МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Науково-технічна рада

Р І Ш Е Н Н Я

18.05.2006 N 43


Про проект національного стандарту
"Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон
щебенево-мастикові. Технічні умови"


Розглянувши проект національного стандарту
ДСТУ Б В.2.7 -...:2006 "Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон
щебенево-мастикові. Технічні умови", розроблений Державним
дорожнім науково-дослідним інститутом ім. М.П. Шульгіна
"ДерждорНДІ", науково-технічна рада В И Р І Ш И Л А:

1. Схвалити та рекомендувати до затвердження проект
національного стандарту ДСТУ Б В.2.7 -...:2006 "Суміші
асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастикові. Технічні
умови".

2. Управлінню технічного регулювання в будівництві
(Барзилович Д.В.) підготувати в місячний термін наказ про
прийняття зазначеного стандарту та сформувати Справу нормативного
документа в установленому порядку.

Заступник голови
науково-технічної ради А.Беркута