ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 267 від 15.07.2002
м. Київ


Про затвердження форм державного статистичного
спостереження по структурній статистиці


Відповідно до статті 14 Закону України "Про державну
статистику" ( 2614-12 ) та з метою удосконалення статистичних
спостережень за діяльністю підприємств і розрахунку
макроекономічних показників з урахуванням міжнародних рекомендацій
Н А К А З У Ю:

1. Затвердити форми державного статистичного спостереження,
що додаються, та ввести в дію починаючи зі звіту:

за 2002 рік:
- N 1-підприємництво (річна) "Звіт про основні показники
діяльності підприємства за 2002 рік";
- N 1-підприємництво (коротка) - річна "Звіт про основні
показники діяльності підприємства за 2002 рік";

за I квартал 2003 року:
- N 1 - підприємництво (квартальна) "Звіт про основні
показники діяльності підприємства";

за I півріччя 2003 року:
- N 1-підприємництво (малі) - піврічна "Звіт про основні
показники діяльності малих підприємств".


2. Установити, що державне статистичне спостереження із
структурної статистики складають суб'єкти підприємництва незалежно
від їх форми власності за формами:
- N 1-підприємництво (річна) та N 1-підприємництво (коротка)
- річна - підприємства (включаючи малі) всіх видів економічної
діяльності (крім банків),
- N 1-підприємництво (квартальна) - підприємства (без малих)
всіх видів економічної діяльності (крім банків),
- N 1-підприємництво (малі) - піврічна - малі підприємства
всіх видів економічної діяльності (крім сільськогосподарської та
банківської) на вибірковій основі.

3. Управлінню структурної статистики Головного управління
статистики підприємств (Книшенко І.Ф.):
3.1. Здійснювати методологічне керівництво збором та
розробкою за затвердженими формами державного статистичного
спостереження.
3.2. Визначити необхідний тираж, підготувати і передати
управлінню справами у визначений термін оригінали бланків,
затверджених форм державного статистичного спостереження, для їх
тиражування.
3.3. Підготувати зміни і доповнення до постановок задач щодо
доопрацювання програмного забезпечення до комплексів електронної
обробки інформації за формами: N 1-підприємництво (річна), N
1-підприємництво (коротка) - річна, N 1-підприємництво
(квартальна) та N 1-підприємництво (малі) - піврічна.
3.4. Спільно з ГМУС у м. Києві (Сидоренко М. М.) підготувати:
- пропозиції про внесення змін до Плану розробки та
експлуатації комплексів електронної обробки статистичної
інформації на 2002 рік в частині доопрацювання КЕОІ за формами N
1-підприємництво (річна) та N 1-підприємництво (коротка) - річна,
- пропозиції до проекту Плану розробки та експлуатації
комплексів електронної обробки статистичної інформації на 2003 рік
за формами N 1-підприємництво (річна), N 1-підприємництво
(коротка) - річна, N 1-підприємництво (квартальна) та N
1-підприємництво (малі) - піврічна.

4. Фінансово-економічному управлінню (Сорокіна Т.В.)
забезпечити фінансування виготовлення бланків форм державного
статистичного спостереження.

5. Управлінню справами (Царський В.І.) забезпечити контроль
за своєчасним тиражуванням та доставкою бланків форм державного
статистичного спостереження на адресу Головного управління
статистики в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та
Севастопольського міських управлінь статистики.

6. Начальникам Головного управління статистики в Автономній
Республіці Крим, обласних, Київського і Севастопольського міських
управлінь статистики забезпечити в установленому порядку збір,
розробку і подання Держкомстату України спостережень у встановлені
терміни.

7. ГМУС у м. Києві (Сидоренку М.М.):
7.1. Забезпечити доробку програмного забезпечення по обробці
державного статистичного спостереження за формами N
1-підприємництво (річна), N 1- підприємництво (коротка) - річна, N
1-підприємництво (квартальна) відповідно до змін та доповнень до
постановки задачі.
7.2. Здійснити зведення статистичної інформації за формами N
1-підприємництво (річна), N 1-підприємництво (коротка) - річна та
N 1-підприємництво (квартальна).

8. НДІ статистики Держкомстату України (Карпов В.І.) в межах
договірної тематики доопрацювати програмне забезпечення по
проведенню вибіркового спостереження за формою N 1-підприємництво
(малі) - піврічна.

9. Скасувати наказ Держкомстату України від 27.07.2001 N 339
( v0339202-01 ) "Про затвердження форм державної статистичної
звітності по структурній статистиці" в частині затвердження форм
N 1-підприємництво (річна), N 1-підприємництво (коротка) - річна,
N 1-підприємництво (квартальна), N 1-підприємництво (малі) -
піврічна.

10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Комітету О.Г.Осауленко

Державне статистичне спостереження

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується ст.
21 Закону України "Про державну статистику" ( 2614-12 )

Порушення термінів або ненадання інформації, а також
викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена
ст. 186-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення
( 80731-10 ) від 13.07.2000 р. N 1929-III ( 1929-14 )

Звіт
про основні показники діяльності підприємства
за 2002 рік

Форма N 1-підприємництво

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держкомстату
України
від 15.07.2002 N 267

Річна
Поштова

-------------------------------------------------------------
| Подають: |Термін подання |
|------------------------------------------+----------------|
|суб'єкти підприємницької діяльності - | не пізніше |
|підприємства, незалежно під виду | 20 лютого |
|економічної діяльності (за виключенням | |
|банківських установ) та форми власності: | |
|до територіальних органів державної | |
|статистики за місцезнаходженням | |
-------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------
|Найменування організації - складача інформації |
|-------------------------------------------------------------------|
|Поштова адреса |
|-------------------------------------------------------------------|
| | Коди організації-складача |
|Код |-------------------------------------------------------------|
|форми| за |терито-|виду |форми|органі- |міністерства,| |КС |
|доку-|ЄДРПОУ|рії |еконо-|влас-|заційно-|іншого цент- | | |
|мента| |(КОАТУУ|мічної|ності|правової|рального | | |
| за | | |діяль-|(КФВ)|форми |органу, якому| | |
| ДКУД| | |ності | |господа-|підпорядкова-| | |
| | | |(КВЕД)| |рювання |на | | |
| | | | | |(КОПФГ) |організація -| | |
| | | | | | |складач | | |
| | | | | | |інформації | | |
| | | | | | | (СПОДУ)* | | |
|-----+------+-------+------+-----+--------+-------------+------+---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----+------+-------+------+-----+--------+-------------+------+---|
---------------------------------------------------------------------
____________
* Тільки для підприємств державної форми власності.

