О создании Общественного совета при Министерстве регионального развития и строительства Украины


МIНIСТЕРСТВО РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ<br> ТА БУДIВНИЦТВА УКРАЇНИ<br> <br> Н А К А З<br> <br> 10.05.2007 N 11<br> <br> <br> Про створення Громадської ради<br> при Міністерстві регіонального розвитку<br> та будівництва України<br> <br> <br> З метою залучення громадськості до формування та реалізації<br>основних напрямків державної політики у сфері регіональної<br>політики, містобудування, будівництва та архітектури<br>Н А К А З У Ю:<br> <br> 1. Затвердити склад Громадської ради при Міністерстві<br>регіонального розвитку та будівництва України згідно з додатком 1.<br> <br> 2. Затвердити Положення про Громадську раду при Міністерстві<br>регіонального розвитку та будівництва України згідно з додатком 2.<br> <br> 3. Затвердити склад Секретаріату Громадської ради при<br>Міністерстві регіонального розвитку та будівництва України.<br> <br> 4. Затвердити Регламент роботи Секретаріату Громадської ради<br>при Міністерстві регіонального розвитку та будівництва України<br>згідно з додатком 4.<br> <br> 5. Секретаріату Громадської ради при Міністерстві<br>регіонального розвитку та будівництва України спільно з<br>Департаментом Iнформаційного і господарського забезпечення та<br>управління майном (Рюмшин С.М.) забезпечити умови для роботи<br>Громадської ради.<br> <br> Міністр В.Яцуба<br> <br> <br> Додаток 1<br> до Наказу Мінрегіонбуду<br> України<br> 10.05.2007 N 11<br> <br> <br> СКЛАД<br> Громадської ради<br> при Міністерстві регіонального розвитку<br> та будівництва України<br> <br> <br> 1. ЯЦУБА Володимир Григорович - Міністр, Співголова<br>Громадської Ради<br> <br> 2. КУЖЕЛЬ Олександра Володимирівна - заступник Міністра<br> <br> 3. ЗЛОБIН Геннадій Карпович - президент Академії будівництва<br>України<br> <br> 4. БОКIЙ Олег Анатолійович - президент ЗАТ "Аеробуд"<br> <br> 5. ДОЛОТIЙ Анатолій Петрович - секретар Спілки будівельників<br>України<br> <br> 6. ВОЙТОВ Олександр Iванович - голова правління ВАТ "Майстри"<br>(засновник та видавець журналів "Будмайстер" та "Будінфо"<br> <br> 7. ГАНЬКЕВИЧ Тетяна Всеволодівна - представник Української<br>асоціації якості<br> <br> 8. НАЗАРЕНКО Iван Iванович - завідувач кафедри машин і<br>обладнання технологічних процесів Київського національного<br>університету будівництва і архітектури<br> <br> 9. АНТОНЮК Павло Дмитрович - голова правління Українського<br>об'єднання проектних організацій<br> <br> 10. ОНИЩУК Георгій Iлліч - директор інституту<br>"НДIпроектконструкція"<br> <br> 11. БIЛОКОНЬ Юрій Миколайович - директор інституту<br>"Діпромісто"<br> <br> 12. ПОГОРЄЛОВА Вікторія Володимирівна - експерт міжнародної<br>громадської організації "Центр сприяння житловим та муніципальним<br>реформам"<br> <br> 13. АДАМОВ Олександр Борисович - почесний голова Спілки<br>молодих депутатів<br> <br> 14. РУДЕНКО Вадим Борисович - голова Спілки молодих депутатів<br> <br> 15. ВЛАСЕНКО Олександр Володимирович - перший заступник<br>голови Фонду сприяння місцевому самоврядуванню України<br> <br> 16. ЧУДНОВСЬКИЙ Юрій Володимирович - заступник голови Фонду<br>сприяння місцевому самоврядуванню України<br> <br> 17. МIРОШНИК Ольга Семенівна - президент Фонду місцевої<br>демократії<br> <br> 18. СТАСЮК Юрій Євдокимович - виконавчий директор<br>Всеукраїнської Асоціації політичних наук<br> <br> 19. МИРГОРОДСЬКИЙ Андрій Сергійович - член Ради директорів<br>"Української будівельної Асоціації"<br> <br> 20. ГРАБАР Сергій Володимирович - виконавчий директор<br>"Української будівельної Асоціації"<br> <br> 21. НУДЕЛЬМАН Володимир Iлліч - професор Київського<br>національного університету будівництва і архітектури<br> <br> 22. ГЛIБIЩУК Ярослав Миколайович - керівник аналітичної групи<br>ГО Аналітичний центр "Академія"<br> <br> 23. ГАНУЩАК Юрій