Приказ 1331. О внесении изменений к Порядку списания расходов по объектам незавершенного строительства, что ликвидируются, утвержденного общим приказом Министерства статистики Украины, Министерства экономики Украины, Министерства финансов Украины, Государственног


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ<br> МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ<br> МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ<br> МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ<br> ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ<br> <br> Н А К А З<br> <br> 17.10.2005 N 313/351/705/1<br> <br> Зареєстровано в Міністерстві<br> юстиції України<br> 3 листопада 2005 р.<br> за N 1331/11611<br> <br> <br> Про внесення змін до Порядку списання<br> витрат по об'єктах незавершеного будівництва,<br> що ліквідуються, затвердженого спільним<br> наказом Міністерства статистики України,<br> Міністерства економіки України,<br> Міністерства фінансів України,<br> Державного комітету у справах<br> містобудування і архітектури України<br> від 28 вересня 1995 року N 243/150/156/195<br> <br> <br> На виконання Указів Президента України від 12.05.2005 N 779<br>( <A HREF="199170">779/2005</A> ) "Про лібералізацію підприємницької діяльності та<br>державну підтримку підприємництва" та від 01.06.2005 N 901<br>( <A HREF="201001">901/2005</A> ) "Про деякі заходи щодо забезпечення здійснення<br>державної регуляторної політики" стосовно прискорення перегляду<br>регуляторних актів щодо їх відповідності принципам державної<br>регуляторної політики Н А К А З У Є М О:<br> <br> Унести до Порядку списання витрат по об'єктах незавершеного<br>будівництва, що ліквідуються, затвердженого спільним наказом<br>Міністерства статистики України, Міністерства економіки України,<br>Міністерства фінансів України, Державного комітету у справах<br>містобудування і архітектури України від 28.09.95<br>N 243/150/156/195 ( <A HREF="20262">z0357-95</A> ), зареєстрованого в Мін'юсті України<br>06.10.95 за N 357/893 (далі - Порядок), такі зміни:<br> <br> 1. У тексті Порядку ( <A HREF="20262">z0357-95 ):</A><br> 1) в абзаці першому слова "Міністерство статистики України"<br>та "Державний комітет у справах містобудування і архітектури<br>України" замінити словами відповідно "Державний комітет статистики<br>України" та "Міністерство будівництва, архітектури та<br>житлово-комунального господарства України";<br> 2) в абзаці третьому пункту 3 слова "загальнодержавної<br>власності" замінити словами "державної власності";<br> 3) у пункті 5 слова "та з Комісією з проведення приватизації<br>об'єктів незавершеного будівництва" вилучити;<br> 4) в абзаці першому пункту 9 слово "майнову" вилучити.<br> <br> 2. У додатках до Порядку ( <A HREF="20262">z0357-95 ):</A><br> 1) слова по тексту "млн. крб." замінити словами "млн. грн.";<br> 2) у додатку N 1:<br> загальну назву до граф 4 і 5 "Затверджена повна вартість"<br>замінити словами "Затверджена загальна вартість";<br> назву графи 4 "Розрахункова кошторисна вартість" замінити<br>словом "Всього";<br> назву граф 5 та 7 "в т.ч. базисна кошторисна вартість БМР"<br>замінити словами "в т.ч. будівельно-монтажні роботи";<br> назву графи 11 "за базисною кошторисною вартістю БМР"<br>замінити словами "в т.ч. будівельно-монтажні роботи";<br> назву графи 12 "за договірною ціною" замінити словом<br>"всього";<br> назву графи 13 "за базисною кошторисною вартістю БМР"<br>замінити словами "в т.ч. будівельно-монтажні роботи";<br> 3) у додатку N 2:<br> графи 3 і 4 замінити графою 3 "Загальна кошторисна вартість<br>проектно-вишукувальних робіт";<br> графи 5 і 6 вважати графою 4 "Кошторисна вартість виконаних<br>проектно-вишукувальних робіт за договірною ціною до їх<br>припинення";<br> графи 7 і 8 вважати відповідно графами 5 і 6.<br> <br> Голова Державного комітету<br> статистики України О.Г.Осауленко<br> <br> Міністр економіки України А.П.Яценюк<br> <br> Міністр фінансів України В.М.Пинзеник<br> <br> Міністр будівництва, архітектури<br> та житлово-комунального<br> господарства України П.С.Качур</FONT></PRE><br>