------------------------------------------------------------------
|Господарська діяльність здійснювалася протягом |
||___| місяців звітного періоду (вкажіть їх кількість) (100) |
------------------------------------------------------------------

Розділ 1. Демографія підприємства

При заповненні даного розділу необхідно підмітити
запропоновані (або сказати інші) типи демографічних подій, які
відповідають ситуації на підприємстві, закресливши при цьому
відповідну затемнену клітинку та вказавши дату події, що
відбулась.
Зміни в організаційній структурі, що відбулись на
підприємстві протягом звітного року:

----------------------------------------------------------------------------
|Створення підприємства відбувалося | Код | Дата події: |
| шляхом: |зміни |----------------------|
| | |число |місяць| рік |
|------------------------------------------+--------+------+------+--------|
|утворення нового підприємства |111 | ||_|_| ||_|_| |20 |_|_||
|------------------------------------------+----+---+------+------+--------|
|злиття підприємств в одне |112 | ||_|_| ||_|_| |20 |_|_||
|------------------------------------------+----+---+------+------+--------|
|поділу підприємства на декілька |113 | ||_|_| ||_|_| |20 |_|_||
|------------------------------------------+----+---+------+------+--------|
|поновлення діяльності раніше |114 | ||_|_| ||_|_| |20 |_|_||
|існуючого підприємства | | | | | |
|------------------------------------------+----+---+------+------+--------|
|інший (вкажіть який): |115 | ||_|_| ||_|_| |20 |_|_||
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
| Структурні зміни на підприємстві: | Код | Дата події: |
| |зміни |----------------------|
| | |число |місяць| рік |
|------------------------------------------+--------+------+------+--------|
|злиття підприємств в одне із збереженням |121 | ||_|_| ||_|_| |20 |_|_||
|звітуючого | | | | | |
|------------------------------------------+----+---+------+------+--------|
|злиття-поглинання своїх дочірніх компаній |122 | ||_|_| ||_|_| |20 |_|_||
|------------------------------------------+----+---+------+------+--------|
|поділу підприємства на декілька |123 | ||_|_| ||_|_| |20 |_|_||
|------------------------------------------+----+---+------+------+--------|
|часткове зменшення активів шляхом їх |124 | ||_|_| ||_|_| |20 |_|_||
|передачі, продажу | | | | | |
|------------------------------------------+----+---+------+------+--------|
|часткове збільшення активів шляхом їх |125 | ||_|_| ||_|_| |20 |_|_||
|отримання, купівлі | | | | | |
|------------------------------------------+----+---+------+------+--------|
|взято в оренду основні фонди іншого |126 | ||_|_| ||_|_| |20 |_|_||
|підприємства | | | | | |
|------------------------------------------+----+---+------+------+--------|
|передано в оренду основні фонди свого |127 | ||_|_| ||_|_| |20 |_|_||
|підприємства | | | | | |
|------------------------------------------+----+---+------+------+--------|
|інший (вкажіть який): |128 | ||_|_| ||_|_| |20 |_|_||
----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
| Припинення діяльності підприємства в | Код | Дата події: |
| результаті: | зміни |----------------------|
| | |число |місяць| рік |
|------------------------------------------+--------+------+------+--------|
|злиття підприємств в одне | 131| ||_|_| ||_|_| |20 |_|_||
|------------------------------------------+----+---+------+------+--------|
|злиття-поглинання своїх дочірніх компаній | 132| ||_|_| ||_|_| |20 |_|_||
|------------------------------------------+----+---+------+------+--------|
|поділу підприємства на декілька | 133| ||_|_| ||_|_| |20 |_|_||
|------------------------------------------+----+---+------+------+--------|
|тимчасового призупинення виробництва | 134| ||_|_| ||_|_| |20 |_|_||
|------------------------------------------+----+---+------+------+--------|
|повної ліквідації підприємства | 135| ||_|_| ||_|_| |20 |_|_||
|------------------------------------------+----+---+------+------+--------|
|підприємство в процесі ліквідації | 136| ||_|_| ||_|_| |20 |_|_||
|------------------------------------------+----+---+------+------+--------|
|інший (вкажіть який): | 137| ||_|_| ||_|_| |20 |_|_||
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
| | Код зміни |
|-----------------------------------------------------+--------------------|
|На підприємстві не було жодного випадку із вказаних | | |
|вище (закресліть клітинку) | 199 | |
----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ організації-складача | |
------------------------------------------------------------------

Розділи 2 - 7 заповнюються з урахуванням місцевих одиниць,
наданих у розділі 8

Розділ 2. Розподіл обсягу виробленої, реалізованої продукції
(робіт, послуг), середньої чисельності працівників та витрат
на виробництво продукції (робіт, послуг) за видами економічної
діяльності згідно КВЕД ( v0441217-96 )


2.1.
--------------------------------------------------------------------------------
| | Код виду | Обсяг | Обсяг |
| |економічної | виробленої | реалізованої |
| | діяльності | продукції, | продукції, |
| | за КВЕД |робіт, послуг|робіт, послуг |
| | | у діючих | у діючих |
| | | цінах (без | цінах (без |
| | |ПДВ, акцизу) | ПДВ, акцизу) |
|------------------------------------+------------+-------------+--------------|
| А | Б | 1 | 2 |
|------------------------------------+------------+-------------+--------------|
|Сумарні значення показників за | 200 | | |
|видами економічної діяльності | | | |
|------------------------------------+------------+-------------+--------------|
|у тому числі за видами економічної | | | |
|діяльності*: | | | |
|------------------------------------+------------+-------------+--------------|
|------------------------------------+------------+-------------+--------------|
|------------------------------------+------------+-------------+--------------|
|------------------------------------+------------+-------------+--------------|
--------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Довідково: | |
|Продукція власного виробництва для внутрішніх потреб| |
|підприємства, тис. грн. з одним десятковим знаком | |
|(із обсягу виробленої продукції (робіт, послуг), | |
|розділ 2.1, графа 1) (250) | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Доход (виручка) від реалізації продукції (робіт, | |
|послуг), включаючи ПДВ та акциз, тис. грн. з одним | |
|десятковим знаком (290) | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ організації-складача | |
------------------------------------------------------------------

2.2.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Код виду |Витрати на | У тому числі за елементами витрат |
| |економічної|виробництво|--------------------------------------------------------------------|
| |діяльності |продукції, |Матеріальні |Амортизація|Витрати|з них: на |Відрахування|Інші |
| |за КВЕД |робіт, |витрати (за | |на |навчальні |на соціальні|операційні|
| | |послуг, |вирахуванням| |оплату |відпустки, |заходи |витрати |
| | |тис. грн. |вартості | |праці |у зв'язку з| | |
| | |з одним |зворотних | | |реорганіза-| | |
| | |десятковим |відходів) | | |цією та | | |
| | |знаком | | | |скороченням| | |
| | | | | | |штатів, | | |
| | | | | | |доплати в | | |
| | | | | | |разі | | |
| | | | | | |тимчасової | | |
| | | | | | |втрати | | |
| | | | | | |працездат- | | |
| | | | | | |ності | | |
|-------------------+-----------+-----------+------------+-----------+-------+-----------+------------+----------|
| А | Б | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-------------------+-----------+-----------+------------+-----------+-------+-----------+------------+----------|
|Сумарні значення | 200 | | | | | | | |
|показників за | | | | | | | | |
|видами економічної | | | | | | | | |
|діяльності | | | | | | | | |
|-------------------+-----------+-----------+------------+-----------+-------+-----------+------------+----------|
|у тому числі за | | | | | | | | |
|видами економічної | | | | | | | | |
|діяльності*: | | | | | | | | |
|-------------------+-----------+-----------+------------+-----------+-------+-----------+------------+----------|
|-------------------+-----------+-----------+------------+-----------+-------+-----------+------------+----------|
|-------------------+-----------+-----------+------------+-----------+-------+-----------+------------+----------|
|-------------------+-----------+-----------+------------+-----------+-------+-----------+------------+----------|
|-------------------+-----------+-----------+------------+-----------+-------+-----------+------------+----------|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
____________
* За переліками, визначеними органами державної статистики.

