Об утверждении дополнений к Справочнику квалификационных характеристик профессий работников (Выпуск 64)


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ<br> <br> Н А К А З<br> <br> 22.12.2003 N 218<br> <br> <br> Про затвердження доповнень до Довідника<br> кваліфікаційних характеристик професій<br> працівників (Випуск 64)<br> <br> <br> Зміни, що відбулися в останні роки в будівельному виробництві<br>у зв'язку із впровадженням нових технологій, застосуванням нових<br>видів будівельних матеріалів, сучасних машин, механізмів зі<br>складними технічними характеристиками, програмними комп'ютерними<br>системами керування тощо, зумовлюють появу нових професій та посад<br>працівників. Відповідно це потребує розробки нових кваліфікаційних<br>характеристик, уточнення характеристик окремих базових професій та<br>посад.<br> З метою удосконалення Довідника кваліфікаційних характеристик<br>працівників (Випуск 64) Н А К А З У Ю:<br> <br> 1. Затвердити доповнення до Довідника кваліфікаційних<br>характеристик професій працівників (Випуск 64), затвердженого<br>наказами Держбуду України від 13 жовтня 1999 року N 249<br>( <A HREF="153663">v0249241-99</A> ), від 24 жовтня 2000 року N 239, від 14 вересня<br>2001 року N 183, від 8 серпня 2002 року N 25 ( <A HREF="113961">v0025509-02</A> ) та<br>від 29 серпня 2003 року N 149 ( <A HREF="145115">v0149509-03</A> ), розроблені<br>Українським науково-дослідним центром економіки будівництва<br>"Екобуд" (далі - УкрНДЦ "Екобуд"), і схвалені рішенням<br>науково-технічної ради Держбуду України від 10 грудня 2003 р.<br>N 90 ( <A HREF="154938">va090509-03</A> ):<br> а) до розділу 1 "Керівники, професіонали, фахівці" -<br>Доповнення N 1 (8 кваліфікаційних характеристик);<br> б) до розділу 2 "Робітники. Будівельні, монтажні та<br>ремонтно-будівельні роботи" - Доповнення N 4 (18 кваліфікаційних<br>характеристик).<br> <br> 2. Внести у розділ 4 "Робітники. Будівництво та ремонт<br>автомобільних доріг" Довідника кваліфікаційних характеристик<br>професій працівників (Випуск 64) та доповнення до нього зміни<br>такого змісту: у назвах професій робітників, для яких введена<br>спеціалізація, слова у дужках "будівництво та ремонт автомобільних<br>доріг" замінити словами "дорожньо-будівельні роботи".<br> <br> 3. Ввести зазначені доповнення та зміни у дію з 1 січня<br>2004 року.<br> <br> 4. Управлінню економіки та стратегії розвитку будівельного<br>комплексу (Т.Шарапова) разом з УкрНДЦ "Екобуд" забезпечити в<br>місячний строк доведення інформації про затвердження зазначених<br>доповнень до Довідника кваліфікаційних характеристик професій<br>працівників (Випуск 64) до зацікавлених організацій.<br> Видання та розповсюдження зазначених доповнень покласти на<br>УкрНДЦ "Екобуд".<br> <br> 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого<br>заступника Голови Комітету А. Беркуту.<br> <br> Голова Комітету В.Череп<br></FONT></PRE><br>