Український науково-дослідний інститут пожежної безпеки МНС України

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ ПІДЗЕМНИХ АВТОСТОЯНОК

НАПБ 07.022-2007

РОЗРОБЛЕНО:

Український науково-дослідний інститут пожежної безпеки (УкрНДІПБ) МНС України

УЗГОДЖЕНО:

Мінрегіонбуд України (лист від 07.08.2007р. №10/7-342)

ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Держпожбезпеки МНС України від 25.09.2007 р. № 46, чинні від 2007-09-25


Рекомендації щодо забезпечення протипожежного захисту підземних автостоянок (далі - Рекомендації) можуть використовуватися під час проектування:

- нових, реконструкції та капітального ремонту існуючих підземних автостоянок, що мають до 5 поверхів включно, а автоматизованих підземних автостоянок (зазначених у розділі 4 Рекомендацій) - до 9 поверхів включно, та які призначені для зберігання легкових автомобілів, що працюють на рідкому моторному пальному (бензині, дизельному пальному);

- окремо розташованих, вбудованих, прибудованих або вбудовано-прибудованих підземних автостоянок до житлових будинків з умовною висотою до 73,5 м включно, громадських будинків із умовною висотою до 50 м включно.

Перелік нормативних та інших документів, на які є посилання в цих Рекомендаціях, наведено в додатку А.

Терміни та визначення наведено в додатку Б.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Під час проектування підземних автостоянок (далі - автостоянок) слід керуватися ДБН В.1.1-7, ДБН В.2.3-15 та іншими нормативними документами, виходячи зі сфери їх дії. Додатково, крім вимог зазначених нормативних документів рекомендується виконувати вимоги цих Рекомендацій.

1.2. Об'ємно-планувальні, конструктивні та інженерно-технічні рішення, що застосовуються під час проектування автостоянок, повинні спрямовуватися на:

- забезпечення безпечної евакуації та рятування людей, які можуть перебувати в автостоянках;

- проведення підрозділами пожежної охорони робіт із гасіння пожежі.

1.3. У проектній документації на автостоянки, для перевірки її на відповідність чинним нормативним документам з питань пожежної безпеки, повинна використовуватися пожежно-технічна класифікація будівельних матеріалів, конструкцій, будинків тощо, яка встановлена розділом 2 ДБН В.1.1-7.

1.4. Проектно-кошторисною документацією повинно передбачатися використання продукції протипожежного призначення, яка має сертифікат відповідності.

1.5. Перед в'їздом до автостоянок слід встановлювати попереджувальні знаки щодо заборони на користування автостоянкою автомобілям, які працюють на газу (метані, пропан-бутані).

1.6. Автостоянки слід обладнувати знаками безпеки згідно з ДСТУ ISO 6309.

1.7. Автостоянки слід оснащувати вогнегасниками згідно з додатком В цих Рекомендацій (крім автоматизованих автостоянок, які оснащуються вогнегасниками згідно з розділом 4 цих Рекомендацій).

1.8. Вимоги розділів 2, 3 Рекомендацій не поширюються на автоматизовані автостоянки, що зазначені у розділі 4 (за винятком спеціально обумовлених у розділі 4 випадків).

2. ОБ'ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНІ ТА КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ АВТОСТОЯНОК

2.1. Основні вимоги до об'ємно-планувальних та конструктивних рішень автостоянок (поверховість, ступінь вогнестійкості, площа протипожежного відсіку, влаштування шляхів евакуації, водовідведення тощо) слід приймати згідно з ДБН В.2.3-15.

2.2. Верхнє перекриття (покриття) автостоянок, які розміщуються під проїздами для пожежних машин, слід розраховувати на додаткове навантаження від пожежних машин (у місці проїзду пожежних машин), які здійснюватимуть виїзд на пожежу. Значення додаткового навантаження від пожежних машин визначається проектними організаціями за узгодженням з органами державного пожежного нагляду по кожному конкретному об'єкту, але не менше за 7,4 тонни на вісь (спарені осі) та загальну масу автомобіля не меншу за 10,7 тонни.

2.3. Під час визначення кількості підземних поверхів автостоянки допускається не враховувати цокольний поверх.

Належність поверху автостоянки до цокольного (або підземного) визначається згідно з додатком Г Рекомендацій.

2.4. Не дозволяється влаштовувати автостоянки з похилими поверхами (перекриттями) та напівповерхами (рис. 2.1).
Рисунок 2.1 - Загальні схеми підземних автостоянок з похилими поверхами та напівповерхами (які не дозволяється влаштовувати)

2.5. Площу поверху в межах протипожежного відсіку автостоянки слід вимірювати у межах внутрішніх поверхонь зовнішніх стін протипожежного відсіку.

2.6. Загальна площа приміщень технічного обслуговування (ТО) та технічного ремонту (ТР), які згідно з ДБН В.2.3-15 можуть улаштовуватися тільки на першому підземному поверсі автостоянки, повинна становити не більше за 20% від площі протипожежного відсіку.