Iванович - експерт Асоціації міст України з<br>питань бюджету<br> <br> 24. ШАРА Iгор Петрович - президент Спілки архітекторів<br>України<br> <br> 25. - Асоціація гірських областей України<br> <br> 26. СКОРИК Лариса Павлівна - керівник Творчої Архітектурної<br>майстерні, член Академії мистецтв України<br> <br> <br> Додаток 2<br> до наказу Мінрегіонбуду<br> України<br> 10.05.2007 N 11<br> <br> <br> ПОЛОЖЕННЯ<br> про Громадську раду<br> при Міністерстві регіонального розвитку та<br> будівництва України<br> <br> <br> 1. Загальні положення<br> <br> 1.1. Положення розроблено відповідно до Положення про<br>Міністерство регіонального розвитку та будівництва України (далі -<br>Міністерство), та визначає загальні завдання, основні<br>організаційні та правові засади і умови діяльності Громадської<br>ради при Міністерстві (далі - Громадська рада).<br> <br> 1.2. Громадська рада є постійним консультативно-дорадчим<br>органом, головним завданням якого є сприяння формуванню та<br>реалізації державної регіональної політики, політики у сфері<br>будівництва та архітектури, промисловості будівельних матеріалів.<br> <br> 1.3. Громадська рада утворюється наказом Міністра з метою<br>участі громадськості у процесах прийняття важливих рішень,<br>забезпечення захисту громадянами України своїх економічних і<br>соціальних прав та законних інтересів, участі в державному<br>управлінні і сприяння врегулюванню різноманітних конфліктних<br>ситуацій у сфері реалізації державної регіональної політики,<br>політики у сфері будівництва та архітектури, промисловості<br>будівельних матеріалів.<br> <br> 1.4. У своїй діяльності Громадська рада керується<br>Конституцією України ( <A HREF="28944">254к/96-ВР</A> ), законами України, актами<br>Президента України, Кабінету Міністрів України, Положенням про<br>Мінрегіонбуд України ( <A HREF="err:750-2007-п">750-2007-п</A> ), Порядком проведення<br>консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації<br>державної регіональної політики, політики у сфері будівництва та<br>архітектури ( v001966-07 ), а також цим Положенням.<br> <br> 1.5. Громадська рада здійснює свою діяльність на основі<br>добровільності, рівноправності її членів, самоврядування та<br>гласності.<br> <br> 2. Основними завданнями Громадської ради є:<br> - участь у розробленні та реалізації заходів щодо проведення<br>реалізації державної регіональної політики, політики у сфері<br>регіонального розвитку, будівництва та архітектури;<br> - представлення інтересів громадськості у сфері<br>містобудування, будівництва та архітектури;<br> - сприяння Міністерству в реалізації своїх повноважень шляхом<br>залучення громадськості;<br> - забезпечення зворотнього зв'язку громадських організацій та<br>об'єднань з Мінрегіонбудом, узагальнення громадської думки<br>стосовно діяльності Міністерства;<br> - надання Міністерству інформації про результати громадських<br>слухань чи інших форм відображення громадської думки стосовно<br>питань, пов'язаних з реформуванням галузей;<br> - проведення роз'яснювальної роботи, популяризація у<br>суспільстві перспективних ідей, пов'язаних зі зміною законодавства<br>України у сферах будівництва та архітектури, промисловості<br>будівельних матеріалів;<br> - участь у проведенні експертно-аналітичної оцінки<br>законопроектів, розробником яких є Міністерство, або тих, що<br>впливають на функціонування галузей регіонального розвитку,<br>будівництва та архітектури;<br> - сприяння впровадженню інноваційної діяльності для вирішення<br>проблемних питань реформування галузей;<br> - складання орієнтовного плану проведення консультацій з<br>громадськістю, який готується членами Громадської ради з<br>урахуванням основних завдань Міністерства, визначених Програмою<br>діяльності Кабінету Міністрів України, іншими прогнозними<br>документами, а також результатів попереднього вивчення громадської<br>думки.<br> З метою реалізації зазначених завдань Громадська рада готує<br>та вносить пропозиції за такими напрямами:<br> - формування перспективних планів діяльності Міністерства;<br> - вдосконалення нормативно-правової бази у сферах<br>регіональної політики та місцевого самоврядування;<br> - будівництва та архітектури;<br> - усунення правових, адміністративних та організаційних<br>перешкод на шляху розвитку будівельного комплексу;<br> - захист прав та законних інтересів підприємств, організацій<br>та установ сфер регіонального розвитку, будівництва та<br>архітектури;<br> - підготовка кадрів для будівельного комплексу;<br> - модернізація та ліквідація аварійно-небезпечних об'єктів;<br> - робота із засобами масової інформації з метою висвітлення<br>процесів, що відбуваються у сфері реалізації державної<br>регіональної політики, політики у сфері будівництва та<br>архітектури;<br> - сприяння розвитку підприємницької ініціативи, популяризації<br>ефективної громадсько-корисної підприємницької діяльності у сферах<br>регіонального розвитку, будівництва та архітектури;<br> - виконання інших функцій, необхідних для реалізації<br>покладених на неї завдань.<br> <br> 3. Права та обов'язки членів Громадської ради<br> Громадська рада має право в установленому порядку:<br> - утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комітети,<br>комісії, експертні групи) з числа членів Громадської ради<br>відповідно до напрямів діяльності ради, залучати до своєї роботи<br>представників структурних підрозділів, наукових установ та<br>громадських організацій (за згодою їх керівників), а також<br>незалежних експертів та окремих фахівців;<br> - проводити асамблеї, конференції, збори;<br> - одержувати, за погодженням з керівництвом Міністерства,<br>необхідну для її діяльності інформацію і матеріали від структурних<br>підрозділів Міністерства, управлінь містобудування та архітектури<br>обласної, Київської і Севастопольської міської, відділів<br>містобудування та архітектури районної, відділів містобудування<br>районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації;<br> - запрошувати в межах своєї компетенції до участі у<br>засіданнях Громадської ради представників Міністерства, суб'єктів<br>підприємницької діяльності, наукових установ, державних і<br>громадських організацій;<br> - подавати пропозиції керівництву Міністерства щодо розгляду<br>питань, віднесених до компетенції Громадської ради, на засіданнях<br>науково-технічної ради та колегії Міністерства;<br> - розміщати у центральних, місцевих засобах масової<br>інформації коментарі, погоджені з Міністерством або обласними<br>управліннями містобудування та архітектури, з питань, розглянутих<br>Громадською радою. У випадках неврахування Міністерством прийнятих<br>рішень та ненадання обґрунтованих відповідей щодо їх відхилення у<br>двомісячний термін самостійно розміщати у ЗМI відповідну<br>інформацію;<br> - залучати регіональні організації до роботи місцевих<br>громадських рад та інформувати їх про роботу та рішення<br>Громадської ради.<br> <br> 4. Членство в Громадській раді та вихід з неї<br> <br> 4.1. До складу Громадської ради на паритетних засадах входять<br>представники громадських організацій та об'єднань, асоціацій,<br>професійних спілок, вчені і фахівці у сфері архітектури,<br>містобудування, будівництва, промисловості будівельних матеріалів<br>та представники органів місцевого самоврядування, засобів масової<br>інформації, що висловили бажання взяти участь у її роботі.