Приказ 392. Об утверждении Положения о порядке согласования с органами государственного пожарного надзора проектных решений, на который не установленные нормы и правила, и обгрунтованих отклонений от обязательных требований нормативных документов


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ<br> <br> Н А К А З<br> <br> N 182 від 24.03.98 Зареєстровано в Міністерстві<br> м.Київ юстиції України<br> 23 червня 1998 р.<br> vd980324 vn182 за N 392/2832<br> <br> <br> Про затвердження Положення про порядок узгодження з<br> органами державного пожежного нагляду проектних<br> рішень, на які не встановлені норми і правила, та<br> обгрунтованих відхилень від обов'язкових вимог<br> нормативних документів<br> <br> <br> Відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку"<br>( <A HREF="9620">3745-12</A> ), уведеного в дію Постановою Верховної Ради України від<br>17 грудня 1993 р. N 3745-XII, Н А К А З У Ю:<br> <br> 1. Затвердити Положення про порядок узгодження з органами<br>державного пожежного нагляду проектних рішень, на які не<br>встановлені норми і правила, та обгрунтованих відхилень від<br>обов'язкових вимог нормативних документів (додається).<br> 2. Начальнику ГУДПО МВС України, начальникам ГУМВС України в<br>Криму, м.Києві та Київській області, УМВС України в областях та<br>м.Севастополі організувати вивчення цього Положення керівним<br>складом управлінь (відділів) Державної пожежної охорони і<br>працівниками органів державного пожежного нагляду та забезпечити<br>його виконання.<br> 3. Вважати такими, що на території України не застосовуються,<br>"Указания о порядке рассмотрения и согласования органами<br>государственного пожарного надзора проектной документации на<br>строительство предприятий, зданий и сооружений", затверджені ГУПО<br>МВС СРСР 10 січня 1983 року.<br> <br> Міністр<br> генерал-полковник міліції Ю.Кравченко<br> <br> Затверджено<br> Наказ Міністерства внутрішніх справ<br> України 24.03.98 N 182<br> <br> Зареєстровано в Міністерстві<br> юстиції України<br> 23 червня 1998 р.<br> за N 392/2832<br> <br> Положення<br> про порядок узгодження з органами державного пожежного<br> нагляду проектних рішень, на які не встановлені норми<br> і правила, та обгрунтованих відхилень від обов'язкових<br> вимог нормативних документів *<br> <br>_______________<br> * Далі - Положення.<br> <br> 1. Загальні положення<br> <br> 1.1. Це Положення встановлює порядок розгляду та узгодження з<br>органами державного пожежного нагляду (далі - держпожнагляд)<br>проектних рішень, на які не встановлені норми і правила щодо<br>забезпечення пожежної безпеки, а також обгрунтованих відхилень від<br>обов'язкових вимог нормативних документів (далі - НД) у проектній<br>документації, яка виконується за рахунок різних джерел<br>фінансування для нового будівництва, розширення, реконструкції,<br>реставрації, переоснащення та капітального ремонту (далі -<br>будівництво) підприємств, будинків і споруд на стадіях: проекту<br>(робочого проекту); робочої документації, якщо вона розробляється<br>за рішенням замовника на основі затверджених техніко-економічних<br>обгрунтувань інвестицій (для об'єктів промислового призначення),<br>або ескізного проекту (для об'єктів цивільного призначення).<br> Сфера дії Положення поширена на містобудівну проектну<br>документацію, якщо остання містить обгрунтовані відхилення від<br>протипожежних вимог державних будівельних норм у проектах забудови<br>населених пунктів і територій.<br> 1.2. Положення призначене для застосування на території<br>України всіма учасниками інвестиційного процесу в будівництві<br>незалежно від форм власності та господарювання, а також органами<br>держпожнагляду, якщо інше не передбачено законодавчими актами<br>України.<br> 1.3. Узгодження з органами держпожнагляду проектних рішень,<br>на які не встановлені норми і правила щодо забезпечення пожежної<br>безпеки, здійснюється на підставі статей 7 і 9 Закону України "Про<br>пожежну безпеку" ( <A HREF="9620">3745-12</A> ).<br> 1.4. Узгодження з органами держпожнагляду проектних рішень,<br>на які не встановлені норми і правила щодо забезпечення пожежної<br>безпеки, проводиться замовником за участю генерального<br>проектувальника (а в разі потреби - зацікавлених субпідрядних<br>організацій) у порядку, встановленому в розділі 4 цього Положення.