КОЛЕГIЯ МIНIСТЕРСТВА РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ТА БУДIВНИЦТВА УКРАЇНИ

Р I Ш Е Н Н Я

24.04.2008 N 34


Про фінансовий стан державних підприємств,
віднесених до сфери управління Міністерства,
за 2007 рік та аналіз їх економічних показників

{ Рішення введено в дію Наказом Міністерства регіонального
розвитку та будівництва
N 196 ( v0196661-08 ) від 07.05.2008 }


Заслухавши інформацію Департаменту управління майном,
відомчого контролю і аудиту Мінрегіонбуду про фінансовий стан
державних підприємств, віднесених до сфери управління
Міністерства, за 2007 рік та аналіз їх економічних показників,
колегія Міністерства відзначає, що протягом 2007 року державні
підприємства отримали дохід (виручку) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг) загальною сумою 481 877,0 тис.грн., що на
34,0% більше порівняно з 2006 роком (359 955,0 тис.грн.). У
загальному обсязі доходу чистий дохід (виручка) від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг) становить 84,0% або
403 689,0 тис. гривень.
Всього за 2007 рік державні підприємства отримали інші
операційні доходи на суму 33 077,0 тис.грн., що на 33,0% більше
порівняно з 2006 роком (24 928,0 тис.грн.). Значну частину такого
доходу становлять доходи від оренди державного майна -
28 691,0 тис.грн. або 87,0% (9 541,0 тис.грн. у 2006 році або
38,0%).
За 2007 рік чистий прибуток державних підприємств становив
13 890,0 тис.грн., що на 34,0% більше порівняно з 2006 роком
(10 342,0 тис.грн.).
Всього державними підприємствами за 2007 рік перераховано до
Державного бюджету України частину чистого прибутку (дивіденди)
загальною сумою 2 084,0 тис. гривень.
Загальна сума збитків державних підприємств становить
948,0 тис.грн., що на 911,0 тис.грн. більше порівняно з 2006 роком
(37,0 тис.грн.), у тому числі збитків: Державного підприємства
"Державний науково-дослідний інститут теорії та історії
архітектури і містобудування" (голова комісії з припинення
Дзюбенко В.П. відповідно до наказу Мінрегіонбуду від 23.08.2007 р.
N 161) ( v0161661-07 ) - 651,0 тис.грн.; Державного підприємства
"Центральна служба Української державної інвестиційної експертизи
"Укрінвестекспертиза" (Ампілогов В.Ф.) - 263,0 тис.грн.;
Державного підприємства "Центр з сертифікації будівельних
матеріалів, виробів та конструкцій" (Сафаров А.А.) - 26,0 тис.грн.
(21,0 тис.грн. у 2006 році); Державного підприємства
"Укрпівденінвестліцензія" (Суручан К.Д.) - 8,0 тис.грн.
(16,0 тис.грн. у 2006 році).
Загальна сума витрат державних підприємств становить
417 839,0 тис.грн., що на 38,0% більше порівняно з 2006 роком
(303 091,0 тис.грн.).
Протягом 2007 року державні підприємства сплатили до бюджету
та державних цільових фондів податків й обов'язкових платежів на
суму 81 900,0 тис. гривень.
За звітний період середньооблікова кількість штатних
працівників державних підприємств склала 5 615 чол., що на 3,5%
або 191 чол. більше порівняно з 2006 роком (5 424 чол.).
Середня заробітна плата працівників державних підприємств
становить 2 742,0 гривень. Найменша середня заробітна плата на
Державному підприємстві "Центр з випробувань та сертифікації
попередньо теплоізольованої трубопровідної продукції
"ЦентрСепротепломережа" (Семенець О.В.) - 726,0 грн.,
а найбільша - в Дочірнього підприємства "Міжгалузева служба
державної інвестиційної експертизи в агропромисловому комплексі
Центральної служби Укрінвестекспертизи" (Ластовченко В.М.) -
8 906,0 гривень.
Витрати на соціальні заходи в 2007 році здійснено державними
підприємствами на суму 65 887,0 тис. гривень.
Заборгованість з виплати заробітної плати відсутня.
У період з 01.01.2007 р. до 31.12.2007 р.
контрольно-ревізійним підрозділом Міністерства проведено
7 контрольних заходів господарської діяльності підприємств,
установ, організацій сфери управління Міністерства, під час
проведення яких виявлено:
- недоотримання фінансових ресурсів загальною сумою
432,61 тис.грн. (станом на 24.04.2008 р. отримано 30,80 тис.грн.);
- ряд порушень законодавства з фінансових питань, що призвели
до збитків загальною сумою 162,3 тис.грн. (станом на 24.04.2008 р.
відшкодовано 104,20 тис.грн.);
- інші порушення фінансової дисципліни загальною сумою
1,58 тис.грн. (станом на 24.04.2008 р. усунуто в повному обсязі).
Зокрема, були виявлені такі фінансові порушення:
- безпідставне нарахування та виплата заробітної плати;
- відшкодування підзвітних коштів без документів, які
підтверджують здійснення витрат;
- списання за даними бухгалтерського обліку не повністю
амортизованих основних фондів без згоди Міністерства;
- списання за даними бухгалтерського обліку
паливно-мастильних матеріалів у розмірах, що перевищують
встановлені норми витрат палива і мастильних матеріалів на
автомобільному транспорті;
- недоотримання фінансових ресурсів підприємствами,
установами, організаціями сфери управління Міністерства та
бюджетом.
Зазначені фінансові порушення зумовлені неналежною
організацією та веденням бухгалтерського обліку, недбалим
ставленням до збереження державного майна та використання коштів,
відсутністю контролю попередження зловживань та низькою виконавчою
дисципліною щодо виконання керівниками та головними бухгалтерами
підприємств, установ, організацій, віднесених до сфери управління
Міністерства, вимог нормативно-правових актів законодавства
України з питань здійснення господарської діяльності та фінансової
дисципліни.
Враховуючи зазначене та з метою удосконалення структури
підприємств, установ, організацій, віднесених до сфери управління
Міністерства, покращення їх фінансового стану і господарської
діяльності, усунення причин та умов, що сприяють виникненню
фінансових порушень, колегія Мінрегіонбуду В И Р I Ш И Л А:

