2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Відповідальний за проведення газонебезпечних робіт повинен:

2.1.1. Отримати наряд-допуск на виконання газонебезпечних робіт.

2.1.2. Перевірити відповідність виконавчого креслення або викопіювання фактичному розміщенню об'єкта на місці.

2.1.3. Відповідно плану виконання робіт визначити необхідні засоби індивідуального захисту та перевірити їх стан і видати робітникам.

2.1.4. Проінструктувати всіх робітників на робочому місці про необхідні заходи безпеки під час виконання робіт.

2.2. Робітники повинні:

2.2.1. Ознайомитись з планом виконання робіт.

2.2.2. Отримати інструктаж на робочому місці про необхідні заходи безпеки при виконанні робіт і розписатись в наряд-допуску.

2.2.3. Підготувати необхідний робочий інструмент, пристосування, прилади.

2.2.4. При необхідності встановити огородження та попереджувальні знаки.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Врізування газопроводів в діючі газопроводи слід провадити згідно з спеціальними інструкціями, розробленими підприємствами газового господарства.

Після врізування відгалужень в діючий газопровід з'єднання повинні перевірятися на цільність за допомогою приладів або мильною емульсією.

3.2. Всі газопроводи і газове обладнання перед їх приєднанням до діючих газопроводів, а також після ремонту повинні підлягати зовнішньому огляду і контрольному опресовуванню бригадою, яка проводить пуск газу.

3.3. Контрольне опресовування проводиться повітрям або інертним газом.

3.4. Зовнішні газопроводи всіх тисків підлягають контрольному опресовуванню тиском 0,1МПа(1 кгс/см2).

Падіння тиску не повинно спостерігатися протягом 10 хвилин.

3.5. Контрольне опресовування внутрішніх газопроводів промислових і сільськогосподарських підприємств, котелень, підприємств комунально-побутового обслуговування населення виробничого характеру, а також обладнання і газопроводів ГРП (ГРУ), ГНС, ГНП, АГЗС, АГЗП повинно проводитися тиском 0,01МПа ( вод. ст.). Падіння тиску не повинно перевищувати 10 даПа ( вод. ст.) за 1 год.

3.6. Контрольне опресовування внутрішніх газопроводів і газового обладнання житлових і громадських будинків повинна проводитися тиском 0,005 МПа ( вод. ст.). Падіння тиску не повинно перевищувати 20 даПа ( вод. ст.) за 5 хвилин.

3.7. Резервуари ЗВГ, газопроводи обв'язки резервуарних і групових балонних установок повинні випробуватися тиском 0,3МПа (3 кгс/см2) протягом 1 год. Результати контрольного опресовування вважаються позитивними у разі відсутності видимого падіння тиску на манометрі і витоків, виявлених приладом або за допомогою мильної емульсії.

3.8. За результатом контрольного опресовування організацією, яка проводила опресовування, повинні складатися акт і робитися записи в нарядах-допусках на виконання газонебезпечних робіт.

3.9. Якщо оглянуті і опресовані газопроводи не були заповнені газом, то при поновленні робіт з пуску газу вони повинні бути повторно оглянуті і опресовані.

З.10. Під час ремонтних робіт в загазованому середовищі повинні застосовуватися інструменти з кольорового металу, який би унеможливлював іскроутворення. Інструменти і пристрої з чорного металу повинні бути оміднені або густо змазуватися солідолом.

3.11. Працівники і спеціалісти, які виконують газонебезпечну роботу в колодязі, резервуарі, в приміщеннях ГРП, ГНС, ГНП, АЗГС і АЗГП, повинні бути у вогнестійкому спецодязі і взутті без сталевих підківок і цвяхів.

3.12. При виконанні газонебезпечних робіт повинні застосовуватися переносні вибухозахищені світильники напругою не більше 12В.

3.13. У колодязях, що мають перекриття, тунелях, колекторах, технічних коридорах, ГРП і на території ГНС, ГНП, АГЗС, АГЗП не допускається проведення зварювання і газового різання на діючих газопроводах без відключення і продування їх повітрям або інертним газом. При відключенні газопроводів після запірних пристроїв повинні встановлюватися інвентарні заглушки.

3.14. У газових колодязях зварювання, різання, а також заміна арматури, компенсаторів та ізолювальних фланців допускається тільки після повного зняття перекриття.

3.15. Перед початком зварювання або газового різання в колодязях, котлованах і колекторах повинна проводитися перевірка повітря на наявність горючого газу.

Об'ємна частка газу в повітрі не повинна перевищувати 1/5 НМВ. Проби повинні відбиратися з невентильованих зон.

З.16. Протягом всього часу проведення вогневих робіт на газопроводах ЗВГ колодязі і котловани повинні вентилюватися нагнітанням повітря вентилятором або компресором.