Стор. 4. ф. N 1-підприємництво (річна)

------------------------------------------------------------------
|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ організації-складача | |
------------------------------------------------------------------

Розділ 3. Окремі види витрат на виробництво продукції
(робіт, послуг)

(тис. грн. з одним десятковим знаком)
-------------------------------------------------------------------------
| | Код | Фактично за |
| |рядка | рік |
|------------------------------------------------+-------+--------------|
| А | Б | 1 |
|------------------------------------------------+-------+--------------|
|Із витрат за елементом "матеріальні витрати (за | 262 | |
|вирахуванням вартості зворотних відходів)" | | |
|(розділ 2.2, гр. 5, ряд. 200): | | |
|- витрати на паливо | | |
|------------------------------------------------+-------+--------------|
|Із втрат за елементом "інші операційні витрати" | 310 | |
|(розділ 2.2, гр. 10, ряд. 200): | | |
|- витрати на відрядження | | |
|------------------------------------------------+-------+--------------|
|з них добові | 315 | |
|------------------------------------------------+-------+--------------|
|- орендна плата | 330 | |
|------------------------------------------------+-------+--------------|
|з неї плата за землю | 335 | |
|------------------------------------------------+-------+--------------|
|- податки, збори (обов'язкові платежі) | 340 | |
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
|Довідково по операціях з давальницькою сировиною |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Підприємство замовляло виготовлення продукції | | | | |
|(робіт, послуг) на сторонніх підприємствах | Так | | Ні | |
|на умовах надання їм давальницької сировини | | | | |
|(закресліть відповідну клітинку) (349) | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| заповнюють підприємства-замовники, які вказали відповідь "Так" |
|------------------------------------------------------------------------------|
| | Код |Фактично за рік, |
| |рядка |тис. грн. з одним |
| | |десятковим знаком |
|----------------------------------------------------+------+------------------|
| А | Б | 1 |
|----------------------------------------------------+------+------------------|
|Вартість давальницької сировини, переданої для | 350 | |
|переробки сторонньому підприємству і використаної у | | |
|виробництві (врахованої у показниках по ряд. 255, | | |
|260 розд. 2.2) | | |
|----------------------------------------------------+------+------------------|
|Оплата послуг (робіт), виконаних сторонніми | 360 | |
|підприємствами на давальницьких умовах (врахованої | | |
|по ряд. 255, 260 розд. 2.2) | | |
|----------------------------------------------------+------+------------------|
|Обсяг виготовленої на давальницьких умовах продукції| 365 | |
|(робіт, послуг) (у діючих цінах, без ПДВ та акцизу) | | |
|і призначеної для реалізації без додаткової обробки | | |
|на даному підприємстві (врахованого у показнику по | | |
|гр. 1 ряд. 200 розд. 2.1) (ряд. 370 + 375 + 380) | | |
|----------------------------------------------------+------+------------------|
|у тому числі: | | |
|- продукція добувної, обробної промисловості | 370 | |
|та електроенергетики | | |
|----------------------------------------------------+------+------------------|
|- продукція будівництва | 375 | |
|----------------------------------------------------+------+------------------|
|- інших видів економічної діяльності | 380 | |
--------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
|Довідково по роботах (послугах) за будівельним контрактом |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Підприємство залучало до виконання будівельного | | | | |
|контракту сторонні підприємства (субпідрядників)| Так | | Ні | |
|(закреслить відповідну клітинку) (381) | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|
| заповнюють підприємства-підрядники, які вказали відповідь "Так" |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг), | | | | |
|виконаної субпідрядником за будівельним | 382 | | | |
|контрактом (у діючих цінах, без ПДВ та акцизу) | | | | |
|тис. грн. з одним десятковим знаком (врахованою | | | | |
|у показнику по гр. 2 ряд. 200 розд. 2.1) | | | | |
-------------------------------------------------------------------------

Розділ 4. Запаси

(тис. грн. з одним десятковим знаком)
--------------------------------------------------------------------------
| |Код рядка| Залишки запасів |
| | |--------------------|
| | |на початок|на кінець|
| | |року |року |
|-----------------------------------------+---------+----------+---------|
| А | Б | 1 | 2 |
|-----------------------------------------+---------+----------+---------|
|Виробничі запаси | 410 | | |
|-----------------------------------------+---------+----------+---------|
|Тварини на вирощуванні і відгодівлі | 420 | | |
|-----------------------------------------+---------+----------+---------|
|Незавершене виробництво | 440 | | |
|-----------------------------------------+---------+----------+---------|
|Готова продукція | 450 | | |
|-----------------------------------------+---------+----------+---------|
|Товари | 460 | | |
|-----------------------------------------+---------+----------+---------|
|Всього (ряд. 410 + 420 + 440 + 450 + 460)| 465 | | |
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
| |Код рядка|Надходження запасів|
| | | фактично за рік |
|------------------------------------------+---------+-------------------|
| А | Б | 1 |
|------------------------------------------+---------+-------------------|
|Вартість придбаних сировини, матеріалів, | | |
|комплектуючих та послуг (включаючи тварин | 470 | |
|на вирощуванні і відгодівлі) | | |
|------------------------------------------+---------+-------------------|
|з них: | 475 | |
|- енергії | | |
|------------------------------------------+---------+-------------------|
|- палива | 476 | |
|------------------------------------------+---------+-------------------|
|Вартість придбаних товарів (послуг) | 480 | |
--------------------------------------------------------------------------

Розділ 5. Чисельність працівників та оплата їх праці

----------------------------------------------------------------------
| |Код | Всього по |
| |рядка|підприємству|
|-------------------------------------------------+-----+------------|
| А | Б | 1 |
|-------------------------------------------------+-----+------------|
|Середньооблікова чисельність штатних працівників | 510 | |
|облікового складу, осіб | | |
|-------------------------------------------------+-----+------------|
|Середня чисельність позаштатних працівників | 520 | |
|(працюючі за договорами та зовнішні сумісники), | | |
|осіб | | |
|-------------------------------------------------+-----+------------|
|Чисельність неоплачуваних працівників (власники, | 530 | |
|засновники підприємства та члени їх сімей), осіб*| | |
|-------------------------------------------------+-----+------------|
|Відпрацьовано штатними працівниками облікового | 535 | |
|складу, людино-годин | | |
|-------------------------------------------------+-----+------------|
|Чисельність штатних працівників, які працюють на | 540 | |
|умовах неповного робочого часу (дня, тижня), осіб| | |
|-------------------------------------------------+-----+------------|
|з них за власним бажанням | 550 | |
|-------------------------------------------------+-----+------------|
|Фонд оплати праці - всього, тис. грн. з одним | 560 | |
|десятковим знаком | | |
|-------------------------------------------------+-----+------------|
|з нього: | | |
|- позаштатних працівників (врахованих у | 570 | |
|рядку 520) | | |
|-------------------------------------------------+-----+------------|
|- працівників, які протягом року працювали на | 580 | |
|інших підприємствах | | |
----------------------------------------------------------------------
____________
* Заповнюють підприємства приватної форми власності.

