МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Науково-технічна рада

Р І Ш Е Н Н Я

18.05.2006 N 47


Про результати натурних обстежень
роботи поквартирних систем опалення
з використанням газового обладнання
багатоквартирних житлових будинків
та пропозиції щодо вдосконалення
нормативної бази


За останні роки поширюється застосування автономних систем
опалення з використанням дахових котелень та поквартирних котлів
на природному газі, які, крім підвищення комфорту, дають також
зменшення витрат газу на опалення і гаряче водопостачання до 30 -
40% порівняно з традиційною схемою централізованого
теплопостачання, але потребують більш ретельного нагляду за їх
роботою.

На даний час чинними нормативними документами опалення
житлових будинків поквартирними малометражними котлами, що
працюють на газі з відводом продуктів згоряння в димовий канал,
допускається тільки для житлових будинків не вище 5 поверхів, а з
котлами з відведенням продуктів згоряння через зовнішню стіну
будинку - згідно з ДБН В.2.5-20-2001 "Газопостачання" - до 10
поверхів.

З метою поширення індивідуальних систем опалення в житлових
будинках до 10-поверхів Мінбудом були узгоджені програми
експериментального впровадження різних систем поквартирного
опалення житлових будинків вище 5 поверхів для міст Вінниці,
Тернополя, Одеси, Дніпропетровська.

Разом з тим, через окремі скарги мешканців існуючих будинків
Міністерством охорони здоров'я надано доручення місцевим службам
санепідемнагляду не надавати погодження щодо обладнання житлових
будинків при новому будівництві, а також при переобладнанні
існуючого фонду поквартирними системами опалення з відведенням
продуктів згоряння через зовнішні стіни будинків, посилаючись на
відсутність погодження ДБН В.2.5-20-2001 "Газопостачання" з МОЗ
України, а також на відсутність методики розрахунку розсіювання
викидів продуктів згоряння через зовнішню стіну житлових будинків,
підтвердженої відповідними науковими і натурними дослідженнями їх
безпечної експлуатації.

З метою вирішення зазначеної проблеми на нормативному рівні
Київським національним університетом будівництва і архітектури на
замовлення Мінбуду України розроблено програму проведення
досліджень за роботою поквартирних систем опалення у будинках, які
знаходяться в експлуатації декілька опалювальних сезонів. Згідно з
програмою за ініціативи представників Асоціації підприємств
будівництва та житлово-комунального господарства України в березні
ц. р. проведено обстеження роботи таких систем в містах
Дніпропетровську, Синельниковому, Житомирі, Вінниці, с. Нові
Петрівці Київської області, в проведенні яких брали участь
представники санітарно-епідеміологічної служби Міністерства
охорони здоров'я та Інституту гігієни та медичної екології
ім. О.М.Марзеєва АМН України. Ці обстеження не виявили
перевищення нормативних показників вмісту чадного газу в
приміщеннях квартир, розташованих поруч з квартирами, обладнаними
індивідуальними системами, та які постійно обслуговуються
спеціалізованими сервісними організаціями, тобто підтверджені
вимоги до проектування таких систем опалення, визначених
ДБН В.2.5-20-2001 "Газопостачання".

З метою нормативного врегулювання застосування систем
поквартирного опалення, уточнення вимог до них, виходячи з позиції
служб Головного державного санітарного лікаря України щодо
необхідності перегляду коригування чинної нормативної бази з
проблеми, ВАТ "УкрНДІінжпроект" розробив пропозиції щодо внесення
змін до чинних ДБН В.2.5-20-2001 "Газопостачання" для прийняття
остаточного рішення.

Розглянувши досвід впровадження та експлуатації поквартирного
опалення багатоквартирних житлових будинків та враховуючи
пропозиції щодо вдосконалення нормативної бази, науково-технічна
рада В И Р І Ш И Л А:

1. Схвалити роботу, проведену Управлінням
архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд
та ВАТ "УкрНДІінжпроект", спрямовану на виконання завдань Мінбуду
щодо обґрунтування, розроблення та погодження нормативних вимог із
впровадження систем поквартирного опалення із застосуванням
енергоефективного інженерного обладнання та розроблення пропозицій
стосовно вдосконалення нормативних документів із проектування
таких систем.

2. Відмітити, що рішення про проектування та будівництво
автономних та поквартирних систем опалення в багатоквартирних
житлових будинках повинно прийматись відповідно до розроблених та
погоджених енерго- та екологоефективних схем теплопостачання
конкретного населеного пункту з метою оптимального поєднання
систем централізованого, помірно-централізованого,
децентралізованого опалення, а також за умови обов'язкового
обслуговування опалювального обладнання спеціалізованими
сервісними службами та організаціями.

3. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних
систем будинків і споруд (Авдієнко О.П.):
- продовжити роботу з МОЗ України, Асоціацією підприємств
будівництва та житлово-комунального господарства України, ВАТ
"УкрНДІінжпроект", Київським національним університетом
будівництва і архітектури, СП "Укрінтерм", Сертифікаційним
випробувальним центром опалювального обладнання, Інститутом
гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзеєва АМН України із
залученням підприємств - виробників інженерного обладнання та
монтажних організацій із проблеми експериментального впровадження
високоефективних опалювальних систем автономного опалення, зокрема
в багатоквартирних будинках і спорудах, проведення аналізу та
узагальнення результатів з метою вдосконалення нормативних
документів із проектування автономних та поквартирних систем
опалення для нового будівництва в умовах, де централізоване
теплопостачання є проблемним та економічно не обґрунтованим:
- завершити у 2006 р. розроблення та підготовку до
затвердження нової редакції ДБН "Газопостачання" та ДБН "Опалення,
вентиляція та кондиціонування" з урахуванням змін та сучасних
тенденцій щодо теплозабезпечення будівель і споруд;
- на основі пропозиції ВАТ "УкрНДІінжпроект" та з урахуванням
проведених науково-дослідних робіт розробити в III кварталі
2006 року ДСТУ "Інженерне обладнання споруд. Поквартирне
теплопостачання житлових будинків з теплогенераторами на газовому
паливі. Загальні вимоги";
- надавати разом з Управлінням теплоенергетики
(Бербенець В.М.), ВАТ "УкрНДІінжпроект" науково-методичну
допомогу місцевим органам виконавчої влади, проектним,
будівельно-монтажним організаціям та підприємствам-виробникам у
запровадженні нових технічних рішень з проблем теплозабезпечення
будівель житлово-цивільного призначення.

4. Управлінню теплоенергетики розробити правила експлуатації
поквартирних систем опалення з урахуванням вимог до
обслуговування.

5. Просити МОЗ, МНС, Мінприроди, АМН України:
- з метою врегулювання спірних питань розглянути та у
короткий термін погодити розроблені ВАТ "УкрНДІінжпроект" зміни до
ДБН В.2.5-20-2001 "Газопостачання" для надання чинності Мінбудом
України;
- надати пропозиції з питань компетенції та взяти участь у
розробленні "Методики розрахунку розсіювання викидів продуктів
згоряння через зовнішню стіну житлових будинків від газового
обладнання систем поквартирного опалення" для проектування таких
систем та безпечної їх експлуатації.

6. Просити асоціації, інші громадські галузеві об'єднання,
виробників інженерного обладнання та монтажні організації сприяти
у вирішенні проблем нормативного врегулювання питань
теплозабезпечення багатоквартирних житлових будинків.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
заступників Міністра Ю.Й.Казмірука та Г.М.Семчука.

Заступник голови
науково-технічної ради А.Беркута