Під час роботи з машинами RM-80 необхідно користуватись захисними касками, респіраторами, захисними окулярами.

 1. До пропуску поїзда по сусідній колії робота машини повинна бути припинена, а робочі органи прибрані в межі її габариту.
  1. Вимоги безпеки під час виконання робіт із застосуванням електробаластера
   1. Під час дозування баласту електробаластером, планування та перерозподілу свіжовідсипаного баласту керівник робіт повинен стежити, щоб працівники перебували на відстані не менше 5 м від крайньої ближньої рейки.
   2. Електробаластер повинен мати перехідний фартух і проміжні ланцюги бар’єра, що з’єднують перехід з однієї ферми на іншу.
   3. На час проходу поїзда по сусідній колії робота електробаластера повинна бути припинена, а крила дозатора прибрані в межі габариту машини.
  2. Вимоги безпеки під час виконання робіт із застосуванням колійного струга
   1. До пропуску поїзда по сусідній колії робота колійного струга повинна бути припинена.
   2. Не дозволяється під час роботи колійного струга перебувати попереду і позаду крила ближче 10 м.

Вимоги безпеки під час виконання робіт із застосуванням

землеприбиральних машин

 1. Не дозволяється під час роботи землеприбиральної машини перебувати на відстані менше ніж 2 м від робочих органів машини, а також на ній.
 2. Під час руху землеприбиральної машини в межах станції поворотний транспортер повинен бути закріплений у поздовжньому положенні.
 3. Під час виконання робіт кювето-очищувальною машиною КОМ-300 бригаді машиністів слід користуватись індивідуальними засобами захисту (каски, респіратори, окуляри).
 4. Не дозволяється знаходження машиністів, монтерів колії і інших працівників ближче 5 м від ротора, плугів та зони роботи маніпулятора.
 5. Під час навантаження ґрунту на рухомий склад за допомогою поперечного конвеєра на сусідню колію або виконання вантажно- розвантажувальних робіт маніпулятором слід виконувати вимоги, зазначені в підпункті 6.1.7 цих Правил.
 6. Вимоги безпеки під час виконання робіт із застосуванням колієукладальних кранів і рейкоукладачів, у тому числі УК-25СП
 7. Роботи із застосуванням колієукладальних кранів виконуються відповідно до вимог чинного законодавства.
 8. Під час укладання нових ланок колії і розбирання старих, а також під час перевертання їх перебувати під піднятою ланкою та збоку від неї не дозволяється.

Працівники обслуговувальної бригади в цей час повинні розміщуватись попереду або позаду піднятої ланки на відстані не менше 2 м.

 1. Під час стикування утримувати ланки чи блоки стрілочного переводу необхідно направним штангом за головку рейки на відстані не ближче 0,4 м від стику.
 2. Не дозволяється перебувати та проходити між завантаженими не закріпленими пакетами ланок чи блоками стрілочних переводів, перебувати між ними в момент перетягування, а також перебувати на відстані менше 10 м від троса в момент перетягування пакетів ланок.
 3. Під час проходження колієукладального (колієрозбирального) поїзда до місця роботи і назад пакети ланок чи блоків стрілочних переводів на платформах повинні бути надійно закріплені спеціальними пристроями.
 4. На час пропуску поїзда по сусідній колії робота колієукладального крана та перетягування пакетів чи блоків стрілочних переводів припиняється і забезпечується габарит для безпечного пропуску поїзда.
 5. Не дозволяється виконувати колійні роботи позаду і попереду колієукладальних кранів на відстані менше 25 м, знаходитися на піднятому вантажі, переходити і знаходитися під піднятим вантажем.
 6. Працівники, які входять до складу бригади, що обслуговує колієукладальні крани, забезпечуються захисними касками та рукавицями.
 7. Не дозволяється обслуговувальному персоналу рейкоукладачів під час роботи користуватися передніми дверима кабіни.

Ці двері слід на час роботи зачиняти на замок, а підвісну драбину знімати.

 1. До початку роботи рейкоукладача борти платформи закриваються і закріплюються в кронштейнах з установкою на бортах огороджувального бар’єра.
 2. Вимоги безпеки під час виконання робіт із застосуванням хопер-дозаторів
 3. Не дозволяється особам, що обслуговують поїзд під час навантаження і розвантаження:

перебувати усередині кузова;

пролазити через відкриті люки в кузов;

виконувати регулювання механізмів і знаходитися в зоні підняття й опускання дозаторів у разі включення повітря в робочу магістраль;

перебувати в зоні роботи екскаватора або під бункером у разі бункерного завантаження.

