МIНIСТЕРСТВО РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ТА БУДIВНИЦТВА УКРАЇНИ
Науково-технічна рада

Р I Ш Е Н Н Я

27.11.2008 N 170


Про "Розроблення методології впровадження
регуляторної політики та дерегуляції в органах
місцевої влади та в галузі будівництва"


Розглянувши науково-дослідну роботу "Розроблення методології
впровадження регуляторної політики та дерегуляції в органах
місцевої влади та в галузі будівництва", підготовлену на
замовлення Міністерства регіонального розвитку та будівництва
України громадською організацією "Аналітичний центр "Академія",
Науково-технічна рада В И Р I Ш И Л А:

1. Схвалити науково-дослідну роботу "Розроблення методології
впровадження регуляторної політики та дерегуляції в органах
місцевої влади та в галузі будівництва".

2. Рекомендувати НДР "Розроблення методології впровадження
регуляторної політики та дерегуляції в органах місцевої влади та в
галузі будівництва" до використання при розробленні проекту Закону
України "Про засади державної регіональної політики", нової
редакції проекту Закону України "Про місцеві державні
адміністрації", а також проектів законів України "Про Генеральну
схему планування територій України", "Про внесення змін до Закону
України "Про стимулювання розвитку регіонів", "Про внесення змін
до Земельного кодексу України".

Заступник голови
Науково-технічної ради А.Беркута