5.3.2. Приміщення СГТС поділяються таким чином:

сухі, в яких відносна вологість повітря не перевищує 60 % (приміщення центрального пульта керування, службові приміщення);

вологі, в яких відносна вологість повітря не перевищує 75 % (приміщення контакторних панелей, розподільних пристроїв, підстанцій тощо);

сирі, в яких відносна вологість повітря тривалий час перевищує 75 % (механізми воріт і затворів, мастилонасосних установок і приміщення, що розміщуються нижче рівня води в камері шлюзу);

особливо сирі, у яких відносна вологість близька до 100 % (потерни, шахти, кабельні тунелі).

5.3.3. За ознаками небезпеки ураження людей електричним струмом приміщення СГТС (РГС) поділяються таким чином:

особливо небезпечні (потерни, кабельні тунелі, шахти);

із підвищеною небезпекою (приміщення контакторних панелей, панелей автоматики, центрального пульта керування, розподільних пристроїв, трансформаторного приміщення підстанцій, механізмів воріт і затворів);

без підвищеної небезпеки (службові приміщення, кімнати відпочинку).

5.3.4. Розташування виробничих, службових і допоміжних приміщень повинно відповідати вимогам безпечної експлуатації і технічного обслуговування споруд і обладнання СГТС (РГС).

5.3.5. Підлога в приміщеннях будь-якого призначення повинна бути рівною, з твердим покриттям, без виступів і вибоїн.

5.3.6. Підлога і перекриття поверхів приміщень повинні утримуватися в справності і чистоті.

5.3.7. Матеріали, що використовуються для покриття підлоги, повинні мати гладку і неслизьку поверхню, зручну для очищення, задовольняти експлуатаційні вимоги та вимоги безпеки.

5.3.8. Не дозволяється вхід стороннім особам у приміщення механізмів воріт і затворів.

5.3.9. Для перекриття приміщень механізмів повинні бути встановлені граничнодопустимі навантаження.

5.3.10. Місця розташування деталей механізмів під час їх розбирання для ремонту повинні бути відзначені на бічних межах фарбою або знаками, забитими в підлогу на рівні її поверхні.

5.3.11. У разі розташування приміщень механізмів у масиві бетону голів нижче рівня води повинні бути забезпечені:

автоматичне відкачування дренажних вод;

дистанційна сигналізація про рівень води, що зібралася;

вентиляція приміщень.

5.3.12. Для спуску в ці приміщення повинні бути ліфти або сходи з поручнями і проміжними огородженими площадками.

5.3.13. Сходи, площадки, переходи і захисні огородження повинні бути справними.

5.3.14. Не дозволяється захаращувати сторонніми предметами приміщення механізмів, коридори, сходи і площадки.

5.3.15. У приміщеннях механізмів труби і кабелі, прокладені по підлозі, повинні проходити в нішах або каналах нижче рівня підлоги з надійним перекриттям.

5.3.16. Технологічні отвори для підіймання вантажів у перекриттях приміщень механізмів повинні бути закриті металевими кришками з рифленою поверхнею.

5.3.17. Отвори, переходи і містки, які не закриваються, повинні бути огороджені поручнями висотою 1100 мм з додатковою проміжною смугою посередині і бортівкою внизу висотою не менше 150 мм.

5.3.18. Приміщення повинні бути забезпечені протипожежними пристроями та інвентарем відповідно до вимог Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 19.10.2004 N 126, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 04.11.2004 за N 1410/10009 (далі - Правила пожежної безпеки в Україні).

5.3.19. Приміщення СГТС (РГС) повинні мати санітарно-побутові приміщення відповідно до вимог СНиП 2.09.04-87 "Административные и бытовые здания", затверджених постановою Держбуду СРСР від 30.12.87 N 313.

5.3.20. Приміщення СГТС повинні бути обладнані господарчо-питним і виробничим водопостачанням, а також фекальною і виробничою каналізацією відповідно до СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий", затверджених постановою Держбуду СРСР від 04.10.85 N 169 (зі змінами).

5.3.21. У виробничих, службових, допоміжних і побутових приміщеннях СГТС (РГС) повинно бути максимально використане природне освітлення відповідно до вимог СНиП II-4-79.

5.3.22. У разі недостатності чи відсутності природного освітлення необхідно застосовувати штучне освітлення.

5.3.23. Освітленість, виміряна люксметром, повинна бути не менше: в камері шлюзу на рівні нижнього б'єфа біля римів - 0,5 лк, шафовій частині воріт - 5 лк, на площадках камери і причальних пристроїв - 0,5 лк.

5.3.24. У вибухонебезпечних приміщеннях (акумуляторні) необхідно застосовувати світильники тільки у вибухобезпечному виконанні, вимикачі яких повинні бути встановлені поза приміщеннями.