2.7. В автостоянках загальною місткістю до 100 машино-місць замість рамп можуть улаштовуватися вантажні ліфти для транспортування автомобілів.

Огороджувальні конструкції ліфтових шахт повинні мати клас вогнестійкості, не менший за клас вогнестійкості міжповерхових перекриттів, двері ліфтових шахт повинні бути протипожежними 1-го типу, в шахти слід улаштовувати підпір повітря (під час пожежі). При цьому один з вантажних ліфтів для транспортування автомобілів повинен працювати в режимі "Транспортування пожежних підрозділів" та відповідати вимогам НАПБ Б.01.007.

2.8. У разі влаштування евакуаційного виходу на ізольовану рампу в протипожежних воротах 1-го типу слід улаштовувати протипожежні двері (1-го типу) для евакуації людей, або протипожежні двері (1-го типу) слід улаштовувати в протипожежній стіні 1-го типу поруч з протипожежними воротами.

У нижній частині воріт для можливості прокладки пожежних рукавів слід передбачати люк розмірами не менше 0,2 м х 0,2 м із засувкою та пристроєм для самозачинення.

2.9. Відповідно до вимог ДБН В.2.3-15 з кожного поверху (секції) підземної автостоянки повинно бути передбачено не менше двох розосереджених евакуаційних виходів безпосередньо назовні або в сходові клітки, які ведуть назовні. Допускається один з евакуаційних виходів передбачати на ізольовану рампу.

Як виняток, з одноповерхової автостоянки може влаштовуватися один евакуаційний вихід, якщо відстань від найвіддаленішої точки підлоги до зазначеного виходу (виходу безпосередньо назовні або виходу до ізольованої рампи, або виходу до протипожежного тамбур-шлюзу незадимлюваної сходової клітки типу Н4) не перевищує 25 м, а площа автостоянки не більша за 300 м2.

2.10. Приміщення пожежного поста (чергового персоналу) повинно бути розташоване на верхньому підземному поверсі автостоянки або на цокольному, першому надземному поверсі будинку, мати природне освітлення та вихід безпосередньо назовні або в окрему сходову клітку, яка веде безпосередньо назовні. При цьому приміщення пожежного поста необхідно відокремлювати від інших приміщень протипожежними перегородками 1-го типу (класом вогнестійкості ЕІ 45) та протипожежним перекриттям 3-го типу (класом вогнестійкості REI 45).

Приміщення пожежного поста повинно бути обладнане телефонним зв'язком, опаленням, а також штучним робочим та аварійним освітленням, яке відповідає вимогам ДБН В.2.5-23 та ДБН В.2.5-28.

2.11. Насосна станція автоматичної установки пожежогасіння повинна бути розташована не нижче верхнього підземного поверху автостоянки відповідно до вимог ДБН В.2.3-15. При цьому насосна станція автоматичної установки пожежогасіння повинна бути відокремлена від інших приміщень протипожежними перегородками 1-го типу (класом вогнестійкості ЕІ 45) та протипожежним перекриттям 3-го типу (класом вогнестійкості REI 45), мати вихід безпосередньо назовні, або до окремої сходової клітки, яка веде безпосередньо назовні.

Температура повітря в насосній станції повинна бути не нижче 5°С, відносна вологість повітря - відповідно до категорії робіт І-Б за ГОСТ 12.1.005. Робоче та аварійне освітлення необхідно приймати згідно з ДБН В.2.5-28.

Насосна станція повинна бути обладнана телефонним зв'язком.

2.12. У трьох та більше поверхових автостоянках у кожному протипожежному відсіку (в межах поверху) слід улаштовувати шафи для засобів індивідуального захисту органів дихання. Такі шафи повинні бути виконані з негорючих матеріалів, розташовуватися на рівні підлоги автостоянки або бути вбудованими (у стіну, перегородку), навісними. Вбудовані, навісні шафи повинні розташовуватися на висоті 0,5 м (від рівня підлоги автостоянки до низу шафи).

Засоби індивідуального захисту органів дихання повинні відповідати вимогам ДСТУ EN 403, їх кількість у кожному протипожежному відсіку (секції) повинна становити не менше за 50% від кількості машино-місць у протипожежному відсіку (секції).

2.13. В автостоянках на видних та легкодоступних місцях повинні бути вивішені:

- у приміщенні пожежного поста (обслуговувального персоналу) - плани всіх поверхів автостоянок, плани евакуації з кожного поверху автостоянки, інструкція про заходи пожежної безпеки в автостоянці;

- біля в'їзду/виїзду з поверху автостоянки - план поверху автостоянки, інструкція про заходи пожежної безпеки в автостоянці;

- на основних проїздах та евакуаційних проходах (не рідше ніж через 20 м) - фотолюмінесцентні покажчики напрямку руху.

Примітка. Плани поверхів, плани евакуації, інструкції про заходи пожежної безпеки, покажчики напрямків руху повинні бути вивішені до здачі автостоянки в експлуатацію.

3. ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ АВТОСТОЯНОК

3.1. Автоматичні установки пожежної сигналізації та пожежогасіння

3.1.1. Автостоянки незалежно від поверховості та площі протипожежних відсіків слід обладнувати автоматичними установками пожежної сигналізації.

Обладнання автостоянок автоматичними установками пожежогасіння слід здійснювати згідно з ДБН В.2.3-15.

Проектування автоматичних установок пожежної сигналізації та пожежогасіння автостоянок слід здійснювати з урахуванням вимог ДБН В.2.5-13.

3.1.2. Улаштування приміщення пожежного поста (чергового персоналу) слід виконувати згідно з п. 2.10 Рекомендацій.

3.1.3. Сигнали від пожежних приймально-контрольних приладів автоматичних установок пожежної сигналізації та пожежогасіння, за наявності технічної можливості, слід виводити на пульт централізованого пожежного спостереження.

Пожежні приймально-контрольні прилади повинні забезпечувати можливість виведення сигналів "Пожежа " та "Несправність" на пульт централізованого пожежного спостереження.

3.1.4. В автоматичних установках пожежної сигналізації автостоянок можуть використовуватись як неадресні, так і адресні пожежні сповіщувачі.

Для виявлення пожежі в автостоянках рекомендується використовувати димові, теплові пожежні сповіщувачі, лінійні пожежні сповіщувачі або комбіновані сповіщувачі (спрацьовують у разі виникнення принаймні однієї з двох або більше ознак горіння: наявність у повітрі частинок продуктів згоряння, підвищення температури, випромінювання полум'я тощо). Крім цього, на кожному поверсі біля кожного евакуаційного виходу та виїзду з протипожежного відсіку автостоянки, а також на основних проїздах рекомендується встановлювати ручні пожежні сповіщувачі на відстані, не рідше за 50 м один від одного.

3.1.5. В автостоянках, в яких застосовуються неадресні пожежні сповіщувачі, один шлейф пожежної сигналізації повинен обслуговувати не більше одного протипожежного відсіку в межах одного поверху.

3.1.6. Автоматичні установки пожежної сигналізації повинні забезпечувати можливість формування сигналів керування (з реалізацією різноманітних алгоритмів формування таких сигналів) системою димовидалення, вентиляції та кондиціонування повітря, системою оповіщення про пожежу, ліфтами, воротами та дверми з електрозамками тощо.

Наприклад, установки пожежної сигналізації повинні забезпечувати одночасне або зі встановленим інтервалом подавання сигналів заданого алгоритму (залежно від спрацювання сповіщувачів, що можуть належати до різних шлейфів, петель, груп) на керування зазначеними вище системами, пристроями, розташованими на одному або декількох поверхах, в одному або в декількох протипожежних відсіках.

Перелік сигналів керування слід приймати згідно з ДБН В.2.5-13 (п. 1.5.9).

3.1.7. У разі використання точкових пожежних сповіщувачів кожна точка поверхні автостоянки, що підлягає захисту, повинна контролюватися не менше ніж двома пожежними сповіщувачами (двома неадресними пожежними сповіщувачами - розташованими на різних шлейфах, або двома адресними пожежними сповіщувачами, які можуть розташовуватися на різних шлейфах або на одному шлейфі).

3.1.8. Ступінь захисту оболонок пожежних сповіщувачів повинен відповідати ІР30 згідно з ГОСТ 14254. Умови роботи по кліматичних та механічних діях для всього обладнання автоматичної пожежної сигналізації повинні відповідати ГОСТ 15150 та ГОСТ 12997.

3.1.9. В автостоянках застосовуються автоматичні спринклерні установки водяного або пінного пожежогасіння (піна низької кратності), а також, за відповідним обґрунтуванням, можуть застосовуватись інші автоматичні установки пожежогасіння.

3.1.10. У разі застосування спринклерних установок пожежогасіння розрахунок виконується за такими вихідними даними:

а) для спринклерного водяного пожежогасіння:

- інтенсивність зрошення водою, не менша за - 0,12 л/с на 1 м2;

- площа для розрахунку витрат води - 240 м2;

- тривалість роботи установки - 60 хв;

б) для спринклерного пінного пожежогасіння:

- інтенсивність зрошення розчином піноутворювача, не менша за - 0,08 л/с на 1 м2;

- площа для розрахунку витрат розчину піноутворювача - 240 м2;

- тривалість роботи установки - 15 хв.

3.1.11. Подавання води для роботи автоматичних установок пожежогасіння слід передбачати від зовнішнього протипожежного водопроводу. Якщо зовнішній протипожежний водопровід не в змозі забезпечити необхідний об'єм води, то слід передбачати влаштування додаткових протипожежних резервуарів. Таких резервуарів у групі повинно бути не менше двох (із зберіганням у кожному не менше 50% вогнегасної речовини, яка потрібна на пожежогасіння). Під час розрахунку необхідного об'єму протипожежних резервуарів допускається враховувати їх гарантоване поповнення від зовнішнього протипожежного водопроводу.