Стор. 5 ф. N 1-підприємництво (річна)

------------------------------------------------------------------
|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ організації-складача | |
------------------------------------------------------------------

Розділ 6. Валові інвестиції в основний капітал та у
невироблені активи, здійснені у звітному році

-------------------------------------------------------------------------
|Здійснювались у звітному році валові інвестиції | | | | |
|в основний капітал та невироблені активи | Так | | Ні | |
|(закреслить відповідну клітинку) (600) | | | | |
-------------------------------------------------------------------------

заповнюють підприємства, які вказали відповідь "Так"
---------------------------------------------------------------------------
| |Код |Всього по |
| |рядка|підприємству, |
| | |тис. грн. з одним|
| | |десятковим знаком|
|-------------------------------------------------+-----+-----------------|
| А | Б | |
|-------------------------------------------------+-----+-----------------|
|Валові інвестиції в основний капітал - всього | 610 | |
|(ряд. 620 + ряд. 640) | | |
|-------------------------------------------------+-----+-----------------|
|у тому числі: | | |
|валові інвестиції в матеріальні | 620 | |
|активи (ряд. 621 + 622 + 623 + 624) | | |
|-------------------------------------------------+-----+-----------------|
|у тому числі: | | |
|- на капітальне будівництво | 621 | |
|(включаючи поліпшення: модернізацію, добудову, | | |
|дообладнання, реконструкцію тощо будівель та | | |
|споруд) | | |
|-------------------------------------------------+-----+-----------------|
|- капітальні витрати на поліпшення земель | 622 | |
|-------------------------------------------------+-----+-----------------|
|- на придбання раніше існуючих основних засобів | 623 | |
|-------------------------------------------------+-----+-----------------|
|- на придбання (виготовлення) нових основних | 624 | |
|засобів (включаючи поліпшення: модернізацію, | | |
|добудову, дообладнання, реконструкцію тощо | | |
|основних засобів крім будівель та споруд) | | |
|(ряд. 625 + 626 + 627 + 628 + 629 + 630 + 631) | | |
|-------------------------------------------------+-----+-----------------|
|у тому числі: | | |
|- будівель та споруд | 625 | |
|-------------------------------------------------+-----+-----------------|
|- машин та обладнання | 626 | |
|-------------------------------------------------+-----+-----------------|
|- транспортних засобів | 627 | |
|-------------------------------------------------+-----+-----------------|
|- інструментів, приладів та інвентарю | 628 | |
|-------------------------------------------------+-----+-----------------|
|- робочої та продуктивної худоби | 629 | |
|-------------------------------------------------+-----+-----------------|
|- багаторічних насаджень | 630 | |
|-------------------------------------------------+-----+-----------------|
|- інших основних засобів | 631 | |
|-------------------------------------------------+-----+-----------------|
|валові інвестиції в нематеріальний основний | 640 | |
|капітал (ряд. 641 + 642 + 643 + 644) | | |
|-------------------------------------------------+-----+-----------------|
|у тому числі: | | |
|- геолого-розвідувальні роботи | 641 | |
|-------------------------------------------------+-----+-----------------|
|- програмне забезпечення | 642 | |
|-------------------------------------------------+-----+-----------------|
|- оригінали літературних та художніх творів, | 643 | |
|придбаних для тиражування | | |
|-------------------------------------------------+-----+-----------------|
|- інші | 644 | |
|-------------------------------------------------+-----+-----------------|
|Із валових інвестицій в матеріальні активи | 650 | |
|(ряд. 620): | | |
|- витрати на будівельні і монтажні роботи | | |
|-------------------------------------------------+-----+-----------------|
|- витрати на поліпшення: модернізацію, добудову, | 660 | |
|дообладнання, реконструкцію тощо (ряд. 661 + 662)| | |
|-------------------------------------------------+-----+-----------------|
|у тому числі: | | |
|- будівель та споруд (із ряд. 621) | 661 | |
|-------------------------------------------------+-----+-----------------|
|- машин, обладнання та інших основних засобів | 662 | |
|(із ряд. 624) | | |
|-------------------------------------------------+-----+-----------------|
|Із валових інвестицій в основний капітал | 665 | |
|(ряд. 610): | | |
|- витрати, пов'язані з передачею права | | |
|власності на існуючий основний капітала | | |
|-------------------------------------------------+-----+-----------------|
|Валові інвестиції у невироблені активи | 670 | |
|(ряд. 671 + 672) | | |
|-------------------------------------------------+-----+-----------------|
|у тому числі: | | |
|в матеріальні активи (земля та об'єкти | 671 | |
|природокористування) | | |
|-------------------------------------------------+-----+-----------------|
|в нематеріальні активи (патенти, ліцензії, | 672 | |
|торгові знаки, ін.) | | |
|-------------------------------------------------+-----+-----------------|
|Із ряд. 670 витрати, пов'язані з передачею права | 680 | |
|власності на невироблені активи | | |
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
|Вибуття основного капіталу | 685 | |
|-------------------------------------------------+-----+-----------------|
|Вибуття невироблених активів | 690 | |
---------------------------------------------------------------------------

Довідково:
-------------------------------------------------------------------------
|Залучались іноземні інвестиції у Ваше | | | | |
|підприємство станом на кінець звітного року | Так | | |Ні |
|(закресліть відповідну клітинку) (699) | | | | |
-------------------------------------------------------------------------

Розділ 7. Витрати підприємства на інновації та інформатизацію

(включаючи поточні витрати та валові інвестиції в
новний капітал, тис. грн. з одним десятковим знаком)
-------------------------------------------------------------------------
| |Код |Фактично за рік|
| |рядка| |
|-------------------------------------------------+-----+---------------|
| А | Б | 1 |
|-------------------------------------------------+-----+---------------|
|Витрати на технологічні інновації | 710 | |
|-------------------------------------------------+-----+---------------|
|Витрати на інформатизацію - всього | 720 | |
|(ряд. 730 + 740 + 750) | | |
|-------------------------------------------------+-----+---------------|
|у тому числі: | | |
|витрати на програмне забезпечення | 730 | |
|-------------------------------------------------+-----+---------------|
|витрати на обчислювальну техніку | 740 | |
|-------------------------------------------------+-----+---------------|
|витрати на оплату послуг сторонніх підприємств в | 750 | |
|сфері інформатизації | | |
-------------------------------------------------------------------------

Стор. 6 ф. N 1-підприємництво (річна)

------------------------------------------------------------------
|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ організації-складача | |
------------------------------------------------------------------

