МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ


Н А К А З


N 348/70 від 30.09.98 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

17 грудня 1998 р.

за N 800/3240Про затвердження Правил пожежної безпеки для закладів,

установ і організацій системи освіти України


( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міносвіти

N 64/12 від 12.03.99 Наказом МОН N 80/16 від 21.02.2001 )На виконання Закону України "Про пожежну безпеку"

Н А К А З У Є М О:


1. Затвердити Правила пожежної безпеки для закладів, установ

і організацій системи освіти України (далі - Правила), що

додаються.

2. Передбачити друкування Правил у засобах інформації

Міністерства освіти та Міністерства внутрішніх справ України.

3. Керівникам закладів, установ, організацій системи освіти

України незалежно від підпорядкування та форм власності з метою

посилення пожежно-профілактичної роботи, спрямованої на

запобігання пожежам та загибелі людей на них, організувати

вивчення та виконання учасниками навчально-виховного процесу цих

Правил.

4. З введенням у дію Правил пожежної безпеки для закладів,

установ і організацій системи освіти України вважати такими, що не

застосовуються на території України, НАПБ 01.008-82 "Правила

пожарной безопасности при эксплуатации зданий и сооружений учебных

заведений, предприятий, учреждений и организаций системы Минвуза.

ППБО-102-82", затверджені наказом Мінвузу СРСР 30.07.82, і НАПБ

В.01.042-89/920 "Правила пожарной безопасности для

общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ,

школ-интернатов, детских домов, внешкольных и других

учебно-воспитательных учреждений. ППБ-101-89", затверджені

Міносвіти СРСР 10.05.89 за N 541.


Міністр освіти України М.З.Згуровський


Головний державний інспектор України з

пожежного нагляду, начальник

Головного управління Державної

пожежної охорони МВС України Г.В.Рева


Затверджено

Наказ Міністерства освіти

України і ГУДПО МВС України

30.09.98 N 348/70


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

17 грудня 1998 р.

за N 800/3240Правила

пожежної безпеки для закладів, установ і організацій

системи освіти України


1. Галузь застосування


Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій

системи освіти України (далі - Правила) поширюються на:

1) заклади освіти:

дошкільні заклади освіти (дитячі садки, дитячі ясла-садки для

дітей, які потребують корекції фізичного і психічного розвитку,

дитячі садки інтернатного типу тощо);

загальноосвітні навчальні заклади (всі види середніх

загальноосвітніх шкіл, спеціалізовані школи, гімназії, ліцеї,

різні типи навчально-виховних комплексів, об'єднань,

школи-інтернати, в тому числі школи-інтернати для дітей, які мають

вади у фізичному чи розумовому розвитку, санаторні

школи-інтернати, дитячі будинки);

позашкільні заклади освіти (палаци, будинки, центри, станції

дитячої, юнацької творчості, учнівські та студентські клуби,

дитячо-юнацькі спортивні школи, школи мистецтв, студії, початкові

спеціалізовані мистецькі навчальні заклади, бібліотеки, оздоровчі

та інші заклади);

професійно-технічні заклади освіти;

вищі заклади освіти (технікум, училище), коледж, інститут,

консерваторія, академія, університет тощо);

заклади післядипломної освіти;

2) установи й організації системи освіти України*.


_______________

* На науково-виробничі підприємства, які належать до системи

освіти України, поширюються правила пожежної безпеки відповідної

галузі.


На базових підприємствах, об'єднаннях, у навчально-виробничих

майстернях, центрах підготовки закладів освіти України діють

правила пожежної безпеки відповідної галузі (авіаційні, морські,

гірничодобувні вищі та професійно-технічні заклади тощо).

Правила встановлюють загальні вимоги до учасників

навчально-виховного процесу (вихованців, учнів, студентів,

курсантів, слухачів, стажистів, аспірантів, докторантів, керівних,

педагогічних, наукових, науково-педагогічних, технічних

працівників, спеціалістів і обслуговуючого персоналу) щодо

пожежної безпеки і є обов'язковими для виконання в закладах,

установах і організаціях системи освіти (надалі - заклади,

установи, організації), незалежно від форм власності і відомчої

підпорядкованості.


2. Нормативні посилання


1. Закон України "Про освіту".

2. Закон України "Про пожежну безпеку" .

3. НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні

затверджені наказом УДПО МВС України від 14.06.95,

зареєстровані в Міністерстві юстиції України 14.07.95 за

N 219/755.

