_______________

(місце видання)

______________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ _______________________

(посада роботодавця і

_____________________________

найменування підприємства)

_________________ № _________

(число, місяць, рік)

Інструкція

з охорони праці № __________

під час виконання бетонних робіт

  1. Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства.

1.2. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", ДНАОП 0.00-4.12-99 "Типове положення про навчання з питань охорони праці", СНиП ІІІ-4-80 “Техника безопасности в строительстве”.

1.3. За даною інструкцією бетонник інструктується перед початком роботи на підприємстві (первинний інструктаж), а потім через кожні 3 місяці (повторний інструктаж). Результати інструктажу заносяться в "Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці", в журналі після проходження інструктажу повинен бути підпис особи, яка інструктує, та бетонника.

1.4. Власник повинен застрахувати бетонника від нещасних випадків та професійних захворювань. В разі пошкодження здоров'я з вини власника, бетонник має право на відшкодування заподіяної йому шкоди.

1.5. За невиконання даної інструкції бетонник несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

1.6. До самостійної роботи бетонником допускаються особи, які мають відповідну кваліфікацію, пройшли медичний огляд, вступний інструктаж з охорони праці та інструктаж на робочому місці.

1.7. До роботи з хімічними прискорювачами твердіння бетону особи віком молодше 18 років не допускаються.

1.8. Під час бетонування конструкцій із застосуванням електропрогріву бетонники повинні пройти додатковий інструктаж з безпечних способах роботи.

1.9. Бетонник повинен:

1.9.1. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.9.2. Користуватися спецодягом та засобами індивідуального захисту.

1.9.3. Виконувати тільки ту роботу, яка доручена майстром і по якій проінструктований.

1.9.4. Не виконувати вказівки, які суперечать правилам охорони праці.

1.9.5. Вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим від нещасних випадків.

1.10.6. Виконувати роботу згідно з планом виконання робіт ( ПВР) або технологічною картою.

1.10. Бетонник забезпечується спецодягом:

- брюки брезентові;

- куртка бавовняна;

- рукавиці комбіновані;

- чоботи гумові або черевики кожані;

- при торкретуванні додатково: куртка брезентова замість куртки бавовняної;

- на роботах з віброінструментом; рукавиці антивібраційні замість комбінованих;

- на зовнішніх роботах взимку додатково: куртка і брюки бавовняні на теплій підкладці, валянки.

1.11. На бетонника діють небезпечні та шкідливі виробничі фактори:

- захаращеність робочого місця;

- відсутність спеціальних пристроїв, інструмента та обладнання для ведення робіт згідно з технологією;

- підвищення шуму та вібрації в робочій зоні;

- незахищені струмоведучі частини електрообладнання;

- недостатня освітленість робочої зони;

- шкідливі компоненти в складі застосованих матеріалів.

1.12. У ручному інструменті (скребки, лопати, трамбівки) рукоятки повинні бути справними та щільно насадженими, робочі поверхні не повинні бути збитими та затупленими.

1.13. Електрифікований інструмент та живильний провід повинні мати надійну ізоляцію. При одержанні електроінструменту необхідно шляхом зовнішнього огляду перевірити стан ізоляції проводу.

1.14. При переміщенні будівельного вантажу в тачках маса його не повинна перевищувати .

1.15. В холодний період року необхідно користуватися приміщеннями для обігріву.

1.16.  Жінки до роботи з ручним вібратором не допускаються.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Одягти спецодяг, спецвзуття, отримати засоби індивідуального захисту.

2.2. Отримати завдання від майстра.

2.3. Робоче місце і проходи від нього очистити від сторонніх предметів, сміття, бруду, а в зимовий період - від снігу і льоду та посипати піском.

2.4. Отримати ручний та електрифікований інструмент, перевірити його стан.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Під час подачі бетонної суміші конвеєром необхідно його верхній кінець розташовувати на вантажопідйомній площадці на довжину не менше .

3.2. Під час роботи конвеєра необхідно слідкувати за його стійкістю, а також за справним станом захисних навісів, огороджуючих конвеєр над проходами та проїздами.

3.3. Під час ковзання стрічки підкидати між стрічкою і барабаном пісок, глину, шлак та інші матеріали не дозволяється.

Для цього необхідно зупинити конвеєр та викликати чергового слюсаря.

3.4. Очищати ролики і стрічку конвеєра від налиплого бетону, а також натягувати і закріпляти стрічку можна тільки при виключеному електродвигуні. При цьому на пускачі необхідно вивісити попереджувальний напис: "Не включати", а запобіжники зняти. Знімати запобіжники може тільки електрослюсар.