Розділ 8. Основні показники по місцевих одиницях за звітний рік

Місцевою одиницею є підрозділ (або частина) підприємства
(філія, представництво, відділення та інші), який розташований на
відокремленій території та займається одним або декількома видами
діяльності.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Назва та| Код |Для юридичних та| Код | Обсяг | Обсяг | Середня |Фонд оплати| Валові |
|п/п| повна |території за|неюридичних |основного |виробленої |реалізованої|чисельність | праці - |інвестиції |
| | адреса | КОАТУУ |осіб - | виду |продукції, | продукції, |працівників | всього, |в основний |
| |місцевої|місцезнаход-|ідентифікаційний|діяльності| робіт, | робіт, | (включаючи |тис. грн. з| капітал, |
| |одиниці |ження | код за ЄДРПОУ | за КВЕД | послуг, у | послуг, у | штатних | одним |здійснені у|
| | | | | | діючих |діючих цінах|працівників,|десятковим | звітному |
| | | | | |цінах, (без| (без ПДВ, |працюючих за| знаком |році, тис. |
| | | | | | ПДВ, | акцизу), | договорами | | грн. з |
| | | | | | акцизу), |тис. грн. з |та зовнішніх| | одним |
| | | | | |тис. грн. з| одним |сумісників),| |десятковим |
| | | | | | одним | десятковим | осіб | | знаком |
| | | | | |десятковим | знаком* | | | |
| | | | | | знаком | | | | |
|---+--------+------------+----------------+----------+-----------+------------+------------+-----------+-----------|
| А | Б | В | Д | Е | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---+--------+------------+----------------+----------+-----------+------------+------------+-----------+-----------|
| 1.| | | | | | | | | |
|---+--------+------------+----------------+----------+-----------+------------+------------+-----------+-----------|
| 2.| | | | | | | | | |
|---+--------+------------+----------------+----------+-----------+------------+------------+-----------+-----------|
| 3.| | | | | | | | | |
|---+--------+------------+----------------+----------+-----------+------------+------------+-----------+-----------|
| 4.| | | | | | | | | |
|---+--------+------------+----------------+----------+-----------+------------+------------+-----------+-----------|
| 5.| | | | | | | | | |
|---+--------+------------+----------------+----------+-----------+------------+------------+-----------+-----------|
| 6.| | | | | | | | | |
|---+--------+------------+----------------+----------+-----------+------------+------------+-----------+-----------|
| 7.| | | | | | | | | |
|---+--------+------------+----------------+----------+-----------+------------+------------+-----------+-----------|
| 8.| | | | | | | | | |
|---+--------+------------+----------------+----------+-----------+------------+------------+-----------+-----------|
| 9.| | | | | | | | | |
|---+--------+------------+----------------+----------+-----------+------------+------------+-----------+-----------|
|10.| | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
____________
* Для місцевих одиниць, що виробляють продукцію (роботи, послуги)
для виробничих потреб інших місцевих одиниць даного підприємства
показник не заповнюється.

Державне статистичне спостереження

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується ст.
21 Закону України "Про державну статистику" ( 2614-12 )

Порушення термінів або ненадання інформації, а також
викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена
ст. 186-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення
( 80731-10 ) від 13.07.2000 р. N 1929-III ( 1929-14 )

Звіт
про основні показники діяльності підприємства
за 2002 рік

Форма N 1-підприємництво
(коротка)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держкомстату
України
від 15.07.2002 N 267

Річна
Поштова

-------------------------------------------------------------
| Подають: |Термін подання |
|------------------------------------------+----------------|
|суб'єкти підприємницької діяльності - | не пізніше |
|підприємства, незалежно під виду | 20 лютого |
|економічної діяльності (за виключенням | |
|банківських установ) та форми власності: | |
|до територіальних органів державної | |
|статистики за місцезнаходженням | |
-------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------
|Найменування організації - складача інформації |
|-------------------------------------------------------------------|
|Поштова адреса |
|-------------------------------------------------------------------|
| | Коди організації-складача |
|Код |-------------------------------------------------------------|
|форми| за |терито-|виду |форми|органі- |міністерства,| |КС |
|доку-|ЄДРПОУ|рії |еконо-|влас-|заційно-|іншого цент- | | |
|мента| |(КОАТУУ|мічної|ності|правової|рального | | |
| за | | |діяль-|(КФВ)|форми |органу, якому| | |
| ДКУД| | |ності | |господа-|підпорядкова-| | |
| | | |(КВЕД)| |рювання |на | | |
| | | | | |(КОПФГ) |організація -| | |
| | | | | | |складач | | |
| | | | | | |інформації | | |
| | | | | | | (СПОДУ)* | | |
|-----+------+-------+------+-----+--------+-------------+------+---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----+------+-------+------+-----+--------+-------------+------+---|
---------------------------------------------------------------------
____________
* Тільки для підприємств державної форми власності.

------------------------------------------------------------------
|Господарська діяльність здійснювалася протягом |
||___| місяців звітного періоду (вкажіть їх кількість) (100) |
------------------------------------------------------------------

Розділ 1. Демографія підприємства

При заповненні даного розділу необхідно відмітити
запропоновані (або вказати інші) типи демографічних подій, які
відповідають ситуації на підприємстві, закресливши при цьому
відповідну затемнену клітинку та вказавши дату події, що
відбулась.
Зміни в організаційній структурі, що відбулись на
підприємстві протягом звітного року:

----------------------------------------------------------------------------
|Створення підприємства відбувалося | Код | Дата події: |
| шляхом: |зміни |----------------------|
| | |число |місяць| рік |
|------------------------------------------+--------+------+------+--------|
|утворення нового підприємства |111 | ||_|_| ||_|_| |20 |_|_||
|------------------------------------------+----+---+------+------+--------|
|злиття підприємств в одне |112 | ||_|_| ||_|_| |20 |_|_||
|------------------------------------------+----+---+------+------+--------|
|поділу підприємства на декілька |113 | ||_|_| ||_|_| |20 |_|_||
|------------------------------------------+----+---+------+------+--------|
|поновлення діяльності раніше |114 | ||_|_| ||_|_| |20 |_|_||
|існуючого підприємства | | | | | |
|------------------------------------------+----+---+------+------+--------|
|інший (вкажіть який): |115 | ||_|_| ||_|_| |20 |_|_||
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
| Структурні зміни на підприємстві: | Код | Дата події: |
| |зміни |----------------------|
| | |число |місяць| рік |
|------------------------------------------+--------+------+------+--------|
|злиття підприємств в одне із збереженням |121 | ||_|_| ||_|_| |20 |_|_||
|звітуючого | | | | | |
|------------------------------------------+----+---+------+------+--------|
|злиття-поглинання своїх дочірніх компаній |122 | ||_|_| ||_|_| |20 |_|_||
|------------------------------------------+----+---+------+------+--------|
|поділу підприємства на декілька |123 | ||_|_| ||_|_| |20 |_|_||
|------------------------------------------+----+---+------+------+--------|
|часткове зменшення активів шляхом їх |124 | ||_|_| ||_|_| |20 |_|_||
|передачі, продажу | | | | | |
|------------------------------------------+----+---+------+------+--------|
|часткове збільшення активів шляхом їх |125 | ||_|_| ||_|_| |20 |_|_||
|отримання, купівлі | | | | | |
|------------------------------------------+----+---+------+------+--------|
|взято в оренду основні фонди іншого |126 | ||_|_| ||_|_| |20 |_|_||
|підприємства | | | | | |
|------------------------------------------+----+---+------+------+--------|
|передано в оренду основні фонди свого |127 | ||_|_| ||_|_| |20 |_|_||
|підприємства | | | | | |
|------------------------------------------+----+---+------+------+--------|
|інший (вкажіть який): |128 | ||_|_| ||_|_| |20 |_|_||
----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
| Припинення діяльності підприємства в | Код | Дата події: |
| результаті: | зміни |----------------------|
| | |число |місяць| рік |
|------------------------------------------+--------+------+------+--------|
|злиття підприємств в одне | 131| ||_|_| ||_|_| |20 |_|_||
|------------------------------------------+----+---+------+------+--------|
|злиття-поглинання своїх дочірніх компаній | 132| ||_|_| ||_|_| |20 |_|_||
|------------------------------------------+----+---+------+------+--------|
|поділу підприємства на декілька | 133| ||_|_| ||_|_| |20 |_|_||
|------------------------------------------+----+---+------+------+--------|
|тимчасового призупинення виробництва | 134| ||_|_| ||_|_| |20 |_|_||
|------------------------------------------+----+---+------+------+--------|
|повної ліквідації підприємства | 135| ||_|_| ||_|_| |20 |_|_||
|------------------------------------------+----+---+------+------+--------|
|підприємство в процесі ліквідації | 136| ||_|_| ||_|_| |20 |_|_||
|------------------------------------------+----+---+------+------+--------|
|інший (вкажіть який): | 137| ||_|_| ||_|_| |20 |_|_||
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
| | Код зміни |
|-----------------------------------------------------+--------------------|
|На підприємстві не було жодного випадку із вказаних | | |
|вище (закресліть клітинку) | 199 | |
----------------------------------------------------------------------------

