Об утверждении ориентировочных планов заседаний коллегии и научно-технического совета Держбуду Украины на І полугодие и І квартал 2004 г. соответственно


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ<br> <br> Н А К А З<br> <br> 15.12.2003 N 215<br> <br> <br> Про затвердження орієнтовних планів засідань<br> колегії та науково-технічної ради Держбуду України<br> на I півріччя та I квартал 2004 р. відповідно<br> <br> <br> З метою організації роботи колегії та науково-технічної ради<br>Комітету Н А К А З У Ю:<br> <br> 1. Затвердити орієнтовний план засідань колегії Державного<br>комітету України з будівництва та архітектури на I півріччя<br>2004 р. згідно з додатком 1.<br> <br> 2. Затвердити орієнтовний план засідань науково-технічної<br>ради Комітету на I квартал 2004 р. згідно з додатком 2.<br> <br> 3. Керівникам структурних підрозділів, членам колегії та<br>науково-технічної ради, призначеним відповідальними виконавцями,<br>забезпечити вчасну підготовку матеріалів до розгляду на засіданнях<br>колегії та науково-технічної ради.<br> <br> 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого<br>заступника Голови Комітету А.Беркуту.<br> <br> Голова Комітету В.Череп<br> <br> <br> Додаток 1<br> до наказу Держбуду України<br> 15.12.2003 N 215<br> <br> <br> ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН<br> засідань колегії Держбуду України на<br> I півріччя 2004 року<br> <br> <br>------------------------------------------------------------------<br>|N пп| Дата проведення засідання. | Відповідальні | Термін |<br>| | Питання, що виноситься на | за підготовку | подання |<br>| | розгляд колегії | матеріалів |матеріалів|<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|Засідання 23 січня |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>| 1. | Про стан здійснення |Казмірук Ю.Й. |13 січня |<br>| | моніторингу реалізації |Економов А.О. |2004 року |<br>| | генеральної схеми планування | | |<br>| | території України за 2003 рік | | |<br>|----+--------------------------------+---------------+----------|<br>| 2. | Про щорічний звіт Кабінету |Казмірук Ю.Й. |13 січня |<br>| | Міністрів України про |Авдієнко О.П. |2004 року |<br>| | виконання заходів з реалізації | | |<br>| | Програми забезпечення | | |<br>| | безперешкодного доступу людей | | |<br>| | з обмеженими фізичними | | |<br>| | можливостями до об'єктів | | |<br>| | житлового та громадського | | |<br>| | призначення на виконання | | |<br>| | постанови Кабінету Міністрів | | |<br>| | України від 04.06.2003 N 863 | | |<br>| | ( <A HREF="133662">863-2003-п</A> ) | | |<br>|----+--------------------------------+---------------+----------|<br>| 3. | Про стан та першочергові |Бондаренко О.М.|13 січня |<br>| | заходи з поліпшення охорони |Барзилович Д.В.|2004 року |<br>| | праці в галузі будівництва та | | |<br>| | промисловості будівельних | | |<br>| | матеріалів | | |<br>|----+--------------------------------+---------------+----------|<br>| 4. | Про роботу відділу |Гречок В.О. |13 січня |<br>| | ліцензування та атестації |Лісничук В.А. |2004 року |<br>| | будівельної діяльності за | | |<br>| | 2003 рік | | |<br>|----+--------------------------------+---------------+----------|<br>| 5. | Про стан виконавської |Беркута А.В. |13 січня |<br>| | дисципліни та заходи щодо |Григор А.Ф. |2004 року |<br>| | посилення контролю і | | |<br>| | підвищення відповідальності | | |<br>| | керівників структурних | | |<br>| | підрозділів Держбуду, | | |<br>| | підприємств, установ і | | |<br>| | організацій, що належать до | | |<br>| | сфери управління Комітету, за | | |<br>| | своєчасне і безумовне | | |<br>| | виконання законів України, | | |<br>| | актів та доручень Президента | | |<br>| | України і Кабінету Міністрів | | |<br>| | України | | |<br>|----+--------------------------------+---------------+----------|<br>| 6. | Аналіз показників |Беркута А.В. |13 січня |<br>| | контрольно-ревізійної роботи |Щавінська Т.