О необходимости устранения нарушений требований Указа Президента Украины от 03.02.98 N 79/98 'Об устранении ограничений, которые сдерживают развитие предпринимательской деятельности' Сумской областной государственной администрацией


<br> ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ<br> ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА<br> Р І Ш Е Н Н Я<br> <br> N 17-95/11 від 28.11.2000<br> <br> Про необхідність усунення порушень вимог<br> Указу Президента України від 03.02.98 N <A HREF="108805">79/98</A><br> "Про усунення обмежень, що стримують розвиток<br> підприємницької діяльності" Сумською<br> обласною державною адміністрацією<br> <br> На виконання Указу Президента України від 03.02.98 N 79/98<br>( <A HREF="108805">79/98</A> ) "Про усунення обмежень, що стримують розвиток<br>підприємницької діяльності", здійснюючи аналіз нормативно-правових<br>актів місцевих органів виконавчої влади, з метою усунення<br>надмірного та необгрунтованого державного втручання у<br>підприємницьку діяльність Державний комітет України з питань<br>регуляторної політики та підприємництва В С Т А Н О В И В:<br> Головою Сумської обласної державної адміністрації затверджено<br>розпорядження від 10.09.99 N 417 "Про незадовільний стан пожежної<br>безпеки в області і заходи щодо її стабілізації" (далі -<br>Розпорядження).<br> Аналіз Розпорядження вказує на те, що воно містить положення,<br>яке не узгоджується з чинним законодавством України та може<br>призвести до створення перешкод для розвитку підприємництва.<br> 1. В пункті 8.2 Розпорядження дається вказівка на підставі<br>статей 1 та 27 Закону України "Про пожежну безпеку" ( <A HREF="9620">3745-12</A> ),<br>п. 42 Положення про Державну пожежну охорону ( <A HREF="114774">508-94-п</A> )<br>проектним організаціям, замовникам і забудовникам незалежно від<br>відомчої підпорядкованості і форм власності в проектно-кошторисній<br>документації на нове будівництво, реконструкцію, технічне<br>переоснащення, капітальний ремонт об'єктів будь-якого призначення<br>передбачати виділення коштів у розмірі 3 відсотків від загальної<br>вартості будівництва (реконструкції) для пайової участі в розвитку<br>державної пожежної охорони.<br> Відповідно до частини 1 статті 24 Закону України від 17.12.93<br>N 3745-XII ( <A HREF="9620">3745-12</A> ) "Про пожежну безпеку" фінансове та<br>матеріально-технічне забезпечення державної пожежної охорони,<br>будівництво її об'єктів і споруд здійснюється за рахунок<br>державного бюджету і бюджетів місцевого та регіонального<br>самоврядування, коштів, що надходять на підставі договорів від<br>промислових та інших об'єктів, відрахувань від платежів з майнових<br>видів страхування на фінансування запобіжних заходів, а також за<br>рахунок пожертвувань юридичних осіб та громадян.<br> Абзацом 1 пункту 38 Положення про Державну пожежну охорону,<br>затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.94<br>N 508 ( <A HREF="114774">508-94-п</A> ) "Про заходи щодо виконання Закону України "Про<br>пожежну безпеку" ( <A HREF="9620">3745-12</A> ) передбачено, що (фінансове та<br>матеріально-технічне забезпечення Державної пожежної охорони,<br>будівництво її об'єктів і споруд здійснюються за рахунок<br>державного бюджету, а також місцевих бюджетів, коштів, одержаних<br>за договорами від підприємств, установ і організацій, що<br>охороняються, відрахувань від страхових платежів, визначених<br>чинним законодавством, а також за рахунок добровільних внесків<br>юридичних осіб і громадян.<br> Отже, відповідно до частини 1 статті 24 Закону України "Про<br>пожежну безпеку" ( <A HREF="9620">3745-12</A> ) та абзацу 1 пункту 38 Положення про<br>Державну пожежну охорону ( <A HREF="114774">508-94-п</A> ) підприємства, установи та<br>організації (крім страхових) можуть спрямовувати на<br>матеріально-технічне забезпечення Державної пожежної охорони а<br>також будівництво її об'єктів і споруд лише кошти за договорами<br>про охорону цих підприємств, установ та організацій підрозділами<br>Державної пожежної охорони, а також пожертвування (добровільні<br>внески).<br> Разом з тим кошти, визначені в пункті 8.2 Розпорядження,<br>повинні виділятися не відповідно до договорів підприємствами,<br>установами та організаціями, що охороняються підрозділами<br>Державної пожежної охорони; ці кошти не мають характеру<br>пожертвувань (добровільних внесків). Таким чином, пункт 8.2<br>Розпорядження не узгоджується з частиною 1 статті 24 Закону<br>України "Про пожежну безпеку" ( <A HREF="9620">3745-12</A> ).<br> Необхідно також зазначити, що відповідно до пункту 42<br>Положення про Державну пожежну охорону ( <A HREF="114774">508-94-п</A> ) одним із<br>джерел фінансування будівництва пожежних депо, складів і<br>гаражів-стоянок для спецформувань Державної пожежної охорони в<br>населених пунктах є кошти пайової участі підприємств, установ і<br>організацій незалежно від форм власності в розвитку Державної<br>пожежної охорони.