Стор. 2 ф. N 1-підприємництво (коротка)

------------------------------------------------------------------
|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ організації-складача | |
------------------------------------------------------------------

Розділ 2. Розподіл обсягу виробленої, реалізованої продукції
(робіт, послуг) за видами економічної діяльності згідно КВЕД
( v0441217-96 ), витрати на виробництво продукції
(робіт, послуг)

2.1.
--------------------------------------------------------------------------------
| | Код виду | Обсяг | Обсяг |
| |економічної | виробленої | реалізованої |
| | діяльності | продукції, | продукції, |
| | за КВЕД |робіт, послуг|робіт, послуг |
| | | у діючих | у діючих |
| | | цінах (без | цінах (без |
| | |ПДВ, акцизу) | ПДВ, акцизу) |
|------------------------------------+------------+-------------+--------------|
| А | Б | 1 | 2 |
|------------------------------------+------------+-------------+--------------|
|Сумарні значення показників за | 200 | | |
|видами економічної діяльності | | | |
|------------------------------------+------------+-------------+--------------|
|у тому числі за видами економічної | | | |
|діяльності*: | | | |
|------------------------------------+------------+-------------+--------------|
|------------------------------------+------------+-------------+--------------|
|------------------------------------+------------+-------------+--------------|
|------------------------------------+------------+-------------+--------------|
--------------------------------------------------------------------------------
____________
* За переліком, визначеним органами державної статистики.

Короткі пояснення до розділу 2.1.

Показники розділу наводяться у розрізі всіх видів економічної
діяльності за КВЕД ( v0441217-96 ) (основного та другорядних), що
мали місце на підприємстві. Не відображається у звіті здійснення
одноразових операцій з продажу основних та оборотних активів,
купівлі-продажу іноземної валюти тощо, що не визнаються видом
економічної діяльності.
Обсяг виробництва "добувної промисловості", "обробної
промисловості" та "виробництва електроенергії, газу, води та їх
розподіл" визначається заводським методом без врахування вартості
внутрішньозаводського обороту. Продукція, що дотується державою,
обраховується за фактичною ціною виробництва, а не за відпускною.
Не включається вартість покупних електроенергії, води, газу тощо,
відпущених іншим підприємствам.
Обсяг виробництва "оптової та роздрібної торгівлі; торгівлі
транспортними засобами; послуг з ремонту" визначаються за
величиною реалізованого накладення (торгової націнки), яка є
різницею між вартістю реалізованих товарів у продажних і
купівельних цінах і не включає вартість придбаного для перепродажу
товару. Послуги з ремонту оцінюються за вартістю наданих послуг.
Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) визначається за
продажною ціною відвантаженої готової продукції (виконаних робіт,
послуг), що зазначена в оформлених як підстава для розрахунків з
покупцями (замовниками) документах (включаючи продукцію (роботи,
послуги) за бартерним контрактом) за виключенням непрямих податків
(податку на додану вартість, акцизного з бору тощо). До складу
показника повністю включається продукція (роботи, послуги), що
враховується за статтею бухгалтерських рахунків "Чистий доход
(виручка) віл реалізації продукції (робіт, послуг)" та частково
послуги (роботи) щодо операційної оренди активів, реалізації
іноземної валюти, доходів від торгових марок, патентів тощо, що
враховуються за статтею "Інші операційні доходи".

Стор. 3 ф. N 1-підприємництво (коротка)

------------------------------------------------------------------
|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ організації-складача | |
------------------------------------------------------------------

2.2.

------------------------------------------------------------------------------
| |Код | Всього по |
| |рядка| підприємству, |
| | |тис. грн. з одним|
| | | десятковим |
| | | знаком |
|----------------------------------------------------+-----+-----------------|
| А | Б | 1 |
|----------------------------------------------------+-----+-----------------|
|Продукція власного виробництва для внутрішніх потреб| 250 | |
|підприємства, тис. грн. з одним десятковим знаком | | |
|(із обсягу виробленої продукції (робіт, послуг), | | |
|розділ 2.1, графа 1) | | |
|----------------------------------------------------+-----+-----------------|
|Сума витрат на виробництво продукції, робіт, послуг | 255 | |
|(ряд. 260 + 265 + 270 + 285) | | |
|----------------------------------------------------+-----+-----------------|
|у тому числі за елементами: | | |
|- матеріальні витрати | 260 | |
|(за вирахуванням вартості зворотних відходів) | | |
|----------------------------------------------------+-----+-----------------|
|з них: | | |
|витрати на енергію | 261 | |
|----------------------------------------------------+-----+-----------------|
|витрати на паливо | 262 | |
|----------------------------------------------------+-----+-----------------|
|- амортизація | 265 | |
|----------------------------------------------------+-----+-----------------|
|- витрати на оплату праці | 270 | |
|----------------------------------------------------+-----+-----------------|
|з них: | | |
|на навчальні відпустки, у зв'язку з | 275 | |
|реорганізацією та скороченням штатів, доплати в разі| | |
|тимчасової втрати працездатності | | |
|----------------------------------------------------+-----+-----------------|
|- відрахування на соціальні заходи | 280 | |
|----------------------------------------------------+-----+-----------------|
|- інші операційні витрати | 285 | |
|----------------------------------------------------+-----+-----------------|
|з них: | | |
|----------------------------------------------------+-----+-----------------|
|витрати на відрядження | 310 | |
|----------------------------------------------------+-----+-----------------|
|з них добові | 315 | |
|----------------------------------------------------+-----+-----------------|
|оплата послуг (робіт), викопаних сторонніми | 320 | |
|підприємствами | | |
|----------------------------------------------------+-----+-----------------|
|орендна плата | 330 | |
|----------------------------------------------------+-----+-----------------|
|з неї плата за землю | 335 | |
|----------------------------------------------------+-----+-----------------|
|податки, збори (обов'язкові платежі) | 340 | |
|----------------------------------------------------+-----+-----------------|
|Доход (виручка) від реалізації продукції (робіт, | 290 | |
|послуг), включаючи ПДВ та акциз | | |
------------------------------------------------------------------------------

Короткі пояснення до розділу 2.2.