<br> 1.5. З органами держпожнагляду слід також узгоджувати<br>обгрунтовані (вимушені) відхилення від протипожежних вимог чинних<br>НД та зміни в раніше узгоджених проектних рішеннях, що виникли в<br>процесі проектування, будівництва чи експлуатації об'єкта.<br> 1.6. На узгодження до органів держпожнагляду подаються<br>проектні рішення на стадіях: проекту (робочого проекту); робочої<br>документації, якщо вона розробляється за рішенням замовника на<br>основі затверджених техніко-економічних обгрунтувань інвестицій<br>(для об'єктів промислового призначення), або ескізного проекту<br>(для об'єктів цивільного призначення).<br> За дорученням інвестора відповідні узгодження з органами<br>держпожнагляду можуть виконуватися щодо передпроектних пропозицій,<br>які пов'язані з висвітленням інвестиційних намірів.<br> 1.7. Проектна документація на будівництво підлягає експертизі<br>на відповідність нормативним актам, що стосуються забезпечення<br>пожежної безпеки, у порядку, встановленому Порядком проведення<br>експертизи проектної та іншої документації щодо пожежної безпеки,<br>затвердженим наказом МВС України від 22.11.94 N 641* ( <A HREF="13792">z0326-94</A> ).<br> <br>_______________<br> * Зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.12.94 за<br>N 326/536.<br> <br> У разі наявності в проектній документації проектних рішень,<br>на які не встановлені норми і правила щодо забезпечення пожежної<br>безпеки, або обгрунтованих відхилень від протипожежних вимог НД<br>замовник за участю генерального проектувальника повинен узгодити<br>такі рішення (відхилення) з відповідним органом держпожнагляду до<br>передачі проектної документації на експертизу.<br> 1.8. При поданні проектної документації на експертизу до<br>органів держпожнагляду головним інженером (головним архітектором)<br>проекту наводиться повний перелік проектних рішень, на які не<br>встановлені норми і правила щодо забезпечення пожежної безпеки, та<br>обгрунтованих відхилень від протипожежних вимог НД, узгоджених із<br>відповідним органом держпожнагляду, дата і номер документа про<br>узгодження (при потребі долучається його копія).<br> <br> 2. Повноваження органів держпожнагляду щодо узгодження<br> проектних рішень, на які не встановлені норми і<br> правила, та обгрунтованих відхилень від обов'язкових<br> вимог НД<br> <br> 2.1. Узгодження проектних рішень, на які не встановлені норми<br>і правила, та обгрунтованих відхилень від обов'язкових вимог НД в<br>органах держпожнагляду здійснюють:<br> Головне управління Державної пожежної охорони (ГУДПО) МВС<br>України (центральний орган держпожнагляду);<br> управління Державної пожежної охорони (УДПО) головних<br>управлінь МВС України в Криму, м. Києві та Київській області,<br>управління (відділи) Державної пожежної охорони (УДПО - ВДПО)<br>управлінь МВС України в областях і м.Севастополі (територіальні<br>органи держпожнагляду).<br> Повноваження з цих питань апаратів і підрозділів Державної<br>пожежної охорони МВС України, які підпорядковані безпосередньо<br>центральному органу держпожнагляду, визначаються ГУДПО МВС<br>України.<br> Загонам, частинам, іншим підрозділам Державної пожежної<br>охорони, що здійснюють функції органів держпожнагляду (місцеві<br>органи держпожнагляду), дозвіл на узгодження проектних рішень, на<br>які не встановлені норми і правила щодо забезпечення пожежної<br>безпеки, та обгрунтованих відхилень від вимог НД, не надається.<br> 2.2. В центральному органі держпожнагляду узгоджуються:<br> часткові обгрунтовані відхилення від обов'язкових вимог НД у<br>проектній продукції масового застосування (типових проектах), а<br>також в експериментальних проектах без конкретної адреси<br>будівництва, що розробляються за державними інвестиціями і<br>затверджуються відповідними органами державної виконавчої влади;<br> проектні рішення, на які не встановлені норми і правила, та<br>обгрунтовані відхилення від обов'язкових вимог НД у проектній<br>документації на будівництво унікальних та особливо важливих<br>об'єктів, що передбачається за державними інвестиціями і<br>затверджується Кабінетом Міністрів України;<br> проектні рішення, на які не встановлені норми і правила, або<br>обгрунтовані відхилення від обов'язкових вимог НД у проектній<br>документації, що розробляється, як виняток, за іноземною<br>ліцензією, якщо таке передбачено міжнародною угодою або умовами<br>проведення міжнародного конкурсу, незалежно від джерел інвестицій<br>та порядку затвердження документації.