„ПУЕ:2006 Правила улаштування електроустановок, розділи 1.5, 2.4, 2.5 і 6”;

„ПУЕ:2008 Правила улаштування електроустановок, розділи 4.1 і 4.2”.

Доповнити перелік нормативних посилань такими НД:

ДСТУ ISO 9386-1:2005 Приводні підіймальні платформи для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Правила безпеки, розміри та функціонування. Частина 1. Вертикальні підіймальні платформи;

ДСТУ ISO 9386-2:2005 Приводні підіймальні платформи для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Правила безпеки, розміри та функціонування. Частина 2. Приводні сходові підйомники для пересування по нахиленій площині користувачів, що сидять, стоять та перебувають в інвалідних колясках;

ДСТУ EN 115:2003 Норми безпеки до конструкції і експлуатації ескалаторів і пасажирських конвеєрів (EN 115:1995, IDT)”.

ГОСТ 21786-76 Система „человек-машина”. Сигнализаторы звуковые неречевых сообщений. Общие эргономические требования (Система „людина-машина”. Сигналізатори звукові немовних повідомлень. Загальні ергономічні вимоги)”.

Додаток 9

Місце зміни

Надруковано

Повинно бути

Колонка 1, рядок 3

Середні загальноосвітні школи (1-12-й класи)

Середні загальноосвітні школи (1-11-й класи)

Додаток 10 „Терміни та визначення понять”

Назву терміну „Середні загальноосвітні школи (1-12-й класи)” замінити на: „Середні загальноосвітні школи (1-11-й класи)”. Після визначення цього терміну посилання: „(Закон України „Про загальну середню освіту” / № 651-ХІV від 13.05.1999)” замінити на: „[1]”.

Доповнити новими термінами та визначеннями понять:

„Інклюзивне навчання – це комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на основі застосування особистісно орієнтованих методів навчання з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей [2]

Класи з інклюзивним навчанням – класи в загальноосвітніх навчальних закладах (середніх загальноосвітніх школах), у яких створюються відповідні умови, де разом з дітьми без обмеження фізичних можливостей організоване інклюзивне навчання дітей з особливими освітніми потребами (дітей з вадами фізичного та психічного розвитку, у тому числі дітей-інвалідів) [3]”.

Доповнити будівельні норми новим додатком:

„Додаток 11

(обов’язковий)

Вимоги до проектування загальноосвітніх шкіл із організацією інклюзивного навчання

1 Загальні вказівки

11.1.1 Для організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами (дітей з вадами фізичного та психічного розвитку, в тому числі дітей-інвалідів) у загальноосвітніх школах (загальноосвітніх навчальних закладах) створюються умови для забезпечення безперешкодного доступу до будинків, приміщень, елементів земельних ділянок такого закладу дітей з вадами опорно-рухового апарата, зокрема тих, що пересуваються на інвалідних кріслах-колясках, і дітей з вадами слуху та зору.

11.1.2 За необхідності у загальноосвітніх навчальних закладах створюються класи з інклюзивним навчанням, де навчаються діти з особливими освітніми потребами, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку.

11.1.3 Наповнюваність класів з інклюзивним навчанням згідно з [3] має становити не більше ніж 20 учнів, із них з однорідними вадами:

а) 1-3 дитини з розумовою відсталістю або порушенням опорно-рухового апарата, зі зниженим зором чи слухом, затримкою психічного розвитку тощо;

б) не більше ніж 2 дитини сліпі або глухі, з тяжкими порушеннями мовлення, зі складними вадами розвитку (вадами слуху, зору, опорно-рухового апарата в поєднанні з розумовою відсталістю, затримкою психічного розвитку) або ті, що пересуваються на інвалідних кріслах-колясках.

