О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве


МIНIСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО<br> ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ<br> Науково-технічна рада<br> <br> Р I Ш Е Н Н Я<br> <br> 28.03.2007 N 49<br> <br> (у робочому порядку)<br> <br> <br> Про видачу<br> технічного свідоцтва підтвердження придатності<br> для застосування в будівництві<br> <br> <br> Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1<br>березня 2006 р. N 240 ( <A HREF="240715">240-2006-п</A> ) "Про затвердження Правил<br>підтвердження придатності нових будівельних матеріалів для<br>застосування" та наказу Міністерства будівництва, архітектури та<br>житлово-комунального господарства України від 20 березня 2006 р.<br>N 69 ( <A HREF="250181">z0577-06</A> ) "Про затвердження Порядку проведення роботи з<br>підтвердження придатності нових будівельних виробів для<br>застосування в будівництві та Переліку нових будівельних виробів,<br>що підлягають перевірці та підтвердженню придатності для<br>застосування в будівництві", зареєстрованого у Міністерстві<br>юстиції 18 травня 2006 року за N 577/12451, а також, розглянувши<br>заявку Товариства з обмеженою відповідальністю "Комерційний центр<br>"ЗЕВС" (м. Львів, Україна) з урахуванням позитивного висновку<br>Державного підприємства "ЛьвівбудмНДIпроект", науково-технічна<br>рада В И Р I Ш И Л А:<br> <br> 1. Видати технічне свідоцтво підтвердження придатності для<br>застосування в будівництві на виріб: "Комплект тришарових<br>двостінних керамічно-бетонних димохідних профілів типу Schidel<br>rondo plus".<br> <br> 2. Управлінню технічного регулювання в будівництві<br>(Барзилович Д.В.) протягом п'яти днів підготувати до видачі<br>заявникові технічне свідоцтво.<br> <br> Голова науково-технічної ради А.Орло</FONT></PRE><br>