ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Н А К А З

20.11.2003 N 190


Про затвердження ДСТУ Б В.1.1-8-2003 "Захист
від пожежі. Кабельні проходки. Метод випробування
на вогнестійкість" і порядок введення його в дію


На виконання рішення науково-технічної ради Держбуду України
від 15.08.03 N 4 про проект ДСТУ Б В.1.1-8-2003 "Захист від
пожежі. Кабельні проходки. Метод випробування на вогнестійкість"
Н А К А З У Ю:

1. Затвердити і ввести в дію з 1 квітня 2004 року ДСТУ Б
В.1.1-8-2003 "Захист від пожежі. Кабельні проходки. Метод
випробування на вогнестійкість", розроблений Українським
науково-дослідним інститутом пожежної безпеки (УкрНДІПБ) МНС
України.

2. Державному підприємству "Укрархбудінформ" (В.Чеснок)
забезпечити видання і розповсюдження зазначеного нормативного
документа згідно із замовленнями заінтересованих організацій за
умови використання коштів, отриманих від їх реалізації, на
виконання робіт зі стандартизації, розвитку науково-технічної бази
(стаття 19 Закону України "Про стандартизацію" ( 2408-14 ).

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету В.Гречка.

Голова Комітету В.Череп