До витрат на виробництво продукції (робіт, послуг)
відносяться витрати, що входять до складу статей бухгалтерського
обліку "виробнича собівартість продукції (робіт, послуг)",
"адміністративні витрати", "витрати на збут" та частково до статті
"інші операційні витрати".
До складу елемента "матеріальні витрати" не включаються
вартість придбаного для перепродажу товару та вартість покупних
матеріалів (електроенергії, газу, нафтопродуктів тощо), які
реалізуються без додаткової обробки на даному підприємстві.

Розділ 3. Операції з давальницькою сировиною

-------------------------------------------------------------------------
|Підприємство замовляло виготовлення продукції | | | | |
|(робіт, послуг) на сторонніх підприємствах на | Так | | Ні | |
|умовах надання їм давальницької сировини | | | | |
|(закресліть відповідну клітинку) (349) | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| заповнюють підприємства-замовники, які вказали відповідь "Так" |
|------------------------------------------------------------------------------|
| | Код |Фактично за рік, |
| |рядка |тис. грн. з одним |
| | |десятковим знаком |
|----------------------------------------------------+------+------------------|
| А | Б | 1 |
|----------------------------------------------------+------+------------------|
|Вартість давальницької сировини, переданої для | 350 | |
|переробки сторонньому підприємству і використаної у | | |
|виробництві (врахованої у показниках по ряд. 255, | | |
|260 розд. 2.2) | | |
|----------------------------------------------------+------+------------------|
|Оплата послуг (робіт), виконаних сторонніми | 360 | |
|підприємствами на давальницьких умовах (врахованої | | |
|по ряд. 255, 260 розд. 2.2) | | |
|----------------------------------------------------+------+------------------|
|Обсяг виготовленої на давальницьких умовах продукції| 365 | |
|(робіт, послуг) (у діючих цінах, без ПДВ та акцизу) | | |
|і призначеної для реалізації без додаткової обробки | | |
|на даному підприємстві (врахованого у показнику по | | |
|гр. 1 ряд. 200 розд. 2.1) (ряд. 370 + 375 + 380) | | |
|----------------------------------------------------+------+------------------|
|у тому числі: | | |
|- продукція добувної, обробної промисловості | 370 | |
|та електроенергетики | | |
|----------------------------------------------------+------+------------------|
|- продукція будівництва | 375 | |
|----------------------------------------------------+------+------------------|
|- інших видів економічної діяльності | 380 | |
--------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
|Довідково по роботах (послугах) за будівельним контрактом |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Підприємство залучало до виконання будівельного | | | | |
|контракту сторонні підприємства (субпідрядників)| Так | | Ні | |
|(закреслить відповідну клітинку) (381) | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|
| заповнюють підприємства-підрядники, які вказали відповідь "Так" |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг), | | | | |
|виконаної субпідрядником за будівельним | 382 | | | |
|контрактом (у діючих цінах, без ПДВ та акцизу) | | | | |
|тис. грн. з одним десятковим знаком (врахованою | | | | |
|у показнику по гр. 2 ряд. 200 розд. 2.1) | | | | |
-------------------------------------------------------------------------

Розділ 4. Чисельність працівників та оплата їх праці

----------------------------------------------------------------------
| |Код | Всього по |
| |рядка|підприємству|
|-------------------------------------------------+-----+------------|
| А | Б | 1 |
|-------------------------------------------------+-----+------------|
|Середньооблікова чисельність штатних працівників | 510 | |
|облікового складу, осіб | | |
|-------------------------------------------------+-----+------------|
|Середня чисельність позаштатних працівників | 520 | |
|(працюючі за договорами та зовнішні сумісники), | | |
|осіб | | |
|-------------------------------------------------+-----+------------|
|Чисельність неоплачуваних працівників (власники, | 530 | |
|засновники підприємства та члени їх сімей), осіб*| | |
|-------------------------------------------------+-----+------------|
|Відпрацьовано штатними працівниками облікового | 535 | |
|складу, людино-годин | | |
|-------------------------------------------------+-----+------------|
|Чисельність штатних працівників, які працюють на | 540 | |
|умовах неповного робочого часу (дня, тижня), осіб| | |
|-------------------------------------------------+-----+------------|
|з них за власним бажанням | 550 | |
|-------------------------------------------------+-----+------------|
|Фонд оплати праці - всього, тис. грн. з одним | 560 | |
|десятковим знаком | | |
|-------------------------------------------------+-----+------------|
|з нього: | | |
|- позаштатних працівників (врахованих у | 570 | |
|рядку 520) | | |
|-------------------------------------------------+-----+------------|
|- працівників, які протягом року працювали на | 580 | |
|інших підприємствах | | |
----------------------------------------------------------------------
____________
* Заповнюють підприємства приватної форми власності.

Стор. 4 ф. N 1-підприємництво (коротка)

------------------------------------------------------------------
|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ організації-складача | |
------------------------------------------------------------------

Розділ 5. Валові інвестиції в основний капітал,
здійснені у звітному році

-------------------------------------------------------------------------
|Здійснювались у звітному році валові інвестиції | | | | |
|в основний капітал та невироблені активи | Так | | Ні | |
|(закреслить відповідну клітинку) (600) | | | | |
-------------------------------------------------------------------------

