Про організацію виконання доручення Прем"єр-міністра України від 4 квітня 2003 року N 21140


<br> ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ<br> Н А К А З<br> 21.04.2003 N 44<br> <br> Про організацію виконання доручення Прем'єр-міністра<br> України від 4 квітня 2003 року N 21140<br> (до листа Держбуду України від 01.04.2003 р.<br> N 12-12/8-15)<br> <br> З метою організації належного виконання доручення<br>Прем'єр-міністра України від 4 квітня 2003 року N 21140 щодо<br>розвитку іпотечного кредитування у житловому будівництві<br>Н А К А З У Ю:<br> 1. Затвердити склад міжвідомчої робочої групи з впровадження<br>іпотечного кредитування у житловому будівництві (додається).<br> 2. Управлінню економіки та стратегії розвитку будівельного<br>комплексу (Т.Шарапова), Управлінню архітектурно-конструктивних та<br>інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення<br>(О.Авдієнко), Управлінню містобудівної політики (А.Економов),<br>Управлінню цінової політики, експертизи та контролю вартості у<br>будівництві (П.Губень) підготувати для розгляду на засіданні<br>колегії Держбуду України проект плану підготовки законодавчих та<br>нормативних актів, що потребують розроблення з метою законодавчого<br>забезпечення впровадження іпотечного кредитування у житловому<br>будівництві.<br> 3. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на себе.<br> <br> Голова Комітету В.Череп<br> <br> ЗАТВЕРДЖЕНО<br> Наказ Держбуду<br> 21.04.2003 N 44<br> <br> СКЛАД<br> міжвідомчої робочої групи з впровадження<br> іпотечного кредитування у житловому<br> будівництві<br> <br> <br> 1. Беркута Анатолій - Перший заступник Голови Держбуду<br> Всеволодович України, керівник групи<br> Від центральних органів виконавчої влади<br> <br> 2. Скочдополь Тетяна - заступник начальника відділу фінансів<br> Володимирівна будівельного комплексу та капітальних<br> вкладень Управління фінансів цільових<br> програм державного бюджету<br> Міністерства фінансів України (за<br> згодою)<br> <br> 3. Дячук Андріан - провідний економіст-фінансист<br> Іванович Управління фінансового ринку<br> Департаменту інструментів економічного<br> розвитку Міністерства економіки та з<br> питань європейської інтеграції України<br> (за згодою)<br> <br> 4. Табала Олена - заступник начальника Управління -<br> Миколаївна начальник відділу розвитку<br> законодавства та взаємодії з<br> державними органами Державної комісії<br> з цінних паперів та фондового ринку<br> (за згодою)<br> <br> 5. Соколова Ірина - начальник відділу Управління<br> Володимирівна регулювання та розвитку цінних паперів<br> Державної комісії з цінних паперів та<br> фондового ринку (за згодою)<br> <br> 6. Хохлова Наталія - заступник начальника Управління -<br> Віталіївна начальник відділу Управління<br> корпоративних фінансів Державної<br> комісії з цінних паперів та фондового<br> ринку (за згодою)<br> <br> 7. Хмельов Геннадій - заступник начальника Департаменту<br> Васильович оподаткування фізичних осіб Державної<br> податкової адміністрації (за згодою)<br> <br> 8. Сарнавський Василь - заступник начальника відділу -<br> Андрійович начальник служби капітального<br> будівництва та матеріальних резервів<br> Міністерства України з надзвичайних<br> ситуацій (за згодою)<br> <br>9. Гайдар Микола - начальник Департаменту розвитку<br> Васильович соціальної інфраструктури сільської<br> місцевості Міністерства аграрної<br> політики (за згодою)<br> <br>10. Власенко Катерина - начальник відділу Департаменту<br> Михайлівна фінансово-кредитної та податкової<br> політики Міністерства аграрної<br> політики (за згодою)<br> <br>11. Прав Юрій - заступник начальника Управління<br> Григорович капітального будівництва і придбання<br> житла Міністерства оборони України (за<br> згодою)<br> <br>12. Омельчук Валерій - Голова правління Державного фонду<br> Олексійович сприяння молодіжному житловому<br> будівництву (за згодою)<br> Від Національного банку України<br> <br>13. Герасименко Андрій - Радник Голови Національного банку<br> Леонідович України (за згодою)<br> Від будівельних організацій<br> <br>14. Можар Василь - віце-президент АТ холдингової компанії<br> Михайлович "Київміськбуд" (за згодою)<br> <br>15. Паливода Костянтин - Голова правління АКБ "Аркада" (за<br> Віталійович згодою)<br> Від провідних науково-дослідних інститутів<br> <br>16. Заблоцький Євген - заступник директора науково-дослідного<br> Йосипович інституту будівельного виробництва<br> <br>17. Тимошенко Тетяна - заступник директора ВАТ "Український<br> Володимирівна зональний науково-дослідний і<br> проектний інститут по цивільному<br> будівництву" (ВАТ "КиївЗНДІЕП")<br> <br>18. Онищук Георгій - директор інституту<br> Ілліч "НДІПроектреконструкція"<br> Від Київської міської державної адміністрації<br> <br> <br>19. Прокопенко - заступник начальника Головного<br> Олександр фінансового управління Київської<br> Владленович міської державної адміністрації -<br> начальник Управління фінансових ринків<br> та запозичень (за згодою)<br> Від Держбуду України<br> <br>20. Шарапова Тамара - начальник Управління економіки та<br> Олексіївна стратегії розвитку будівельного<br> комплексу Держбуду України, заступник<br> керівника групи<br> <br>21. Економов Анатолій - начальник Управління містобудівної<br> Олександрович політики<br> <br>22. Губень Петро - начальник Управління цінової політики,<br> Іванович експертизи та контролю вартості у<br> будівництві<br> <br>23. Авдієнко Олександр - начальник Управління<br> Петрович архітектурно-конструктивних та<br> інженерних систем будинків і споруд<br> житлово-цивільного призначення<br> <br>24. Єгорова Галина - начальник відділу розвитку житлового<br> Василівна будівництва Управління економіки та<br> стратегії розвитку будівельного<br> комплексу - секретар робочої групи<br> <br>