Стіни та підлога вагона повинні бути гладкими, без щілин і зазорів, легко піддаватися очищенню та дегазації.

 1. Відвід поверхневих і господарських вод з території, обладнаної під зберігання отрутохімікатів, заправлення та промивання поливального поїзда та обприскувальних агрегатів повинно здійснюватися за допомогою водовідвідних пристроїв і водоочисних споруд.

Спуск стічної води після очищення з умістом отрутохімікатів не вище гранично допустимої концентрації і місця скидання стічних вод у водойми повинні узгоджуватися з санітарно-епідеміологічною службою МОЗ України на залізничному транспорті.

Фактичну концентрацію отрутохімікатів у стічній воді визначає сертифікована лабораторія.

 1. Паперову та поліетиленову тару з-під отрутохімікатів слід спалювати, а попіл закопувати в місцях, погоджених з санітарно- епідеміологічною службою МОЗ України на залізничному транспорті.

Металеву та скляну тару слід знешкоджувати.

 1. Пити, вживати їжу, палити дозволяється тільки поза приміщенням поливального поїзда після зняття спецодягу та засобів індивідуального захисту, ретельного миття рук теплою водою з милом і полоскання рота.
 2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ НА

ШТУЧНИХ СПОРУДАХ

 1. Загальні вимоги
  1. Штучні споруди повинні відповідати технічним умовам та мати пристрої для безпечного обслуговування споруд та колій.
   1. До таких пристроїв належать: на мостах - тротуари та укриття з поручнями, мостовий настил, поручні на верхньому поясі та сходи з поручнями на портальних рамах (для мостів з проїздом понизу); у тунелях - ніші і камери; на трубах і конусах - сходи з поручнями.

У тунелях довжиною більше 50 м повинні бути ніші, а в тунелях довжиною більше 300 м - камери.

У тунелях довжиною від 50 до 100 м допускається улаштування по одній ніші з кожного боку колії, а в тунелях довжиною від 300 до 400 м - по одній камері посередині тунелю.

 1. Роботи з обстеження, огляду, утримання, ремонту та реконструкції штучних споруд на висоті більше 1,3 м виконуються відповідно до вимог СНиП III-4-80* „Техніка безпеки у будівництві”, затверджених постановою Держбуду СРСР від 09.06.80 № 82 (далі - НПАОП 45.2-7.02-80).
  1. До самостійних верхолазних робіт на штучних спорудах відповідно

до Інструкції з охорони праці під час виконання робіт на висоті з використанням спеціальних страхувальнихзасобів,затвердженої наказом

Держнаглядохоронпраці від 09.10.2003 № 190, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2003 за № 970/8291 (далі - НПАОП 0.00-5.28-03), можуть бути допущені працівники не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд і визнані придатними для таких робіт та мають стаж верхолазних робіт не менше одного року і розряд не нижче ІІІ-го.

Працівники, що допускаються вперше до верхолазних робіт, протягом одного року мають працювати під безпосереднім наглядом досвідчених працівників, призначених наказом керівника підприємства.

 1. Під час виконання верхолазних робіт слід застосовувати запобіжні пояси, які відповідають вимогам „ССБТ. Строительство. Пояса предохранительные. Общие технические условия” (ГОСТ 12.4.089-86).

Страхувальний канат запобіжного пояса повинен кріпитись до надійного елемента моста або конструкції споруди.

 1. Усі роботи на штучних спорудах виконуються відповідно до технологічного процесу. У темний час доби освітлення місця виконання робіт повинне відповідати вимогам, що регулюються нормативно-технічними документами.
  1. Виконання робіт одночасно в двох або більше ярусах по одній вертикалі дозволяється тільки за наявності проміжних захисних настилів або перекриття між цими ярусами.
   1. Ремонтні роботи (крім колійних) на мостах слід виконувати тільки в захисних касках.
   2. Піднімати нагору пристосування, деталі, матеріали та інструмент та опускати їх на землю слід за допомогою вантажопідіймальних пристроїв (блоків, поліспастів, лебідок).
   3. Переміщувати риштування та колиски в поперечному та подовжньому напрямках необхідно відповідно до технологічного процесу та інструкції з експлуатації цих пристосувань.

Перед переміщенням пересувні риштування і колиски повинні бути звільнені від матеріалів, тари і на них не повинні знаходитись працівники.

 1. Місця виконання робіт з огляду та утримання штучних споруд, що не вимагають огородження сигналами зупинки або зменшення швидкості, але вимагають попередження працівників про наближення поїзда, огороджуються з обох боків переносними сигнальними знаками «С».

Мости та тунелі за переліком, затвердженим начальником залізниці, обладнуються сповіщальною сигналізацією та загороджувальними світлофорами.