М. |2004 року |<br>| | внутрішнього фінансового | | |<br>| | контролю Держбуду України за | | |<br>| | підсумками 2003 року | | |<br>|----+--------------------------------+---------------+----------|<br>| 7. | Про результати відряджень за |Гречок В.О. |13 січня |<br>| | кордон працівників Держбуду у |Григоренко Г.В.|2004 року |<br>| | IV кварталі 2003 року | | |<br>|----+--------------------------------+---------------+----------|<br>| 8. | Про представлення до державних |Беркута А.В. |13 січня |<br>| | нагород працівників галузі |Осяєва Н.В. |2004 року |<br>| | | | |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|Засідання 27 лютого |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>| |Про підсумки роботи Державного | Заступники |За |<br>| | комітету з будівництва та | Голови, |окремим |<br>| | архітектури, підприємств та | керівники |планом |<br>| | організацій будівельного |структурних | |<br>| | комплексу України у 2003 році |підрозділів | |<br>| | та основні завдання на 2004 | | |<br>| | рік | | |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|Засідання 26 березня |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>| 1. | Про досвід розроблення |Казмірук Ю.Й. |16 березня|<br>| | генеральних планів крупних |Економов А.О. |2004 р. |<br>| | міст на прикладі м. Харкова | | |<br>|----+--------------------------------+---------------+----------|<br>| 2. |Про діяльність УкрНДІінжпроект |Казмірук Ю.Й. |16 березня|<br>| | з питань інженерного |Авдієнко О.П. |2004 р. |<br>| | забезпечення житлових та | | |<br>| | громадських будинків | | |<br>|----+--------------------------------+---------------+----------|<br>| 3. | Про роботу Управління цінової |Беркута А.В. |16 березня|<br>| | політики, експертизи та |Губень П.І. |2004 р. |<br>| | контролю вартості у | | |<br>| | будівництві | | |<br>|----+--------------------------------+---------------+----------|<br>| 4. | Про державну атестацію |Бондаренко О.М.|16 березня|<br>| | науково-дослідних |Барзилович Д.В.|2004 р. |<br>| | (науково-технічних) | | |<br>| | організацій | | |<br>|----+--------------------------------+---------------+----------|<br>| 5. | Про заходи з підготовки і |Беркута А.В. |16 березня|<br>| | святкування 50-річчя від дати |Шарапова Т.О. |2004 р. |<br>| | створення будівельного | | |<br>| | комплексу в Україні | | |<br>|----+--------------------------------+---------------+----------|<br>| 6. | Про виконання підприємствами, |Беркута А.В. |16 березня|<br>| | установами й організаціями, що |Григор А.Ф. |2004 р. |<br>| | належать до сфери управління | | |<br>| | Держбуду, фінансових планів за | | |<br>| | 2003 рік | | |<br>|----+--------------------------------+---------------+----------|<br>| 7. | Про представлення до державних |Беркута А.В. |16 березня|<br>| | нагород працівників галузі |Осяєва Н.В. |2004 р. |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|Засідання 23 квітня |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>| 1. | Про основні засади визначення |Беркута А.В. |13 квітня |<br>| | вартості будівництва житла, |Губень П.І. |2004 р. |<br>| | зокрема того, що споруджується | | |<br>| | за державні кошти для | | |<br>| | військовослужбовців, молоді та | | |<br>| | інших соціально незахищених | | |<br>| | категорій населення | | |<br>|----+--------------------------------+---------------+----------|<br>| 2. | Про проект галузевої програми |Бондаренко О.М.|13 квітня |<br>| | сприяння розвитку інноваційної |Барзилович Д.В.|2004 р. |<br>| | діяльності | | |<br>|----+--------------------------------+---------------+----------|<br>| 3. | Про роботу Управління |Бондаренко О.М.|13 квітня |<br>| | містобудування та архітектури |Папка В.В. |2004 р. |<br>| |Запорізької обласної державної | | |<br>| | адміністрації щодо | | |<br>| | укомплектування місцевих | | |<br>| | інспекцій Держархбудконтролю | | |<br>| | фахівцями | | |<br>|----+--------------------------------+---------------+----------|<br>| 4. | Про концепцію розвитку міста |Казмірук Ю.