4. НАПБ В.01.008-76/930 "Правила пожарной безопасности,

техники безопасности и производственной санитарии для организаций

кинопроката. ППБО-124-76*", затверджені наказом Держкіно СРСР від

12.07.76 N 329.

5. НАПБ В.01.047-95/930 Правила пожежної безпеки для

закладів, підприємств та організацій культури, затверджені наказом

Міністерства культури України та УДПО МВС України 07.06.95

N 308/33 , зареєстровані в Міністерстві юстиції

України 22.06.95 за N 184/720.

6. НАПБ Б.02.005-94 Типове положення про спеціальне навчання,

інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на

підприємствах, в установах та організаціях України, затверджене

наказом МВС України від 17.11.94 N 628, зареєстроване

в Міністерстві юстиції 22.12.94 за N 308/518.

7. НАПБ Б.07.001-94 Перелік посад, при призначенні на які

особи зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з питань

пожежної безпеки та порядок його організації, затверджений наказом

МВС України від 17.11.94 N 628, зареєстрований в

Міністерстві юстиції України 22.12.94 за N 307/517.

8. НАПБ Б.02.013-97 Положення про порядок розроблення,

затвердження, перегляду, скасування та реєстрації нормативних

актів з питань пожежної безпеки, затверджене наказом МВС України

від 04.12.96 N 833 , зареєстроване в Міністерстві

юстиції України 06.03.97 за N 68/1872.

9. НАПБ Б.02.004-94 Положення про добровільні пожежні дружини

(команди), затверджене наказом МВС України від 27.09.94 N 521

, зареєстроване в Міністерстві юстиції України

13.10.94 за N 248/458.

10. НАПБ Б.02.003-94 Типове положення про пожежно-технічну

комісію, затверджене наказом МВС України від 27.09.94 N 521

, зареєстроване в Міністерстві юстиції 13.10.94 за

N 249/459.

11. ДНАОП 0.00-4-03-98 Положення про розслідування та облік

нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на

підприємствах, в установах і організаціях, затверджене постановою

Кабінету Міністрів України 10.08.93 N 623 із змінами

і доповненнями, затвердженими постановою Кабінету Міністрів

України 17.06.98 N 923 .

12. ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації

електроустановок споживачів, затверджені наказом

Держнаглядохоронпраці України від 09.01.98 N 4 ,

зареєстровані в Міністерстві юстиції України 10.02.98 за

N 93/2533.

13. ДНАОП 9.2.30-1.06-98 "Правила безпеки під час проведення

навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) хімії

загальноосвітніх навчальних закладів", затверджені наказом

Держнаглядохоронпраці України від 16 листопада 1998 року N 222.

( Пункт 13 в редакції Наказу Міносвіти N 64/12 від

12.03.99 )

14. ДНАОП 0.00-1.07-94 Правила будови і безпечної

експлуатації посудин, що працюють під тиском, затверджені наказом

Держнаглядохоронпраці України від 18.10.94 N 104 із змінами та

доповненнями, затвердженими наказом Держнаглядохоронпраці від

11.07.97 N 183.

15. НАОП 1.1.23-1.04-84 Правила пожежної безпеки у газовій

промисловості (ППБВ-85), затверджені наказом Мінгазпрому СРСР від

12.09.84.

16. НАОП 9.2.10-1.01-89 Правила безпечної роботи з хімічними

речовинами у вищих та середніх спеціальних навчальних закладах, на

підприємствах і в установах системи Держосвіти СРСР, затверджені

наказом Держосвіти СРСР від 13.10.89.

17. Державні будівельні норми ДБН В.2.2.3-97. Будинки та

споруди навчальних закладів, затверджені наказом

Держкоммістобудування України від 27.06.96 N 117.

18. ГОСТ 12.1.114-82 ССБТ. Техника пожарная. Обозначения

условные графические.

19. ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки

безопасности.

20. ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ. Пожарная техника для защиты

объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание.

21. ГОСТ 19433-88. Грузы опасные. Классификация и маркировка.

22. ГОСТ 12.1.004-91 ССБП. Пожарная безопасность. Общие

требования.

23. СНиП 2.01.02-85* "Противопожарные нормы", затверджені

постановою Держбуду СРСР від 17.12.85 N 232.

24. ОНТП 24-86 "Определение категорий помещений и зданий по

взрывопожарной и пожарной опасности", затверджені МВС СРСР

27.02.86.

25. Правила влаштування електроустановок (ПУЕ). Затверджені з

доповненнями згідно з наказом Міненергетики і електрифікації

України 20.02.97 N 18.

