Об организации выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 29.03.2002 N 415 'Об утверждении Порядка использование средства резервного фонда бюджета'


<PRE><br> ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА<br> ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ<br> Н А К А З<br> <br> N 77 від 26.04.2002<br> м.Київ<br> <br> Про організацію виконання постанови Кабінету<br> Міністрів України від 29.03.2002 N 415 "Про<br> затвердження Порядку використання коштів резервного<br> фонду бюджету"<br> <br> Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від<br>29.03.2002 N 415 ( <A HREF="97106">415-2002-п</A> ) "Про затвердження Порядку<br>використання коштів резервного фонду бюджету" та на виконання<br>положень інших законодавчих та нормативно-правових актів з цього<br>питання, а також з урахуванням положень державних будівельних норм<br>Н А К А З У Ю:<br> 1. Управлінню реформування ціноутворення, методології<br>експертизи та контролю вартості будівництва (П.Губень) на<br>виконання окремих доручень Кабінету Міністрів України в тижневий<br>термін здійснювати підготовку експертних висновків Держбуду для<br>подання Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції<br>щодо вартісних показників на виконання першочергових, невідкладних<br>робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій або інших непередбачених<br>заходів, які відповідно до законів України можуть виконуватись за<br>рахунок коштів резервного фонду Державного бюджету.<br> 2. Іншим структурним підрозділам Держбуду та Центральній<br>службі Укрінвестекспертизи, при необхідності, надавати висновки<br>щодо прийнятих організаційно-технічних рішень по наданих<br>обгрунтовуючих матеріалах.<br> 3. Виконання аварійно-відновлювальних робіт, що не пов'язані<br>з першочерговими, невідкладними заходами, здійснюється на підставі<br>проектно-кошторисної документації, затвердженої в установленому<br>порядку.<br> 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого<br>заступника Голови Комітету А.Беркуту.<br> <br> Голова Комітету В.Череп<br> <br> "Інформаційний бюлетень Держбуду",<br> N 4, квітень, 2002 р.<br> <br></PRE>