МIНIСТЕРСТВО РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ТА БУДIВНИЦТВА УКРАЇНИ
Науково-технічна рада

Р I Ш Е Н Н Я

29.05.2008 N 69


Про науково-дослідну роботу "Розроблення
методичних засад правового забезпечення
удосконалення реалізації державної
регіональної політики"


Розглянувши науково-дослідну роботу "Розроблення методичних
засад правового забезпечення удосконалення реалізації державної
регіональної політики", розробленої за дорученням Мінрегіонбуду на
підставі договору від 12.10.2007 р. П-5-5-07 Українським державним
науково-дослідним інститутом проектування міст "Діпромісто",
науково-технічна рада В И Р I Ш И Л А:

1. Схвалити науково-дослідну роботу "Розроблення методичних
засад правового забезпечення удосконалення реалізації державної
регіональної політики".

2. Вважати за доцільне рекомендувати структурним підрозділам
Міністерства, до функціональних обов'язків яких відноситься
підготовка нормативно-правових актів, використовувати результати
науково-дослідної роботи "Розроблення методичних засад правового
забезпечення удосконалення реалізації державної регіональної
політики" при підготовці змін до проектів Законів України "Про
місцеве самоврядування", "Про місцеві державні адміністрації",
"Про Генеральну схему планування територій України", "Про
стимулювання розвитку регіонів" та проектів Законів України "Про
адміністративно-територіальний устрій" і "Про засади державної
регіональної політики".

3. Департаменту регіональної політики (Фишко Є.О.) і Відділу
наукового розвитку (Котова Л.М.) у тижневий термін сформувати
справу зазначеної науково-дослідної роботи.

Заступник голови
науково-технічної ради А.Беркута