заповнюють підприємства, які вказали відповідь "Так"
---------------------------------------------------------------------------
| |Код |Всього по |
| |рядка|підприємству, |
| | |тис. грн. з одним|
| | |десятковим знаком|
|-------------------------------------------------+-----+-----------------|
| А | Б | |
|-------------------------------------------------+-----+-----------------|
|Валові інвестиції в основний капітал - всього | 610 | |
|(ряд. 620 + ряд. 640) | | |
|-------------------------------------------------+-----+-----------------|
|у тому числі: | | |
|валові інвестиції в матеріальні | 620 | |
|активи (ряд. 621 + 622 + 623 + 624) | | |
|-------------------------------------------------+-----+-----------------|
|у тому числі: | | |
|- на капітальне будівництво | 621 | |
|(включаючи поліпшення: модернізацію, добудову, | | |
|дообладнання, реконструкцію тощо будівель та | | |
|споруд) | | |
|-------------------------------------------------+-----+-----------------|
|- капітальні витрати на поліпшення земель | 622 | |
|-------------------------------------------------+-----+-----------------|
|- на придбання раніше існуючих основних засобів | 623 | |
|-------------------------------------------------+-----+-----------------|
|- на придбання (виготовлення) нових основних | 624 | |
|засобів (включаючи поліпшення: модернізацію, | | |
|добудову, дообладнання, реконструкцію тощо | | |
|основних засобів крім будівель та споруд) | | |
|(ряд. 625 + 626 + 627 + 628 + 629 + 630 + 631) | | |
|-------------------------------------------------+-----+-----------------|
|у тому числі: | | |
|- будівель та споруд | 625 | |
|-------------------------------------------------+-----+-----------------|
|- машин та обладнання | 626 | |
|-------------------------------------------------+-----+-----------------|
|- транспортних засобів | 627 | |
|-------------------------------------------------+-----+-----------------|
|- інструментів, приладів та інвентарю | 628 | |
|-------------------------------------------------+-----+-----------------|
|- робочої та продуктивної худоби | 629 | |
|-------------------------------------------------+-----+-----------------|
|- багаторічних насаджень | 630 | |
|-------------------------------------------------+-----+-----------------|
|- інших основних засобів | 631 | |
|-------------------------------------------------+-----+-----------------|
|валові інвестиції в нематеріальний основний | 640 | |
|капітал (ряд. 641 + 642 + 643 + 644) | | |
|-------------------------------------------------+-----+-----------------|
|у тому числі: | | |
|- геолого-розвідувальні роботи | 641 | |
|-------------------------------------------------+-----+-----------------|
|- програмне забезпечення | 642 | |
|-------------------------------------------------+-----+-----------------|
|- оригінали літературних та художніх творів, | 643 | |
|придбаних для тиражування | | |
|-------------------------------------------------+-----+-----------------|
|- інші | 644 | |
|-------------------------------------------------+-----+-----------------|
|Із валових інвестицій в матеріальні активи | 650 | |
|(ряд. 620): | | |
|- витрати на будівельні і монтажні роботи | | |
|-------------------------------------------------+-----+-----------------|
|- витрати на поліпшення: модернізацію, добудову, | 660 | |
|дообладнання, реконструкцію тощо (ряд. 661 + 662)| | |
|-------------------------------------------------+-----+-----------------|
|у тому числі: | | |
|- будівель та споруд (із ряд. 621) | 661 | |
|-------------------------------------------------+-----+-----------------|
|- машин, обладнання та інших основних засобів | 662 | |
|(із ряд. 624) | | |
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
|Вибуття основного капіталу | 685 | |
---------------------------------------------------------------------------

Довідково:
-------------------------------------------------------------------------
|Залучались іноземні інвестиції у Ваше | | | | |
|підприємство станом на кінець звітного року | Так | | Ні | |
|(закресліть відповідну клітинку) (699) | | | | |
-------------------------------------------------------------------------

Розділ 7. Витрати підприємства на інновації та інформатизацію

(включаючи поточні витрати та валові інвестиції в
новний капітал, тис. грн. з одним десятковим знаком)
-------------------------------------------------------------------------
| |Код |Фактично за рік|
| |рядка| |
|-------------------------------------------------+-----+---------------|
| А | Б | 1 |
|-------------------------------------------------+-----+---------------|
|Витрати на технологічні інновації | 710 | |
|-------------------------------------------------+-----+---------------|
|Витрати на інформатизацію - всього | 720 | |
|(ряд. 730 + 740 + 750) | | |
|-------------------------------------------------+-----+---------------|
|у тому числі: | | |
|витрати на програмне забезпечення | 730 | |
|-------------------------------------------------+-----+---------------|
|витрати на обчислювальну техніку | 740 | |
|-------------------------------------------------+-----+---------------|
|витрати на оплату послуг сторонніх підприємств в | 750 | |
|сфері інформатизації | | |
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
|Вкажіть, будь ласка, скільки часу (днів, годин) | ____ | ____ |
|Ви витратили на заповнення даної статистичної | днів | годин |
|звітності (999) | | |
-------------------------------------------------------------------------

Виконавець ______________________ "___" ___________ 2003 р.
(підпис, П.І.Б., телефон)

Керівник ________________ Головний бухгалтер ________________
(підпис, П.І.Б.) (підпис, П.І.Б.)

Державне статистичне спостереження

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується ст.
21 Закону України "Про державну статистику" ( 2614-12 )

Порушення термінів або ненадання інформації, а також
викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена
ст. 186-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення
( 80731-10 ) від 13.07.2000 р. N 1929-III ( 1929-14 )

Звіт
про основні показники діяльності підприємства
за ___ квартал 200_ року

Форма N 1-підприємництво

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держкомстату
України
від 15.07.2002 N 267

Квартальна
Поштова

------------------------------------------------------------------
| Подають: | Термін подання |
|----------------------------------------+-----------------------|
|суб'єкти підприємницької діяльності - |за I квартал, |
|підприємства, незалежно під виду |II квартал, |
|економічної діяльності (за виключенням |III квартал - 25 числа |
|банківських установ) та форми власності:|місяця, наступного за |
|до територіальних органів державної |звітним періодом, за IV|
|статистики за місцезнаходженням |квартал - не пізніше |
| |20 лютого |
------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------
|Найменування організації - складача інформації |
|-------------------------------------------------------------------|
|Поштова адреса |
|-------------------------------------------------------------------|
| | Коди організації-складача |
|Код |-------------------------------------------------------------|
|форми| за |терито-|виду |форми|органі- |міністерства,| |КС |
|доку-|ЄДРПОУ|рії |еконо-|влас-|заційно-|іншого цент- | | |
|мента| |(КОАТУУ|мічної|ності|правової|рального | | |
| за | | |діяль-|(КФВ)|форми |органу, якому| | |
| ДКУД| | |ності | |господа-|підпорядкова-| | |
| | | |(КВЕД)| |рювання |на | | |
| | | | | |(КОПФГ) |організація -| | |
| | | | | | |складач | | |
| | | | | | |інформації | | |
| | | | | | | (СПОДУ)* | | |
|-----+------+-------+------+-----+--------+-------------+------+---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----+------+-------+------+-----+--------+-------------+------+---|
---------------------------------------------------------------------
____________
* Тільки для підприємств державної форми власності.

(тис. грн. з одним десятковим знаком)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Код виду |Обсяг |Витрати на | У тому числі за елементами витрат |Обсяг |Витрати |
| |економічної|виробленої |виробництво|--------------------------------------------------------------------|реалізова- |реалізова- |
| |діяльності |продукції, |продукції, |матеріальні |амортизація|витрати|з них: на |відрахування|анші |ної |ної |
| |за КВЕД |робіт, |робіт, |витрати (за | |на |навчальні |на соціальні|операційні|продукції, |продукції, |
| | |послуг, у |послуг |вирахуванням| |оплату |відпустки, |заходи |витрати |робіт, |робіт, |
| | |діючих | |вартості | |праці |у зв'язку з| | |послуг, у |послуг |
| | |цінах (без | |зворотних | | |реорганіза-| | |діючих | |
| | |ПДВ і | |відходів) | | |цією та | | |цінах (без | |
| | |акцизу) | | | | |скороченням| | |ПДВ і | |
| | | | | | | |штатів, | | |акцизу) | |
| | | | | | | |доплати в | | | | |
| | | | | | | |разі | | | | |
| | | | | | | |тимчасової | | | | |
| | | | | | | |втрати | | | | |
| | | | | | | |працездат- | | | | |
| | | | | | | |ності | | | | |
|-------------------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+-------+-----------+------------+----------+-----------+-----------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-------------------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+-------+-----------+------------+----------+-----------+-----------|
|Сумарні значення | 200 | | | | | | | | | | |
|показників за | | | | | | | | | | | |
|видами економічної | | | | | | | | | | | |
|діяльності | | | | | | | | | | | |
|-------------------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+-------+-----------+------------+----------+-----------+-----------|
|у том