Й. |13 квітня |<br>| | Одеси |Економов А.О. |2004 р. |<br>| | |Білоконь Ю.М. | |<br>| | |Мурманов М.В. | |<br>|----+--------------------------------+---------------+----------|<br>| 5. | Про результати відряджень за |Гречок В.О. |13 квітня |<br>| | кордон працівників Держбуду у |Григоренко Г.В.|2004 р. |<br>| | I кварталі 2004 року | | |<br>|----+--------------------------------+---------------+----------|<br>| 6. | Про представлення до державних |Беркута А.В. |13 квітня |<br>| | нагород працівників галузі |Осяєва Н.В. |2004 р. |<br>| | | | |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|Засідання 28 травня |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>| 1. | Про діяльність Управління |Казмірук Ю.Й. |18 травня |<br>| | містобудування і архітектури |Економов А.О. |2004 р. |<br>| | Вінницької обласної державної | | |<br>| | адміністрації | | |<br>|----+--------------------------------+---------------+----------|<br>| 2. | Про державну атестацію |Бондаренко О.М.|18 травня |<br>| | науково-дослідних |Барзилович Д.В.|2004 р. |<br>| | (науково-технічних) | | |<br>| | організацій | | |<br>|----+--------------------------------+---------------+----------|<br>| 3. | Про практику проведення |Беркута А.В. |18 травня |<br>| | комплексної державної |Губень П.І. |2004 р. |<br>| | експертизи та дотримання | | |<br>| | законодавства всіма | | |<br>| | виконавцями окремих її | | |<br>| | складових у Хмельницькій | | |<br>| | області | | |<br>|----+--------------------------------+---------------+----------|<br>| 4. | Про досвід НВП "Елетер" із |Казмірук Ю.Й. |18 травня |<br>| | впровадження сучасних |Авдієнко О.П. |2004 р. |<br>| | інженерних систем та технологій| | |<br>| | в житлово-цивільному | | |<br>| | будівництві | | |<br>|----+--------------------------------+---------------+----------|<br>| 5. | Про виконання підприємствами, |Беркута А.В. |18 травня |<br>| | установами й організаціями, |Григор А.Ф. |2004 р. |<br>| | що належать до сфери | | |<br>| | управління Держбуду, | | |<br>| | фінансових планів за I квартал | | |<br>| | 2004 року | | |<br>|----+--------------------------------+---------------+----------|<br>| 6. | Про представлення до |Беркута А.В. |18 травня |<br>| | державних нагород працівників |Осяєва Н.В. |2004 р. |<br>| | галузі | | |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|Засідання 25 червня |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>| 1. | Про результати роботи з |Беркута А.В. |15 червня |<br>| | ліквідації збитковості |Шарапова Т.О. |2004 р. |<br>| | підприємств, що входять до | | |<br>| | складу будівельних | | |<br>| | корпорацій, за 2003 рік | | |<br>|----+--------------------------------+---------------+----------|<br>| 2. | Про стан збереження об'єктів |Казмірук Ю.Й. |15 червня |<br>| | культурної спадщини |Майстерчук Т.П.|2004 р. |<br>| | центральної частини м. Львова, | | |<br>| | включеної до Списку | | |<br>| | всесвітньої спадщини ЮНЕСКО | | |<br>|----+--------------------------------+---------------+----------|<br>| 3. | Про розвиток виставкової |Бондаренко О.М.|15 червня |<br>| | діяльності у будівельній |Барзилович Д.В.|2004 р. |<br>| | галузі та стан підготовки до | | |<br>| | виставки-презентації | | |<br>| | будівельної галузі в | | |<br>| | НК "Експоцентр України" | | |<br>| | <A HREF="40737">11-14</A> серпня 2004 року | | |<br>|----+--------------------------------+---------------+----------|<br>| 4. | Про представлення до |Беркута А.В. |15 червня |<br>| | державних нагород працівників |Осяєва Н.В. |2004 р. |<br>| | галузі | | |<br>------------------------------------------------------------------<br> <br> <br> Додаток 2<br> до наказу Держбуду України<br> 15.12.2003 N 215<br> <br> <br> ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН<br> засідань президії науково-технічної ради<br> Держбуду України на I квартал 2004 року<br> <br> <br>------------------------------------------------------------------<br>| N | Питання, що пропонується | Відповідальні | Термін |<br>|пор.