З.17. Газове різання і зварювання на діючих газопроводах при приєднанні до них газопроводів і їх ремонт повинні проводитися при тиску газу 40-150 даПа (40- вод.ст.). Наявність вказаного тиску повинна перевірятися протягом всього часу виконання роботи.

3.18. У раз зниження тиску нижче 40 даПа ( вод. ст.) і підвищенні його понад 150 даПа ( вод. ст.) різання або зварювання слід припинити.

3.19. Для контролю за тиском в місці проведення робіт повинен встановлюватися манометр, розміщений на відстані не більше від місця проведення робіт.

3.20. Під час виконання робіт із встановлення додаткового обладнання на діючих внутрішніх газопроводах зварювання і різання слід провадити на відключених ділянках, які повинні бути продуті повітрям або інертним газом.

3.21. Перевірення герметичності газопроводів, арматури і приладів вогнем забороняється.

3.22. Під час газового різання або зварювання на діючих газопроводах для попередження утворення високого полум'я місця виходу газу повинні замазуватися глиною з азбестовою крихтою.

Видалення заглушок, встановлених на відгалуженнях до споживачів, а також на вводах в окремі будинки, провадиться за вказівкою особи, яка керує роботами з пуску газу, після огляду і опресовування газопроводу відповідно до пп.3.1, 3.6.

3.23. Пуск газу з газопровід, якщо не перевірені оглядом його цілісність, справність газового обладнання і не проведене контрольне опресовування, забороняється.

3.24. Газопроводи при пуску газу повинні продуватися газом до витіснення всього повітря. Закінчення продування визначається аналізом або спалюванням відібраних проб.

Об'ємна частка кисню в пробі не повинна перевищувати 1%, а згорання газу повинно проходити спокійно, без хлопання.

3.25. У разі звільнення від газу газопроводи повинні продуватися повітрям або інертним газом до повного витиснення газу. Закінчення продування визначається аналізом. Залишкова об'ємна частка газу в продувному повітрі не повинна перевищувати 1/5 НМВ.

3.26. Під час продування газопроводів забороняється випускати газоповітряну суміш в приміщенні, сходові клітки, а також в димоходи, вентиляційні канали і т. ін. Приміщення, в яких проводиться продування газопроводів, повинні провітрюватися.

Газоповітряна суміш при продуваннях газопроводів повинна випускатися в місцях, де неможливе її попадання в приміщення, а також займання від будь-якого джерела вогню.

3.27. Ділянки газопроводу, які відключаються, повинні відрізатися, звільнятися від газу і заварюватися наглухо.

3.28. Під час внутрішнього огляду і ремонту котли та інші газифіковані агрегати повинні відключатися від газопроводу за допомогою заглушок.

Робота в топці котла або агрегату дозволяється тільки після провітрювання топки і перевірки на загазованість.

3.29. Перед спуском в колодязь необхідно провести його перевірку на наявність горючих газів.

Для спуску робітників у колодязі, які не мають скоб, котловани, а також в резервуари повинні застосовуватися металеві драбини з іскронебезпечними торцями і з пристосуваннями для їх закріплення на краю колодязя, котловану і люка резервуара.

3.30. В колодязях і котлованах з невідключеним газопроводом дозволяється одночасне перебування не більше двох працівників. Ці роботи повинні виконуватися ними в рятувальних поясах і протигазах.

На поверхні землі з навітряного боку, а також біля люка резервуара повинні бути два працівники, які зобов'язані тримати кінці мотузок від рятувальних поясів працівників, що знаходяться в перелічених спорудах, безупинно стежити за ними і за повітрозабірними патрубками шлангових протигазів, не допускати до місця роботи сторонніх осіб.

3.31. Відкриття і заміна встановленого на зовнішніх і внутрішніх газопроводах обладнання (арматури, фільтрів, лічильників та ін.) повинні проводитися на відключеній ділянці газопроводу. Після вимикальних пристроїв, у напрямку руху газу, повинні встановлюватися інвентарні заглушки.

3.32. Заглушки, які встановлюються на газопроводах, повинні відповідати максимальному тиску газу в газопроводі. Вони повинні мати хвостовики, які виступали б за межі фланців.

На хвостовиках заглушок вибиваються табло із зазначенням тиску газу і діаметра газопроводу.

3.33. Набивка сальників запірної арматури, розбирання різьбових з'єднань конденсатозбірників на зовнішніх газопроводах середнього і високого тисків допускається при тиску газу не більше 0,1 МПа (1 кгс/см ).

3.34. Заміна прокладок фланцевих з'єднань на зовнішніх газопроводах допускається при тиску газу в газопроводі 40-150даПа (40- вод. ст.).

