Про організацію виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 березня 2003 р. N 191-р "Про деякі заходи щодо запобігання порушенню строків виконання актів та доручень, Президента України, рішень Кабінету Міністрів України, доручень Прем"є


<br> ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ<br> Н А К А З<br> 15.04.2003 N 43<br> <br> Про організацію виконання розпорядження Кабінету<br> Міністрів України від 31 березня 2003 р. N 191-р<br> "Про деякі заходи щодо запобігання порушенню<br> строків виконання актів та доручень, Президента<br> України, рішень Кабінету Міністрів України,<br> доручень Прем'єр-міністра України"<br> <br> Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 березня 2003<br>р. N 191-р ( <A HREF="127843">191-2003-р</A> ) "Про деякі заходи щодо запобігання<br>порушенню строків виконання актів та доручень Президента України,<br>рішень Кабінету Міністрів України, доручень Прем'єр-міністра<br>України":<br> - звернуто увагу державних секретарів міністерств, керівників<br>інших центральних органів виконавчої влади на неналежний рівень<br>організації роботи апарату з питань забезпечення своєчасного<br>опрацювання документів;<br> - членів Кабінету Міністрів України, керівників інших<br>центральних органів виконавчої влади зобов'язано установити і<br>усунути причини невиконання актів та доручень Президента України,<br>рішень Кабінету Міністрів України, доручень Прем'єр-міністра<br>України, розглянути відповідність займаним посадам керівних<br>працівників, які неналежним чином організовують опрацювання<br>зазначених документів.<br> З метою забезпечення безумовного та повного виконання завдань<br>і доручень Президента України та Уряду, виконання рішень засідань<br>Кабінету Міністрів України від 22.02.03 (Протокол N 5) з розгляду<br>питання "Про недоліки в організації виконання завдань, визначених<br>актами законодавства, дорученнями Президента України та<br>Прем'єр-міністра України" та від 01.03.03 N 6 "Про факти<br>порушення дисципліни в окремих центральних органах виконавчої<br>влади", розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.02.2003<br>N 70-р ( <A HREF="124938">70-2003-р</A> ) "Про стан виконавської дисципліни та заходи<br>щодо посилення контролю і підвищення відповідальності керівників<br>центральних та місцевих органів виконавчої влади за своєчасне і<br>безумовне виконання законів України, актів та доручень Президента<br>України і Кабінету Міністрів України" та виконання розпорядження<br>Кабінету Міністрів України від 31 березня 2003 р. N 191-р<br>( <A HREF="127843">191-2003-р</A> ) "Про деякі заходи щодо запобігання порушенню<br>строків виконання актів та доручень Президента України, рішень<br>Кабінету Міністрів України, доручень Прем'єр-міністра України"<br>Н А К А З У Ю:<br> 1. Заступникам Голови Комітету, керівникам структурних<br>підрозділів Комітету, керівникам державних будівельних корпорацій,<br>установ та організацій, що належать до сфери управління Держбуду<br>взяти до керівництва та неухильного виконання:<br> - розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 березня<br>2003 р. N 191-р ( <A HREF="127843">191-2003-р</A> ) "Про деякі заходи щодо запобігання<br>порушенню строків виконання актів та доручень Президента України,<br>рішень Кабінету Міністрів України, доручень Прем'єр-міністра<br>України";<br> - рішення засідання Кабінету Міністрів України від 22.02.03<br>(Протокол N 5) з розгляду питання "Про недоліки в організації<br>виконання завдань, визначених актами законодавства, дорученнями<br>Президента України та Прем'єр-міністра України";<br> - рішення засідання Кабінету Міністрів України від 01.03.03<br>N 6 "Про факти порушення дисципліни в окремих центральних органах<br>виконавчої влади";<br> - розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.02.03<br>N 70-р ( <A HREF="124938">70-2003-р</A> ) "Про стан виконавської дисципліни та заходи<br>щодо посилення контролю і підвищення відповідальності керівників<br>центральних та місцевих органів виконавчої влади за своєчасне і<br>безумовне виконання законів України, актів та доручень Президента<br>України і Кабінету Міністрів України";<br> 2. Керівникам структурних підрозділів Комітету, керівникам<br>державних будівельних корпорацій, установ та організацій, що<br>належать до сфери управління Держбуду, взяти до відома, що:<br> - рішенням колегії Держбуду від 19 березня 2003 р. N 16 "Про<br>стан виконавської дисципліни та заходи щодо посилення контролю і<br>підвищення відповідальності керівників структурних підрозділів<br>Держбуду, підприємств, що належать до сфери управління Комітету, а<br>також державних будівельних корпорацій, діяльність яких<br>координується Держбудом, за своєчасне і безумовне виконання<br>законів України, актів та доручень Президента України і Кабінету<br>Міністрів України" визначено комплекс заходів, спрямованих на<br>забезпечення своєчасного виконання завдань і доручень Президента<br>України та Уряду;<br> - зміцнено керівництво ряду структурних підрозділів Держбуду,<br>підготовлені зміни до штатного розпису, якими передбачено введення<br>посади Першого заступника у зв'язках з Верховною Радою України та<br>створення відповідного підрозділу у складі управління<br>організаційно-аналітичного забезпечення апарату.<br> 3. Заступникам Голови Комітету, керівникам структурних<br>підрозділів Комітету, керівникам державних будівельних корпорацій,<br>установ та організацій, що належать до сфери управління Держбуду,<br>забезпечити виконання у повному обсязі рішення колегії Держбуду<br>від 19 березня 2003 р. N 16 "Про стан виконавської дисципліни та<br>заходи щодо посилення контролю і підвищення відповідальності<br>керівників структурних підрозділів Держбуду. підприємств, що<br>належать до сфери управління Комітету, а також державних<br>будівельних корпорацій, діяльність яких координується Держбудом.<br>за своєчасне і безумовне виконання законів України, актів та<br>доручень Президента України і Кабінету Міністрів України".<br> 4. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення апарату<br>(А.Григор):<br> - здійснювати систематичний аналіз та забезпечити щотижневе<br>інформування керівництва Комітету за належністю питань щодо стану<br>виконання актів та доручень Президента України, рішень Кабінету<br>Міністрів України, доручень Прем'єр-міністра України, відповідно<br>до яких Держбуд визначено відповідальним виконавцем, стан розгляду<br>запитів та звернень народних депутатів, листів Верховної Ради<br>України та її органів;<br> - забезпечити включення до планів засідання колегії Держбуду<br>розгляд двічі на рік питання щодо стану виконання актів та<br>доручень Президента України, рішень Кабінету Міністрів України,<br>доручень Прем'єр-міністра України;<br> - підготувати пропозиції щодо поліпшення інформаційного<br>забезпечення структурних підрозділів, включаючи обладнання робочих<br>місць з доступом до мережі Інтернет, використання електронної<br>пошти тощо.<br> 5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.<br> <br> Голова Комітету В.Череп<br> <br>