спрацьовуванні на локомотиві апаратів захисту опалювальної системи поїзда машиністові дозволяється через три-п'ять секунд включити її знову. У разі повторного спрацоьвування апаратів захисту машиніст повинен відключити опалення, повідомити про це електромеханіка (начальника поїзда), повернути йому ключ, прямувати до найближчої зупинки (зміни локомотива) з відключеним опаленням. Наступне включення опалювальної системи дозволяється тільки після вияву і усунення причини спрацьовування апаратів захисту у порядку, встановленому цими Правилами.

6.18. На електровозах, що працюють по СБОТ, додатково необхідно дотримуватися таких вимог безпеки:

6.18.1. Ключ стойки апаратури має бути у машиніста електровоза.

6.18.2. Перед роз'єднанням і з'єднанням електровозів машиніст повинен відключити допоміжні машини, вимкнути ШВ або ГВ, опустити струмоприймачі і після цього дати команду готовності.

6.18.3. З'єднання і роз'єднання електровозів на тракційних коліях депо, ПТОЛ і станційних коліях повинен проводити помічник машиніста з дозволу машиніста у такому порядку: спочатку з'єднати рукави гальмових і напірних магістралей, після цього кабель СБОТ вставити в розетку приймача веденого електровоза. Роз'єднання зробити у зворотному порядку.

Кабель апаратури СБОТ після роз'єднання електровозів треба вставити в спеціальний холостий приймач, що знаходиться на лобовій частині локомотива, з обов'язковою фіксацією.

6.18.4. При об'єднанні електровозів помічник машиніста повинен оглянути стійку апаратури на веденому електровозі, замкнути кабіну і передати ключі машиністові.

6.18.5. При спрацьовуванні апаратів захисту електровозів допускається переведенням тумблера "А-С" в положення "А" на пульті сигналізації виявити пошкоджений електровоз і, при можливості, продовжити ведення поїзда без відчеплення частини його.

6.18.6. У разі несправності апаратури СБОТ на шляху прямування і відмови кнопки "Відкл." на пульті сигналізації машиніст зобов'язаний скористатися кнопкою аварійного відключення, розміщеною на електронному блоці "ШВ" у стійці апаратури.

6.19. При необхідності огляду і ремонту покрівельного обладнання РС на електрифікованому перегоні машиніст повинен:

запросити по рації у енергодиспетчера прибуття працівників дистанції контактної мережі;

опустити струмоприймачі (для електровозів, електропоїздів);

перевести реверсивну рукоятку в нейтральне положення і вийняти ключі блокування пульта управління. Вони мають знаходитися у машиніста на весь час огляду і ремонту;

загальмувати РС автоматичними і ручними гальмами. При необхідності підкласти під колеса гальмові башмаки.

Контактну мережу заземлюють працівники дистанції контактної мережі за наказом енергодиспетчера.

Про виконання відключення і заземлення контактної мережі працівник дистанції контактної мережі видає машиністові довідку із зазначенням часу відключення. До одержання довідки підніматися на покрівлю РС забороняється.

6.20. При пошкодженні покрівельного обладнання на електропоїзді і неможливості подальшого прямування пошкоджену секцію при всіх опущених струмоприймачах необхідно відключити, повітряні крани струмоприймача моторного вагона цієї секції перевести в положення "Ручне".

7. ВИМОГИ ДО УТРИМАННЯ РС

7.1. На РС, що експлуатується, слід виконувати необхідні роботи щодо приведення його у встановленому порядку до вимог з охорони праці, технічних умов, ДНАОП 0.03-3.12-84 (26), ДНАОП 0.03-3.14-85 (27), ДНАОП 0.03-3.13-85 (14), ДНАОП 0.03-3.05-77 (13), НАОП 5.1.11-3.02-91 (15), ГОСТ 12.1.005-88 (9).

Порядок приведення РС, що експлуатується, до вимог ГОСТ 12.2.056-81 (4) вирішується у встановленому порядку Міністерством транспорту України.

7.2. Кожний тип РС має бути укомплектований справними засобами колективного захисту працюючих, що забезпечують безпеку обслуговуючого персоналу: блокуюючими і огороджуючими пристроями, заземленням, захисними кожухами тощо.

Працездатність блокуючих пристроїв, стан заземлення, огорож треба перевіряти після всіх видів ТО і поточного ремонту та при кожному прийманні (здаванні) РС.