11.1.4 Можливі варіанти комплектації класу з інклюзивним навчанням за загальної його наповнюваності до 20 учнів:

а) 17-19 дітей без обмеження фізичних можливостей і від 1-го до 3-х дітей-інвалідів з вадами фізичного та психічного розвитку категорії, зазначеної у 1.3, а) цього додатка;

б) 18-19 дітей без обмеження фізичних можливостей і 1-2 дитини-інваліди з вадами категорії, зазначеної у 1.3, б) цього додатка;

в) 18 дітей без обмеження фізичних можливостей і 2 дитини-інваліди, з яких один учень-інвалід має категорію інвалідності, зазначену у 1.3, б), а інший – у 1.3, а) цього додатка.

11.2 Об’ємно-планувальні рішення

11.2.1 Шляхи евакуації у будинку загальноосвітньої школи із організацією інклюзивного навчання слід передбачати згідно з вимогами ДБН В.2.2-17.

11.2.2 Основний та допоміжні входи до будинку, а також евакуаційні виходи з будинку назовні слід обладнувати пандусом з уклоном не більше ніж 1:12 або 8% (1:10 або 10% при перепаді рівнів підлоги до 0,2 м) згідно з 6.3.2 ДБН В.2.2-17, а за необхідності влаштовують також і сходи з уклоном 1:3.

Ширина вхідного тамбуру має бути не менше 2,2 м, вхідних дверей – не менше ніж 1,2 м.

11.2.3 Ширина дверних і відкритих прорізів у стіні, а також виходів із приміщень і з коридорів у сходову клітку повинна бути не менше ніж 0,9 м відповідно до вимог ДБН В.2.2-17. Ширину прорізів у стіні для вільного проїзду інвалідного крісла-коляски рекомендується приймати не менше ніж 1,2 м.

11.2.4 Уздовж обох боків сходів і пандусів слід улаштовувати поручні у двох рівнях на висоті 0,9 м і 0,7 м.

11.2.5 Будинок, де знаходяться класи з інклюзивним навчанням, слід обладнувати ліфтами, які влаштовують згідно з 6.1.9 ДБН В.2.2-9 та 6.3.1-6.3.2, 6.3.5 ДБН В.2.2-17 і розраховують на перевезення одночасно двох інвалідних крісел-колясок для переміщення дітей-інвалідів між поверхами.

Замість ліфтів допускається улаштування піднімальних платформ, що переміщуються вертикально, похило або вздовж сходового маршу, які мають відповідати вимогам ДСТУ ISO 9386-1, ДСТУ ISO 9386-2, ДСТУ ЕN 115.

11.2.6 З кожного навчального приміщення, де можуть перебувати класи з інклюзивним навчанням, рекомендується передбачати другий евакуаційний вихід (завширшки не менше ніж 0,9 м) у рекреацію або коридор, з яких забезпечуються виходи назовні чи у сходові клітки.

11.2.7 Площі класних кімнат та навчальних кабінетів з інклюзивним навчанням слід передбачати із розрахунку, не менше:

3,5 м2 на учня-інваліда, що користується кріслом-коляскою;

2,8-3,0 м2 на учня-інваліда, що не користується кріслом-коляскою і може сидіти поруч із дитиною без обмеження фізичних можливостей;

2,4 м2 на учня без обмеження фізичних можливостей.

Площа класних кімнат та навчальних кабінетів має бути не меншою ніж 50 м2. Місця для учнів-інвалідів слід передбачати ближче до дошки за передніми учнівськими столами в ряду навчальних класів, кабінетів та лабораторій.

11.2.8 Для навчальних лабораторій розрахункові питомі показники площі приміщень мають складати відповідно 4,0 м2; 3,5 м2 і 2,8 м2 на учня, а загальна площа навчальних лабораторій – не менше ніж 60 м2.

11.2.9 Площа ігрових для 1-4-х класів з інклюзивним навчанням має визначатися із розрахунку:

4 м2 на учня-інваліда, що користується кріслом-коляскою;

3,0 м2 на учня-інваліда, що не користується кріслом-коляскою і може сидіти поруч із здоровою дитиною;

2,4 м2 на учня без обмеження фізичних можливостей.

