на місяць підлягатися дезинфекції.

4.3.8. Умивальні і душові треба розміщувати в окремих приміщеннях, суміжних з гардеробними.

Душові кабіни треба обладнувати індивідуальними змішувачами холодної і гарячої води. Вентилі трубопроводів повинні розміщатися на висоті 1,5 м від полу.

4.3.9. На складах з числом працюючих не менше 15 жінок повинні обладнуватися приміщення для особистої гігієни жінок. .У приміщеннях для особистої гігієни жінок повинні передбачатися:

місця для роздягання;

процедурні кабіни, обладнані гігієнічними душами з індивідуальними змішувачами холодної і гарячої води;

умивальники з холодною і горячою водою.

4.3.10. В побутових приміщеннях прибирання повинно проводитись не рідше одного разу в день з застосуванням горячої води, дезинфікуючих засобів.

4.3.11. Нормуються оптимальні і допустимі температури, відносна вологість і швидкість руху повітря в робочій зоні тільки адміністративно-побутових, технічних приміщень та приміщення для сортування, пакування і маркування (додаток 1).

4.3.12. При виконанні робіт на відкритих площадках, або в неопалюваних складах необхідно в заготівельних складах обладнувати кімнати для відпочинку і обігріву робітників відповідно до вимог СНиП 2.09.04-87, передбачивши для цього у внутрішньому розпорядку додаткові перерви.

4.4. Опалення і вентиляція

4.4.1. Будова, розміщення і експлуатація систем опалення повинна відповідати вимогам СНиП 2.04.05-91.

4.4.2. Адміністративно-побутові, технічні приміщення, приміщення для сортування, пакування і маркіровки ганчір`я і макулатури та приміщення для дезинфекції ганчір`я, за винятком приміщень вказаних в п. 4.4.7. цих Правил, повинні бути обладнані системами водяного опалення, що забезпечує рівномірне нагрівання повітря приміщень, гідравлічну і теплову стійкість, вибухопожежну безпеку і доступність для очистки та ремонту. Температура теплоносiя (вода технічного призначення) не повинна перевищувати 150оС .

4.4.3. Прокладення транзитних трубопроводів систем опалення не допускається через приміщення електрощитових, тамбурів.

4.4.4. Трубопроводи у місцях перетинання перекриття, внутрішніх стін і перегородок треба прокладати в гiльзах з негорючих матеріалів. Закладання зазорів і отворів в місцях прокладання трубопроводів належить проводити негорючими матеріалами.

4.4.5. Підбір, розрахунок і установку опалювальних приладів і арматури треба проводити згідно з вимогами СНиП 2.04.05-91.

4.4.6. Трубопроводи і радiатори з температурою поверхні більше 45оС в доступних місцях повинні бути ізольовані або закриті решітками.

4.4.7. Пічне опалення допускається застосовувати в адміністративно-побутових приміщеннях заготівельних складів ємкістю до 30 т і приймальних пунктах вторинної сировини. Пічне опалення в цих підприємствах повинно бути обладнане у відповідності з вимогами СНиП 2.04.05-91.

4.4.8. При пічному опаленні конструкції будівель треба захищати від займання, дотримуючись слідуючих вимог:

підлогу з горючих і важкогорючих матеріалів під топковими дверцятами необхідно оббивати металевим листом розміром 700х500 мм, розміщуючи його довгою стороною вздовж печі;

стіну або перегородку з горючих матеріалів, що примикає до печі треба штукатурити товщиною 25 мм або оббивати металевим листом на висоту, яка перевищує на 250 мм верх топкових дверцят. Відстань від дверцят до протилежної стіни повинна бути не менше 1,25 м;

4.4.9. У випадках, коли на підприємстві застосовується пічне опалення, печі, дверцята, піддувала, димоходи повинні постійно утримуватися в справності та регулярно очищатися від сажi.

4.4.10. При експлуатації опалювальних систем забороняється заставляти прилади опалення будь-якими предметами або матеріалами, сушити речі на опалювальних приладах і трубопроводах.

4.4.11. Для нормального функціонування систем водяного опалення в процесі їх експлуатації необхідно забезпечувати герметизацію нагрівальних приладів, труб і арматури.

4.4.12. Будова, розміщення і експлуатація систем вентиляції заготівельних підприємств вторинної сировини повинна відповідати вимогам СНиП 2.04.05-91, Правилам пожежної безпеки в Україні.

4.4.13. Заготівельні склади вторинної сировини потужністю 30 і 100 т необхідно обладнувати системами природної вентиляції що забезпечують одноразовий обмін повітря в приміщенні за годину.

4.4.14. Природна вентиляція (в тому числі періодичне провітрювання) по-винна здійснюватися в приміщеннях без виділення шкідливих або неприємно пах-нучих речовин через відкриті стулки вікон, фрамуг, кватирок з обов'язковим засітченням прорізів.