3.5 Переходити через конвеєр необхідно по спеціальних містках з поручнями.

3.6. Під час підйому бетонної суміші кранами необхідно перевірити надійність кріплення бадді до гака крана, справність тари і секторного засуву. Відстань від низу бадді в момент вивантаження до поверхні, на яку її розвантажують, не повинна перевищувати .

3.7. Під час доставки бетону в автосамоскидах необхідно виконувати наступні правила:

3.7.1. В момент підходу самоскиду всі робітники повинні знаходитись на боці, протилежному тому, на котрому відбувається рух.

3.7.2. Не дозволяється підходити до самоскиду до повної його зупинки, стояти біля бункера укладальника і знаходитись під піднятим кузовом в момент розвантаження самоскида.

3.7.3. Піднятий кузов слід очищати від налиплих шматків бетону совковою лопатою або скребачкою з довгою рукояткою; не можна ударяти по кузову знизу.

Робітники, які проводять очистку, повинні стояти на землі. Стояти на колесах і бортах самоскида забороняється.

3.7.4 Не можна проходити по проїжджій частині естакад, на яких переміщуються самоскиди.

3.8. Перед укладанням бетонної суміші в опалубку необхідно перевірити:

3.8.1. Кріплення опалубки, підтримуючих лісів і робочих настилів.

3.8.2. Кріплення до опор завантажуючих лійок, лотків та хоботів для спуску бетонної суміші в конструкцію, а також надійність скріплення окремих ланок металевих хоботів друг з другом.

3.8.3. Стан навісних козирків чи настилу навкруги завантажувальних лійок.

3.9. Перед укладкою бетонної суміші в форми необхідно перевірити правильність та надійність монтажних петель.

3.10. Вкладати бетон в конструкції, розташовані нижче рівня його подачі на необхідно тільки по лотках ланкового хобота та віброхобота.

3.11. Під час укладки бетонної суміші з неогороджених площадок на висоті більше , а також при бетонуванні конструкцій, які мають ухил більше 20° (карнизи, ліхтарі, покриття), бетонник повинен працювати із застосуванням запобіжних поясів, закріплених за надійні опори.

3.12. Бетонувати стики збірних елементів на висоті до 5,5 м необхідно зі звичайних лісів, а при більшій - зі спеціальних риштувань.

3.13. Видача бетонної суміші в віброхобот повинна виконуватися за вказівкою виконроба або майстра за допомогою домовленої сигналізації.

3.14. При подачі бетонної суміші по віброхоботах необхідно, щоб:

3.14.1. Ланки віброхоботів приєднувалися до страхувального канату.

3.14.2. Вібратори були надійно з'єднані з хоботом.

3.14.3. Лебідки і сталеві канати для відтяжки хобота надійно закріплялись.

3.14.4. Нижній кінець хобота був закріплений. Міцність кріплення необхідно систематично перевіряти.

3.14.5. Під час вивантаження бетонної суміші ніхто не знаходився під віброхоботом.

3.15. Перед початком роботи необхідно ретельно перевірити справність вібра

тора і впевнитись у тому, що:

3.15.1. Шланг добре прикріплений і при випадковому його натягу обривів кінців обмотки не станеться.

3.15.2. Підвідний кабель не має обривів та оголених місць.

3.15.3. Заземлюючий контакт не має пошкоджень.

3.15.4. Вимикач діє справно.

3.15.5. Болти, які забезпечують непроникність кожуха, добре затягнуті.

3.15.6. З'єднання частин вібратора достатньо герметичні і обмотка електродвигуна добре захищена від попадання вологи.

3.15.7. Амортизатор на рукоятці вібратора знаходиться в справному стані та відрегульований таким чином, щоб амплітуда вібрації рукоятки не перевищувала норм для ручного інструменту.

3.16. Корпус електровібратора до початку роботи повинен бути заземлений.

3.17. Загальна справність електровібратора перевіряється шляхом пробної його роботи в підвішеному стані продовж 1 хв., при цьому не можна впирати наконечник в тверду основу.

3.18. Для живлення електровібраторів (від розподільного щита) слід застосовувати чотирижильний шланговий провід або проводи, замкнені в гумову трубку; четверта жила необхідна для заземлення корпуса вібратора, працюючого при напрузі 127 і 220 В.

3.19. Включати вібратор дозволяється тільки за допомогою рубильника, захищеного кожухом чи розташованого в ящику. Ящик повинен бути металевим.

З 20. Шлангові проводи необхідно підвішувати, а не прокладати по вкладеному бетону.

