Таблиці мас продукту термоокислювальної деструкції пінополістиролу з 1 м2поверхні конструкції в діапазоні температур стандартного теплового режиму вогневого впливу (табл. П8-П9) побудовані за експериментальними даними термоокислювальної деструкції пінополістиролу в діапазоні температур 0-700°С та даними про розподіл температур по товщині конструкцій.

Таблиця коефіцієнтів, що враховують суцільність пінополістиролу по товщині конструкцій (табл. П10).

Коефіцієнти використовуються для більш точного врахування маси пінополістиролу, що підлягає термоокислювальній деструкції в складі конструкції. Коефіцієнти відображають особливості розподілу об'єму пінополістиролу по товщині конструкції (перекриття, стіни, перегородки) або, іншими словами, відображають форму пінополістирольних елементів (опалубка стін, перекриття та перегородки) системи "Пластбау".

П3.1.2 Розрахунок мас продуктів термоокислювальної деструкції пінополістиролу, які утворюються при пожежі в приміщенні (3,5 ´ 4,8 ´ 2,8 = 47,04 м3) та їх токсичної безпеки при часу вогневого впливу 30 хвилин.

П3.1.2.1 За діаграмою утворення температурних шарів по товщині пінополістирольної конструкції (рисунок П1), що відповідає 30 хв. стандартного вогневого впливу визначаємо, що до цього часу очікується утворення 3-х температурних шарів термодеструкції пінополістиролу:

Тсл - 100°С завтовшки 22,0 мм;

Тсл - 200°С завтовшки 16,3 мм;

Тсл - 300°С завтовшки 10,0 мм.

П3.1.2.2 Площі поверхонь конструкцій приміщення, що підлягають вогневому впливу (за вихідними даними):

- конструкції стін - 9,8 + 9,8 + 11,19 = 30,79 м2;

- конструкція перекриття - 16,8 м2;

- конструкція перегородки - 11,55 м2.


ДБН В.2.6-6-95 С.76


Рисунок П1 – Діаграма утворення температурних шарів по товщині полістирольної стіни при стандартному тепловому режимі вогневого впливу.ДБН В.2.6-6-95 С.77


Рисунок П1. ( Закінчення )


ДБН В.2.6-6-95 С.78

Таблиця П8 - Маси продуктів термоокислювальної деструкції пінополістиролу марки ПСВ-СВ (об'ємна вага - 40 кг/м3) з 1-го м2 поверхні конструкції (стіни, перекриття), захищеної цементно-піщаною штукатуркою завтовшки 30 мм, при стандартному тепловому режимі вогневого впливу з розбивкою по температурних шарах.


Час

вогневого впливу

Темпе-ратур-ний

шар,

°С

Маси продуктів термоокислювальної деструкції пінополістиролу в мгБензолТолуолКсилол

