О проекте ведомственных строительных норм "Магістральні трубопроводы. Линейная часть. Строительство. Основные положення"


МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ<br> ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ<br> Науково-технічна рада<br> <br> Р І Ш Е Н Н Я<br> <br> 18.05.2006 N 50<br> <br> (в робочому порядку)<br> <br> <br> Про проект відомчих будівельних норм<br> "Магістральні трубопроводи. Лінійна частина.<br> Будівництво. Основні положення"<br> <br> <br> Розглянувши проект відомчих будівельних норм "Магістральні<br>трубопроводи. Лінійна частина. Будівництво. Основні положення",<br>розроблений ТОВ "ІЦК - Інститут магістральних трубопроводів",<br>науково-технічна рада В И Р І Ш И Л А:<br> <br> Схвалити та рекомендувати до погодження проект відомчих<br>будівельних норм "Магістральні трубопроводи. Лінійна частина.<br>Будівництво. Основні положення".<br> <br> Голова науково-технічної ради П.С.Качур</FONT></PRE><br>