<br> Однак цим пунктом встановлена лише обов'язковість спрямування<br>коштів пайової участі підприємств, установ та організацій в<br>розвитку Державної пожежної охорони (поряд з іншими джерелами<br>фінансування, визначеними в пункті 42 Положення про Державну<br>пожежну охорону ( <A HREF="114774">508-94-п</A> ) на фінансування будівництва пожежних<br>депо, складів і гаражів-стоянок для спецформувань Державної<br>пожежної охорони, а не обов'язковість такої пайової участі для<br>підприємств, установ та організацій.<br> Відповідно, пункт 42 Положення про Державну пожежну охорону<br>( <A HREF="114774">508-94-п</A> ) не встановлює розмір коштів (норматив відрахувань)<br>пайової участі підприємств, установ та організацій в розвитку<br>Державної пожежної охорони, оскільки така пайова участь може мати<br>лише добровільний характер, що узгоджується з частиною 1 статті 24<br>Закону України "Про пожежну безпеку" ( <A HREF="9620">3745-12</A> ).<br> Таким чином, кошти, які передбачається виділяти відповідно до<br>пункту 8.2 Розпорядження, не можуть спрямовуватись на фінансове та<br>матеріально-технічне забезпечення діяльності підрозділів Державної<br>пожежної охорони та органів державного пожежного нагляду.<br> 2. Згідно з частиною 2 статті 27 Закону "Про пожежну безпеку"<br>( <A HREF="9620">3745-12</A> ) фінансування та матеріально-технічне забезпечення<br>сільських пожежних команд здійснюється за рахунок коштів місцевого<br>бюджету, коштів, які відраховуються підприємствами, установами та<br>організаціями, розташованими на території району, в розмірі 0,1<br>відсотка від основних та оборотних коштів і трьох відсотків<br>коштів, що виділяються на нове будівництво, відрахувань від<br>платежів з майнових видів страхування на фінансування запобіжних<br>заходів, а також за рахунок пожертвувань юридичних і фізичних<br>осіб.<br> Проте в пункті 8.2 Розпорядження не вказується, що за рахунок<br>отриманих коштів передбачається утримання тільки сільських<br>пожежних команд, які створюються місцевими державними<br>адміністраціями у сільських населених пунктах, де немає<br>підрозділів державної пожежної охорони. До того ж, в пункті 8.2<br>Розпорядження відсутні вказівки на те, що зазначені кошти на<br>утримання сільських пожежних команд повинні сплачувати лише ті<br>підприємства, установи та організації, що розташовані в районах,<br>де існують такі сільські пожежні команди.<br> Крім того, згідно з частиною 2 статті 27 Закону України "Про<br>пожежну безпеку" ( <A HREF="9620">3745-12</A> ) фінансування та матеріально-технічне<br>забезпечення сільських пожежних команд здійснюється за рахунок<br>коштів, які відраховуються підприємствами, установами та<br>організаціями, розташованими на території району, в розмірі 3<br>відсотків коштів, що виділяються лише на нове будівництво, а не на<br>реконструкцію, розширення, капітальний ремонт та переоснащення.<br> Отже, сфера застосування пункту 8.2 Розпорядження є ширшою,<br>ніж сфера застосування частини 2 статті 27 Закону України "Про<br>пожежну безпеку" ( <A HREF="9620">3745-12</A> ). Відповідно, пункт 8.2 Розпорядження<br>не узгоджується з частиною 2 статті 27 Закону України "Про пожежну<br>безпеку".<br> 3. Реалізація пункту 8.2 Розпорядження може призвести до<br>незаконного збільшення кількості підприємств, установ та<br>організацій, які повинні робити відрахування на утримання<br>сільських пожежних команд, за рахунок підприємств, установ та<br>організацій, розташованих в районах Сумської області, де відсутні<br>сільські пожежні команди, та в містах обласного підпорядкування.<br> Виконання вимоги пункту 8.2 Розпорядження також може<br>призвести до виникнення необгрунтованих витрат підприємств,<br>установ та організацій, які повинні відраховувати на утримання<br>сільських пожежних команд кошти у розмірі 3 відсотків не лише від<br>коштів, що виділяються на нове будівництво, але й від коштів, що<br>виділяються на реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний<br>ремонт, та відповідно призведе до зменшення їх оподатковуваного<br>прибутку.<br> Неузгодженість пункту 8.2 Розпорядження з положеннями Закону<br>України "Про пожежну безпеку" ( <A HREF="9620">3745-12</A> ) також може призвести до<br>нецільового використання коштів, які повинні виділятися<br>підприємствами, установами та організаціями, тобто до спрямування<br>цих коштів на інші цілі, ніж фінансування та матеріально-технічне<br>забезпечення сільських пожежних команд.<br> У зв'язку з виявленням норми, яка не узгоджується з<br>положеннями законодавства України та може створити перешкоди для<br>розвитку підприємництва, Державний комітет України з питань<br>регуляторної політики та підприємництва В И Р І Ш И В:<br> Запропонувати Голові Сумської обласної державної<br>адміністрації в місячний термін привести у відповідність із<br>Законом України "Про пожежну безпеку" ( <A HREF="9620">3745-12</A> ) пункт 8.2<br>розпорядження від 10.09.99 N 417 "Про незадовільний стан пожежної<br>безпеки в області і заходи щодо її стабілізації".<br> Рішення Державного комітету України з питань регуляторної<br>політики та підприємництва щодо усунення обмежень, які стримують<br>розвиток підприємницької діяльності, є обов'язковим для виконання.<br> <br> Голова О.Кужель<br>