МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З

N 10/5 від 06.03.2000 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
17 березня 2000 р.
vd20000306 vn10/5 за N 177/4398

Про затвердження Інструкції про порядок
складання статистичної звітності щодо
роботи державної виконавчої служби (форма 4)
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомстату
N 157 ( z0271-01 ) від 20.03.2001 )
У зв'язку з прийняттям Законів України "Про державну
виконавчу службу" ( 202/98-ВР ), "Про виконавче провадження"
( 606-14 ) та наказу Державного комітету статистики України від
25.01.2000 N 15 ( v0015202-00 ) "Про затвердження форми державної
статистичної звітності N 4 "Звіт про роботу органів державної
виконавчої служби", з метою інвентаризації та забезпечення
достовірності статистичної звітності з питань державної виконавчої
служби Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок складання статистичної
звітності щодо роботи державної виконавчої служби (форма 4)
(далі - Інструкція), що додається.
2. Начальнику управління забезпечення функціонування
державної виконавчої служби (Ємельянова І.І.) довести зазначений
наказ до відома начальника Головного управління юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
начальників обласних, Київського та Севастопольського міських
управлінь юстиції.
3. Начальникам Головного управління юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальникам
обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь
юстиції організувати вивчення Інструкції працівниками державної
виконавчої служби та забезпечити виконання її положень.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра юстиції України - директора Департаменту державної
виконавчої служби Тертичного В.Г.

Міністр С.Р.Станік
Затверджено
Наказ Міністерства юстиції
України
06.03.2000 N 10/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 березня 2000 р.
за N 177/4398

( Інструкція про порядок складання статистичної звітності
щодо роботи державної виконавчої служби (форма 4) втратила
чинність на підставі Наказу Держкомстату N 157 ( z0271-01 ) від
20.03.2001 )