26. Положення про організацію охорони праці та порядок

розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах,

затверджене наказом Міністерства освіти України від 30.11.93

N 429, зареєстроване в Міністерстві юстиції України

03.12.93 за N 178.


3. Загальні положення


3.1. Правила пожежної безпеки для закладів, установ і

організацій системи освіти України розроблені відповідно до Закону

України "Про охорону праці" ,

Закону України "Про пожежну безпеку", постанови Кабінету Міністрів

"Про заходи щодо виконання Закону України "Про пожежну безпеку"

Від 26.07.94 N 508.

3.2. Усі заклади та установи освіти перед початком

навчального року (першої зміни для установ сезонного типу) мають

бути прийняті відповідними комісіями, до складу яких включаються

представники органів державного пожежного нагляду.

3.3. Заклади, установи і організації зобов'язані вести облік

пожеж, які виникають на об'єктах, що належать або підконтрольні

їм, аналізувати причини виникнення та наслідки пожеж, вживати

заходів щодо їх усунення.

3.4. За порушення встановлених законодавством вимог пожежної

безпеки, створення перешкод для діяльності посадових осіб органів

державного пожежного нагляду, невиконання їх приписів винні в

цьому посадові особи, інші працівники притягаються до

відповідальності згідно з чинним законодавством.

3.5. Керівники, вчителі, вихователі, викладачі, обслуговуючий

персонал та інші працівники закладів, установ і організацій

(далі - працівники закладів, установ і організацій), а також учні,

вихованці, студенти, слухачі зобов'язані знати і виконувати

правила пожежної безпеки, а в разі пожежі - вживати всіх залежних

від них заходів до евакуації людей і гасіння пожежі.

3.6. Відповідальність за пожежну безпеку закладів, установ і

організацій несуть їх керівники - директори, завідуючі і

уповноважені ними особи, які залежно від характеру порушень і

наслідків несуть адміністративну, кримінальну чи іншу

відповідальність згідно з чинним законодавством.

3.7. Навчання та перевірка знань з питань пожежної безпеки

керівних, педагогічних працівників і спеціалістів проводиться один

раз на три роки одночасно з перевіркою знань з питань безпеки

життєдіяльності (охорони праці). Порядок організації навчання

визначається НАПБ Б.02.005-94.

3.8. Керівник (власник) закладу, установи, організації

зобов'язаний:

забезпечити виконання даних Правил і здійснювати контроль за

дотриманням установленого протипожежного режиму всіма учасниками

навчально-виховного процесу, вживати заходів щодо попередження

пожежної небезпеки і усунення недоліків, що спричиняють пожежну

небезпеку;

забезпечити об'єкт первинними засобами пожежогасіння

відповідно до норм, а також пожежним обладнанням і установками

автоматичного виявлення і гасіння пожеж;

призначати відповідальних осіб за протипожежний стан усіх

структурних підрозділів;

організувати вивчення вимог пожежної безпеки цих Правил і

проведення протипожежного інструктажу з працівниками закладів,

установ і організацій згідно з НАПБ Б.02.005-94, визначати

терміни, місце і порядок проведення інструктажу з пожежної

безпеки, а також список посадових осіб, на яких покладається його

проведення. Особи, які не пройшли навчання, протипожежного

інструктажу і перевірки знань з питань пожежної безпеки, до роботи

не допускаються;

у закладах і установах організовувати проведення навчання з

вивчення правил пожежної безпеки:

1 - у дошкільних і позашкільних закладах та установах у

вигляді комплексу занять з охорони життя і здоров'я дітей;

2 - у загальноосвітніх навчальних закладах у складі

навчальної програми "Охорона життя і здоров'я учнів";

3 - у професійно-технічних, вищих закладах та закладах

післядипломної освіти в складі навчальних дисциплін "Безпека

життєдіяльності" та "Охорона праці";

організувати з числа учнів загальноосвітніх навчальних

закладів, вихованців шкіл-інтернатів і дитячих будинків (крім

закладів для дітей з вадами розумового і фізичного розвитку)

дружини юних пожежних;

організувати в закладах і установах добровільну пожежну

дружину (ДПД) відповідно до НАПБ Б.02.004-94 та пожежно-технічну

комісію відповідно до НАПБ Б.02.003-94;

забезпечити розробку і затвердити план евакуації та порядок

оповіщення людей, який встановлює обов'язки і дії працівників

закладів і установ на випадок виникнення пожежі (орієнтований план