5.3.25. Виробничі, допоміжні і санітарно-побутові приміщення СГТС (РГС) повинні бути обладнані опаленням і загальнообмінною припливно-витяжною вентиляцією відповідно до вимог СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование", затверджених постановою Держбуду СРСР від 28.11.91 N 100 (зі змінами), які повинні забезпечувати стан повітря робочої зони відповідно до ГОСТ 12.1.005-88 "Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны".

5.3.26. Для обігрівання виробничих приміщень слід застосовувати повітряне, парове або водяне опалення, яке повинно забезпечити норми мікроклімату відповідно до вимог ДСН 3.3.6.042-99.

5.3.27. Вхідні двері виробничих приміщень повинні мати справні механічні пристрої для примусового зачинення.

5.3.28. Нагрівальні прилади і трубопроводи, що мають температуру вище 45° C у місцях можливого дотику до них людей, повинні мати огородження.

5.3.29. Рівні звукового тиску і вібрації вентиляційних установок не повинні перевищувати рівні, які встановлені ГОСТ 12.1.003-83 і ГОСТ 12.1.012-90 "Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования", ДСН 3.3.6.037-99 та ДСН 3.3.6.039-99.

5.3.30. Для постачання питною водою необхідно передбачати автомати, фонтанчики, закриті бачки з фонтануючими насадками тощо.


5.4. Вимоги безпеки до акваторії судноплавної гідротехнічної споруди


5.4.1. Для забезпечення безпечного судноплавства на акваторії СГТС (РГС) необхідно:

підтримання навігаційних габаритів шляхом ремонтного днопоглиблювання;

виконання промірних і тральних робіт;

нагляд за чистотою вод акваторії і підхідних каналів та очищення дна від сторонніх предметів.

5.4.2. Акваторія, підхідні канали шлюзу повинні бути оснащені засобами навігаційного обладнання.


6. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ У ЗОНІ СУДНОПЛАВНОЇ ГІДРОТЕХНІЧНОЇ СПОРУДИ


6.1. Вимоги безпеки під час виконання водолазних робіт


Водолазні роботи на СГТС (РГС) слід проводити відповідно до вимог РД 31.84.01-90 "Единые правила безопасности труда на водолазных работах" (далі - РД 31.84.01-90).


6.2. Вимоги безпеки під час виконання робіт на воді


6.2.1. Проміри глибин і тралення в акваторіях і підхідних каналах СГТС (РГС) виконуються відповідно до правил техніки безпеки під час обслуговування судноплавної обстановки на внутрішніх водних шляхах.

6.2.2. Під час виконання робіт на воді працівники повинні бути в рятувальних жилетах.

6.2.3. Під час промірювання глибини на акваторіях і підхідних каналах СГТС (РГС) човен повинен рухатися проти течії і триматися ближче до берега, де швидкість течії завжди менша. Необхідно стежити за тим, щоб не було бортової хитавиці, крену і заливання човна водою, для чого човен необхідно направляти поперек хвиль.

6.2.4. Працівники, які промірюють глибини, повинні знати безпечні прийоми роботи на човні відповідно до вимог Правил безпеки праці на суднах річкового флоту.

6.2.5. Для безпеки працівників місця спусків до води для посадки в човен і вимірювання рівня води повинні бути обладнані справними сходами або трапами, які необхідно систематично очищати від бруду, снігу та у разі обледеніння посипати піском.

6.2.6. У разі наявності льоду в камері шлюзу і на підходах до нього, виїзд у човні для проведення промірів дозволяється бригаді в складі не менше двох працівників.

Висота надводного борту навантаженого човна повинна бути не менше 0,30 м.


6.3. Вимоги безпеки під час виконання робіт з льоду


6.3.1. До виконання робіт з льоду (облаштування майн, дноукріплювальні роботи, проміри глибин, ремонт укосів тощо) можуть бути допущені тільки працівники, що пройшли інструктаж.

Такі роботи виконуються за розпорядженням керівника робіт із записом у вахтовому журналі (таблиця 1).

Таблиця 1


Оформлення робіт у вахтовому журналі "Експлуатаційне обслуговування і ремонт"

Дата

Час

Склад і приймання вахти.

Стан споруди та обладнання.

Допуск до робіт і видача ключів.

Зміст робіт і заходи з безпеки праці.

Несправності в роботі обладнання і споруди

Відмітка про усунення несправності. Зміст робіт, дата, час, прізвище виконавця

Підписи працівника, який здійснює допуск, і виконавця робіт

1

2

3

4

56.3.2. Для безпечного виконання робіт з льоду і переміщення обладнання та механізмів по льоду керівник робіт зобов'язаний перевірити відповідність товщини і міцності льоду допустимим нормам товщин монолітного річкового льоду при пересуванні по ньому людей і транспорту відповідно до РД 31.84.01-90 за умови постійного спостереження за його станом.

