О присоединении Донбасского ДНДПТІБВ в институт НДІБК


<br> ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ<br> Н А К А З<br> 29.05.2003 N 63<br> <br> Про приєднання Донбаського ДНДПТІБВ<br> до інституту НДІБК<br> <br> З метою проведення єдиної технічної політики стосовно<br>будівництва, реконструкції, експлуатації та інженерного захисту<br>промислових та цивільних об'єктів у складних інженерно-геологічних<br>умовах, підвищення ефективності управління та використання<br>державного майна, на підставі рішення балансової комісії Держбуду<br>України від 26 березня 2003 року, враховуючи ідентичність профілю<br>роботи та з метою подальшого вдосконалення організаційної<br>структури Н А К А З У Ю:<br> 1. Приєднати з 1 липня 2003 року Донбаський державний<br>науково-дослідний та проектно-технологічний інститут будівельного<br>виробництва (Донбаський ДНДПТІБВ, м. Луганськ) до Державного<br>науково-дослідного інституту будівельних конструкцій (НДІБК,<br>м. Київ) на правах філії.<br> 2. Встановити, що всі майнові права та обов'язки Донбаського<br>ДНДПТІБВ переходять до інституту НДІБК, який є його<br>правонаступником.<br> 3. Утворити комісію у складі:<br> <br> Щавінська Т.М. - начальник Фінансово-економічного управління -<br> голова комісії;<br> <br> Барзилович Д.В. - начальник Управління науково-технічної<br> політики у будівництві - член комісії;<br> <br> Лазука О.А. - головний спеціаліст юридичного сектору - член<br> комісії;<br> <br> Куркін М.П. - директор Донбаського ДНДПТІБВ - член комісії;<br> <br> Ковач В.І. - головний бухгалтер НДІБК - член комісії;<br> <br> Німчук А.В. - головний бухгалтер Донбаського ДНДПТІБВ - член<br> комісії.<br> Комісії здійснити приймання-передачу майна і майнових<br>зобов'язань Донбаського ДНДПТІБВ з усіма активами та пасивами<br>балансу станом на 1 липня 2003 року в установленому порядку в<br>термін до 15 липня 2003 року. Акт приймання-передачі подати на<br>затвердження першому заступнику Голови Держбуду А.Беркуті до<br>25 липня 2003 року.<br> 3. Директору Донбаського ДНДПТІБВ М.Куркіну провести<br>скасування державної реєстрації Донбаського ДНДПТІБВ відповідно до<br>чинного законодавства.<br> 4. Директору інституту НДІБК П.Кривошеєву:<br> - подати пропозиції Держбуду України про внесення відповідних<br>змін до статуту інституту, які випливають з цього наказу;<br> - внести в установленому порядку необхідні зміни в<br>реєстраційні документи;<br> - розмістити в офіційній пресі публікацію про приєднання<br>Донбаського ДНДПТІБВ до інституту НДІБК.<br> 5. Начальнику Фінансово-економічного управління Т.Щавінській,<br>начальнику відділу кадрів Н.Осяєвій після завершення<br>організаційно-технічних заходів, пов'язаних з приєднанням<br>Донбаського ДНДПТІБВ:<br> - підготувати наказ про звільнення М.Куркіна від обов'язків<br>директора Донбаського ДНДПТІБВ та розірвання з ним контракту;<br> - розглянути пропозиції про внесення необхідних змін до<br>статуту інституту НДІБК та підготувати їх для подальшого<br>затвердження в установленому порядку.<br> 6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого<br>заступника Голови Комітету А.Беркуту.<br> <br> Голова Комітету В.Череп<br> <br>