<br> 2.3. В територіальних органах держпожнагляду узгоджуються:<br> проектні рішення, на які не встановлені норми і правила (за<br>винятком випадків, що належать до компетенції центрального органу<br>держпожнагляду);<br> обгрунтовані відхилення від обов'язкових вимог НД: у<br>проектній документації, яка розробляється для відповідного регіону<br>(Автономної Республіки Крим, області, міста); у разі прив'язування<br>до місцевих умов проектної продукції масового застосування<br>(типових проектів); у зональних проектах, що розробляються або<br>розповсюджуються проектними організаціями, розташованими на<br>території, що обслуговується відповідним територіальним органом<br>держпожнагляду.<br> 2.4. Про узгодження проектних рішень, на які не встановлені<br>норми і правила, територіальні органи держпожнагляду повинні<br>письмово повідомити центральний орган держпожнагляду.<br> <br> 3. Порядок розгляду та узгодження проектних рішень, на які<br> не встановлені норми і правила, а також обгрунтованих<br> відхилень від обов'язкових вимог НД<br> <br> 3.1. Розгляд в органах держпожнагляду питань, пов'язаних з<br>узгодженням проектних рішень, на які не встановлені норми і<br>правила, та обгрунтованих відхилень від обов'язкових вимог НД,<br>здійснюється на підставі подання замовником підготовленої<br>генеральним проектувальником потрібної документації:<br> організаційних та інженерно-технічних заходів, спрямованих на<br>забезпечення пожежної безпеки, у тому числі додаткових заходів, що<br>компенсують відхилення від норм проектування; обгрунтувань,<br>розрахунків, креслень тощо.<br> Ця документація подається разом із супровідним листом, в<br>якому викладаються потрібні пояснення щодо причин відхилень від НД<br>та прийняття відповідних проектних рішень.<br> 3.2. Для розгляду та узгодження проектних рішень, на які не<br>встановлені норми і правила, та обгрунтованих відхилень від<br>обов'язкових вимог НД щодо технічно складних,<br>вибухопожежонебезпечних об'єктів, об'єктів із масовим перебуванням<br>людей в центральному та територіальних органах держпожнагляду<br>створюються експертні ради (групи).<br> Експертну раду (групу) очолює начальник (заступник<br>начальника) відповідного органу держпожнагляду. До складу<br>експертної ради (групи) можуть входити працівники структурних<br>підрозділів центрального чи територіальних органів Державної<br>пожежної охорони, фахівці випробувальної пожежної лабораторії.<br> До роботи в експертній раді (групі) за погодженням з<br>керівниками відповідних підприємств, організацій та установ можуть<br>залучатися інженерно-технічні та інші працівники підприємств,<br>фахівці науково-дослідних, проектних і будівельних організацій.<br> Склад експертної ради (групи) затверджується керівником<br>органу держпожнагляду, при якому вона створюється.<br> Рішення про розгляд зазначених питань на експертній раді<br>(групі) приймає керівник органу держпожнагляду або особа, що<br>виконує його обов'язки.<br> На експертну раду (групу) можуть також покладатися й інші<br>завдання, пов'язані з розглядом питань пожежної безпеки.<br> 3.3. Експертна рада (група) розглядає допустимість і<br>обгрунтованість відхилень від обов'язкових вимог НД, ефективність<br>і достатність розроблених основних чи компенсаційних<br>протипожежних заходів і приймає відповідне рішення, яке<br>оформлюється протоколом та висновком.<br> За результатами розгляду експертною радою (групою) винесених<br>питань замовнику видається витяг з протоколу та висновок (додаток)<br>за підписом керівника (заступника керівника) органу<br>держпожнагляду.<br> У разі недостатнього опрацювання питань щодо забезпечення<br>пожежної безпеки подана документація повертається на додаткове<br>доопрацювання.