ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

<>

Будинки і споруди

ГРОМАДСЬКІ БУДИНКИ ТА СПОРУДИ
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

ДБН В.2.2-9-99

Зміна № 4

Видання офіційне

Київ

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України
2008

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

<>

Будинки і спорудиГРОМАДСЬКІ БУДИНКИ ТА СПОРУДИ
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

ДБН В.2.2-9-99

Зміна № 4

Видання офіційне

Київ
Мінрегіонбуд України
2008

Право власності на цей документ належить державі.

Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений,
тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу
Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

© Мінрегіонбуд України, 2008

Офіційний видавець нормативних документів
у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів
Мінрегіонбуду України

Державне підприємство "Укрархбудінформ"

Будинки і споруди

Громадські будинки та споруди. Основні положення

1 РОЗРОБЛЕНО:

Відкрите акціонерне товариство "Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву" (ВАТ "КиївЗНДІЕП")

За участю:

Інституту гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзєєва АМН України

УкрНДІ пожежної безпеки МНС України

Держпожбезпеки МНС України

2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА

НАДАНО ЧИННОСТІ:

накази Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 30 травня 2008 р. № 228 та від 21 жовтня 2008 р. № 473, чинний з 2009-01-01

ТЕКСТ

Вступна частина. У першому абзаці після слів: "(далі - громадських будинків)" додати: "з умовною висотою до 73,5 м (включно)", далі - за текстом.

У третьому абзаці замінити словосполучення: "перелік яких наведений у додатку А" на: "перелік основних груп будинків, споруд та приміщень громадського призначення наведений у додатку А".

Пункт 1.1 У кінці абзацу після двокрапки додати: "ДБН В.2.2-3, ДБН В.2.2-4, ДБН

В.2.2-10, ДБН В.2.2-11, ДБН В.2.2-13, ДБН В.2.2-15, ДБН В.2.2-16, ДБН В.2.2-17, ДБН В.2.2-18, ВБН В.2.2-ЦЗН".

Пункт 1.3 У кінці першого речення додати: "згідно з завданням на проектування".

Пункт 1.4 У кінці першого речення замінити шифр: "ВСН 62" на "ДБН В.2.2-17".

Пункт 1.5 Словосполучення: "16-поверхових і вище будинків" виключити, далі - за текстом.

Пункт 2.5 У першому реченні змінити: "додатка Е" на "ДБН В.2.3-15". У третьому реченні у кінці додати "та ДБН В.2.3-15".

Пункт 3.2 Після слів: "повинен бути обладнаний" додати: "згідно з ДБН В.2.2-17". Далі - за текстом.

Пункт 3.3 Після слів "глибина тамбура - 1,2 м" після коми доповнити: "при користуванні інвалідами та іншими маломобільними групами населення глибина тамбура повинна становити не менше ніж 1,8 м, а ширина - не менше ніж 2,2 м".

Пункт 3.6 Замінити шифр: "ВСН 62" на: "ДБН В.2.2-17".

Пункт 3.9 Доповнити посиланнями у кінці першого абзацу: "згідно з вимогами ДБН В.2.2-17, ДСТУ pr EN 81-70, ДСТУ EN 115, ДСТУ ISO 9386-1, ДСТУ ISO 9386­2, ДСТУ ISO 9589".

У другому абзаці замінити розміри: "1,5 м" на "1,4 м", "0,85 м" на "0,9 м".

Також додати новий абзац:

"За використання підйомника у вигляді ескалатора слід виконувати вимоги ДСТУ ISO 9589".

Пункт 3.10 Доповнити третім абзацом такого змісту:

"Ліфти або інші підйомники слід встановлювати згідно з ДСТУ ISO 4190-1, ДСТУ ISO 4190-2, ДСТУ ISO 4190-3, ДСТУ ISO 4190-4, ДСТУ ISO 4190-6, ДСТУ EN 81-1, ДСТУ EN 81-2.".

Пункт 3.12 Перше речення викласти у такому вигляді: "Кількість пасажирських ліфтів встановлюється згідно з вимогами ДСТУ ISO 4190-6 та "Методикой расчета вертикального транспорта для общежитий, гостиниц, пансионатов, жилых, административных зданий, зданий высших учебных заведений и больничных комплексов". Їх кількість повинна бути не менше двох". Далі - за текстом.

У другому абзаці слова: "Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов" (ПУБЭЛ) замінити на: "ДНАОП 0.00-1.02, ДСТУ pr EN 81-73".

