Об организации выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 13.03.2002 N 280 'Об утверждении плана первоочередных мероприятий по улучшению водоснабжения населенных пунктов Луганской области на 2002- 2005 года'


<PRE><br> ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ<br> ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ<br> Н А К А З<br> <br> N 56 від 25.03.2002<br> м.Київ<br> <br> Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів<br> України від 13.03.2002 N 280 "Про затвердження плану<br> першочергових заходів щодо поліпшення водопостачання<br> населених пунктів Луганської області на 2002-2005 роки"<br> <br> На виконання постанови Кабінету Міністрів України від<br>13.03.2002 N 280 ( <A HREF="95743">280-2002-п</A> ) "Про затвердження плану<br>першочергових заходів щодо поліпшення водопостачання населених<br>пунктів Луганської області на 2002-2005 роки" Н А К А З У Ю:<br> 1. Структурним підрозділам Комітету взяти зазначену постанову<br>Кабінету Міністрів України до відома.<br> 2. Управлінню реформування та розвитку<br>водопровідно-каналізаційного господарства (О.Мільнер), Управлінню<br>реформування ціноутворення, методології експертизи та контролю<br>вартості будівництва (П.Губень) відповідно до компетенції<br>починаючи з 2002 року здійснювати розгляд пропозицій Луганської<br>облдержадміністрації та надання висновків Міністерству економіки<br>та з питань європейської інтеграції, Міністерству фінансів щодо<br>переліку першочергових заходів, фінансування яких має<br>здійснюватися за рахунок державного бюджету, у тому числі за<br>рахунок державних централізованих капітальних вкладень.<br> 3. Управлінню реформування та розвитку<br>водопровідно-каналізаційного господарства (О.Мільнер) надати<br>Луганській облдержадміністрації організаційно-технічну та<br>методичну допомогу щодо підготовки та подання до 1 грудня 2002<br>року Кабінетові Міністрів України проекту Програми реформування та<br>розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Луганської<br>області.<br> 4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника<br>Голови Комітету Г.Семчука.<br> <br> Т.в.о. Голови Комітету А.Беркута<br> <br> "Інформаційний бюлетень Держбуду", N 3, березень, 2002 р.<br> <br></PRE>