 1. Перед початком робіт керівник зобов'язаний указати кожному працівникові місце, куди він повинен складати інструмент, матеріал та укриття, де він має сховатись під час наближення поїзда.

Не дозволяється знаходитись на тротуарі біля поручнів моста поза межами площадки сховища під час проходу поїзда.

 1. На мостах (через ріки), що охороняються, повинні постійно знаходитись рятувальні засоби: рятувальні круги, мотузки, а на воді - постійно готовий до використання човен або катер.
  1. Під час виконання робіт на підводних елементах мостів, які не охороняються, через постійні водотоки шириною більше 50 м або глибиною більше 1,5 м поблизу місця виконання робіт має знаходитись один або декілька готових до використання рятувальних човнів або катер з рятувальними засобами.
  2. Вимоги безпеки під час виконання робіт з огляду, утримання, ремонту та фарбування штучних споруд із застосуванням пристосувань та пристроїв
   1. Під час виконання робіт з огляду, утримання, ремонту та фарбування штучних споруд працівники повинні дотримуватися заходів безпеки відповідно до технологічних процесів на ці роботи, а також НПАОП 60.1-1.48-00, НПАОП 0.00-5.28-03 та інших нормативно-технічних документів.
   2. Платформи, підвісні риштування, помости, колиски, драбини та інші пристосування, що застосовуються для виконання робіт на висоті з огляду, утримання, ремонту та фарбування штучних споруд, мають відповідати технічним умовам, встановленим заводом-виробником.

Тип та кількість цих пристосувань та пристроїв визначаються технологічними картами на виконання цих робіт.

 1. У місцях виконання робіт настили, проходи та східці слід очищати від бруду, снігу, льоду і взимку посипати піском.

Проходи та проїзди в місцях розташування помостів і риштування слід закривати і на них вивішувати знаки безпеки відповідно до вимог ГОСТ 12.4.026.

 1. Під час робіт з лакофарбувальними матеріалами і розчинниками працівникам слід дотримуватися вимог НАПБ А.01.001-2004, не користуватись відкритим вогнем та не використовувати інструменти, які в разі удару утворюють іскру.
  1. Під час фарбування мостових конструкцій працівники повинні виконувати вимоги „ССБТ. Строительство. Работы окрасочные. Требования безопасности” (ГОСТ 12.3.035-84) та інших нормативно-технічних документів.

Не дозволяється спрямовувати струмінь фарби на проводи й ізолятори контактної мережі та повітряної лінії електропередач.

 1. Антисептування конструктивних елементів дерев’яних мостів повинно виконуватися в години найнижчої навколишньої температури.
  1. Для захисту відкритих ділянок шкіри працівники повинні застосовувати спецодяг і запобіжну пасту.

Після закінчення роботи працівники повинні прийняти теплий душ.

 1. Пневматичне устаткування, механізми й інструменти, що застосовуються під час виконання ремонтних робіт, повинні бути випробувані в установленому порядку та перевірені перед початком робіт.
  1. Не дозволяється користуватися установками й апаратами, що працюють під тиском, у разі відсутності або несправності манометрів і запобіжних клапанів.

Справність манометрів повинна перевірятися щодня перед початком зміни.

 1. У разі суцільної заміни мостових брусів та в разі укладання безбаластового мостового полотна, що виконуються колієукладальними або консольними кранами, працівники мають дотримуватися заходів безпеки під час роботи з цими машинами.
  1. Під час поодинокої заміни мостових брусів з висуванням їх убік від мостового полотна слід застосовувати пристосування, що запобігають падінню брусів униз, у вигляді риштувань.
   1. Вантажопідіймальність гвинтових або гідравлічних домкратів, які застосовуються для піднімання прогонових споруд, повинна перевищувати вагу прогонової споруди, що піднімається, не менше ніж на 25%.

Під час установки домкратів для запобігання ковзання під підошву та на головку домкратів слід укладати типові прокладки.

Під час піднімання або опускання прогонової споруди одночасна робота домкратів дозволяється тільки на одній опорі. При цьому обов’язково слід викладати страхувальні клітки, нарощування або розбирання яких виконують у міру піднімання або опускання прогонової споруди.

 1. Працівники, які виконують гідрометричні роботи, повинні пройти навчання поводженню з плавучими та рятувальними засобами.
  1. Під час промірювальних робіт повинні застосовуватися справні плавучі засоби (човни, катери, судна), що знаходяться у підпорядкуванні однієї відповідальної особи.

Керування самохідним судном дозволяється тільки працівникам, що мають відповідне посвідчення.