3.35. Розбирання фланцевих, різьбових з'єднань і арматури на внутрішніх газопроводах будь-якого тиску повинно проводитися на відключеній і заглушеній ділянці газопроводу.

3.36. Допускається змазування кранів на газопроводі низького тиску діаметром до внутрішньої і зовнішньої систем газопостачання будинку без припинення подачі газу при дотриманні необхідних заходів безпеки.

3.37. Під час проведення ремонтних робіт на газопроводах і обладнанні в загазованих приміщеннях поза ними повинен перебувати робітник, що спостерігає за працюючим в приміщенні, який зобов'язаний також стежити за тим, щоб поблизу не було джерела вогню. Зовнішні двері загазованого приміщення повинні бути постійно відчинені.

3.33. Перед початком ремонтних робіт на підземних газопроводах, пов'язаних з роз'єднанням газопроводу (заміна засувок, зняття і встановлення заглушок, прокладок, виріз стиків), необхідно відключити наявний електрозахист і встановити на роз'єднуваних ділянках газопроводу шунтуючу перемичку з кабелю перерізом не менше 26 мм2 (у разі відсутності стаціонарно встановлених перемичок) з метою запобігання іскроутворенню.

3.39. Усунення на газопроводах льодових, смоляних, нафталінових та інших закупорок шляхом шуровки (металевими шомполами, що не утворюють іскор), заливки розчинників або подачі пари дозволяється при тиску газу в газопроводі не більше 500 даПа ( вод.ст.). Застосування відкритого вогню для відігріву газопроводів у приміщеннях забороняється.

3.40. Під час усунення закупорок в газопроводах вживаються заходи, які б максимально зменшили вихід газу з газопроводу. Роботи повинні проводитись у шлангових або ізолювальних протигазах. Випуск газу в приміщенні забороняється.

3.41. У разі прочищення газопроводів споживачі повинні бути попереджені про необхідність відключення газових приладів до закінчення робіт.

3.42. Різьбові і фланцеві з'єднання, які розбиралися для усунення закупорок в газопроводі, після збирання повинні перевірятися на герметичність приладом або мильною емульсією.

3.43. Приєднання до діючих газопроводів новозбудованих газопроводів і об'єктів повинно проводитися тільки при пуску газу в ці газопроводи і об'єкти.

3.44. Приєднання до діючих газопроводів усіх тисків повинно проводитися без припинення подачі газу споживачам із застосуванням спеціальних пристроїв.

3.45. Зниження тиску газу в діючому газопроводі при виконанні робіт з приєднання до нього нових газопроводів повинно проводитися за допомогою вимикальних пристроїв або регуляторів тиску.

З метою недопущення підвищення тиску газу на цій ділянці газопроводу можливо використовувати наявні викидні газопроводи або встановлювати новий викидний трубопровід з вимикальним пристроєм. Скидний газ повинен спалюватися.

3.46. Тиск повітря в газопроводах, які приєднуються, повинен зберігатися до початку робіт з їх приєднання або пуску газу.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Прибрати робоче місце.

4.2. Упорядкувати інструмент, пристосування, прилади; покласти їх у відведене для них місце.

4.3. Упорядкувати засоби індивідуального захисту і покласти їх у відведене для них місце.

4.4. Попереджувальні написи поставити у відведене для них місце.

4.5. Упорядкувати спецодяг і покласти у відведене для нього місце.

4.6. Помити руки, обличчя з милом при можливості прийняти душ.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Підприємства і організації, які експлуатують системи газопостачання, виконують аварійні роботи силами і засобами власної газової служби.

За аварійними викликами підприємств, що мають власну газову службу, АДС СПГГ беруть участь і подають їм практичну, методичну допомогу з локалізації аварій і їх наслідків.

5.2. Аварійні роботи на ГНС, ГНП, АГЗС, АГЗП виконуються персоналом цих підприємств. Участь АДС СПГГ в проведенні аварійних робіт на ГНС, ГНП, АГЗС, АГЗП встановлюється планом локалізації і ліквідації аварій.

5.3. Діяльність аварійних бригад з локалізації і ліквідації аварійних ситуацій повинна обумовлюватися планом локалізації і ліквідації аварій та планом взаємодії служб різних відомств (цивільної оборони, пожежної охорони, швидкої допомоги, міліції, організацій, які експлуатують інженерні комунікації тощо), розробленими кожним підприємством з урахуванням місцевих умов.

Відповідальність за складання планів, своєчасність внесення в них доповнень і змін, перегляд і перезатвердження їх (не рідше 1 разу на 3 роки) несе власник підприємства.

5.4. На кожному підприємстві з бригадами АДС повинні проводитися тренувальні заняття з наступною оцінкою дії персоналу:

- з планів локалізації і ліквідації аварійних ситуацій по кожній темі для кожної бригади - не рідше 1 разу на З місяці;