При цьому площа таких ігрових повинна становити не менше ніж 50 м2.

Для 1-х класів допускається влаштовувати об’єднане приміщення клас-ігрову, площа якого повинна бути не меншою ніж 60 м2.

11.2.10 У спальнях для денного відпочинку (у тому числі сну) дітей 1-х класів з інклюзивним навчанням слід передбачати спальні місця для дітей-інвалідів із розрахунку 4,5 м2 на місце (в окремих зонах або кімнатах для хлопчиків та дівчаток).

За необхідності денного відпочинку дітей з особливими потребами (з порушеним здоров’ям, дітей-інвалідів) більш старшого віку (для 2-4-х класів і старших) допускається передбачати окремі спальні на 2-4 місця (для хлопчиків та дівчаток) із розрахунку від 3 м2 до 4,5 м2 на місце.

11.2.11 У загальних туалетах для учнів (окремих для хлопчиків і дівчаток), які розміщуються на кожному поверсі закладу, слід передбачати універсальну кабіну загального користування для використання її дітьми-інвалідами, у тому числі тими, що пересуваються на кріслах-колясках, за допомогою милиць та інших засобів.

Розміри в плані універсальної кабіни для відвідувачів туалету на кріслі-колясці мають бути не меншими (в чистоті): ширина – 1,65 м, глибина – 1,8 м згідно з 12.6.12 ДБН В.2.2-9 і 6.6.5 ДБН В.2.2.-17 .

В універсальній кабіні слід передбачати унітаз, умивальник, простір для розміщення крісла-коляски, а також гачки для одягу, милиць та іншого приладдя. Крім того, там необхідно передбачити можливість встановлення поручнів, штанг, поворотних або відкритих сидінь, дзеркала на відповідній висоті або дзеркала з ухилом для вільного користування учнями з будь-якого рівня.

Для дітей-інвалідів з вадами зору, у тому числі з обмеженим зором, при вході до туалету необхідно встановлювати спеціальні звукові сигналізатори згідно з ГОСТ 21786.

11.2.12 Площа майстерні ручної праці 1-х – 4-х класів з інклюзивним навчанням визначається із розрахунку 3,6 м2 на учня без обмеження фізичних можливостей і від 4,5 м2 до 5 м2 на учня-інваліда і має становити не менше ніж 75 м2. При майстерні слід передбачати інвентарну площею не менше ніж 6 м2.

Для трудового навчання 5-9-х класів необхідно передбачати майстерні для обробки металу та деревини (із ділянками для ручної та механічної обробки і зоною для теоретичних занять та креслення на 10-12 місць для класу з інклюзивним навчанням), площа ділянок яких визначається з розрахунку не менше ніж 7 м2 на учня без обмеження фізичних можливостей і від 9 м2 до10 м2 на учня-інваліда, зони теоретичних занять відповідно 2 м2 та від 3 м2 до 3,5 м2 на учня, а загальна площа майстерні має становити не менше ніж 90 м2. При майстернях необхідно передбачати гардеробні площею не менше ніж 9 м2, інструментальну і кімнату майстра трудового навчання – не менше ніж 9 м2 кожна, комори для сировини та виробів – чотири, площу яких рекомендується приймати від 10 м2 до 36 м2 згідно з додатком 4 цих Норм..

Для 9-11-х класів у школі може передбачатися майстерня електротехнічних робіт, площа якої визначається на 10-12 місць для класу з інклюзивним навчанням (у тому числі для 7-9 учнів без обмеження фізичних можливостей і 1-3 учнів-інвалідів) із розрахунку відповідно 6 м2 і 8 м2 на учня і має становити не менше ніж 75 м2 із підсобною від 12 м2 до 18 м2 та гардеробною – не менше ніж 9 м2.