4.4.15. В заготівельних складах вторинної сировини потужністю 300 т треба обладнувати природну вентиляцію в приміщеннях:

для зберігання пуху, пір`я і вторинних полімерів;

для прийому вторинної сировини;

приміщення для зберігання брухту чорних, кльорових металів, старої гуми і битого скла;

для зберігання ганчір`я і макулатури.

Припливно-витяжну вентиляцію з механічним спонуканням треба обладнувати в приміщеннях:

адміністративно-побутових;

технічних (котельня, електрощитова, гараж-зарядна);

для сортування, пакування і маркіровки ганчір`я і макулатури;

для дезинфекції ганчір`я.

Системи місцевих відсмоктувачів повинні встановлюватися в приміщеннях:

для сортування, пакування і маркіровки ганчір`я і макулатури;

для дезинфекції ганчір`я;

гараж-зарядної.

4.4.16. Системи місцевих відсмоктувачів повинні бути відокремленими. Не дозволяється приєднувати їх до припливно-витяжної вентиляції з механічним спонуканням.

4.4.17. Приймальні пункти вторинної сировини треба обладнувати природною і витяжною вентиляцією з механічним спонуканням.

4.4.18. Вентиляційні системи вбудованих котелень повинні бути відокремлені від вентиляційних систем заготівельних складів.

4.4.19. Припливно-витяжна вентиляція гараж-зарядної повинна знаходитися у робочому режимі на протязі всього періоду зарядки акумуляторів та забезпечувати семикратний обмін повітря за годину згідно з СНиП 2.04.05-91.

4.4.20. У приміщенні для зарядки акумуляторів крім припливно-витяжної вентиляції необхідно передбачати природну витяжну вентиляцію з верхньої зони площею 0,12-0,15 м2 для видалення водню.

4.4.21. У приміщеннях гараж-зарядної повітря повинно подаватися у нижню зону з малими швидкостями. Біля ванн для зливання і приготування електроліту необхідно передбачати місцеві відсмоктувачі (панелі рівномірного всмоктування). Загальна кількість видаленого місцевим відсмоктувачем повітря з приміщення для приготування кислоти повинна бути не менше 2,5 об`ємів в годину.

4.4.22. У приміщеннях для зарядки акумуляторів вентилятори витяжних систем повинні бути виконані вибухобезпечними.

4.4.23. Не дозволяється об`єднувати системи вентиляції гараж-зарядних з вентиляційними системами інших приміщень.

4.4.24. Вентиляційні установки перед вводом в експлуатацію повинні бути

відрегульовані, доведені до проектної потужності, випробовані відповідно до інструкції по випробовуванню і налагодженню вентиляційних пристроїв та ГОСТ 12.3.018-79.

4.4.25. Експлуатація вентиляційних систем повинна здійснюватися з додержанням основних вимог безпеки праці:

вентиляційне обладнання може бути включене тільки при умові огородження решітками або кожухами приводних ремнів, з`єднувальних муфт та інших частин, що обертаються;

чищення, ремонт, змазування, підтягування болтів повинно проводитися тільки після повної зупинки частин, що обертаються;

при виявленні ударів, підвищеного шуму або вібрації обладнання повинно бути негайно вимкнене.

4.5. Освітлення

4.5.1. На заготівельних підприємствах вторинної сировини освітлення повинно відповідати вимогам СНиП ІІ-4-79, ПУЕ.

4.5.2. Заготівельні склади і пункти вторинної сировини повинні бути забезпечені природним і штучним освітленням.

4.5.3. Без природного освітлення можуть бути приміщення для зберігання макулатури, ганчір`я, брухту кольорових та чорних металів, битого скла, гардеробні, туалети, умивальні, душові і технічні приміщення.

4.5.4. Не допускається закривати вікна шафами, стелажами, штабелями або тарою, як всередині так і зовні за межами будівлі, замінювати шибки фанерою, картоном та ін.

4.5.5. Для найкращого використання світлового потоку, що надходить у приміщення, стіни, стелi і обладнання повинні бути пофарбовані у світлий колір. Особливо важливе забарвлення віконних рам, стель, верхніх частин стін, що відбивають максимум світлових променів.

4.5.6. Норми і якісні показники освітлення приміщень заготівельних підпри-ємств вторинної сировини приведені у додатку 2 цих Правил.

4.5.7. Застосування одного місцевого освітлення всередині будівель заготівельних підприємств вторинної сировини не дозволяється.

4.5.8. Конструкція світлотехнічних приладів повинна відповідати вимогам ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.13-88.

4.5.9. На заготівельних підприємствах вторинної сировини повинна використовуватися закрита арматура відбитого світлорозподілу, яка випромінює світловий потік у верхню напівсферу.

Допускається використання світильників рівномірно розсіяного світла, які випромінюють світловий потік у верхню та нижню напівсфери.