| до розгляду | виконавці | подання |<br>| | | |матеріалів|<br>|----+-----------------------------+------------------+----------|<br>| 1 | 2 | 3 | 4 |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>| 16 січня |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>| 1 | Про проекти постанов |Управління |29 грудня |<br>| | Кабінету Міністрів |економіки та |2003 року |<br>| | України: |стратегії | |<br>| | - Про затвердження |розвитку | |<br>| | Загальних умов укладання та |будівельного | |<br>| | виконання договорів |комплексу | |<br>| | підряду (субпідряду) у |(Шарапова Т.О.) | |<br>| | капітальному | | |<br>| | будівництві; | | |<br>| | - Про затвердження | | |<br>| | Особливих умов укладання та | | |<br>| | виконання договорів | | |<br>| | підряду в капітальному | | |<br>| | будівництві за участю | | |<br>| | іноземних суб'єктів | | |<br>| | господарювання | | |<br>|----+-----------------------------+------------------+----------|<br>| 2 | Про проект Методичних |Управління |29 грудня |<br>| | рекомендацій із формування |економіки та |2003 року |<br>| | собівартості |стратегії | |<br>| | будівельно-монтажних робіт |розвитку | |<br>| | (нова редакція) |будівельного | |<br>| | |комплексу | |<br>| | |(Шарапова Т.О.) | |<br>| | |Центр "Екобуд" | |<br>|----+-----------------------------+------------------+----------|<br>| 3 | Про розгляд інвестиційних |Управління |29 грудня |<br>| | програм і проектів |цінової |2003 року |<br>| | будівництва, які |політики, | |<br>| | затверджуються Кабінетом |експертизи та | |<br>| | Міністрів України (за |контролю | |<br>| | надходженням) |вартості у | |<br>| | |будівництві | |<br>| | |(Губень П.І.) | |<br>|----+-----------------------------+------------------+----------|<br>| 4 | Про затвердження змін до |Управління |29 грудня |<br>| | загальнодержавних |цінової |2003 року |<br>| | ресурсних елементних |політики, | |<br>| | кошторисних норм (у |експертизи та | |<br>| | робочому порядку) |контролю | |<br>| | |вартості у | |<br>| | |будівництві | |<br>| | |(Губень П.І.) | |<br>|----+-----------------------------+------------------+----------|<br>| 5 | Про середньострокові |Управління |29 грудня |<br>| | заходи інноваційної |науково-технічної |2003 року |<br>| | діяльності у галузі |політики у | |<br>| | будівництва та |будівництві | |<br>| | промисловості будівельних |(Барзилович Д.В.) | |<br>| | матеріалів | | |<br>|----+-----------------------------+------------------+----------|<br>| 6 | Про призначення робочої |Управління |29 грудня |<br>| | групи з визначення базових |науково-технічної |2003 року |<br>| | науково-технічних |політики у | |<br>| | організацій |будівництві | |<br>| | |(Барзилович Д.В.) | |<br>|----+-----------------------------+------------------+----------|<br>| 7 | Про погодження технічних |Управління |29 грудня |<br>| | умов та змін технічних |науково-технічної |2003 року |<br>| | умов на продукцію |політики у | |<br>| | будівельного призначення |будівництві | |<br>| | |(Барзилович Д.В.) | |<br>|----+-----------------------------+------------------+----------|<br>| 8 | Про пропозиції щодо |Управління |29 грудня |<br>| | встановлення комплексу |науково-технічної |2003 року |<br>| | автоматизованої системи |політики у | |<br>| | керування "Кодас - ЖК" під |будівництві | |<br>| | час будівництва житлових і |(Барзилович Д.В.) | |<br>| | громадських будинків у | | |<br>| | нових мікрорайонах міста | | |<br>| | Києва | | |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>| 13 лютого |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>| 1 | Про проект положення про |Управління |3 лютого |<br>| | порядок консервації та |економіки та | |<br>| | розконсервації об'єктів |стратегії | |<br>| | будівництва |розвитку | |<br>| | |будівельного | |<br>| | |комплексу | |<br>| | |(Шарапова Т.