 1. Перед заповненням повітрям робочої магістралі необхідно переконатися у відсутності людей усередині хопер-дозаторів, а також на відстані

1 м від розвантажувально-дозувальних механізмів.

Заповнення повітрям робочої магістралі дозволяється тільки після оповіщення працівників; команда про заповнення подається керівником роботи.

 1. Під час пропуску поїзда по сусідній колії розвантаження баласту з хопер-дозатора припиняється, а бригада, що обслуговує поїзд, повинна зійти на узбіччя або піднятися на площадки вагонів.
 2. Вимоги безпеки під час виконання робіт із застосуванням виправно-підбивально-опоряджувальної машини (ВПО-3000)
 3. Керівник робіт перед початком робіт на сусідніх коліях визначає та вказує бригаді, що обслуговує машину ВПО-3000, найбільший дозволений виліт крил дозатора та планувальника.
 4. На час проходу поїзда по сусідній колії робота машини ВПО-3000 припиняється, а крила дозатора та планувальника прибираються в межі її габариту.
 5. Не дозволяється виконувати будь-які колійні роботи попереду машини на відстані менше 50 м від неї.
 6. Вимоги безпеки під час виконання робіт із застосуванням виправно-підбивально-рихтувальних машин (ВПР-1200, ВПРС-500, Р-2000, Plasser Unimat 08) та інших
 7. Перед виїздом на перегін і з перегону необхідно переконатися, що всі робочі органи та візки контрольно-вимірювальної системи приведені в транспортне положення та надійно закріплені та зафіксовані страхувальними пристроями (ланцюгами, тросами та ін.).
 8. Перед початком роботи необхідно переконатися, що всі частини механізмів, що рухаються, надійно захищені кожухами й огородженнями, передбаченими заводом-виробником.
 9. Обслуговувальний персонал машини під час роботи забезпечується навушниками протишумовими.

Не дозволяється знаходитися під час роботи машин у безпосередній близькості біля підбивальних блоків і силової установки без навушників.

 1. Під час роботи машини не дозволяється знаходитися на відстані менше 1 м від опущених віброплит, ущільнювачів баласту, підбивальних блоків машини, крил планувальника.
 2. Не дозволяється виконувати ремонт машини при двигуні, що працює, та за наявності тиску в пневмогідросистемах, усувати несправності робочих органів, що знаходяться в піднятому і не закріпленому положенні.
 3. На час проходу поїзда по сусідній колії робота машин, у яких можливе висування робочих органів за межі габариту сусідньої колії, припиняється, робочі органи прибираються в межі габариту, персонал, що обслуговує, знаходиться в кабінах керування, а бригада монтерів - на колії, закритій для руху поїздів, або на узбіччі.
 4. Під час руху до місця виконання робіт, під час роботи і повернення з перегону на машині може перебувати тільки обслуговувальний персонал та керівник робіт.
 5. Не дозволяється перебувати без потреби на сусідній колії або міжколійї, попереду або позаду машини ближче 5 м.
 6. Не дозволяється знаходитися в небезпечній зоні робочих органів під час роботи машин Plasser Unimat 08 та Doumatic з метою запобігання лазерного опромінення.
 7. Вимоги безпеки під час виконання робіт із застосуванням колійних моторних гайковертів (ПМГ)
 8. Під час роботи машини не дозволяється знаходитися на відстані менше 1 м від її робочих органів.
 9. На час проходу поїзда по сусідній колії обслуговувальний персонал повинен знаходитися в кабіні машини.
 10. Вимоги безпеки під час виконання робіт із застосуванням

планувальників баласту

 1. Під час роботи планувальника баласту заважають заземлення опор контактної мережі, тому їх слід відвести за край габариту планувальника в робочому стані без порушення його цілісності.

Відведення та відновлення заземлення проводять працівники колії під наглядом електромеханіка або електромонтера району контактної мережі.