1. Iнформацію директора Департаменту управління майном,
відомчого контролю і аудиту Мінрегіонбуду Порайка М.В. про
фінансовий стан державних підприємств, віднесених до сфери
управління Міністерства, за 2007 рік та аналіз їх економічних
показників взяти до відома.

2. Визнати незадовільною роботу керівників Відкритого
акціонерного товариства "Український зональний науково-дослідний і
проектний інститут по цивільному будівництву" (Шахнова В.М.),
Дочірнього підприємства "Український орган з сертифікації
продукції будівництва "Укрцентрсепробуд" (Подольський Д.М.),
Державного підприємства "Центральна служба Української державної
інвестиційної експертизи "Укрінвестекспертиза" (Ампілогов В.Ф.),
Державного підприємства "Укрпівденінвестліцензія" (Суручан К.Д.),
Державного підприємства "Технічний комітет з стандартизації
"Будтехнормування" (Шаповалов В.Є.), Дніпропетровського державного
проектно-конструкторського інституту будівельних матеріалів
"Дніпробудмпроект" (Данник А.А.).

3. Рекомендувати Міністру припинити Відкрите акціонерне
товариство "Український зональний науково-дослідний і проектний
інститут по цивільному будівництву" шляхом перетворення у Державне
підприємство "Український зональний науково-дослідний і проектний
інститут по цивільному будівництву" та розірвати з Головою
Правління Відкритого акціонерного товариства "Український
зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному
будівництву" Шахновою В.М. контракт від 30.11.2006 р. N 27 у
встановленому законодавством України порядку.

4. Керівникам підприємств, установ і організацій, віднесених
до сфери управління Мінрегіонбуду, забезпечити:

4.1 Здійснення до 30.05.2008 р. заходів щодо приведення
установчих документів підприємств, установ і організацій,
віднесених до сфери управління Міністерства, у відповідність з
вимогами законодавства України.

4.2 Виконання показників затверджених фінансових планів на
2008 рік і вжити дієвих заходів щодо недопущення збитковості
підприємств.

4.3 Більш детальне та об'єктивне планування показників
фінансових планів підприємств під час їх складання на наступні
роки.
Вказати директору Державного підприємства "Український
науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних
матеріалів та виробів" Саю В.I. на недопущення у подальшому
збільшення загальних витрат підприємства, які призводять до
зменшення рівня рентабельності господарської діяльності
підприємства.

4.4 Проведення аналізу господарської діяльності підприємств
за рік відповідно до вимог наказу Міністерства фінансів України
від 14.02.2006 р. N 170 ( z0332-06 ) "Про затвердження Методики
аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств державного
сектора економіки".
Визначити, що результати проведеного аналізу підприємства
надаються Департаменту управління майном, відомчого контролю і
аудиту Мінрегіонбуду не пізніше 1 лютого разом із пояснювальною
запискою.