4.5.10. Конструкція освітлювальної арматури повинна відповідати наступним вимогам:

арматура, що застосовується в приміщенні для дезинфекції ганчір`я повинна мати патрон з корпусом із ізоляційних і вологостійких матеріалів;

арматура, що застосовується в приміщеннях гараж-зарядних, а також за межами будівель, повинна бути виконана з матеріалів, що протистоять впливу середовища або захищені від неї відповідним покриттям, відповідати вимогам вибухобезпечності

способи вводу проводів повинні виключати можливість замикання їх між собою або з`єднання з металевими частинами арматури;

4.5.11. Світильники треба розташовувати у місцях зручних і безпечних для обслуговування.

Пристосування (конструкції) для кріплення світильників повинні бути розраховані на навантаження, яке указане в СНиП ІІІ-33-76.

У світильниках повинні бути забезпечені:

кріплення з’ємних частин, що виключає можливість випадіння їх при експлуатації;

безпечне знімання або відкидання частин, що перекривають доступ до ламп і підлягають чищенню в процесі експлуатації;

безпечна заміна ламп і стартерів.

Встановлення і чищення світильників, заміна перегорівших електроламп і ремонт електричної мережі повинні проводитися електротехнічним персоналом при відключеній напрузі.

4.5.12. Прилади для включення освітлення в приміщеннях гараж-зарядної повинні бути винесені за їх межі.

4.5.12. Висота підвісу світильників над рівнем підлоги повинна бути не менше 2,5 м. При неможливості виконання даної вимоги допускається встановлювати світильники з люмiнісцентними лампами на висоті менше 2,5 м від підлоги за умовою недоступностi їх струмоведучих частин для випадкових дотиків, або використовувати світильники з лампами розжарювання напруги не вище

42 В.

4.5.13. Очищення світильників повинне проводитися не рідше одного разу в пів- року.

4.5.14 Установка ламп, потужність яких перевищує допустиму для даного типу світильників, забороняється.

4.5.15. При зміні технологічного процесу або перестановці обладнання, освітлювальна установка повинна бути розташована відповідно з цими змінами. 4.5.16. Зовнішнє освітлення заготівельних складів і приймальних пунктів вторинної сировини повинно мати управління, незалежне від управління освітленням всередині будівлі.

4.5.17. Для зовнішнього освітлення висота установки освітлювальних приладів повинна бути не менше 3,5 м.

4.6. Водопостачання і каналізація

4.6.1. Гаряче і холодне водопостачання заготівельних підприємств вторинної сировини повинні відповідати вимогам СНиП 2.04.01-85, СНиП 2.04.02-84,

СНиП 2.09.04-87.

4.6.2. На заготівельних підприємствах вторинної сировини питна вода повинна відповідати якості згідно санітарних вимог до питної води ГОСТ 2874-82*.

При відсутності централізованого водопостачання треба влаштовувати артезіанські свердловини, шахтні колодязі з обов'язковою побудовою внутрішнього водопроводу, незалежно від потужності підприємства і джерела водопостачання.

4.6.3. Внутрішні водопостачальні мережі, що подають воду питної якості, належить влаштовувати в сталевих оцинкованих трубах діаметром до 150 мм та з неоцинкованих труб більших діаметрів, а також з пластмасових труб.

4.6.4. Для водопроводу на технічні потреби належить застосовувати труби з пластмас, сталі, стальні гумовані, сталеві футеровані пластмасою. До умивальників повинна підводитися гаряча і холодна вода через змішувачі.

4.6.5. При користуванні холодною водою шахтний колодязь необхідно влаштовувати на відстані не менше 20 м від заготівельних підприємств і не менше 50 м від бетонованих ям і приямків для збирання нечистот.

4.6.6. Зруб колодязя повинен бути виведений над поверхнею землі не менше 0,8 м, щільно закриватися кришкою. Навколо зруба повинен бути зроблений глиняний замок шириною не менше 1 м і глибиною 2 м.

4.6.7. Прокладання магiстральних і роз`єднувальних мереж водопостачання всередині виробничих приміщень повинне бути відкритим - по фермах, колонах, стінах і перекриттях.

4.6.8. Для запобігання корозiї трубопроводів гарячого і холодного водопостачання необхідно їх фарбувати не менше одного разу на рік.

4.6.9. Каналізаційні системи заготівельних складів і приймальних пунктів вторинної сировини повинні відповідати вимогам СНиП 2.04.01-85,

СНиП 2.04.03-85.

4.6.10. Заготівельні підприємства вторинної сировини повинні бути обладнані трьома роз`єднаними системами каналізації:

для відведення стічних і побутових вод;

для відведення дощових і талих вод;

для відведення вод з гараж-зарядної.

4.6.11. При обладнанні внутрішньої каналізації необхідно передбачати гідравлічні затвори для запобігання від проникнення фекалій і запахів каналізаційної мережі.