Пропил-бензол та його ізомериСтирол


Метил-стирол


Первинні спирти


Вторинні спирти, ефіри


Третинні спиртиАцетон


Парафіни

Оле-

фіни + нафтени,

С29


Дієни,

С3-C8

10 хв

100

СЛ

СЛ

-

-

8600

-

-

-

-

8300

137000

96000

82000

100

СЛ

СЛ

-

-

19030

-

-

-

-

18300

301584

210816

180800

20 хв

200

2153

3299

118900

19700

5940

13100

4680

34240

10296

14508

44460

73944

37910

100

СЛ

СЛ

-

-

22880

-

-

-

-

22000

362560

253440

217360

30 хв

200

2999

44988

165608

35208

82804

18256

6520

47596

14344

20212

61940

103016

52812

300

3600

33200

106800

21600

54400

19600

6400

17200

12400

24400

28800

47200

23600

100

СЛ

СЛ

-

-

36400

-

-

-

-

35000

576800

403200

345800

200

3993

59892

220472

36456

110236

24304

8680

63364

19096

26908

82460

137144

70308

300

5976

55112

177288

35856

90304

32536

10624

28552

20584

40504

47808

78352

39176

60 хв

400

1404

15444

28080

-

204048

936

234

936

-

936

10296

13572

6552

500

4000

-

29200

-

243600

3600

400

19600

-

10400

36000

28000

20800

100

СЛ

СЛ

-

-

45032

-

-

-

-

43300

713586

498816

427804

200

5207

78108

287528

47544

143744

31696

11320

82636

24904

35092

107540

178856

91692

300

7200

66400

213600

43200

108800

39200

12800

34400

24800

48800

57600

94400

47200

90 хв

400

2004

22044

40008

-

291248

1336

344

1336

-

1336

14696

19372

9352

500

6000

-

43800

-

365400

5400

6000

29400

-

15600

54000

42000

31200

600

СЛ

-

25200

-

495600

11400

-

-

-

-

22200

28200

16800

100

СЛ

СЛ

-

-

48568

-

-

-

-

46700

769616

537984

461396

200

5520

82800

304800

50400

152400

33600

12000

87600

26400

37200

114000

189600

97200

300

2796

77356

248844

50328

126752

45668

14912

40076

28892

56852

67104

109972

54988

120 хв

400

2400

26400

48000

-

348800

1600

400

1600

-

1600

17600

23200

11200

500

600

-

43800

-

365400

5400

6000

29400

-

15600

54000

42000

31200

600

СЛ

-

25200

-

495600

11400

-

-

-

-

22200

28200

16800

700

48000

-

-

-

352000

-

-

-

-

-

-

-

-


ДБН В.2.6-6-95 С.79

Таблиця П9 - Маси продуктів термоокислювальної деструкції пінополістиролу марки ПСВ-СВ (об'ємна вага - 40 кг/м3) з 1-го м2 поверхні конструкції (стіни, перекриття), захищеної цементно-піщаною штукатуркою завтовшки 30 мм, при стандартному тепловому режимі вогневого впливу

№№

пп

Найменування продуктів

(компонентів)

Одиниця

виміру

Час вогневого впливу (стандартний режим), хв

10

20

30

60

90

120

1

Бензол

мг

СЛ

2153

6599

15373

20411

64716

2

Толуол

мг

СЛ

3299

78188

130448

166552

186556

3

Ксилол

мг

-

118900

272408

455040

610136

1060644

4

Пропилбензол та його ізомери

мг

-

19700

56808

72312

90744

-

5

Стирол

мг

8600

24970

160084

684588

1449844

1889520

6

Метилстирол

мг

-

13100

37856

61376

89032

-

7

Первинні спирти

мг

-

4680

12920

23538

30454

-

8

Вторинні спирти, ефіри

мг

-

34240

64796

112452

147772

-

9

Третинні спирти

мг

-

10296

26744

39680

49704

-

10

Ацетон

мг

8300

32808

66612

113748

144128

-

11

Парафіни

мг

137000

346044

453300

753364

969620

-

12

Олефіни + нафтени, С29

мг

96000

284760

403656

660268

861644

-

13

Дієни, С38

мг

82000

218710

293772

482636

624048

-


ДБН В.2.6-6-95 С.80

Таблиця П 10 - Поправочні коефіцієнти, що враховують суцільність пінополістиролу по товщині конструкцій (стін, перекриття, перегородок)

Стінові конструкції

Перекриття

Перегородки

Діапазон шару, мм

Кст

Діапазон шару, мм

Кпер

Діапазон шару, мм

К

0 £ ´ £ 60

1,00

0 £ ´ £ 30

1,000 £ ´ £100
1,0


60 < ´ £ 110

0,30

30 < ´ £ 45

0

110 < ´ £ 170

0,47

45 < ´ £ 145

0,37

170 < ´ £ 220

0,30

145 < ´ £ 190

0,70

220 < ´ £ 280

1,00П3.1.2.3 Поправочні коефіцієнти, які враховують суцільність полістиролу за товщиною конструкції (табл. П10):

Тсл = 100°С; Кст= 1,0; Кпер = 0,76; К = 1,0

Тсл = 200°С; Кст = 1,0; Кпер = 1,0; К = 1,0

Тсл = 300°С; Кст = 1,0; Кпер = 1,0; К = 1,0.

П3.1.2.4 За таблицею П8 з урахуванням часу 30 хв вогневого впливу, поверхонь конструкції та поправочних коефіцієнтів К визначаєм маси продуктів термоокислювальної деструкції (табл. П11) з розділенням за конструкціями (стіни, перекриття, перегородка).

П3.1.2.5 Підсумовуючи маси продуктів термоокислювальної деструкції за окремими конструкціями (стіни, перекриття, перегородка), одержуємо загальну масу продуктів деструкції, яка виникла при стандартній пожежі в приміщенні (47,04 м3) на 30-й хвилині (М30):

М30 = 66,080 кг + 28,946 кг + 22,335 кг = 117,361 кг = 117361 г.

П3.1.2.6 Знаходимо фактичну відносну масу дестругованого полістиролу, вважаючи що розповсюдження газоповітряної суміші з вогнища пожежі здійснюється без перешкод по всьому будинку (будівельний об'єм - 2978,29 м3):

; Маду= 25,6 г/м3 ,