ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
Науково-технічна рада

Р І Ш Е Н Н Я

09.07.2004 N 32


Про проект Закону України "Про нормування у будівництві"


На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
11.03.2004 N 315 ( 315-2004-п ), основних завдань та
організаційно-технічних заходів Держбуду України на 2004 рік
Державним науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій на
замовлення Держбуду України розроблено проект Закону України "Про
нормування у будівництві".
На сьогоднішній день нормування у будівництві регулюється
законами України: "Про стандартизацію" ( 2408-14 ) та "Про
підтвердження відповідності" ( 2406-14 ), які не охоплюють повною
мірою особливості нормування у будівництві.
Розроблений проект Закону України "Про нормування у
будівництві" узгоджений з положеннями законів України: "Про
стандартизацію" ( 2408-14 ), "Про підтвердження відповідності"
( 2406-14 ), "Про архітектурну діяльність" ( 687-14 ), "Про основи
містобудування" ( 2780-12 ) та інших нормативно-правових актів і
визначає статус будівельних норм, обгрунтовує методологічні
підходи до формування нормативно-правової бази у будівництві,
встановлює правові та організаційні засади нормування у
будівництві в Україні і передбачає створення умов для забезпечення
єдиної державної політики у цій сфері.
Проект зазначеного Закону розглянуто всіма базовими
організаціями та структурними підрозділами Держбуду України.
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора
Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій з
наукової роботи В.Тарасюка про основні положення розробленого
проекту Закону України "Про нормування у будівництві",
науково-технічна рада В И Р І Ш И Л А:

1. Взяти до відома інформацію про основні положення проекту
Закону України "Про нормування у будівництві".

2. Розмістити проект Закону України "Про нормування у
будівництві" в Інформаційному бюлетені та на офіційному сайті
Держбуду України для громадського обговорення.

3. Управлінню науково-технічної політики та інформаційних
технологій у будівництві (Д.Барзилович) продовжити роботу над
проектом зазначеного Закону спільно з Державним науково-дослідним
інститутом будівельних конструкцій (П.Кривошеєв), доопрацювавши
його з урахуванням отриманих пропозицій, висловлених на засіданні
науково-технічної ради Держбуду України та за результатами
громадського обговорення, і у двомісячний термін підготувати
матеріали для погодження центральними органами виконавчої влади.

Заступник Голови НТР О.Бондаренко