 1. Не дозволяється під час роботи планувальника баласту знаходитися біля щіткового пристрою та спереду плугів.
 2. Під час розвороту поворотного конвеєра планувальника баласту SSP-110 у бік близькорозташованих мереж і викиду забруднення в їх бік треба виконувати вимоги НПАОП 60.1-1.48-00.
 3. На час проходу поїзда по сусідній колії робота машини з планувальником припиняється, а крила дозатора прибираються в межі її габариту.
 4. Вимоги безпеки під час виконання робіт із застосуванням рейкоочищувальних машин
 5. Перед початком роботи необхідно перевірити всі з’єднання трубопроводів, фланцеві з’єднання, переконатися, що всі частини механізмів, що рухаються, надійно закриті кожухами й огородженнями, а об’єм води в цистерні забезпечить роботу машини в період „вікна”.
 6. Огляд, очищення або ремонт цистерни слід виконувати відповідно до вимог чинного законодавства.
 7. На час проходу поїзда по сусідній колії обслуговувальний персонал знаходиться в кабіні керування.
 8. Кількість працівників у кабіні не повинна перевищувати 5 чол., у тому числі 3 чол. обслуговувального персоналу.
 9. Налагоджування гідромоніторів дозволяється виконувати у разі тиску в робочій магістралі не більше 0,2 МПа.
 10. Не дозволяється під час роботи машини знаходитися на відстані менше 3 м від візка з гідромоніторами.
 11. Під час роботи вакуумного навантажувача баласту Райлвак Фатра 17000У з прибирання забруднення з колії не дозволяється виконувати будь-які роботи, не пов’язані з обслуговуванням машини, на колії попереду та позаду машини ближче 25 м або збоку ближче 5 м.
 12. Вимоги безпеки під час виконання робіт із застосуванням снігоприбиральної машини (СМ)
 13. Після зчеплення машини з локомотивом слід перевірити:

роботу електроосвітлення та прожекторів, а також світлової і звукової сигналізації в кабінах керування та приміщенні електростанції снігоприбиральної машини;

справність повітряної магістралі на снігоприбиральній машині;

справність звукового сигналу снігоприбиральної машини;

справність стопорних пристроїв автозчеплень.

 1. Зчіплювати та розчіплювати головну частину снігоприбиральної машини з піввагонами та піввагони один з одним необхідно тільки після зупинки поїзда.
 2. Переміщення снігоприбиральних машин у межах станції дозволяється тільки з приведеним у транспортне положення та закріпленим розвантажувальним транспортером, за винятком процесу видалення снігу.
 3. Спостерігати за роботою транспортерів піввагонів під час руху необхідно з кабіни кінцевого піввагона.

Не дозволяється знаходитися на транспортерах снігоприбиральної машини або піввагонів під час її роботи та руху.

 1. Вимоги безпеки під час виконання робіт із застосуванням плужного снігоочисника
 2. Зчіплювання снігоочисника з локомотивом здійснює машиніст локомотива або його помічник та контролює - машиніст снігоочисника.

Після зчеплення з локомотивом слід перевірити:

роботу електроосвітлення та прожекторів, а також світлової і звукової сигналізації, установленої в снігоочиснику та кабіні машиніста локомотива;

роботу всього пневматичного приводу машини;

справність звукового сигналу.

Розчіплюється снігоочисник з локомотивом машиністом снігоочисника або його помічником після надійного закріплення машини гальмівними башмаками та контролюється - керівником робіт.

 1. Не дозволяється перебувати працівникам і стороннім особам під час роботи снігоочисника:

на відстані менше 400 м попереду снігоочисника;

у зоні робочих органів під час відкриття та закриття крил, опускання плуга.

 1. Вимоги безпеки під час роботи електроснігоочисника роторного типу з живильниками
 2. Під час роботи електроснігоочисника в зчепі з тепловозом машиніст зобов’язаний:

здійснювати запуск робочих органів електроснігоочисника, переконавшись у тому, що біля них немає людей;

користуватися аварійним вимикачем електроприводу робочих органів тільки за потреби ;

перед початком руху електроснігоочисника попередньо подавати звуковий сигнал.

 1. Не дозволяється відчиняти двері станції керування, якщо снігоочисник не відключений.
 2. Під час приведення снігоочисника в транспортне положення нижній живильник надійно закріплюється.

Не дозволяється транспортування снігоочисника без закріплення живильника.

 1. Не дозволяється знаходитися у зоні робочих органів під час роботи машини та переведення їх з транспортного положення в робоче і навпаки.
 2. Закріплення крил у транспортне положення та звільнення їх з цього положення виконується при відключеній повітряній магістралі локомотива.
 3. Під час роботи електроснігоочисника працівники розміщуються з протилежного боку викиду снігу на відстані не менше 5 м, а також не ближче 30 м спереду.
  1. Вимоги безпеки під час виконання робіт із застосуванням спеціального состава для навантаження, перевезення та розвантаження рейкових плітей
   1. Роботи із застосуванням спеціального состава для навантаження, перевезення та розвантаження рейкових плітей здійснюються відповідно до чинного законодавства.
   2. Відповідальним за виконання вимог безпеки працівниками, які зайняті на навантаженні або розвантаженні рейкових плітей із застосуванням спеціального состава, призначається керівник робіт за посадою не нижче старшого шляхового майстра або шляхового майстра.
   3. Відповідальним за виконання вимог безпеки працівниками спеціального состава призначається машиніст цього спеціального состава.
   4. Під час навантаження, розвантаження рейкових плітей і руху спеціального состава не дозволяється: