МIНIСТЕРСТВО БУДIВНИЦТВА, АРХIТЕКТУРИ
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Н А К А З

14.03.2007 N 83


Про проведення конкурсу на кращі будинки
і споруди, збудовані та прийняті в експлуатацію
в 2006 році в Україні


Відповідно до Положення про Міністерство будівництва,
архітектури та житлово-комунального господарства України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
13.12.2006 р. N 1725 ( 1725-2006-п ), та з метою сприяння
підвищенню якості проектування і будівництва, поширення досвіду із
впровадження нових прогресивних технологій, будівельних матеріалів
і конструкцій, вдалих конструктивно-планувальних та архітектурних
рішень, популяризації кращих об'єктів житлово-цивільного та
промислового призначення, збудованих та прийнятих в експлуатацію у
2006 році, Н А К А З У Ю:

1. Провести конкурс на кращі будинки і споруди, збудовані та
прийняті в експлуатацію у 2006 році в Україні, відповідно до
положення "Про проведення конкурсу на кращі будинки і споруди,
збудовані та прийняті в експлуатацію в Україні", затвердженого
наказом Держбуду України від 30 березня 2004 року N 52
( z0649-04 ).

2. Для проведення конкурсу утворити журі у складі згідно з
додатком 1.

3. Установити термін подання матеріалів на конкурс до 1
червня 2007 року.

4. Для попереднього розгляду матеріалів конкурсу,
безпосереднього ознайомлення з об'єктами та підготовки пропозицій
журі утворити експертну комісію у складі згідно з додатком 2.

5. Експертній комісії до 19 червня поточного року внести
пропозиції журі конкурсу щодо присудження відповідних призових
місць об'єктам, представленим на конкурс за номінаціями згідно з
додатком 3.

6. Журі конкурсу підбити підсумки конкурсу до 3 липня 2007
року і подати на затвердження Міністерству будівництва,
архітектури та житлово-комунального господарства України
пропозиції щодо присудження об'єктам призових місць та дипломів.

7. Організаційно-технічне забезпечення з проведення конкурсу
покласти на Науково-дослідний інститут будівельного виробництва
(В.Балицький), якому:
- до 3 липня 2007 року організувати фотовиставку поданих на
конкурс об'єктів;
- до 25 липня 2007 року виконати оформлення дипломів та
грамот для нагородження переможців конкурсу.

8. Держархбудінспекції (О.Бондаренко) забезпечити:
- до 16 липня 2007 року підготовку проекту наказу
Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального
господарства України за підсумками конкурсу;
- вручення переможцям конкурсу дипломів та нагород;
- доведення підсумків конкурсу до відома всіх заінтересованих
організацій.

9. Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та
кадрової роботи (О.Волосевич) забезпечити публікацію інформації
про проведення конкурсу та його підсумки в Iнформаційному бюлетені
з питань будівництва та архітектури.

10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра А.Беркуту.

Віце-прем'єр-міністр України,
Міністр будівництва, архітектури
та житлово-комунального господарства В.Рибак


Додаток 1
до наказу Мінбуду
14.03.2007 N 83


СКЛАД
журі конкурсу


Беркута А.В. - Перший заступник Міністра, голова журі;
Бондаренко О.М. - Начальник Державної
архітектурно-будівельної інспекції, заступник голови журі.
Члени журі:
Григор А.Ф. - Перший заступник начальника Державної
архітектурно-будівельної інспекції;
Проценко К.I. - Віце-президент Академії будівництва України
(за згодою);
Худяков Ю.Ф. - Віце-президент Спілки архітекторів України (за
згодою);
Авдієнко О.П. - Начальник Управління
архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд
Мінбуду;
Антонюк П.Д. - Директор ЗАТ "Iнститут "Діпроцивільпромбуд"
(за згодою);
Білоконь Ю.М. - Директор інституту "Діпромісто";
Вашкулат О.М. - Начальник Управління планування та забудови
територій Мінбуду;
Григоровський П.Є. - Заступник директора НДI будівельного
виробництва;
Iвановський В.М. - Начальник відділу координації та
забезпечення будівельного виробництва корпорації "Украгропромбуд"
(за згодою);
Чеснок В.М. - Головний редактор журналу "Будівництво
України";
Чижевський О.П. - Директор інституту
"УкрНДIпроцивільсільбуд";
Шацький В.I. - Голова правління ДАТ "Будівельна компанія
"Укрбуд" (за згодою).


Додаток 2
до наказу Мінбуду
14.03.2007 N 83


СКЛАД
журі конкурсу


Старовойтов С.I. - Начальник управління контролю будівництва
та виробництва будівельних матеріалів і виробів Державної
архітектурно-будівельної інспекції;
Григоровський П.Є. - Заступник директора НДI будівельного
виробництва;
Галицький О.М. - Керівник сектора маркетингових досліджень та
організації науково-технічних конференцій та виставок НДI
будівельного виробництва.


Додаток 3
до наказу Мінбуду
14.03.2007 N 83


ПЕРЕЛIК
номінацій для оцінки кращих будинків і комплексів
житлово-цивільного та промислового призначення


1. Житлові будинки та комплекси.
2. Навчальні заклади.
3. Лікувально-оздоровчі заклади.
4. Об'єкти культури.
5. Спортивні споруди.
6. Культові споруди.
7. Адміністративні будинки.
8. Об'єкти торгівлі та побуту.
9. Промислові об'єкти.
10. Об'єкти сільського будівництва.


Додаток 4
до наказу Мінбуду
14.03.2007 N 83


МЕТОДИЧНI ВКАЗIВКИ
щодо журі з оцінки об'єктів, надісланих на конкурс


Журі визначає кращі будинки і споруди, збудовані та прийняті
в експлуатацію з урахуванням таких критеріїв:
- відповідність виконаних будівельних робіт державним
будівельним нормам та проектній документації;
- естетичність фасадів та покрівлі будинку;
- функціональність об'єкта;
- застосування сучасних конструктивних рішень, високоякісних
- оздоблювальних матеріалів, ефективних технологій;
- вдале розміщення об'єкта з урахуванням ландшафту території;
- гармонійність сполучення з архітектурним оточенням міського
середовища;
- якість благоустрою прилеглої до об'єкта території;
- екологічна чистота виробництва та захист навколишнього
середовища;
- економічні показники будівництва.


Додаток 5
до наказу Мінбуду
14.03.2007 N 83


МЕТОДИЧНI ВКАЗIВКИ
до оформлення матеріалів, які надсилаються
журі конкурсу водночас із рішенням
про подання об'єкта на конкурс


Матеріали оформляються та подаються у двох примірниках
(кожний в окремій папці) в такому обсязі:
1. ТЕХНIЧНИЙ ЗВIТ ПРО БУДIВНИЦТВО, який повинен бути стислим
і містити:

1.1. Пояснювальну записку, у якій вказано:
- назву об'єкта;
- відомості про проектну та будівельну організацію (прізвище,
ім'я та по батькові керівника, адреси та телефони);
- які нові технології та матеріали були використані при його
будівництві;
- особливості проектування та будівництва.

1.2. Характеристику об'єкта, у якій необхідно зазначити:
- проект:
а) типовий (автори прив'язки);
б) повторного застосування (автори прив'язки);
в) індивідуальний (автори);
- тривалість будівництва за нормами, договором (контрактом) і
фактично ___________ (місяців);
- його специфіку та позитивні якості;
- прогресивні принципи функціональної організації забудови
комплексу, окремого будинку чи споруди;
- матеріали і конструкції фундаментів, стін, перекриття,
перегородок, покрівлі;
- новаторські конструктивні рішення і технологічні засоби
будівництва;
- використання можливостей місцевої будівельної бази;
- прийоми композиції об'єкта, які заслуговують на увагу, а
також органічне включення в рельєф місцевості, використання
зелених насаджень або включення в рельєф місцевості, використання
зелених насаджень або врахування архітектурних особливостей
історичної забудови;
- екологічна чистота виробництва та захист навколишнього
середовища (для об'єктів промислового призначення).

1.3. Відомості про об'єкт і карту об'єкта.
У відомостях про об'єкт необхідно зазначити:
- адресу будівництва (область, район, населений пункт,
житловий чи промисловий район або квартал, поштова адреса будинку
чи споруди);
- найменування, поштову адресу, телефон будівельної
організації, замовника (забудовника);
- найменування, поштову адресу, телефон проектної
організації;
- вартість будівництва: кошторисна (базисна)
________________, договірна ______________________ і фактична
______________________.
Технічний звіт підписується керівниками генпідрядних
організацій та начальниками інспекцій державного
архітектурно-будівельного контролю Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва та Севастополя.
Підписи засвідчуються відповідними печатками.
Залежно від функціонального призначення об'єкта, що подається
на конкурс, необхідно заповнити карту об'єкта за формою N 1 або
N 2.
До кожного зі звітів додається карта об'єкта за підписом
керівника організації, яка подає матеріали на конкурс.

2. ОСНОВНI КРЕСЛЕННЯ (бажано в електронному вигляді), за
якими здійснено будівництво, в розмірах, зручних для перегляду
(типові проекти - викопіювання із генерального плану ділянки,
кварталу, комплексу забудови; при будівництві за індивідуальним
проектом, крім генплану, - плани першого і типових поверхів,
фасади - в одному примірнику).

3. ФОТОКАРТКИ кольорові розміром 18 х 24 (15 х 22) см (бажано
в електронному вигляді посканованих на 300 dpi/дюйм) загальних
виглядів будинків, панорами комплексів, фотознімки інтер'єрів, які
розкривають виконавчу майстерність робітників, знімки фрагментів
фасадів будинків і елементів благоустрою. Кожний об'єкт, поданий
на конкурс, повинен мати два примірники фотокарток (не менше
трьох). На зворотній стороні фотокартки зазначається назва об'єкта
і зображеного елемента або деталі. Не подавати фото, на яких не
зображено будівлю чи її елементи.

4. КОПIЇ АКТIВ прийняття будинків і споруд в експлуатацію (в
одному примірнику).

5. ВIДГУК організації, яка експлуатує об'єкт.

6. ПЕРЕЛIК ОСIБ, котрі підлягають нагородженню грамотами (до
4-х по кожному об'єкту), складений із зазначенням посади,
прізвища, імені, по батькові повністю і підписаний керівниками
генпідрядника за погодженням з управлінням містобудування та
архітектури (українською мовою).
Технічний звіт підписується керівниками організацій, що
представляють матеріали на конкурс, та начальниками інспекцій
державного архітектурно-будівельного контролю Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.
Підписи засвідчуються відповідними печатками.
Для відшкодування витрат, необхідних для організаційного
забезпечення підготовки і проведення конкурсу на кращі будинки і
споруди, збудовані і прийняті в експлуатацію у 2005 році в Україні
(експертиза представлених на конкурс матеріалів, безпосереднє
ознайомлення з об'єктами, оформлення фотовиставки тощо),
організації, які беруть участь у конкурсі, перераховують кошти у
сумі 2000 грн. (разом з ПДВ) на рахунок НДI будівельного
виробництва: р/р 26002021123391 в Залізничному відділенні
Київської міської філії АКБ "Укрсоцбанк", МФО 322012, код 02498197
(у графі "призначення платежу" зазначити - "на конкурс - 2006").
Для оформлення податкової накладної необхідно надіслати копію
свідоцтва платника податку на додану вартість і реквізити
платника.

Матеріали надсилаються на адресу:

01025, м. Київ-25, вул. Велика Житомирська, 9, Міністерство
будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства
України, Державна архітектурно-будівельна інспекція.


Форма N 1


КАРТА ОБ'ЄКТА
(для житлових комплексів та будинків)

------------------------------------------------------------------
¦ N пор ¦ Найменування параметрів ¦ Показники ¦ Примітка ¦
¦-------+--------------------------------+------------+----------¦
¦ 1 ¦Проект ¦ ¦ ¦
¦-------+--------------------------------+------------+----------¦
¦ 2 ¦Кількість об'єктів ¦ ¦ ¦
¦-------+--------------------------------+------------+----------¦
¦ 3 ¦Вартість (грн.): ¦ ¦ ¦
¦-------+--------------------------------+------------+----------¦
¦ ¦ (базисна) кошторисна¦ ¦ ¦
¦-------+--------------------------------+------------+----------¦
¦ ¦ договірна¦ ¦ ¦
¦-------+--------------------------------+------------+----------¦
¦ ¦ фактична¦ ¦ ¦
¦-------+--------------------------------+------------+----------¦
¦ 4 ¦Вартість 1 кв.м (грн.): ¦ ¦ ¦
¦-------+--------------------------------+------------+----------¦
¦ ¦ (базисна) кошторисна¦ ¦ ¦
¦-------+--------------------------------+------------+----------¦
¦ ¦ договірна¦ ¦ ¦
¦-------+--------------------------------+------------+----------¦
¦ ¦ фактична¦ ¦ ¦
¦-------+--------------------------------+------------+----------¦
¦ 5 ¦Тривалість будівництва ¦ ¦ ¦
¦ ¦(місяців): ¦ ¦ ¦
¦-------+--------------------------------+------------+----------¦
¦ ¦ за договором (контрактом)¦ ¦ ¦
¦-------+--------------------------------+------------+----------¦
¦ ¦ фактична¦ ¦ ¦
¦-------+--------------------------------+------------+----------¦
¦ 6 ¦Будівельна організація ¦ ¦ ¦
¦-------+--------------------------------+------------+----------¦
¦ 7 ¦Проектна організація ¦ ¦ ¦
------------------------------------------------------------------

Підпис


Форма N 2


КАРТА ОБ'ЄКТА
(для нежитлових будинків)


------------------------------------------------------------------
¦ N пор ¦ Найменування параметрів ¦ Показники ¦ Примітка ¦
¦-------+--------------------------------+------------+----------¦
¦ 1 ¦Проект ¦ ¦ ¦
¦-------+--------------------------------+------------+----------¦
¦ 2 ¦Вартість об'єкта (грн.): ¦ ¦ ¦
¦-------+--------------------------------+------------+----------¦
¦ ¦ кошторисна (базисна)¦ ¦ ¦
¦-------+--------------------------------+------------+----------¦
¦ ¦ договірна¦ ¦ ¦
¦-------+--------------------------------+------------+----------¦
¦ ¦ фактична¦ ¦ ¦
¦-------+--------------------------------+------------+----------¦
¦ 3 ¦Вартість 1 куб.м (грн.): ¦ ¦ ¦
¦-------+--------------------------------+------------+----------¦
¦ ¦ кошторисна (базисна)¦ ¦ ¦
¦-------+--------------------------------+------------+----------¦
¦ ¦ договірна¦ ¦ ¦
¦-------+--------------------------------+------------+----------¦
¦ ¦ фактична¦ ¦ ¦
¦-------+--------------------------------+------------+----------¦
¦ 4 ¦Тривалість будівництва ¦ ¦ ¦
¦ ¦(місяців): ¦ ¦ ¦
¦-------+--------------------------------+------------+----------¦
¦ ¦ за договором (контрактом)¦ ¦ ¦
¦-------+--------------------------------+------------+----------¦
¦ ¦ фактична¦ ¦ ¦
¦-------+--------------------------------+------------+----------¦
¦ 5 ¦Будівельна організація ¦ ¦ ¦
¦-------+--------------------------------+------------+----------¦
¦ 6 ¦Проектна організація ¦ ¦ ¦
------------------------------------------------------------------

Підпис