Основне обладнання після внесення в нього конструктивних змін може бути введене в експлуатацію тільки після приймання його комісією, затвердженою роботодавцем.

 1. Апарати, ємності, газопроводи та інше обладнання виробництва губчастого титану, у яких знаходилися токсичні, інертні гази або є залишки речовин, що виділяють ці гази, перед проведенням робіт усередині них повинні бути відключені від діючого обладнання та трубопроводів за допомогою запірної арматури, заглушок, звільнені від залишкових продуктів та ретельно провітрені з наступним аналізом повітряного середовища на вміст токсичних газів. За запірною арматурою також повинна бути встановлена металева заглушка.

Заглушки повинні виготовлюватися за кресленням, бути розраховані на тиск в ємності, трубопроводі та мати хвостовики, що виступають за межі фланців.

 1. Установка та зняття заглушок повинні відмічатися у спеціальному журналі за підписом працівника, який установив або зняв заглушку. Усі заглушки повинні бути пронумеровані. Номер та розрахований тиск повинні бути вибиті на хвостовику заглушки.
  1. Апарати, ємності та інше обладнання, яке під час роботи мало знаходитися під надлишковим тиском, перед розкриттям (зняття кришок тощо) повинно бути ретельно перевірено на відсутність надлишкового тиску, про що необхідно зробити відповідний запис у документі, що дозволяє виконувати розкриття, налагодження та ремонт, - у наряді-допуску на виконання робіт.
   1. Проведення зварювальних робіт, обстукування та інші механічні дії на апаратах, що знаходяться під тиском, не дозволяються.
   2. Проводити ремонтні роботи на трубопроводах, які перебувають під тиском, та тих, що заповнені токсичними речовинами, не дозволяється.
   3. Усі роботи всередині газоходів та лежаків повинні виконуватися після відключення їх від агрегатів і загального лежника та ретельного провітрювання з подальшим аналізом повітря на вміст токсичних речовин.
   4. Роботи в газонебезпечних місцях повинні виконуватися відповідно до вимог НПАОП 0.00-5.11-85 та НПАОП 0.00-1.20-98.
   5. Ремонт вентиляторів у вентиляційних приміщеннях належить виконувати за нарядом-допуском. Перед проведенням робіт у цих приміщеннях слід виконати аналіз повітря на вміст токсичних газів.
   6. На проведення ремонту металоконструкцій печей, а також розбирання футерівки належить складати проект організації робіт, крім печей відновлення та сепарації. Роботи повинні виконуватися під наглядом працівників, відповідальних за їх проведення.
   7. Під час ремонтних робіт, що супроводжуються пилоутворенням, необхідно здійснювати пилопридушення або евакуацію пилу місцевими відсмоктувачами.
   8. При холодному ремонті електропечей електроди повинні бути закріплені знизу металевими конструкціями або вийняті з печі.
   9. При аварійному ремонті РТП колошник її належить засипати шаром сухої холодної шихти.
   10. Сушка та розігрів печей, міксерів, хлораторів повинні проводитися згідно з технологічною інструкцією.
   11. Ремонт виливниць, а також видалення футерівки належить проводити після охолодження виливниць. Температура повітря у них повинна бути не вище +40 °С.
   12. Ремонт рукавних фільтрів конденсаційної системи належить проводити тільки при відсмоктувальній вентиляції, що працює.
   13. Проведення зварювальних робіт на апаратах, що знаходяться під тиском, не дозволяється.
   14. Обслуговування та експлуатація електрозварювальних установок повинні відповідати вимогам ДНАОП 0.00-1.21-98 та ГОСТ "ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности" (ГОСТ 12.3.003-86).
   15. Електродотримачі для ручного дугового зварювання та різки повинні відповідати вимогам ДНАОП 0.00-1.21-98, та ГОСТ "ССБТ. Устройства электросварочные и для плазменной обработки. Требования безопасности" (ГОСТ 12.2.007.8-75).
   16. Електрозварювальні установки, що застосовуються для зварювання в особливо небезпечних умовах (усередині металевих ємностей, у трубопроводах, колодязях, тунелях, котлах тощо), а також електрозварювальні установки, призначені для роботи в приміщеннях з підвищеною небезпекою, повинні бути оснащені пристроями автоматичного вимикання напруги холостого ходу або обмеження її до напруги 12 В з витримкою часу не більше 1 с.
   17. При електрозварювальних роботах не дозволяється використання як зворотного провідника (провідників) мережі заземлення, а також металевих будівельних конструкцій, трубопроводів та технологічного обладнання.
  2. Вимоги до електробезпеки
   1. Електроустаткування при виробництві губчастого титану повинно відповідати вимогам ДНАОП 0.00-1.21-98.
   2. Обслуговування та ремонт електроустановок повинні виконуватися спеціально підготовленим електротехнічним персоналом. Вимоги, що висуваються до працівників,повинні відповідати вимогам НПАОП 0.00-1.21-98.
   3. Усі працівники, що обслуговують електроустановки, повинні мати групу з електробезпеки та бути навченими засобам надання першої медичної допомоги при враженні електричним струмом.
   4. Інструкції для машиністів, апаратників, пресувальників та іншого не електротехнічного персоналу, що працює на машинах, механізмах, установках з електричним приводом та на електричному обладнанні (електротермічному, електрозварювальному та іншому), а також інструкція з проведення вологого прибирання приміщень повинні мати розділ "Електробезпека".
   5. Заземлення та занулення електроустановок у виробничих приміщеннях виробництва губчастого титану необхідно виконувати у відповідності до вимог відповідного НПАОП.
   6. Безпосередньо у виробничих приміщеннях повинні розміщуватись тільки електродвигуни та пульти управління, захищені від потрапляння вологи.
   7. Електродвигуни, які встановлюються на відкритому повітрі та в приміщеннях, у яких можливе осідання на їх обмотках пилу та інших речовин, що порушують природне охолодження, повинні мати виконання не нижче ІР43.