3.21. Тягти вібратор за шланговий провід чи кабель при його переміщенні забороняється.

3.22. У разі обриву проводів, які знаходяться під напругою, іскрінні контактів та несправності електровібратора необхідно припинити роботу і негайно сповістити про це майстра чи виконроба.

3.23. Робота з вібраторами на драбинах, а також на нестійких риштуваннях, настилах, опалубці та ін. забороняється.

3.24. Під час роботи з електроприладами необхідно одягнути гумові діелектричні рукавички і боти.

3.25. Для запобігання падінню вібратора необхідно прикріпити його до опори конструкції сталевим канатом.

3.26. Притискувати руками переносний вібратор до поверхні ущільнюваного бетону забороняється. Переміщати вібратор вручну під час роботи дозволяється тільки за допомогою гнучких тяг.

3.27. Під час роботи вібратором з гнучким валом необхідно забезпечити пряме направлення вала; в крайньому випадку з невеликими плавними вигинами. Не дозволяється утворення на валу петель для уникання нещасного випадку.

3.28. Під час тривалої роботи вібратор необхідно через кожні півгодини виключати на п'ять хвилин для охолодження.

3.29. Під час дощу вібратори необхідно укривати брезентом чи прибирати в приміщення.

3.30. Під час перерв в роботі, а також при переході бетонника з одного місця на інше вібратор необхідно виключати.

3.31. Під час поливки бетону чи опалубки бетонник, працюючий з вібратором, не повинен допускати попадання на нього води.

3.32. Під час роботи віброплощадки повинен бути забезпечений ретельний нагляд за станом кінцевих вимикачів і за пристроєм для підйому віброщита. Особливу увагу необхідно звертати на надійну роботу замка затвору траверси в верхньому положенні.

3.33. Для зменшення шуму при роботі віброагрегата необхідно кріпити форми вібруючих машин та систематично перевіряти щільність всіх кріплень.

3.34. Опускатися в приямок віброплощадки під час її роботи не дозволяється.

3.35. Стояти на формі чи на бетонній суміші при її ущільненні, а також на віброплощадці, вібровкладинах чи на рамі формувальної машини при їх роботі забороняється.

3.36. До початку роботи з хімічними прискорювачами твердіння бетону бетонник повинен пройти спеціальний інструктаж по безпечному поводженню з хімікатами, а також медичне обстеження. Слід пам'ятати, що хлористий кальцій, який застосовується як прискорювач схоплювання і твердіння бетону, небезпечний для шкіри обличчя і рук, а хлорне вапно та його водні розчини є сильними окислювачами, спроможними виділяти газоподібний хлор.

3.37. Приготовляти хлоровану воду слід в окремому приміщенні, яке знаходиться не ближче від жилих будівель.

3.38. Під час роботи з хлористим кальцієм та при застосуванні хлорного вапна і хлорованих сумішей необхідно надягти респіратор чи протигаз і гумові рукавички.

3.39. Використовувати хлорований кальцій як прискорювач допускається тільки в розчиненому стані. Під розчинення хлорованого кальцію слід користуватися черпаками з довгими рукоятками.

3.40. Під час електропрогріву бетону працюючі поблизу дільниць, які прогріваються, повинні бути попереджені про небезпеку ураження електричним струмом.

3.41. Дільниці бетону, які прогріваються, повинні бути огороджені, а в нічний час добре освітлені. Огорожу встановлюють на відстані не менше від границі дільниці, яка знаходиться під струмом. На границях дільниць слід вивісити попереджувальні плакати та написи "Небезпечно", "Струм увімкнено", а також правила надання першої допомоги при ураженні струмом.

3.42. Роботи по електропрогріву бетону повинні виконуватись під наглядом досвідчених електромонтерів. Перебування людей на дільницях електропрогріву і виконання будь-яких робіт забороняється, за винятком вимірювання температури. Вимірювати температуру може тільки кваліфікований персонал, при цьому необхідно застосовувати захисні засоби.

3.43. Електропрогрів залізобетонних конструкцій повинен виконуватись при напрузі не вище 110 В.

3.44. В зоні роботи по електропрогріву обов'язково повинна бути сигнальна лампочка, розташована на видному місці, яка запалюється при включенні струму на дільниці. Починаючи з цього часу, на робочій дільниці можуть знаходитись тільки особи, які обслуговують установку.

3.45. Робітники, які проводять електропрогрів, повинні працювати у діелектричному гумовому взутті і гумових рукавичках, інструмент повинен мати ізольовані рукоятки.