<br> <br> 4.2. Вступ до Громадської ради відбувається шляхом подання до<br>Секретаріату, що є її робочим органом, офіційного листа-заяви від<br>організації-кандидата разом з копіями статуту та свідоцтва про<br>реєстрацію у Міністерстві юстиції України, а також інформації про<br>осередки і діяльність організації. Кожна організація<br>представляється у Громадській раді одним членом. Гранична<br>чисельність складу Громадської ради не фіксована. Пропозиція про<br>прийняття організації до складу Громадської ради розглядається на<br>черговому засіданні шляхом голосування. Організація вважається<br>прийнятою, якщо за неї проголосувало дві третини членів<br>Громадської ради.<br> <br> 4.3. Вихід з Громадської ради здійснюється через оприлюднення<br>заяви на черговому засіданні.<br> <br> 4.4. Громадська організація автоматично припиняє членство у<br>Громадській раді, якщо її представник тричі підряд не брав участі<br>у її засіданнях. Відновлення членства у Громадській раді<br>відбувається згідно з цим Положенням, але не раніше ніж через<br>півроку з дня виключення.<br> <br> 4.5. Персональний склад Громадської ради і Положення про неї<br>затверджуються наказом Міністра.<br> <br> 4.6. Члени Громадської ради беруть участь у її роботі на<br>громадських засадах.<br> <br> 4.7. Членство в Громадській раді не є підставою для обмеження<br>іншої діяльності осіб, що входять до її складу, і не може<br>використовуватися для створення переваг для організацій, члени<br>яких представлені в Громадській раді.<br> <br> 5. Організаційні засади діяльності Громадської ради<br> <br> 5.1. Громадська рада проводить свою діяльність відповідно до<br>затверджених нею планів роботи. Основною формою роботи Громадської<br>ради є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше<br>одного разу на квартал відповідно до річного плану роботи, який<br>затверджується співголовою Громадської ради.<br> <br> 5.2. Засідання Громадської ради є правомочним, якщо на ньому<br>присутні не менше ніж половина кількості її членів. Рішення<br>Громадської ради приймаються відкритим голосуванням простою<br>більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі<br>рівного розподілу голосів вирішальним є голос Співголови<br>Громадської Ради.<br> <br> 5.3. Рішення Громадської ради, прийняті у межах її<br>компетенції, є рекомендаційними для розгляду і врахування на<br>засіданні колегії Міністерства, науково-технічної ради та у роботі<br>структурних підрозділів.<br> <br> 5.4. За результатами кожного засідання Громадської ради<br>складається протокол, який підписує головуючий та керівник<br>Секретаріату.<br> <br> 5.5. Організаційне забезпечення роботи Громадської ради<br>здійснює Секретаріат, до складу якого входять фахівці<br>Міністерства.<br> Секретаріат очолює представник Міністерства, який є членом<br>Громадської ради та виконує обов'язки Співголови Громадської ради<br>- заступника міністра у разі його відсутності.<br> Склад Секретаріату Громадської ради та регламент його роботи<br>затверджуються наказом Міністра за погодженням із Співголовою<br>Громадської ради.<br> <br> 5.6. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення роботи<br>Громадської ради та її Секретаріату здійснюється за рахунок<br>матеріальних та фінансових ресурсів її членів та Міністерства.<br> <br> 5.7. Громадська рада систематично інформує громадськість<br>через засоби масової інформації про свою діяльність, прийняті<br>рішення та стан їх виконання.<br> <br> 5.8. У своїй роботі Громадська рада використовує бланк із<br>своїм найменуванням, форма якого погоджена Міністром.<br> <br> 6. Керівництво Громадською радою<br> <br> 6.1. Керівництво Громадською радою здійснюється двома<br>співголовами - Співголовою від міністерства, Співголовою від<br>представників організацій-учасниць Громадської ради.<br> Співголовою від Міністерства є Міністр.<br> Громадська рада на засіданні шляхом голосування обирає<br>Співголову та його заступника від представників<br>організацій-учасниць. Вони вважаються обраними терміном на два<br>роки, якщо за них проголосувало не менше ніж дві третини її<br>членів.<br> <br> 6.2. Заступник Співголови Громадської ради виконує обов'язки<br>Співголови у разі його відсутності.