Електродвигуни, що встановлюються у вологих місцях, повинні мати виконання не нижче ІР43, а в особливо вологих не нижче ІР44, та ізоляцію, розраховану на дію вологи та пилу.

Для електродвигунів, які встановлюються в приміщеннях з температурою повітря більше ніж +40 °С, повинні виконуватися заходи, що виключають можливість їх нагрівання вище допустимої межі.

 1. Виводи статорної обмотки і кабельні воронки електричних машин повинні бути закріплені та захищені огородженням.
  1. Електромашинні приміщення повинні бути обладнані телефонним зв'язком, світловою та звуковою сигналізацією і, якщо необхідно за умовами праці, повинні також бути обладнані переговорним пристроєм.
   1. Для живлення переносних світильників у приміщеннях з підвищеною небезпекою повинна застосовуватися напруга не вище 42 В. При наявності особливо несприятливих умов, коли небезпека враження електричним струмом посилена тіснотою, незручним положенням працівника, контактом з великими сталевими, добре заземленими поверхнями (наприклад, робота в котлах, у ретортах, барабанах, газоходах, млинах, бункерах), для живлення переносних світильників повинна застосовуватися напруга не вище 12 В. З цією метою не дозволяється користуватися автотрансформатором як джерелом живлення.
   2. Штепсельні з'єднання (розетки, вилки), що використовуються на напругу 12 - 42 В, за своїм конструктивним виконанням повинні відрізнятися від штепсельних з'єднань, призначених на напругу 127 В та 220 В.
   3. Для живлення світильників загального освітлення повинна використовуватися напруга не вище 380/220 В.
   4. Вибір, установка, монтаж електрообладнання та електропроводок для основних і допоміжних приміщень зарядних станцій та акумуляторних батарей повинні відповідати вимогам, які пред’являються до електроустановок у вибухонебезпечних зонах у відповідності до відповідного НПАОП.
  2. Вимоги до праці в умовах вібрації та шуму
   1. Рівні вібрацій і шуму, які впливають на працівників, при виробництві та переробці губчастого титану повинні відповідати вимогам Санітарних норм і правил при роботі з машинами та обладнанням, які створюють локальну вібрацію, що передається на руки працівників № 3041-84, затверджених Мінохорони здоров’я СРСР, 84 (НПАОП 0.03-3.11-84), Санітарних норм виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку ДСН 3.3.6.037-99, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 № 37 (ДБН 3.3.6.037-99), та Державних санітарних норм виробничої загальної та локальної вібрації, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 № 39 (ДБН 3.3.6.039-99).
   2. Розрахунок фундаментів під устаткування, що створює вібрацію, проводять, враховуючи вимоги СНиП "Фундаменты машин с динамическими нагрузками" (СНиП 2.02.05-87).
   3. Вентилятори, димососи, повітрядувки, рівні шуму яких перевищують допустимі норми, повинні бути вміщені у звукоізольовані камери або звукоізолювальні укриття (кожухи), бути обладнані глушниками шуму з боку всмоктування і нагнітання, мати засоби віброізоляції, що запобігають передачі вібрацій трубопроводам і фундаментам.
   4. Дробарки, млини, грохоти, вібраційні і пресові установки та інше устаткування, що випромінює шум, повинні бути оснащені засобами зниження шуму, бути розміщені у звукоізольованих боксах або відокремлені звукоізолювальними перегородками чи екранами.
   5. При роботі з обладнанням (пневмогайкокрути, відбійні молотки тощо), яке створює рівні шуму та вібрації, що перевищують допустимі, повинні застосовуватися засоби індивідуального захисту (антивібраційні рукавиці та взуття, антифони тощо).
   6. На виробництвах, де працівники працюють з обладнанням та інструментами, рівні вібрації яких перевищують нормативні, приміщення повинні бути обладнані пристроями для проведення профілактичних процедур, а також розроблені спеціальні графіки роботи з інструментами, що вібрують.
 2. ВИМОГИ ДО РОЗМІЩЕННЯ ВИРОБНИЧОГО ОБЛАДНАННЯ І ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ
  1. Відстань між РТП, печами опору та хлораторами повинна забезпечувати безпечну експлуатацію і виконання ремонтних робіт.
  2. Загальноцехові збірні газоходи повинні бути обладнані люками, які герметично зачиняються. Відстань між люками повинна бути не більше 12 м.
  3. Газорятувальна служба на виробництві повинна мати зв'язок з диспетчерською службою підприємства та територіальними органами з надзвичайних ситуацій для прийняття необхідних заходів на випадок аварії.

