МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З

N 4 від 10.01.2000
м.Київ

vd20000110 vn4
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Мінекономіки
N 215 ( v0215557-00 ) від 09.10.2000 )
Про затвердження форми оголошення про проведення
торгів (тендерів) щодо закупівель товарів (робіт,
послуг) за рахунок державних коштів, форми
оголошення про попередню кваліфікацію та форми
оголошення про результати проведення торгів (тендерів)

На виконання пункту 7 постанови Кабінету Міністрів України
від 22 листопада 1999 року N 2113 ( 2113-99-п ) "Про вдосконалення
системи державних закупівель" та пункту 2 постанови Кабінету
Міністрів України від 24 вересня 1997 року N 1058 ( 1058-97-п )
"Про створення єдиної системи закупівель товарів (робіт, послуг)
за рахунок коштів державного бюджету та іноземних кредитів, що
залучаються під гарантії Кабінету Міністрів України" стосовно
надання методичної допомоги підприємствам, установам та
організаціям в організації та проведенні торгів (тендерів) на
закупівлю товарів (робіт, послуг) для державних потреб
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форму оголошення про проведення торгів
(тендерів) щодо закупівель товарів (робіт, послуг) за рахунок
державних коштів, форму оголошення про попередню кваліфікацію та
форму оголошення про результати проведення торгів (тендерів), що
додаються.
2. Рекомендувати керівникам підприємств, установ та
організацій при розміщенні оголошень в офіційному
інформаційно-аналітичному бюлетені "Вісник державних закупівель"
застосовувати затверджені цим наказом форми.
3. Управлінню державних закупівель:
забезпечити публікацію цього наказу в офіційному
інформаційно-аналітичному бюлетені "Вісник державних закупівель".

Міністр економіки України С.Л.Тігіпко
Додаток 1
Затверджено
Наказ Міністерства
економіки України
10.01.2000 N 4
Форма оголошення про проведення торгів
(тендерів) щодо закупівель товарів, (робіт,
послуг) за рахунок державних коштів

1. Замовник:
1.1. Повна назва замовника:
_____________________________________________________________
1.2. Поштова адреса:
_____________________________________________________________
1.3. Відповідальний за проведення торгів:
_____________________________ ________________ ______________
телефон ___________________ факс __________________

2. Інформація про предмет закупівлі:
Найменування товарів, робіт і послуг ________________________
_____________________________________________________________

3. Торги будуть проводитись із застосуванням процедури:
_____________________________________________________________

4. Умовою участі у торгах є внесення тендерного забезпечення у
розмірі:
__________ грн. словами ______________________________ грн.

5. Порядок та місце отримання тендерної документації:
_____________________________________________________________
5.1. Розмір плати за тендерні документи: ___________ грн.
словами ____________________________ грн.

6. Місце і термін подання тендерних пропозицій:
6.1. Місце подання __________________________________________
6.2. Термін подання _________________________________________

7. місце і термін розкриття тендерних пропозицій:
7.1. Місце розкриття ________________________________________
7.2. Термін розкриття _______________________________________

8. Додаткова інформація:
____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
М.П. Підпис керівника
_______________________
Інструкція щодо заповнення форми
Дата заповнюється у такому порядку: день, місяць, рік.
Щодо пункту 2
-------------
Якщо замовлення - будівельні роботи, то вказується вид
будівлі, розмір, розміщення.
Якщо замовлення - поставки, то вказується вид поставки,
кількість сировини, продуктів, обладнання тощо.
Якщо замовлення - послуги, то вказується їх вид і обсяг.
Щодо пункту 4
-------------
Тендерне забезпечення надається у національній валюті. Його
розмір не можна встановлювати як відсоток від вартості
закупівель.
Щодо пункту 5
-------------
Ціна тендерної документації має покривати вартість друку і
поштових послуг.
Щодо пункту 6
-------------
Потрібно вказати точне місце подання документації (адреса,
N кабінету). Термін подання тендерних пропозицій
встановлюється згідно пункту 28 постанови Кабінету Міністрів
України від 28 червня 1997 року N 694 "Про організацію та
проведення торгів (тендерів) у сфері державних закупівель
товарів (робіт, послуг)".
Щодо пункту 7
-------------
Потрібно вказати точне місце подання документації (адреса,
N кабінету). Термін розкриття тендерних пропозицій слід
вказувати такий, щоб усі постачальники (підрядники), які
приймають участь у тендері, змогли бути присутніми.
Щодо пункту 8
-------------
Замовник може зазначити факт застосування преференції
вітчизняному товаровиробнику та її розмір у відсотках, а
також критерії вибору тендерної пропозиції.
Додаток 2
Затверджено
Наказ Міністерства
економіки України
10.01.2000 N 4
Форма повідомлення про результати
проведення торгів (тендерів)

1. Замовник:
1.1. Повна назва замовника
_____________________________________________________________
1.2. Поштова адреса
_____________________________________________________________
1.3. Відповідальний за проведення торгів
______________________________ ________________ _____________
телефон ________________ факс ______________

2. Інформація про предмет закупівлі:
_____________________________________________________________

3. Оголошення про проведення торгів було опубліковано у "Віснику
державних закупівель":
N ____________ від __________________

4. Дата проведення торгів: ____________________

5. Ціна державного контракту (без ПДВ):
____________________ грн.

6. Інформація про переможця торгів:
6.1. Повна назва ____________________________________________
6.2. Поштова адреса _________________________________________
6.3. Телефон ___________________ факс _______________________
М.П. Підпис керівника
_____________________
Інструкція щодо заповнення форми

------------------------------------------------------------------
|Форма заповнюється для розміщення у "Віснику державних|
|закупівель" лише у випадку успішного проведення тендеру. Якщо|
|тендер був анульований, розміщувати оголошення не потрібно! |
------------------------------------------------------------------
Дата заповнюється у порядку: день, місяць, рік.
Щодо пункту 2
Додаток 3
Затверджено
Наказ Міністерства
економіки України
10.01.2000 N 4
Форма оголошення про попередню кваліфікацію

1. Замовник:
1.1. Повна назва замовника
_____________________________________________________________
1.2. Поштова адреса
_____________________________________________________________
1.3. Відповідальний за проведення торгів
________________________________ _______________ ____________
телефон _______________ факс _______________

2. Оголошується попередня кваліфікація щодо проведення державних
закупівель способом ______________________________________________
на: ______________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. Порядок та місце отримання документації для участі в попередній
кваліфікації:
_____________________________________________________________
Розмір плати за тендерні документи щодо
попередньої кваліфікації: ________ грн.
словами ________________________________________________ грн.

4. Місце і термін подання заяв на попередню кваліфікацію:
4.1. Місце подання __________________________________________
4.2. Термін подання _________________________________________
М.П. Підпис керівника
_____________________
Інструкція щодо заповнення форми
Дата заповнюється у такому порядку: день, місяць, рік.
Щодо пункту 2
-------------
Якщо замовлення - будівельні роботи, то вказується вид
будівлі, розмір, розміщення.
Якщо замовлення - поставки, то вказується вид поставки,
кількість сировини, продуктів, обладнання тощо.
Якщо замовлення - послуги, то вказується їх вид і обсяг.
Щодо пункту 3
-------------
Ціна документації має покривати вартість друку і поштових
послуг.
Щодо пункту 4
-------------
Потрібно вказати точне місце подання документації (адреса, N
кабінету). Термін встановлюється згідно пункту 68 постанови
Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 року N 694 "Про
організацію та проведення торгів (тендерів) у сфері державних
закупівель товарів (робіт, послуг)".