Об организации выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 11.04.2002 N 483 'О порядке утверждения инвестиционных программ и проектов строительства и проведение их комплексной государственной экспертизы'


<PRE><br> ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА<br> ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ<br> Н А К А З<br> <br> N 75 від 22.04.2002<br> м.Київ<br> <br> Про організацію виконання постанови Кабінету<br> Міністрів України від 11.04.2002 N 483 "Про порядок<br> затвердження інвестиційних програм і проектів<br> будівництва та проведення їх комплексної державної<br> експертизи"<br> <br> Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від<br>11.04.2002 N 483 ( <A HREF="99577">483-2002-п</A> ) "Про порядок затвердження<br>інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх<br>комплексної державної експертизи" Н А К А З У Ю:<br> 1. Управлінню реформування ціноутворення, методології<br>експертизи та контролю вартості будівництва (П.Губень) в місячний<br>термін підготувати:<br> - разом із структурними підрозділами центральних органів<br>виконавчої влади, відповідальних за проведення відповідних частин<br>комплексної державної експертизи, показники визначення вартості<br>проведення комплексної державної експертизи проектів будівництва<br>та подати їх на затвердження у встановленому порядку;<br> - особливості організації роботи по проведенню комплексної<br>державної експертизи, що витікають з вимог постанови Кабінету<br>Міністрів України від 11.04.2002 N 483 ( <A HREF="99577">483-2002-п</A> ) "Про порядок<br>затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та<br>проведення їх комплексної державної експертизи";<br> - за погодженням з іншими центральними органами виконавчої<br>влади уточнення до Переліку галузевих та міжгалузевих служб<br>Укрінвестекспертизи, визначеного наказом Держбуду України від<br>04.03.99 N 51 ( <A HREF="54205">z0247-99</A> ), зареєстрованим в Міністерстві юстиції<br>України 20.04.99 за N 247/3540.<br> 2. Управлінню реформування ціноутворення, методології<br>експертизи та контролю вартості будівництва (П.Губень), Управлінню<br>містобудівної політики (А.Економов), Управлінню<br>архітектурно-будівельних систем та інженерного обладнання будинків<br>та споруд (Л.Муляр), Управлінню інженерного захисту територій та<br>промислової забудови (А.Крищук), Управлінню охорони та реставрації<br>пам'яток містобудування та архітектури (М.Кучерук) в двомісячний<br>термін проаналізувати і внести пропозиції щодо необхідності змін<br>нормативно-правових актів у сфері будівництва.<br> 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого<br>заступника Голови Комітету А.Беркуту.<br> <br> Голова Комітету В.Череп<br> <br> "Інформаційний бюлетень Держбуду",<br> N 4, квітень, 2002 р.<br> <br></PRE>