Усі робочі місця, приміщення та територія підприємства повинні бути забезпечені гучномовними засобами для своєчасного оповіщення про аварійні ситуації.

 1. Для ліквідації аварійних ситуацій з хлором та тетрахлоридом титану газорятувальна служба повинна бути забезпечена аварійними засобами відповідно до вимог Табелю оснащення аварійними засобами захисту та інструментами технологічного персоналу виробництва рідкого хлору (цех, склад рідкого хлору та зливо-наливні станції), затвердженого Мінхімпромом СРСР, 88 (НПАОП 1.3.10-8.03-88).
  1. В усіх цехах та дільницях повинні бути обладнані санітарні пости, укомплектовані аптечками з медикаментами та іншими засобами для надання першої медичної допомоги працівникам.
  2. Усі робочі місця повинні бути атестовані відповідно до вимог Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.92 № 442 (НПАОП 0.05-8.0492).
  3. Аналіз повітря на робочих місцях на запиленість і загазованість повинен здійснюватися за графіком, затвердженим роботодавцем та погодженим з санітарною інспекцією.
  4. Розміщення зварювального обладнання повинно забезпечити безпечний та вільний доступ до нього.

Регулятор зварювального струму може розміщуватися поруч зі зварювальним трансформатором або над ним. Встановлення зварювального трансформатора над регулятором струму не дозволяється.

 1. Пересувні джерела зварювального струму на час їх переміщення повинні бути вимкнуті з мережі.
  1. При застосуванні пересувних джерел зварювального струму зворотний провід повинен бути ізольований, також як і прямий провід, що приєднаний до електродотримача.
 2. ВИМОГИ ДО СПОСОБІВ ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ ВИХІДНИХ МАТЕРІАЛІВ, ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ І ВІДХОДІВ ВИРОБНИЦТВА
  1. Зберігання та переміщення шихтових матеріалів повинні відповідати вимогам НПАОП 27.0-1.01-87.
  2. Межу вологості шихтових матеріалів у кожному окремому випадку слід регламентувати інструкціями, затвердженими роботодавцем.
  3. Готову продукцію і матеріали потрібно зберігати у складських приміщеннях або на спеціально обладнаних майданчиках, які захищені дахом від атмосферних опадів.

Складські будівлі повинні відповідати вимогам СНиП "Складские здания" (СНиП 2.11.01-85), а складування матеріалів - вимогам ГОСТ 12.3.009-76.

 1. Готову продукцію і матеріали потрібно укладати, приймати, транспортувати та зберігати згідно з технічними умовами на кожен вид продукції.
  1. Концентрат, вуглецевміщувальний відновник та інші матеріали необхідно зберігати у спеціальних траншеях та бункерах. Улаштування траншей повинно виключати можливість змішування матеріалів при їх зберіганні.
  2. Бункери повинні бути перекриті запобіжними ґратами з розміром чарунок не більше 250 мм х 250 мм. При цьому на бункерах для зберігання подрібнених відходів титану ємністю не більше 3 м3, встановлених вище рівня площадок для обслуговування не менше ніж на 1 м, улаштування запобіжних ґрат не обов'язкове.
  3. Бункери для матеріалів, що злежуються, повинні бути обладнані вібраторами або іншими пристроями, які виключають зависання матеріалів.
  4. Подавання матеріалу до порожнього бункера з відкритим нижнім люком (спуском) або затвором не дозволяється.
  5. Завантаження матеріалів до млинів або дробарок повинно бути механізовано.
  6. Не дозволяється використовувати у виробництві титанового шлаку шихтові матеріали, які не відповідають прийнятим стандартам, забруднені сторонніми домішками, містять злежалі або змерзлі грудки, лід, сніг.
  7. Все устаткування з переробки і транспортування сипких матеріалів, яке за технологією не може підключатися до аспіраційних систем, повинне укриватися суцільними кожухами і герметично з'єднуватися із захисними завантажувальними і розвантажувальними пристроями. Наповнення тари сипкими матеріалами повинно бути механізоване і герметизоване.
  8. Для зменшення пиловиділення при розвантажувально- навантажувальних роботах із сипкими матеріалами, а також зменшення кількості повітря, яке відсмоктується, і винесення матеріалу в аспіраційну мережу необхідно виконувати такі вимоги: