О результатах проведения комплексного контрольного мероприятия финансово-хозяйственной деятельности Государственного предприятия "Научно-исследовательский и проектный институт градостроения"


КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ<br> З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ<br> <br> Р І Ш Е Н Н Я<br> <br> 30.09.2005 N 93<br> <br> <br> Про результати проведення комплексного<br> контрольного заходу фінансово-господарської діяльності<br> Державного підприємства "Науково-дослідний<br> і проектний інститут містобудування"<br> <br> <br> Заслухавши інформацію начальника Фінансово-економічного<br>управління Комітету Т.Щавінської про результати проведення з 1 до<br>19 серпня поточного року комплексного контрольного заходу<br>фінансово-господарської діяльності Державного підприємства<br>"Науково-дослідний і проектний інститут містобудування" (далі - ДП<br>"НДПІмістобудування") за період з 01.01.2003 до 01.08.2005,<br>колегія відзначає, що за результатами проведеного контрольного<br>заходу фінансово-господарської діяльності ДП "НДПІмістобудування"<br>виявлено:<br> - ряд порушень законодавства з фінансових питань, що призвели<br>до збитків загальною сумою 61711,05 грн., в т.ч. за період<br>керівництва Є.Клюшниченка - 44461,43 грн. та В.Онищенка -<br>17249,62 грн.;<br> - ряд інших порушень фінансової дисципліни на суму<br>216644,78 грн., в т.ч. за період керівництва Є.Клюшниченка -<br>180200,0 грн. та В.Онищенка - 36444,78 грн.<br> В ході проведення контрольного заходу усунено інших<br>фінансових порушень на суму 203644,78 грн.<br> Мають місце такі основні порушення:<br> - нарахування та виплата додаткової заробітної плати<br>керівництву та працівникам ДП "НДПІмістобудування" без належним<br>чином оформлених документів;<br> - витрати за авансовими звітами та звітами про використання<br>коштів, наданих на відрядження або під звіт, без документів, що<br>підтверджують здійснення цих витрат, та без наказів директора на<br>вибуття у відрядження, що призвело до безпідставного відшкодування<br>підзвітних коштів;<br> - безпідставне списання та неоприбуткування<br>товарно-матеріальних цінностей;<br> - невідображення в бухгалтерському обліку дебіторської та<br>кредиторської заборгованості;<br> - невідповідність даних фінансової звітності даним первинних<br>документів, регістрам бухгалтерського обліку;<br> - порушення чинних нормативно-правових актів щодо організації<br>та ведення бухгалтерського обліку касових операцій, придбання та<br>списання товарно-матеріальних цінностей, запасних частин; ведення<br>штатної документації та кадрового діловодства; щодо організації та<br>проведення інвентаризацій грошових коштів, товарно-матеріальних<br>цінностей та інших статей балансу тощо.<br> Такі порушення при здійсненні фінансово-господарської<br>діяльності ДП "НДПІмістобудування" зумовлені неналежною<br>організацією та веденням бухгалтерського обліку, недбалим<br>ставленням до збереження державного майна та використання<br>державних коштів, відсутністю контролю з боку керівництва ДП<br>"НДПІмістобудування", а саме: директора Є.Клюшниченка до<br>25.08.2004, в.о. директора В.Онищенка з 26.08.2004 до 30.10.2004,<br>директора В.Онищенка з 01.11.2004; головного бухгалтера,<br>начальника виробничо-фінансового відділу А.Юсупової до 19.09.2003,<br>в.о. головного бухгалтера, начальника виробничо-фінансового<br>відділу Т.Меркушевої з 20.09.2003 до 19.12.2003, головного<br>бухгалтера, начальника виробничо-фінансового відділу Т.Меркушевої<br>з 20.12.2003.<br> На виконання п. 4 Порядку здійснення міністерствами, іншими<br>центральними органами виконавчої влади внутрішнього фінансового<br>контролю, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від<br>22.05.2002 N 685 ( <A HREF="110164">685-2002-п</A> ), п.п. 3.22, 3.30 Інструкції про<br>організацію та проведення комплексних контрольних заходів<br>фінансово-господарської діяльності на підприємствах, в установах і<br>організаціях, що належать до сфери управління Держбуду України,<br>затвердженої наказом Держбуду України від 29.04.2004 N 91<br>( <A HREF="172009">va091509-04</A> ) (зі змінами та доповненнями), Держбудом України<br>видано наказ від 20.09.2005 N 162, яким зобов'язано директора ДП<br>"НДПІмістобудування" вжити невідкладних та дієвих заходів щодо<br>усунення порушень та недоліків, виявлених у ході проведення<br>контрольного заходу, та притягнути до відповідальності осіб,<br>винних у правопорушеннях.<br> Враховуючи значні порушення, які виявлені під час проведення<br>комплексного контрольного заходу фінансово-господарської<br>діяльності ДП "НДПІмістобудування", та з метою усунення причин та<br>умов, що сприяють виникненню фінансових порушень при здійсненні<br>фінансово-господарської діяльності ДП "НДПІмістобудування",<br>колегія В И Р І Ш И Л А:<br> <br> 1. Інформацію начальника Фінансово-економічного управління<br>Комітету Т.Щавінської про результати проведення контрольного<br>заходу фінансово-господарської діяльності ДП "НДПІмістобудування"<br>за період з 01.01.2003 до 01.08.2005 взяти до відома.<br> <br> 2. За наслідками проведеного комплексного контрольного заходу<br>фінансово-господарської діяльності ДП "НДПІмістобудування"<br>рекомендувати керівництву Комітету притягнути директора ДП<br>"НДПІмістобудування" В.Онищенка до дисциплінарної<br>відповідальності.<br> <br> 3. Взяти до відома інформацію директора ДП<br>"НДПІмістобудування" В.Онищенка щодо усунення правопорушень, що<br>викладені в акті проведення комплексного контрольного заходу<br>фінансово-господарської діяльності ДП "НДПІмістобудування",<br>протягом двомісячного терміну - до 30.11.2005.<br> <br> 4. Директорові ДП "НДПІмістобудування" В.Онищенку притягнути<br>до дисциплінарної або матеріальної відповідальності осіб, винних у<br>правопорушеннях, що викладені в акті проведення комплексного<br>контрольного заходу фінансово-господарської діяльності ДП<br>"НДПІмістобудування".<br> <br> 5. З метою усунення причин фінансових порушень при здійсненні<br>фінансово-господарської діяльності та умов, що сприяють їх<br>виникненню, керівникам підприємств, установ, організацій, що<br>належать до сфери управління Держбуду України, взяти під особистий<br>контроль питання щодо:<br> <br> 5.1. Організації та ведення бухгалтерського обліку на<br>підприємствах, в установах і організаціях;<br> <br> 5.2. Нарахування та виплати основної і додаткової заробітної<br>плати працівникам підприємств, установ, організацій;<br> <br> 5.3. Закупівлі, оприбуткування, списання товарно-матеріальних<br>цінностей.<br> <br> 6. Заборонити керівникам підприємств, установ, організацій,<br>що належать до сфери управління Держбуду України, нарахування та<br>виплату заробітної плати, що не передбачена вимогами<br>нормативно-правових актів України та відомчими наказами Держбуду<br>України з питань оплати праці керівників державних підприємств.<br> <br> 7. Начальнику Фінансово-економічного управління Т.Щавінській<br>довести до відома керівників структурних підрозділів апарату<br>Комітету, підприємств, установ, організацій сфери управління<br>Держбуду України рішення колегії Держбуду України.<br> <br> Член Колегії,<br> головуючий на засіданні А.Беркута</FONT></PRE><br>