Майстерні з обслуговуючих видів праці для класу з інклюзивним навчанням розраховуються на 10-12 місць і влаштовуються:

майстерня з обробки тканин площею не менше ніж 70 м2 (із розрахунку 5 м2 на учнів без обмеження фізичних можливостей і 7,5 м2 на учнів-інвалідів), при майстерні слід передбачати комору площею не менше ніж 9 м2;

майстерня з кулінарії площею не менше ніж 60 м2 (із розрахунку 4,5 м2 на учнів без обмеження фізичних можливостей і 7 м2 на учнів-інвалідів), при майстерні слід передбачати комору площею не менше ніж 6 м2 і гардеробну – від 9 м2 до 12 м2.

При навчальних майстернях допускається передбачати туалет з універсальною кабіною згідно з вимогами 11.2.11 цього додатка.

11.2.13 У школі з організацією інклюзивного навчання передбачається загальний гардероб із виділеною зоною для дітей-інвалідів. Для учнів 1-4-х класів допускається встановлювати шафи з габаритами 0,4 м × 0,6 м (або вішалки) для верхнього одягу дітей-інвалідів у класному приміщенні.

11.2.14 У школі з організацією інклюзивного навчання слід передбачати фізкультурно-спортивний зал для загальнофізичної підготовки і спортивних ігор (з габаритами не менше ніж 24 м × 12 м), тренажерно-гімнастичний (не менше ніж18 м × 9 м) та універсальний зали для молодших школярів (з габаритами не менше ніж 12 м × 12 м).

При кожному фізкультурно-спортивному залі необхідно розміщувати снарядну площею не менше ніж 18 м2, при універсальному залі для молодших школярів – інвентарну площею не менше ніж 6 м2.

Тренажерно-гімнастичний фізкультурно-спортивний зал і універсальний зал для молодших школярів можуть використовуватися для реабілітаційних занять дітей з інвалідністю або як зал лікувальної фізкультури (ЛФК) для дітей усього закладу (за його відсутності у групі медичних приміщень).

Рекомендується влаштування критого басейну для навчання плаванню дітей із ванною габаритами не менше ніж 10 м × 6 м у залі не менше ніж 18 м × 9 м.

11.2.15 У роздягальнях при фізкультурно-спортивних залах, універсальних залах для молодших школярів і плавальних басейнах обладнання для дітей-інвалідів повинно мати габарити не менше ніж: шафи 0,4 м × 0,6 м, лави – 0,6 м × 0,8 м, кабіни туалетів – 1,8 м × 1,65 м, кабіни душових – 1,8 м × 1,8 м.

Необхідно передбачати як мінімум дві роздягальні для хлопчиків та дівчаток. Площа кожної роздягальні на 10 учнів для класу з інклюзивним навчанням (у тому числі на 7-8 дітей без обмеження фізичних можливостей і від 1-го до 3-х дітей-інвалідів, з них до 2-х дітей-інвалідів, що користуються кріслами-колясками, милицями або іншими спеціальними засобами пересування) має становити не менше ніж 15 м2 (включаючи зону для розвороту крісла-коляски 1,5 м × 1,5 м).

11.2.16 Для розміщення місць для дітей з інвалідністю в актовому залі загальноосвітньої школи площу на одне місце слід приймати із розрахунку не менше ніж 1,0 м2 для дітей, що користуються кріслами-колясками, – не менше ніж 1,8 м2.

Місця в актових залах для дітей-інвалідів, у тому числі тих, що користуються кріслами колясками, пересуваються на милицях або за допомогою інших засобів, слід розміщувати у першому ряду, який виходить на самостійний шлях евакуації, що не перетинається зі шляхами евакуації іншої частини школярів згідно з 6.4.2 ДБН В.2.2-17, із забезпеченням відповідного простору для розвороту крісла коляски (не менше ніж 1,5 м × 1,5 м).

Для підйому інвалідів в актовому залі на естраду необхідно передбачати пандус з уклоном не більше ніж 8 % (1:12).