<br> 3.4. Експертна рада (група) не розробляє інженерно-технічні<br>рішення, на які не встановлені норми і правила, та заходи, що<br>компенсують відхилення від протипожежних вимог НД.<br> 3.5. У разі недоцільності винесення питання на розгляд<br>експертної ради (групи) узгодження проектних рішень (відхилень)<br>здійснюється керівником органу держпожнагляду чи особою, що<br>виконує його обов'язки, і оформлюється письмово у вигляді листа.<br> 3.6. Копія листа, витяг із протоколу чи висновок надсилаються<br>також до відповідного органу держпожнагляду (територіального,<br>місцевого) для інформування та здійснення контролю.<br> 3.7. Узгодження проектних рішень, на які не встановлені норми<br>і правила, та обгрунтованих відхилень від обов'язкових вимог<br>діючих НД повинно здійснюватися, як правило, до затвердження<br>проектної документації.<br> 3.8. Узгодження органами держпожнагляду проектної<br>документації проводитися у термін до 10 днів.<br> По проектах, на які відсутні норми проектування, або по тих,<br>що потребують опрацювання окремих технічних питань за участю<br>спеціалістів підприємств, установ чи організацій, термін<br>узгодження може бути продовжений до 30 днів.<br> Суперечності між генеральним проектувальником і органом<br>держпожнагляду, що виникли в процесі розгляду та узгодження<br>проектної документації, розглядаються у встановленому порядку<br>центральним органом держпожнагляду або арбітражним судом.<br> 3.9. Контрольні примірники узгодженої документації, копії<br>протоколів, висновків чи листів підлягають обліку та зберігаються<br>в органі держпожнагляду, який прийняв відповідне рішення.<br> У місцевих органах держпожнагляду, які обслуговують<br>територію, де здійснюється будівництво, має бути забезпечено<br>зберігання документів, надісланих згідно з пунктом 3.6 цього<br>Положення.<br> 3.10. Узгодження проектної документації з органами<br>держпожнагляду дійсне тільки для даної проектної документації і на<br>інші об'єкти, аналогічні зазначеним у ній, не поширюється.<br> Узгодження відхилень від обов'язкових вимог НД у проектній<br>продукції масового застосування (типових проектах) зберігається на<br>весь термін її дії аж до виключення з числа діючих.<br> 3.11. Узгодження проектних рішень не виключає потреби<br>внесення у встановленому порядку до проектної документації змін,<br>пов'язаних із введенням у дію нових НД.<br> <br> Додаток до пункту 3.3<br> Положення про порядок узгодження з<br> органами державного пожежного<br> нагляду проектних рішень, на які<br> не встановлені норми і правила, та<br> обгрунтованих відхилень від<br> обов'язкових вимог нормативних<br> документів (рекомендований)<br> <br> Форма висновку експертної ради (групи)<br> <br> МВС України<br> <br>__________________________________________________________________<br> (найменування органу державного пожежного нагляду)<br>"___" ______________ 19__ р.<br> <br> Висновок<br> експертної ради (групи) за результатами розгляду проектних<br> рішень<br> <br>__________________________________________________________________<br> (у проекті, робочому проекті, робочій документації тощо)<br>на будівництво ___________________________________________________<br> (найменування об'єкта, належність,<br>_________________________________________________________________,<br> вид власності, адреса)<br>поданих _________________________________________________________,<br> (найменування організації, яка подає на розгляд документацію)<br>розроблених ______________________________________________________<br> (найменування проектної організації)<br>На узгодження подано документацію: _______________________________<br> (перелік документації)<br>__________________________________________________________________<br>Короткий зміст проектного рішення, що розглядається: _____________<br>_________________________________________________________________<br>Рішення експертної ради (групи): _________________________________<br>__________________________________________________________________<br> <br> Голова експертної ради __________________________<br> <br> Секретар експертної ради ________________________<br> <br> Представники:<br> замовника _________________________<br> генпроектувальника ________________<br></FONT></PRE><br>