Пункт 3.13 В кінці речення після коми доповнити: "які виконуються згідно з ДСТУ pr EN 81-72, ДСТУ pr EN 81-73, НАПБ Б.01.007".

Пункт 3.14 Доповнити таким реченням: "Такі пристрої слід обладнувати згідно з вимогами ДСТУ ISO 9386-1, ДСТУ ISO 9386-2, ДСТУ EN 115".

Пункт 3.15 Початок першого речення викласти у такій редакції: "Всі ліфти у громадських будинках повинні бути розраховані на роботу в режимі "Пожежна небезпека"; далі - за текстом.

Друге речення викласти у новій редакції: "Вимоги до таких ліфтів слід приймати згідно з НАПБ Б.01.007".

Пункт 3.26 Вилучити посилання на додаток Е, додати у кінці речення: "ДБН В.2.3-15".

Пункт 4.2 Після словосполучення: "слід приймати згідно з" додати: "вимогами таблиці 1а, крім будинків, споруд та приміщень громадського призначення, які проектуються за вимогами ДБН В.2.2-3, ДБН В.2.2-4, ДБН В.2.2-10, ДБН В.2.2-18 та ДБН В.2.2-20", слова: "будівельними нормами за видами будинків та споруд" - вилучити.

Таблиця 1а

Ступінь вогнестійкості будинку або споруди

Відстань, м, за щільності людського потоку при евакуації*, люд ./м2

До 2

Понад 2 до

3

Понад 3 до 4

Понад 4 до

5

Понад 5

1

2

3

4

5

6

Із приміщень, які розташовані між сходовими клітками або виходами назовні

І-ІІІ

60

50

40

35

20

ІІІб, IV

40

35

30

25

15

іііа, IVa, V

30

25

20

15

10

Із приміщень з виходами у тупиковий коридор або хол

І-ІІІ

30

25

20

15

10

ІІІб, IV

20

15

15

10

7

іііа, IVa, V

15

10

10

5

5

* Відношення кількості осіб, що евакуюються, до площі шляху евакуаціїПункт 4.6 Викласти у такій редакції: "Уклон пандусів на шляхах пересування людей слід приймати згідно з вимогами 6.2.3 ДБН В.2.2-17, а у стаціонарах лікувальних закладів 1:20".

Пункт 4.12 У першому реченні змінити "2,4 м" на: "як правило, 2,5 м".

У кінці пункту додати абзац:

"При розрахунковій ширині сходів більше 2,5 м слід передбачати додаткові розділові поручні, при цьому найбільша відстань між поручнями не повинна перевищувати 2,5 м".

Пункт 4.28 У третьому абзаці змінити розмір: "2,5 м" на "2,2 м".

Підрозділ "Додаткові вимоги до проектування будинків заввишки понад 16 поверхів" У назву підрозділу додати: "з умовною висотою до 73,5 м (включно)".

Пункт 4.40 Друге речення викласти у наступній редакції: "Площа протипожежного відсіку повинна бути не більше 2200 м2".

Пункт 4.41 Словосполучення "заввишки понад 16 поверхів" замінити на: "з умовною висотою до 73,5 м (включно)".

Пункти 4.44, 4.46, 4.47 виключити.

Пункт 4.45 Після слів: "Опорядження і облицювання" додати: "підлоги,", далі - за текстом.

Другий абзац виключити.

Пункт 4.48 Слово "Евакуаційне" замінити на "Аварійне", у кінці речення додати: "за вимогами табл. 2.1 ДБН В.2.5-28".

Пункт 5.1 Змінити шифри: "СНиП 2.01.09"на "ДБН В.1.1-5", "СНиП ІІ-7"на "ДБН

В.1.1-12", "СНиП ІІ-3"на "ДБН В.2.6-31".

Пункт 6.1 Змінити шифр "(ВСН 62)"на "(ДБН В.2.2-17)".

Пункт 7.5 Змінити шифр "ВСН 62"на "ДБН В.2.2-17".

Пункт 7.14 Змінити шифр "СНиП ІІ-4"на "ДБН В.2.5-28".

Пункт 7.27 У другому абзаці перше речення доповнити: "згідно з вимогами ДСТУ Б В.2.5-34".

Назву підрозділу: "Електричні пристрої, зв'язок та сигналізація. Системи автоматизації і диспетчеризації інженерного обладнання" змінити на: "Електрообладнання та електричне освітлення, зв'язок та сигналізація. Системи автоматизації і диспетчеризації інженерного обладнання".

Пункт 7.32 Словосполучення: "мережі єдиної національної системи зв'язку, телевізійного та проводового мовлення" замінити на: "телекомунікаційні мережі загального користування, проводового радіомовлення і телебачення".