<br> <br> 6.3. Співголови Громадської ради або заступник беруть участь<br>у засіданні колегії та науково-технічної ради Міністерства з<br>правом дорадчого голосу.<br> <br> 6.4. Співголова Громадської ради від представників<br>організацій-учасниць та його заступник можуть зняти з себе<br>повноваження, повідомивши про це членів Громадської ради на<br>черговому засіданні.<br> <br> 6.5. Співголови або за їх дорученням заступники Співголів<br>представляють інтереси Громадської ради у відносинах з<br>міжнародними та донорськими організаціями.<br> <br> <br> Додаток 4<br> до Наказу Мінрегіонбуду<br> України<br> 10.05.2007 N 11<br> <br> <br> РЕГЛАМЕНТ<br> роботи Секретаріату Громадської ради<br> при Міністерстві регіонального розвитку<br> та будівництва України<br> <br> <br> 1. Загальні положення<br> <br> 1.1. Секретаріат Громадської ради при Міністерстві<br>регіонального розвитку та будівництва України (далі - Секретаріат)<br>є робочим органом, який забезпечує:<br> - планування та координацію роботи Громадської ради;<br> - здійснення заходів щодо реалізації рішень Громадської ради;<br> - підготовку засідань Громадської ради;<br> - ведення діловодства Громадської ради;<br> - постійний взаємозв'язок з членами Громадської ради.<br> <br> 1.2. Секретаріат формується із працівників Міністерства.<br> <br> 1.3 Склад Секретаріату затверджується наказом Міністра<br>регіонального розвитку та будівництва України.<br> <br> 2. Організація роботи Секретаріату<br> <br> 2.1. Функції Секретаріату:<br> - розгляд звернень представників громадськості з питань<br>участі у роботі Громадської ради та представлення<br>організацій-кандидатів на засіданні;<br> - ведення протоколів засідань Громадської ради;<br> - технічне забезпечення засідань Громадської ради;<br> - збір та узагальнення пропозицій щодо планів роботи;<br> - подання узагальнених пропозицій на розгляд Співголовам<br>Громадської ради;<br> - здійснення контролю за реалізацією рішень Громадської ради.<br> <br> 2.2. Планування роботи:<br> - план роботи Громадської ради складається на рік;<br> - члени Громадської ради не пізніше ніж за тиждень до<br>засідання у IV кварталі поточного року надають до Секретаріату<br>пропозиції щодо плану роботи Громадської ради на наступний рік;<br> - Секретаріат узагальнює пропозиції членів Громадської ради<br>та вносить їх на розгляд на засіданні у IV кварталі поточного<br>року;<br> - пропозиції до плану роботи Громадської ради на наступний<br>рік можуть також вноситься керівництвом Міністерства та<br>Секретаріатом Громадської ради;<br> - план роботи Громадської ради на наступний рік схвалюється і<br>затверджується наказом Міністра.<br> <br> 2.3. Підготовка та проведення засідань Громадської ради:<br> - Секретаріат не пізніше ніж за 2 тижні до чергового<br>засідання формує порядок денний засідання та погоджує його із<br>співголовами Громадської ради;<br> - погоджений порядок денний направляється членам Громадської<br>ради разом з проектами документів, підготовленими до розгляду на<br>засіданні Громадської ради;<br> - підготовку матеріалів до засідання (довідку, проект<br>рішення, проект документа, який передбачається розглянути, тощо)<br>готують виконавці визначенні планом роботи Громадської ради за<br>участю відповідних членів Секретаріату;<br> - запрошення членів Громадської ради на чергове засідання<br>здійснюється Секретаріатом письмово або у телефонному режимі;<br> - на засідання Громадської ради можуть запрошуватися особи,<br>заінтересовані у розгляді питань порядку денного;<br> - під час засідання Громадської ради представник Секретаріату<br>(секретар) веде протокол, який підписується<br>Співголовою/заступником Співголови та секретарем;<br> - виписки з протоколів стосовно рішень Ради надаються всім<br>членам Громадської ради</FONT></PRE><br>