6.3.3. Під час проведення робіт з льоду обладнання та матеріали встановлюють і складують на настилах і підкладках із колод, на видних місцях розміщують рятувальні засоби (жердини, мотузки, рятувальні круги тощо).

6.3.4. Під час виконання робіт на льоду не дозволяється розпалювати вогнище поблизу механізмів і трубопроводів.

Слід уникати розливів нафтопродуктів на лід.

6.3.5. У разі появи на льоду провалів і великих тріщин роботи слід негайно припинити, працівників - вивести, а устаткування і матеріали - вивезти.

6.3.6. У місцях із недостатньою міцністю льоду встановлюють (вивішують) знаки небезпеки з відповідним написом ("Ходити по льоду не дозволяється" тощо).

6.3.7. У весняний період із настанням денних плюсових температур необхідно: на льоду (там, де потрібно) покласти дощаті настили; обмежити кількість працівників, які одночасно працюють на льоду; при товщині льоду, близькій до граничнодопустимої (згідно з РД 31.84.01-90), обладнання і механізми поставити на понтони.


6.4. Вимоги безпеки під час виконання робіт над водою


6.4.1. Роботи над водою виконуються тільки з дозволу начальника шлюзу із записом у вахтовому журналі, а в зоні гідроспоруди - тільки за нарядом.

6.4.2. Роботи над водою необхідно виконувати в рятувальному жилеті, а також дотримуватися правил безпеки праці, що діють під час роботи на висоті, відповідно до вимог Інструкції з охорони праці під час виконання робіт на висоті з використанням спеціальних страхувальних засобів, затвердженої наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 09.10.2003 N 190, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2003 за N 970/8291.

6.4.3. Біля місця спуску працівника повинен бути рятувальний круг з кидальним кінцем довжиною не менше 25 м.

6.4.4. На воді на відстані не більше 50 м від місця виконання роботи повинен бути черговий човен або будь-який інший плавзасіб.

6.4.5. У разі роботи шлюзу в умовах продовженої навігації обколювання льоду з конструкцій воріт і затворів виконують за нарядом і з дотриманням усіх заходів безпеки під час виконання робіт над водою.


7. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ З ВОДОВІДЛИВУ ТА ОСУШУВАННЯ КАМЕРИ ШЛЮЗУ


7.1. Роботи з водовідливу та осушування камери шлюзу проводяться відповідно до Правил технічної експлуатації судноплавних гідротехнічних споруд і розробленого та затвердженого технологічного процесу.

7.2. Під час проведення робіт з водовідливу та осушування камери шлюзу повинні бути передбачені заходи, що забезпечують безпеку праці працівників.

7.3. Працівники, які працюють під час водовідливу, повинні бути забезпечені рятувальними засобами.

7.4. Проходи в камері прокладають по осі шлюзу.

Проходи повинні забезпечувати вільний і безпечний прохід працівників.

7.5. На шлюзі з боку нижнього б'єфа після встановлення ремонтного затвора його слід оглянути для визначення правильності встановлення.

7.6. Правильне і безпечне встановлення затвора підтверджується актом.

7.7. У процесі водовідливу, коли збільшується напір на ремонтні ворота, необхідно постійно спостерігати за станом воріт і їх ущільнень.

7.8. У разі виникнення небезпеки водовідлив слід припинити і вжити необхідних заходів для усунення несправностей.

7.9. Після закінчення відкачування води з камери шлюзу для безпечного спуску працівників на ремонтні ворота і в камеру шлюзу повинні бути змонтовані надійні сходи або сходні шириною не менше 1000 мм з поручнями з обох боків на висоті 1100 мм.

7.10. Під час виконання робіт на ремонтному затворі в разі необхідності сходи слід чистити від снігу і льоду, посипати піском.

7.11. Протягом усього періоду, коли камера шлюзу перебуває в осушеному стані, необхідно слідкувати за станом воріт і затворів.

7.12. Якщо в стінах камери шлюзу немає стаціонарних драбин, підвішують справні і перевірені штормтрапи.

7.13. Переходи над галереями, колодязями, водоприймальними пристроями повинні бути перекриті трапами.

Спуски в галереї, ніші воріт, затворів обладнують сходнями.

7.14. У зимовий період для безпечного виконання робіт біля стін камери і голів шлюзу льодовий пояс необхідно видаляти.

7.15. У деяких випадках допускається встановлення захисних козирків, здатних витримувати ударне навантаження у разі обрушення льодового пояса.

7.16. Приямки колодязів насосів відкачування повинні бути огороджені.


8. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА РЕМОНТУ МЕХАНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ СУДНОПЛАВНОЇ ГІДРОТЕХНІЧНОЇ СПОРУДИ


8.1. Загальні вимоги безпеки


8.1.1. У приміщеннях механізмів повинен бути повний комплект справних інструментів відповідно до затвердженого переліку, розташованих на спеціальних інструментальних дошках.