О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про перезатвердження рабочего проекта "Розкриття та подготовка гор. 987 м пласта n (1) участка "Октябрьська-Глибока N 3" с сооружением вентиляционной свердловини", відокремленого підр...


МIНIСТЕРСТВО РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ<br> ТА БУДIВНИЦТВА УКРАЇНИ<br> Науково-технічна рада<br> <br> Р I Ш Е Н Н Я<br> <br> 27.09.2007 N 54<br> <br> <br> Про погодження проекту розпорядження<br> Кабінету Міністрів України "Про перезатвердження<br> робочого проекту "Розкриття та підготовка<br> гор. 987 м пласта n (1) дільниці<br> "Октябрьська-Глибока N 3" із спорудженням<br> вентиляційної свердловини", відокремленого<br> підрозділу "Шахта "Бутівська" державного<br> підприємства "Макіїввугілля"<br> <br>_______________<br> де:<br> n (1) - n<br> 1<br> <br> Розглянувши скоригований робочий проект "Розкриття та<br>підготовка гор. 987 м пласта n дільниці "Октябрьська-Глибока N 3"<br> 1<br>із спорудженням вентиляційної свердловини" відокремленого<br>підрозділу "Шахта "Бутівська" державного підприємства<br>"Макіїввугілля", науково-технічна рада В И Р I Ш И Л А:<br> <br> Схвалити скоригований робочий проект "Розкриття та підготовка<br>гор. 987 м пласта n дільниці "Октябрьська-Глибока N 3" із<br> 1<br>спорудженням вентиляційної свердловини" відокремленого підрозділу<br>"Шахта "Бутівська" державного підприємства "Макіїввугілля",<br>вартісні показники якого визначені станом на 01.09.2007 року, та<br>рекомендувати до погодження Мінрегіонбудом проект розпорядження<br>Кабінету Міністрів України стосовно перезатвердження робочого<br>проекту зазначеної будови.<br> <br> Заступник голови<br> науково-технічної ради А.Беркута</FONT></PRE><br>