Кожне самохідне судно має бути обладнане засобами сигналізації: стаціонарними сигнальними ліхтарями; акустичними сигналами; прапорцем білого кольору для відмашки; двома ліхтарями з білим і червоним вогнями.

 1. Плавучі засоби повинні також бути оснащені рятувальним кругом, мотузкою, ковшем або відром, а також сумкою з медикаментами та перев’язувальними засобами.

Усі, хто знаходиться у плавучому засобі при хвилюванні води більше 3 балів, повинні бути в рятувальних жилетах.

 1. На ріках із швидкістю течії більше 2,5 м/с промірювання глибин дозволяється виконувати тільки із суден і катерів; при швидкостях течії 1,52,5 м/с - з понтонів і човнів, які переміщуються тросом; на ріках із швидкістю течії до 1,5 м/с промірювання глибин можна виконувати з гребних човнів.

Під час робіт на ріках із швидкістю течії більше 1,5 м/с носова частина човнів має бути закрита.

Великі катери та понтони мають бути обладнані поручнями.

Не дозволяється плавання та проведення робіт на човнах і понтонах у разі швидкості вітру понад 5 м/с або хвилювання води більше 3 балів, на річкових катерах - у разі швидкості вітру понад 7,5 м/с або хвилювання води більше 4 балів, а також у разі туману, льодоходу та шуги.

 1. Промірювальні роботи з льоду дозволяється проводити при його товщині не менше 10 см, без ополонок.

У разі недостатньої міцності такого льоду роботи можна вести тільки з настилу з дощок.

Група, що виконує роботи на льоду, забезпечується мотузкою та міцними жердинами. Усі лунки й ополонки діаметром більше 20 см позначаються вішками.

 1. Під час виконання ремонтних робіт, на які є затверджені технологічні карти, працівники повинні керуватися також додатковими заходами безпеки ведення робіт, зазначеними в цих картах.
  1. Вимоги безпеки під час огляду та виконання робіт у тунелях
   1. До початку робіт у тунелях керівник робіт повинен переконатися:

у видачі попереджень машиністам локомотивів про пильність під час наближення до тунелів і більш частої подачі сповіщальних сигналів;

у справності освітлення;

у справності автоматичної світлозвукової сигналізації, а при відсутності або несправності її виставити необхідну кількість сигналістів у тунелі та за порталами по обидва боки на відстані не менше 1 км від порталу для спостереження за поїздами, що проходять, і своєчасним оповіщенням працівників про наближення поїздів, указати працівникові нішу, у якій він повинен укритися під час підходу поїзда.

 1. Працівники, що обслуговують тунелі забезпечуються фільтрувальними протигазами та мають знати правила користування і догляду за ними.
  1. Перебування в тунелі дозволяється тільки особам, зайнятим оглядом, обстеженням тунелю або виконанням ремонтних робіт.

Складування матеріалів та інструменту в тунелі біля стін дозволяється тільки на час виконання робіт.

 1. Керівник робіт зобов’язаний стежити, щоб під час виконання робіт у тунелі не було сторонніх осіб, а матеріали й інструмент займали стійке положення з дотриманням габариту.

Ніші, призначені для укриття працівників, і підходи до них повинні бути вільними.

Сміття з тунелю видаляється під час технологічного «вікна» і після закінчення робіт.

 1. У тунелях довжиною більше 300 м на прямих і більше 150 м на кривих ділянках колії має бути постійне електричне освітлення, що забезпечує освітленість на рівні головки рейок 1 лк.
  1. Огляд й обмірювання обробок, видалення слабких каменів, розшивка швів, нанесення набризкбетону, перекладка деформованих частин обробок, заміна рейок, шпал, очищення дренажних лотків у тунелях допускаються при освітленості не менше 50 лк, а вантажно-розвантажувальні роботи - не менше 20 лк на рівні поверхні баласту в горизонтальній площині.
   1. Електричні світильники у тунелях мають бути пило- і вологонепроникними, легко очищуватись, а їхня конструкція повинна забезпечувати захист очей працівників локомотивних бригад і працівників у тунелях від прямого світла.
   2. Місця виконання робіт всередині тунелю освітлюються електросвітильниками напругою 12 В.
   3. Під час поточного огляду та проходу по тунелю працівники повинні мати переносні індивідуальні ліхтарі незалежно від наявності постійного електроосвітлення.
   4. Спостереження за справністю електроосвітлення в тунелі здійснює тунельний майстер, а в місцях виконання робіт - керівник робіт.
   5. Працівники, що знаходяться в тунелі та на передпортальній дільниці, завчасно оповіщаються про наближення поїзда спеціально влаштованою автоматичною світлозвуковою сигналізацією.