4.5 Проведення моніторингу ефективності управління об'єктами
державної власності відповідно до вимог постанови Кабінету
Міністрів України від 19.06.2007 р. N 832 ( 832-2007-п ) "Про
затвердження Порядку здійснення контролю за виконанням функцій з
управління об'єктами державної власності та критеріїв визначення
ефективності управління об'єктами державної власності", наказу
Міністерства економіки України від 20.09.2007 р. N 314
( v0314665-07 ) "Про затвердження Методичних рекомендацій
застосування критеріїв визначення ефективності управління
об'єктами державної власності".
Визначити, що результати проведеного моніторингу надаються
Департаменту управління майном, відомчого контролю і аудиту
Мінрегіонбуду разом із пояснювальною запискою:
- до 1 березня року, наступного за звітним (звіт за рік та
IV квартал минулого року);
- до 1 травня поточного року (звіт за I квартал);
- до 1 серпня поточного року (звіт за I півріччя);
- до 1 листопада поточного року (звіт за 9 місяців).

4.6 Раціональне використання фінансових і матеріальних
ресурсів підприємств відповідно до вимог законодавства України.
Особливу увагу приділити дотриманню вимог постанови Кабінету
Міністрів України від 29.11.2006 р. N 1673 ( 1673-2006-п ) "Про
стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення
боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна
і фінансових ресурсів" та наказу Мінбуду від 12.12.2006 р. N 409
( v0409667-06 ) "Про удосконалення фінансово-бюджетної дисципліни
та здійснення контролю за використанням державного майна і
фінансових ресурсів" в частині скорочення видатків на
представницькі цілі, утримання легкових автотранспортних засобів,
користування стаціонарними та мобільними телефонами, закордонні
відрядження, придбання меблів та на інші другорядні потреби.

4.7 Правильне ведення бухгалтерського обліку, неухильне
виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними
до бухгалтерського обліку, правомірних вимог головного бухгалтера
щодо дотримання порядку оформлення та подання для обліку первинних
фінансових документів.
Разом з тим переглянути, а в разі необхідності розробити
відповідно до вимог законодавства України нову редакцію наказу
"Про облікову політику підприємства", в якому в обов'язковому
порядку передбачити систему і форми внутрішньогосподарського
(управлінського) обліку, звітності і контролю господарських
операцій, визначити права працівників підприємства, установи,
організації на підписання бухгалтерських документів та затвердити
графік документообороту і технологію обробки облікової інформації,
додаткову систему рахунків і реєстрів аналітичного обліку.
Iнформацію про виконання зазначеного пункту надати до
30.05.2008 р. Департаменту управління майном, відомчого контролю і
аудиту Мінрегіонбуду у вигляді пояснювальної записки.

4.8 Вжиття дієвих заходів щодо недопущення фінансових
порушень, посилити контроль за збереженням та ефективним
використанням державного майна, цільовим використанням коштів.
Разом з тим, забезпечити неухильне виконання вимог
нормативно-правових актів законодавства України, в тому числі
розпорядчих документів Мінрегіонбуду, з питань здійснення
господарської діяльності, організації та ведення бухгалтерського
обліку, складання фінансової звітності тощо.

4.9 Вжиття дієвих заходів щодо покращення виконавської
дисципліни та якості підготовки документів підприємств, установ,
організацій, віднесених до сфери управління Мінрегіонбуду, що
подаються на розгляд Міністерству.

5. Першому заступнику Міністра Iщенку О.М., Департаменту
управління майном, відомчого контролю і аудиту (Порайко М.В.),
Управлінню правової та законопроектної роботи (Ляшенко О.I.)
здійснити заходи:

5.1 З ліквідації Державного підприємства
"Укрпівденінвестліцензія" (Суручан К.Д.) - до 01.01.2009 р.
5.2 З реорганізації:
5.2.1 Дочірнього підприємства "Український орган з
сертифікації продукції будівництва "Укрцентрсепробуд"
(Подольський Д.М.) шляхом приєднання до Відкритого акціонерного
товариства "Український зональний науково-дослідний і проектний
інститут по цивільному будівництву" (Шахнова В.М.) або його
правонаступника - до 01.09.2008 р.;
5.2.2 Дочірнього підприємства "Міжгалузева служба державної
інвестиційної експертизи в агропромисловому комплексі Центральної
служби Укрінвестекспертизи" (Ластовченко В.М.) шляхом приєднання
до Державного підприємства "Спеціалізована державна експертна
організація - Центральна служба Української державної будівельної
експертизи" (Кафієв К.П.) - до 01.09.2008 р.;
5.2.3 Дніпропетровського державного
проектно-конструкторського інституту будівельних матеріалів
"Дніпробудмпроект" (Данник А.А.) шляхом приєднання до
Дніпропетровського державного проектного інституту
"Дніпроцивільпроект" (Постригань В.В.) - до 01.09.2008 р.;
5.2.4 Державного підприємства "Державний проектний інститут
"Вінницябудмпроект" (Терешко В.О.) шляхом перетворення у філію
Державного підприємства "Український науково-дослідний і
проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та
виробів" (Сай В.I.) - до 01.09.2008 року.

6. Першому заступнику Міністра Iщенку О.М., заступнику
Міністра Беркуті А.В., Департаменту управління майном, відомчого
контролю і аудиту (Порайко М.В.), Управлінню правової та
законопроектної роботи (Ляшенко О.I.), Управлінню технічного
регулювання у будівництві (Барзилович Д.В.) в термін до
01.06.2008 р. надати пропозиції:

6.1 Про утворення на базі державних підприємств "Орган з
сертифікації будівельної продукції "ЦентрСепробудметал"
(Артанов О.Й.), "Центр випробувань та сертифікації продукції
будівельного машинобудування "ЦентрСепробудмаш" (Буторін П.В.),
"Центр з випробувань та сертифікації попередньо теплоізольованої
трубопровідної продукції "ЦентрСепротепломережа" (Семенець О.В.)
єдиного державного підприємства.

6.2 З реорганізації:
6.2.1 Державного підприємства "Технічний комітет з
стандартизації "Будтехнормування" (Шаповалов В.Є.) шляхом
приєднання до Відкритого акціонерного товариства "Український
зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному
будівництву" (Шахнова В.М.) або його правонаступника;
6.2.2 Державного підприємства "Технічний комітет з
стандартизації "Арматура для залізобетонних конструкцій"
(Климов Ю.А.) шляхом приєднання до Державного науково-дослідного
інституту будівельних конструкцій (Кривошеєв П.I.);
6.2.3 Державного підприємства "Технічний комітет з
стандартизації "Будівельні матеріали" (Желудков Г.В.) шляхом
приєднання до Державного підприємства "Укрархбудінформ"
(Чеснок В.М.).

7. Департаменту управління майном, відомчого контролю і
аудиту (Порайко М.В.):

7.1 Узагальнювати інформацію підприємств, установ та
організацій, віднесених до сфери управління Міністерства, про
моніторинг ефективності управління об'єктами державної власності
та надавати її до Міністерства економіки України:
- до 5 березня року, наступного за звітним (звіт за рік та
IV квартал минулого року);
- до 5 травня поточного року (звіт за I квартал);
- до 5 серпня поточного року (звіт за I півріччя);
- до 5 листопада поточного року (звіт за 9 місяців).

7.2 У разі встановлення необґрунтованої збитковості
підприємств, установ та організацій, віднесених до сфери
управління Мінрегіонбуду, невчасного виконання вимог Міністерства
вносити на розгляд Міністру пропозиції щодо відповідності займаним
посадам керівників підприємств.

7.3 Проводити контрольні заходи господарської діяльності
підприємств, установ і організацій, віднесених до сфери управління
Мінрегіонбуду, відповідно до планів контрольних заходів
Міністерства на I та II півріччя 2008 року, погоджених ГоловКРУ.

7.4 Здійснити відповідні заходи, спрямовані на виконання
рекомендацій ГоловКРУ, викладених в аудиторському звіті про
результати державного фінансового аудиту стану
контрольно-ревізійної роботи Міністерства за 2006 та 2007 роки.

7.5 Подавати до ГоловКРУ щоквартальні звіти про
контрольно-ревізійну роботу підрозділів внутрішнього фінансового
контролю Міністерства (ф. N 11-ревізія) ( z0232-03 ) за наслідками
проведених контрольних заходів.

7.6 Розробити проекти наказів Мінрегіонбуду "Про умови оплати
праці керівників державних підприємств, установ та організацій,
віднесених до сфери управління Мінрегіонбуду", "Про укладення
контракту з керівником підприємства, установи, організації,
віднесених до сфери управління Мінрегіонбуду" - до 01.09.2008 р.

7.7 Провести моніторинг використання приміщень та земельних
ділянок підприємств, установ та організацій, віднесених до сфери
управління Мінрегіонбуду, та в термін до 01.06.2008 р. надати
відповідні пропозиції керівництву Міністерства щодо їх
раціонального використання.

7.8 Забезпечити здійснення моніторингу виконання цього
рішення колегії Мінрегіонбуду та оперативно вносити Міністру
необхідні пропозиції для забезпечення його безумовного виконання.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого
заступника Міністра Iщенка О.М.

Голова колегії В.Куйбіда