О.) | |<br>| | |Центр "Екобуд" | |<br>|----+-----------------------------+------------------+----------|<br>| 2 | Про проект змін до ДБН із |Управління |3 лютого |<br>| | проектування житлових і |архітектурно- | |<br>| | громадських будинків у |конструктивних | |<br>| | зв'язку із введенням у дію |та інженерних | |<br>| | з 01.05.2003 нової |систем | |<br>| | редакції ДБН В.1.1-7-2002 |будинків і | |<br>| | "Пожежна безпека об'єктів |споруд | |<br>| | будівництва" |житлово-цивільного| |<br>| | |призначення | |<br>| | |(Авдієнко О.П.) | |<br>|----+-----------------------------+------------------+----------|<br>| 3 | Про розгляд інвестиційних |Управління |3 лютого |<br>| | програм і проектів |цінової | |<br>| | будівництв, які |політики, | |<br>| | затверджуються Кабінетом |експертизи та | |<br>| | Міністрів України (за |контролю | |<br>| | надходженням) |вартості у | |<br>| | |будівництві | |<br>| | |(Губень П.І.) | |<br>|----+-----------------------------+------------------+----------|<br>| 4 | Про проект типових |Управління |3 лютого |<br>| | місцевих правил забудови |містобудівної | |<br>| | населених пунктів |політики | |<br>| | |(Економов А.О.) | |<br>|----+-----------------------------+------------------+----------|<br>| 5 | Про проект галузевої |Управління |3 лютого |<br>| | частини національної |науково-технічної | |<br>| | програми "Ресурс" |політики у | |<br>| | |будівництві | |<br>| | |(Барзилович Д.В.) | |<br>|----+-----------------------------+------------------+----------|<br>| 6 | Про погодження технічних |Управління |3 лютого |<br>| | умов та змін технічних |науково-технічної | |<br>| | умов на продукцію |політики у | |<br>| | будівельного призначення |будівництві | |<br>| | |(Барзилович Д.В.) | |<br>|----+-----------------------------+------------------+----------|<br>| 7 | Про призначення базових |Управління |3 лютого |<br>| | організацій Держбуду |науково-технічної | |<br>| | України з |політики у | |<br>| | науково-технічної |будівництві | |<br>| | діяльності (за |(Барзилович Д.В.) | |<br>| | надходженням) | | |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>| 12 березня |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>| 1 | Про проект ДБН "Житлові |Управління |2 березня |<br>| | будинки та комплекси" |архітектурно- | |<br>| | |конструктивних | |<br>| | |та інженерних | |<br>| | |систем | |<br>| | |будинків і | |<br>| | |споруд | |<br>| | |житлово-цивільного| |<br>| | |призначення | |<br>| | |(Авдієнко О.П.) | |<br>|----+-----------------------------+------------------+----------|<br>| 2 | Про розгляд інвестиційних |Управління |2 березня |<br>| | програм і проектів |цінової | |<br>| | будівництва, які |політики, | |<br>| | затверджуються Кабінетом |експертизи та | |<br>| | Міністрів України (за |контролю | |<br>| | надходженням) |вартості у | |<br>| | |будівництві | |<br>| | |(Губень П.І.) | |<br>|----+-----------------------------+------------------+----------|<br>| 3 | Про методику розроблення |Управління |2 березня |<br>| | проектів планування та |містобудівної | |<br>| | містобудівного розвитку |політики | |<br>| | прикордонних територій і |(Економов А.О.) | |<br>| | транскомунікаційних | | |<br>| | коридорів України | | |<br>|----+-----------------------------+------------------+----------|<br>| 4 | Про призначення базових |Управління |2 березня |<br>| | організацій Держбуду |науково-технічної | |<br>| | України з |політики у | |<br>| | науково-технічної |будівництві | |<br>| | діяльності (за |(Барзилович Д.В.) | |<br>| | надходженням) | | |<br>|----+-----------------------------+------------------+----------|<br>| 5 | Про погодження проектів |Управління |2 березня |<br>| | технічних умов та змін |науково-технічної | |<br>| | технічних умов на |політики у | |<br>| | продукцію будівельного |будівництві | |<br>| | призначення (за |(Барзилович Д.В.) | |<br>| | надходженням) | | |<br>------------------------------------------------------------------<br></FONT></PRE><br>