Пункт 7.33 У першому реченні словосполучення: "Електротехнічні пристрої" замінити на: "Електрообладнання та електричне освітлення"; після "(ПУЭ)" додати "ПУЕ, ДБН В.2.5-23, ДБН В.2.5-24, ДБН В.2.5-27", вилучити посилання на ВСН 60.

Додати другий абзац наступного змісту:

"Елементи кабельних ліній та систем проводки повинні відповідати вимогам пожежної безпеки, наведеним у додатку Т".

Пункт 7.34 Словосполучення: "телевізійних антен і трубостояків слабкострумових мереж" замінити на: "радіостояків ліній мережі проводового мовлення та щогл антен телебачення".

Далі доповнити пункт другим абзацом у такій редакції:

"Заходи щодо вирівнювання потенціалів металевих частин обладнання систем зв'язку та сигналізації згідно з ПУЕ:2006 (гл. 1.7), ДБН В.2.5-27, НПАОП 40.1-1.32 визначаються комплексно для всього електрообладнання будинків, а також інших металевих конструкцій".

Пункт 7.36 В кінці речення після коми додати: "а розрахунок ємності лінійних споруд мереж зв'язку з урахуванням вимог ВБН В.2.2-45-1".

Пункт 8.4 Другий абзац виключити.

Пункт 8.5 Слова: "тепловою потужністю 50 кВт і більше" виключити.

Пункт 8.6 Після слів: "з природним спонуканням" вставити: "за відсутності зони вітрового підпору на устях вентиляційних каналів", далі - за текстом.

Пункт 8.7 Після слів: "використовувати теплоутилізацію" додати: "та інші способи ефективного використання енергії". Останнє речення замінити наступним текстом: "Припливно-витяжні вентиляційні установки повинні, як правило, проектуватися з утилізаторами тепла витяжного повітря".

До тексту ДБН після 8-го розділу "Вимоги до енергозбереження" додати новий розділ:

"9 ВИМОГИ ДОСТУПНОСТІ ДЛЯ МАЛОМОБІЛЬНИХ ВІДВІДУВАЧІВ"

  1. Загальні положення

    1. При проектуванні громадських будинків, споруд та груп приміщень, як правило, слід створювати рівні можливості одержання послуг усіма категоріями населення, у тому числі і маломобільними. Визначення маломобільності - згідно з термінологією ДБН В.2.2-17.

Перелік об'єктів (будинків, споруд, приміщень, місць обслуговування), доступних маломобільним відвідувачам, встановлюється завданням на проектування. Групи мобільності маломобільних груп населення визначаються згідно з вимогами додатка А ДБН В.2.2-17.

Примітка. Будинки спеціалізованих закладів для інвалідів та громадян похилого віку проектуються згідно з ДБН В.2.2-18.

  1. Вимоги цього розділу поширюються тільки на функціонально-планувальні елементи будинків, споруд і приміщень (надалі - будинки), доступні для маломобільних відвідувачів: вхідні вузли, внутрішні комунікації, приміщення (зони) обслуговування відвідувачів, а також їх інформаційне й інженерне обладнання.

При цьому необхідність і ступінь (форми) адаптації до вимог доступності будинків, що мають історичну, художню чи архітектурну цінність, узгоджуються з органом охорони пам'ятників відповідного рівня. Якість проектних рішень громадських будинків, доступних для маломобільних відвідувачів, повинна досягатися при дотриманні наступних обов'язкових вимог:

  • досяжності місця обслуговування, забезпечення безперешкодного переміщення відвідувачів;

  • безпеки шляхів руху, місць обслуговування і відпочинку відвідувачів;

  • забезпечення своєчасного одержання повноцінної і якісної інформації відвідувачами;

  • комфортності середовища перебування й обслуговування відвідувачів.

Проектні вирішення, проектовані пристрої і заходи, призначені для маломобільних відвідувачів, не повинні знижувати ефективності експлуатації будинків, а також зручності одержання послуги іншими категоріями відвідувачів.

9.2 Доступність

  1. У проектах повинно бути передбачене згідно з містобудівними вимогами безперешкодне і зручне переміщення маломобільних відвідувачів по ділянці установи, закладу чи підприємства.

  2. Дверні і відкриті прорізи в стіні повинні мати ширину в чистоті не менше 0,9 м. При глибині ніші відкритого прорізу більше 1,0 м її ширину слід приймати за шириною комунікаційного проходу, але не менше 1,2 м.